Länk till innehållsförteckningen

LYCOPODIALES DC. ex Bercht. & J. PreslLUMMERORDNINGEN
Lycopodiaceae P. Beauv. ex Mirb.lummerväxter
Huperzia Bernh.lopplumrar
selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.lopplummer
subsp. arctica (Grossh. ex Tolm.) Á. Löve & D. Lövegroddlummer
subsp. selagovanlig lopplummer
Lycopodiella Holubstrandlumrar
inundata (L.) Holubstrandlummer
Lycopodium L.lumrar
alpinum L.fjällummer
annotinum L.revlummer
subsp. alpestre (Hartm.) Á. Löve & D. Lövenordlummer
subsp. annotinumvanlig revlummer
clavatum L.mattlummer
subsp. clavatumvanlig mattlummer
subsp. monostachyon (Grev. & Hook.) Selanderriplummer
complanatum L.plattlummer
subsp. complanatumvanlig plattlummer
subsp. montellii (Kukkonen) Karlssonfinnlummer
tristachyum Purshcypresslummer
zeilleri (Rouy) Greuter & Burdetmellanlummer
alpinum x complanatum+
alpinum x complanatum subsp. complanatum·
alpinum x complanatum subsp. montellii·
alpinum x tristachyum·
ISOËTALES PrantlBRAXENGRÄSORDNINGEN
Isoëtaceae Rchb.braxengräsväxter
Isoëtes L.braxengräs
echinospora Durieuvekt braxengräs
lacustris L.styvt braxengräs
echinospora x lacustris+
SELAGINELLALES PrantlMOSSLUMMERORDNINGEN
Selaginellaceae Willk.mosslummerväxter
Selaginella P. Beauv.mosslumrar
selaginoides (L.) P. Beauv. ex Schrank & Mart.dvärglummer
EQUISETALES DC. ex Bercht. & J. PreslFRÄKENORDNINGEN
Equisetaceae Michx. ex DC.fräkenväxter
Equisetum L.fräknar
arvense L.åkerfräken
subsp. alpestre (Wahlenb.) Schönsw. & Elvenkrypfräken
subsp. arvensevanlig åkerfräken
fluviatile L.sjöfräken
hyemale L.skavfräken
x moorei Newmangotlandsfräken
palustre L.kärrfräken
pratense Ehrh.ängsfräken
scirpoides Michx.trådfräken
sylvaticum L.skogsfräken
telmateia Ehrh.jättefräken
variegatum Schleich. ex Weber & Mohrsmalfräken
arvense x fluviatilestrandfräken
arvense x palustre+
arvense x sylvaticum·
fluviatile x palustre·dynfräken
hyemale x variegatumälvfräken
pratense x sylvaticum
scirpoides x variegatum+
OPHIOGLOSSALES LinkLÅSBRÄKENORDNINGEN
Ophioglossaceae Martinovlåsbräkenväxter
Botrychium Sw.låsbräknar
boreale Mildenordlåsbräken
lanceolatum (S. G. Gmel.) Ångstr.topplåsbräken
lunaria (L.) Sw.månlåsbräken
var. lunariavanlig månlåsbräken
var. melzeri Stensvold & Farrar·gleslåsbräken
matricariifolium (A. Braun ex Döll) W. D. J. Kochrutlåsbräken
minganense Vict.·killåsbräken
multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.höstlåsbräken
nordicum Stensvold & Farrar·nagglåsbräken
simplex E. Hitchc.dvärglåsbräken
tenebrosum A. A. Eatonpysslinglåsbräken
tunux Stensvold & Farrar·snedlåsbräken
virginianum (L.) Sw.stor låsbräken
Ophioglossum L.ormtungor
azoricum C. Presl·späd ormtunga
vulgatum L.ormtunga
OSMUNDALES LinkSAFSAORDNINGEN
Osmundaceae Martinovsafsaväxter
Osmunda L.safsor
regalis L.safsa
HYMENOPHYLLALES A. B. FrankHINNBRÄKENORDNINGEN
Hymenophyllaceae Mart.hinnbräkenväxter
Hymenophyllum Sm.hinnbräknar
wilsonii Hook.·hinnbräken
SALVINIALES Bartl.SIMBRÄKENORDNINGEN
Marsileaceae Mirb.klöverbräkenväxter
Marsilea L.klöverbräknar
quadrifolia L.·klöverbräken
Pilularia L.trådbräknar
globulifera L.klotgräs
Salviniaceae Martinovsimbräkenväxter
Azolla Lam.mossbräknar
filiculoides Lam.+mossbräken
mexicana C. Presl+liten mossbräken
Salvinia Ség.simbräknar
auriculata Aubl.+öronsimbräken
POLYPODIALES LinkSTENSÖTEORDNINGEN
