Anvisningar

Länk till innehållsförteckningen - to contents file for English versions.

Citering. Det går bra att återge innehåll om källan anges tydligt. Den här versionen av checklistan citeras som Karlsson, T. & Agestam, M. 2019: Checklista över Nordens kärlväxter – version 2019-03-01. http://www.euphrasia.nu/checklista/ [hämtdatum].
Mer info – övriga hjälpfiler:
Nytt
(ändringar i checklistan)
Bakgrund
(listversioner och referenser)
upp!

Vilka växter är medtagna?

Listan avser att omfatta alla i Norden funna kärlväxter (blomväxter, barrträd, ormbunksväxter och lumrar).

Med Norden avses
Danmark (exklusive Grönland)
Finland
Färöarna
Island
Norge (inklusive Jan Mayen och Svalbard)
Sverige
 1. Geografisk täckning: Växtlistan är relativt fullständig för Sverige. Även opublicerade (men dokumenterade) fynd har tagits med. För de övriga nordiska länderna är täckningen mindre god, och uppgifterna kommer nästan helt från publicerade källor.
 2. Ofullständiga växtgrupper: Av de artrika släktena maskrosor Taraxacum och hökfibblor Hieracium har (nästan) bara de som är funna i Sverige tagits upp. Av fjällfibblor Hieracium sektion Alpina och svartfibblor sektion Subalpina har inga arter alls angivits (aktuell kunskap saknas).
upp!

Status – definitioner

bofast och gammal i Sverige
(sedan före c:a 1700)
bofast men inkommen
efter c:a 1700
(med eller utan
människans medverkan)
+tillfällig eller kvarstående
(inkommen med eller utan
människans medverkan)
?tveksam artbestämning
eller lokaluppgift
försvunnen
·ej känd från Sverige
(men funnen i Norden)
Ibland står det flera tecken. Ett exempel är ●†✶ för jordviva Primula vulgaris – det fanns "gamla" vilda bestånd, som nu är borta; men den har spritts från odling och det finns bofasta bestånd (den är ny bofast). Med bofast menas att det inom området finns åtminstone ett bestånd som förökat sig självständigt under en längre tidsperiod. Ett- och tvååriga växter måste ha funnits minst tio generationer genom egen fröproduktion. Fleråriga växter måste ha förökat sig med frö i minst två generationer, eller ha uppvisat stark vegetativ spridning under minst 30 år.

upp!

Växtlistan (huvudlistan och appendix)

Familjerna står i systematisk ordning, enligt nutida syn på släktskap. Inom familjerna är ordningen alfabetisk.

Hybrider listas sist i släktet. Gångertecken (×) i hybridnamn återges med x för att göra det enklare att söka hybridnamn.

För vissa släkten med mycket artrika grupper ges gruppnamn i huvudlistan, med länkar till appendix där arterna listas (finns för släktena Hieracium och Taraxacum och fyra grupper i Ranunculus).

Du kan öppna växtlistan (alltid i mittramen) med knappar i rubriklisten eller via något av indexen (se vidare Struktur och navigering nedan).

upp!

Namnlistor

Det finns tre namnlistor. De är i alfabetisk ordning och visas alltid i den högra ramen:

 1. Latinska synonymer (knappen latsyn): Gällande vetenskapligt namn anges i fetstil, därefter dess synonymer.
 2. Svenska synonymer (knappen svesyn): Gällande svenskt namn i fetstil, därefter dess synonymer.
 3. Vad avser namnet? (knappen alla namn): Här listas samtliga medtagna namn i bokstavsordning, både gällande namn och synonymer, och både vetenskapliga och svenska namn.
upp!
upp!

Index

Det finns tre alfabetiska index med länkar:

 1. Familjer: indexets länkar går till växtlistan, som alltid öppnas i mittramen. Med knappen familjer i rubriklisten öppnas familjeindexet i vänstra ramen.
  Specialfall: med genvägarna i A–Ö-indexet öppnas familjeregistret i högra sidoramen.
 2. Släkten: indexets länkar går till växtlistan, som alltid öppnas i mittramen. Med knappen släkten i rubriklisten öppnas indexet till släkten i vänstra ramen.
  Specialfall: med genvägarna i A–Ö-indexet öppnas indexet till släkten i högra sidoramen.
 3. A–Ö: indexets länk-knappar (A till Ö, fem kolumner) låter dig hoppa i de båda andra indexen och de tre namnlistorna.
  Indexet öppnas (i vänstra ramen) med knappen A–Ö i rubriklisten. Indexets länkar öppnas alltid i högra ramen.
  Länkknapparna:
  fam och f länkar till indexet Familjer, och gen och g (som i engelska 'genus') till indexet Släkten;
  sve och s länkar till Svenska synonymer, lat och l till Latinska synonymer, och alla och a (som i rubriklistens alla namn) till Vad avser namnet? (se ovan under Namnlistor).
upp!