Dennstaedtiaceae Lotsyörnbräkenväxter
Dennstaedtia Bernh.höbräknar
punctilobula (Michx.) T. Moorehöbräken
Pteridium Gled. ex Scop.örnbräknar
aquilinum (L.) Kuhnörnbräken
subsp. aquilinumslokörnbräken
subsp. latiusculum (Desv.) Hulténtaigaörnbräken
Pteridaceae E. D. M. Kirchn.kantbräkenväxter
Adiantum L.adianter
pedatum L.+frilandsadiantum
Cryptogramma R. Br. ex Richardsonkrusbräknar
crispa (L.) R. Br. ex Hook.krusbräken
Cystopteridaceae Shmakovstenbräkenväxter
Cystopteris Bernh.stenbräknar
alpina (Lam.) Desv.alpstenbräken
fragilis (L.) Bernh.stenbräken
montana (Lam.) Desv.finbräken
sudetica A. Braun & Milde·sudetbräken
alpina x fragilis·
Gymnocarpium Newmanekbräknar
continentale (Petrov) Pojark.·östbräken
dryopteris (L.) Newmanekbräken
robertianum (Hoffm.) Newmankalkbräken
continentale x dryopteris·
continentale x robertianum·
dryopteris x robertianum
Aspleniaceae Newmansvartbräkenväxter
Asplenium L.svartbräknar
adiantum-nigrum L.glansbräken
adulterinum Mildebrunbräken
ceterach L.mjältbräken
marinum L.·havsbräken
ruta-muraria L.murruta
scolopendrium L.hjorttunga
septentrionale (L.) Hoffm.gaffelbräken
trichomanes L.svartbräken
subsp. quadrivalens D. E. Mey.kalksvartbräken
subsp. trichomanesvanlig svartbräken
subsp. quadrivalens x subsp. trichomanes·
viride Huds.grönbräken
adulterinum x trichomanes subsp. quadrivalens+
adulterinum x trichomanes subsp. trichomanes·
adulterinum x viride+
ruta-muraria x septentrionale+
septentrionale x trichomanes+
septentrionale x trichomanes subsp. quadrivalens+
septentrionale x trichomanes subsp. trichomanes+
Thelypteridaceae Pic.Serm.kärrbräkenväxter
Phegopteris (C. Presl) Féehultbräknar
connectilis (Michx.) Watthultbräken
Thelypteris Schmidelkärrbräknar
limbosperma (Bellardi ex All.) H. P. Fuchsbergbräken
palustris Schottkärrbräken
Woodsiaceae Herterhällebräkenväxter
Woodsia R. Br.hällebräknar
alpina (Bolton) Grayfjällhällebräken
glabella R. Br. ex Richardsondvärghällebräken
ilvensis (L.) R. Br.hällebräken
alpina x glabella·
alpina x ilvensis+
glabella x ilvensis·
Onocleaceae Pic.Serm.pärlbräkenväxter
Matteuccia Tod.strutbräknar
struthiopteris (L.) Tod.strutbräken
Onoclea L.pärlbräknar
sensibilis L.+pärlbräken
Blechnaceae Newmankambräkenväxter
Blechnum L.kambräknar
spicant (L.) Rothkambräken
var. fallax Lange·källkambräken
var. spicantvanlig kambräken
Athyriaceae Astonmajbräkenväxter
Athyrium Rothmajbräknar
distentifolium Tausch ex Opizfjällbräken
filix-femina (L.) Rothmajbräken
Diplazium Sw.ryssbräknar
sibiricum (Turcz. ex Kunze) Sa. Kurataryssbräken
Dryopteridaceae Herterträjonväxter
Dryopteris Adans.lundbräknar
affinis (Lowe) Fraser-Jenk.raggträjon
subsp. affinis·äkta raggträjon
subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenk.·borrerträjon
subsp. cambrensis Fraser-Jenk.·smalträjon
subsp. pseudodisjuncta (Oberh. & Tavel ex Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk.·blekträjon
carthusiana (Vill.) H. P. Fuchsskogsbräken
cristata (L.) A. Graygranbräken
dilatata (Hoffm.) A. Graylundbräken
expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermynordbräken
filix-mas (L.) Schottträjon
fragrans (L.) Schott·doftbräken
var. expansavanlig nordbräken
var. willeana (Lid) Elven·lidbräken
affinis x filix-mas·
carthusiana x cristata+
carthusiana x dilatata+
carthusiana x expansa+
carthusiana x filix-mas?
dilatata x expansa+
expansa x filix-mas+
Polystichum Rothtaggbräknar
aculeatum (L.) Rothuddbräken
braunii (Spenn.) Féeskuggbräken
lonchitis (L.) Rothtaggbräken
setiferum (Forssk.) T. Moore ex Woyn.·spetsbräken
aculeatum x braunii·
aculeatum x lonchitis+
Nephrolepidaceae Pic.Serm.spjutbräkenväxter
Nephrolepis Schottspjutbräknar
cordifolia (L.) C. Presl+fjäderbräken
Polypodiaceae J. Presl & C. Preslstensöteväxter
Polypodium L.stensötor
cambricum L.·sydstensöta
interjectum Shivasdansk stensöta
vulgare L.stensöta
interjectum x vulgare+hybridstensöta
GINKGOALES Gorozh.GINKGOORDNINGEN
Ginkgoaceae Engl.ginkgoväxter
Ginkgo L.ginkgoer
biloba L.+ginkgo
PINALES Gorozh.TALLORDNINGEN
Pinaceae Spreng.tallväxter
Abies Mill.ädelgranar
alba Mill.silvergran
balsamea (L.) Mill.+balsamgran
cephalonica Loudon+grekgran
chensiensis Tiegh.+shensigran
concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr.+coloradogran
forrestii Coltm.-Rog.
var. smithii Viguié & Gaussen+
grandis (Douglas ex D. Don) Lindl.+kustgran
holophylla Maxim.+ussurigran
homolepis Siebold & Zucc.+nikkogran
koreana E. H. Wilson+koreagran
lasiocarpa (Hook.) Nutt.+berggran
lowiana (Gordon) A. Murray bis+oregongran
nordmanniana (Steven) Spachnordmannsgran
subsp. equi-trojani (Asch. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen+bornmüllergran
subsp. nordmanniana+vanlig nordmannsgran
pindrow (Royle ex D. Don) Royle+pindrowgran
pinsapo Boiss.+spanskgran
procera Rehder+kaskadgran
sibirica Ledeb.+pichtagran
veitchii Lindl.+fujigran
alba x concolor+
balsamea x sibirica·
Larix Mill.lärkar
decidua Mill.lärk
subsp. deciduaeuropeisk lärk
subsp. polonica (Racib. ex Wóycicki) Domin+polsk lärk
gmelinii (Rupr.) Kuzen.dahurlärk
var. gmelinii+äkta dahurlärk
var. japonica (Maxim. ex Regel) Pilg.+kurilerlärk
var. olgensis (A. Henry) Ostenf. & Syrach+ussurilärk
var. principis-rupprechtii (Mayr) Pilg.prinslärk
kaempferi (Lamb.) Carrière+japansk lärk
laricina (Du Roi) K. Koch+kanadalärk
x marschlinsii Coazhybridlärk
sibirica Ledeb.+sibirisk lärk
Picea A. Dietr.granar
abies (L.) H. Karst.gran
subsp. abiesvanlig gran
subsp. x fennica (Regel) Parfenovfinngran
subsp. obovata (Ledeb.) Dominaltaigran
engelmannii (W. Parry ex Engelm.) Engelm.+engelmannsgran
glauca (Moench) Vossvitgran
subsp. albertiana (S. Br.) P. A. Schmidt·albertagran
subsp. glauca+vanlig vitgran
x lutzii Little+hybridgran
mariana (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb.+svartgran
omorika (Pancic) Purk.+serbgran
orientalis (L.) Link+orientgran
pungens Engelm.+blågran
sitchensis (Bong.) Carrièresitkagran
pungens x sitchensis+
Pinus L.tallar
banksiana Lamb.+banksianatall
cembra L.cembratall
subsp. cembra+äkta cembratall
subsp. sibirica (Du Tour) Krylov+sibirisk cembratall
contorta Douglas ex Loudoncontortatall
subsp. contorta
var. contorta·strandtall
var. latifolia Engelm. ex S. Watson+vanlig contortatall