Tekniskt

Hur checklistan på nätet ser ut och fungerar påverkas av vilken apparat och webbläsare man använder, och om man använder ramar (frames) och stilmallar (style sheets, CSS). På olika datorer fungerar det ganska (men inte riktigt!) lika. På smartphone och surfplatta är det mer oförutsägbart.

På dator kan du med de flesta webbläsare...  
 • ändra storlek på en ram (dra i kantlisten);
 • öppna en fil utanför ramarna (ofta genom att högerklicka på länken och välja Ny flik eller Nytt fönster);
 • söka (vanligt kortkommando: CTRL+F); obs att vissa program söker i alla ramar, andra i den ram där markören står.
Egenheter och tips:
 • Vi har inte lyckats få rubriklistens ram att passa innehållet i alla kombinationer av operativsystem, skärm och webbläsare. Dra i ramen om du inte ser knapparna nedtill!
 • Det tar lite tid när du klickat på en länk och innehållet i en ram ska uppdateras (särskilt för Växtlistan och Alla namn som är ganska stora filer, och särskilt första gången).
 • Apples iPad och iPhone vägrar fortfarande att scrolla i ramar (frames). Vi har gjort en anpassning så att man kan scrolla i iPad (åtminstone de modeller vi prövat, åtminstone med stilmallar (CSS) inkopplade).
 • Ett tips om du tycker scrollningen går trögt: pröva indexet A–Ö.
 • Textstorleken varierar med apparat, webbläsare och inställningarna i webbläsaren (som man brukar kunna ändra).
 • Vissa appar/apparater erbjuder ett "läsläge" med hög kontrast och större text; det kan fungera bra för en del av filerna.
 • Om din webbläsare låter dig välja bort stilmallar (CSS) kan du välja ett enklare format. Det kan ge märkbart kortare laddningstider för vissa filer. – Utan CSS kan du inte scrolla eller flytta ramarnas innehåll med piltangenter (men det fungerar fortfarande att hoppa med länkar). Däremot kan du förstås scrolla och pila om du öppnar filerna i nya fönster/flikar.
Fel vi vet om men inte löst:
 • När man öppnat ett appendix och ska tillbaka till något släkte inne i huvudlistan kommer man istället till huvudlistans början – på våra datorer laddas rätt ställe i huvudlistan efter en liten stund, men inte med iPad.
 • Chrome för iPad vägrar toppjustera huvudlistans högerkolumn.
 • Länkar som inte fungerar. Vid visning i ram på iPad fungerar bara vissa av navigationslänkarna inom den här hjälpfilen (samma problem med enstaka länkar i andra filer). Förhoppningsvis snart fixat; till dess, om du vill läsa i iPad och använda länkarna: öppna filen i nytt fönster (då fungerar länkarna som avsett, liksom i datorn).
upp!

Kontakt och återkoppling

Hittar du fel, har du tillägg, funkar det inte? Påpekanden och synpunkter är mycket välkomna, både om innehåll och form!

 1. Kommentarer och frågor som rör fynd, belägg eller namn bör ställas till Thomas Karlsson, som nås bäst med e-post: fornamn.efternamn [snabel-a] nrm.se. ). – Vill du skicka ett vanligt brev är adressen Thomas Karlsson, Skogsvägen 46, 122 63 ENSKEDE.
 2. Gäller det teknik kontaktar du i första hand Magdalena Agestam på denna epostadress: checklistan [snabel-a] euphrasia.nu.

Krånglar något så berätta också vad du använder för apparat, webbläsare och operativsystem. Informationen ovan avser i första hand visning med frames och CSS på dator.
Uppdateringen 2019 bygger på strukturen från 2013, som testades med då aktuella versioner av Google Chrome, Firefox, Opera, Safari och Internet Explorer (främst i Windows XP och Windows 7).
2019 har vi främst testat i Safari på Mac + iPad, och i Chrome på en äldre PC med Windows 7.

upp!

Filen tillhör checklistan över nordiska kärlväxter.
– This file belongs to the checklist of Nordic vascular plants.
Vill du återge innehåll från checklistan? Ange källan tydligt (se citeringsanvisning överst i filen).

(190228)


Checklistan på webben fungerar bäst med CSS/stilmallar, och länkarna nedan bör bara synas om de är bortkopplade. This should only be visible if you disabled CSS:
Länk till innehållsförteckningen - to contents file for English versions.