subsp. murrayana (Grev. & Balf.) Critchf.·murraytall
mugo Turrabergtall
subsp. mugovanlig bergtall
subsp. x rotundata (Link) Janch. & H. Neumayer+alptall
subsp. uncinata (Ramond) Domin+fransk bergtall
nigra J. F. Arnoldsvarttall
var. corsicana (Loudon) Hyl.·korsikansk svarttall
var. nigra+vanlig svarttall
peuce Griseb.+makedonisk tall
ponderosa Douglas ex Lawson+gultall
rigida Mill.+styvbarrig tall
strobus L.weymouthtall
sylvestris L.tall
var. lapponica Fr. ex Hartm.lapptall
var. sylvestrisvanlig tall
wallichiana A. B. Jacks.+himalayatall
mugo x sylvestris·
Pseudotsuga Carrièredouglasgranar
menziesii (Mirb.) Francodouglasgran
subsp. glaucescens (Schwer.) P. D. Sell+blå douglasgran
subsp. menziesii+grön douglasgran
Tsuga (Endl.) Carrièrehemlocksgranar
canadensis (L.) Carrière+hemlock
heterophylla (Raf.) Sarg.jättehemlock
mertensiana (Bong.) Carrière+berghemlock
CUPRESSALES LinkCYPRESSORDNINGEN
Sciadopityaceae Luerss.solfjädertallväxter
Sciadopitys Siebold & Zucc.solfjädertallar
verticillata (Thunb.) Siebold & Zucc.+solfjädertall
Cupressaceae Graycypressväxter
Chamaecyparis Spachädelcypresser
lawsoniana (A. Murray bis) Parl.+ädelcypress
obtusa (Siebold & Zucc.) Endl.+japansk ädelcypress
pisifera (Siebold & Zucc.) Endl.+ärtcypress
Cryptomeria D. Donkryptomerior
japonica (L. f.) D. Don+kryptomeria
Cupressus L.cypresser
nootkatensis D. Don+nutkacypress
Juniperus L.enar
chinensis L.+kinesisk en
communis L.en
var. communisvanlig en
var. saxatilis Pall.fjällen
x pfitzeriana (Späth) P. Schmidt+trädgårdsen
procumbens (Siebold ex Endl.) Miq.+japansk krypen
sabina L.+sävenbom
scopulorum Sarg.+röden
squamata Buch.-Ham. ex Lamb.+himalayaen
virginiana L.+blyertsen
Taxodium Rich.sumpcypresser
distichum (L.) Rich.+sumpcypress
Thuja L.tujor
occidentalis L.+tuja
plicata Donn ex D. Donjättetuja
Thujopsis Siebold & Zucc.hibor
dolabrata Siebold & Zucc.+hiba
Taxaceae Grayidegransväxter
Taxus L.idegranar
baccata L.idegran
cuspidata Siebold & Zucc.+japansk idegran
x media Rehder+hybrididegran
NYMPHAEALES Salisb. ex Bercht. & J. PreslNÄCKROSORDNINGEN
Cabombaceae Rich. ex A. Rich.kabombaväxter
Cabomba Aubl.kabombor
caroliniana A. Gray+kabomba
Nymphaeaceae Salisb.näckrosväxter
Nuphar Sm.gula näckrosor
advena (Aiton) W. T. Aiton+sextalig näckros
japonica DC.·japansk näckros
lutea (L.) Sm.gul näckros
pumila (Timm) DC.dvärgnäckros
lutea x pumila
Nymphaea L.vita näckrosor
alba L.vit näckros
subsp. albasydnäckros
subsp. alba x subsp. candida
subsp. candida (C. Presl & J. Presl) Korsh.nordnäckros
subsp. occidentalis (Ostenf.) Hyl.atlantnäckros
x laydekeri Lat.-Marl.+smånäckros
x marliacea Lat.-Marl.+parknäckros
tetragona Georgi·finsk näckros
x thiona D. B. Ward+svavelnäckros
alba subsp. alba x tetragona·
alba subsp. candida x tetragona·
PIPERALES Bercht. & J. PreslPEPPARORDNINGEN
Saururaceae A. Rich.ödlesvansväxter
Houttuynia Thunb.ödlebladssläktet
cordata Thunb.+ödleblad
Piperaceae Gisekepepparväxter
Peperomia Ruiz & Pav.peperomior
pellucida (L.) Kunth·ogräspeperomia
Aristolochiaceae Juss.piprankeväxter
Aristolochia L.piprankor
clematitis L.hålrot
macrophylla Lam.+pipranka
Asarum L.hasselörter
europaeum L.hasselört
MAGNOLIALES Juss. ex Bercht. & J. PreslMAGNOLIAORDNINGEN
Magnoliaceae Juss.magnoliaväxter
Liriodendron L.tulpanträdssläktet
tulipifera L.+tulpanträd
Magnolia L.magnolior
x soulangeana Soul.-Bod.+praktmagnolia
Annonaceae Juss.kirimojaväxter
Annona L.annonor
cherimola Mill.+kirimoja
LAURALES Juss. ex Bercht. & J. PreslLAGERORDNINGEN
Lauraceae Juss.lagerväxter
Persea Mill.avokador
americana Mill.+avokado
ACORALES Mart.KALMUSORDNINGEN
Acoraceae Martinovkalmusväxter
Acorus L.kalmusar
calamus L.kalmus
ALISMATALES R. Br. ex Bercht. & J. PreslSVALTINGORDNINGEN
Araceae Juss.kallaväxter
Arum L.munkhättor
cylindraceum Gasp.✶†munkhätta
italicum Mill.+italiensk munkhätta
maculatum L.fläckig munkhätta
cylindraceum x maculatum+
Calla L.missnar
palustris L.missne
Colocasia Schotttarosläktet
esculenta (L.) Schott+taro
Dieffenbachia Schottprickbladssläktet
seguine (Jacq.) Schott+prickblad
Dracunculus Mill.drakkallor
vulgaris Schott+drakkalla
Epipremnum Schottgullrankor
aureum (Linden & André) G. S. Bunting+gullranka
Lemna L.andmatssläktet
aequinoctialis Welw.+vingandmat
gibba L.kupandmat
japonica Landoltjapansk andmat
minor L.andmat
minuta Kunth+kölandmat
trisulca L.korsandmat
turionifera Landoltröd andmat
Lysichiton Schottskunkkallor
americanus Hultén & H. St. Johngul skunkkalla
camtschatcensis (L.) Schottvit skunkkalla
americanus x camtschatcensis+
Orontium L.guldkolvar
aquaticum L.guldkolv
Peltandra Raf.pilkallor
virginica (L.) Schott·pilkalla
Pistia L.musselblommor
stratiotes L.+musselblomma
Sauromatum Schottödlekallor
venosum (Dryand. ex Aiton) Kunth+ödlekalla
Spirodela Schleid.storandmatssläktet
oligorrhiza (Kurz) Hegelm.+prickandmat
polyrhiza (L.) Schleid.stor andmat
punctata (G. Mey.) C. H. Thomps.+mellanandmat
Zamioculcas Schottgarderobsblommor
zamiifolia (Lodd.) Engl.+garderobsblomma
Zantedeschia Spreng.kallor
albomaculata (Hook.) Baill.+prickkalla
rehmannii Engl.+skär kalla
Wolffia Schleid.dvärgandmatssläktet
arrhiza (L.) Wimm.+dvärgandmat
Tofieldiaceae Takht.kärrliljeväxter
Tofieldia Huds.kärrliljor
calyculata (L.) Wahlenb.kärrlilja
pusilla (Michx.) Pers.björnbrodd
Alismataceae Vent.svaltingväxter
Alisma L.kranssvaltingar
gramineum Lej.●†grässvalting
lanceolatum With.gotlandssvalting
plantago-aquatica L.svalting
wahlenbergii (Holmb.) Juz.småsvalting
lanceolatum x plantago-aquatica+
Baldellia Parl.flocksvaltingar
ranunculoides (L.) Parl.flocksvalting
repens (Lam.) Ooststr. ex Lawalréerevsvalting
Luronium Raf.flytsvaltingar
natans (L.) Raf.flytsvalting
Sagittaria L.pilbladssläktet
latifolia Willd.+bredpilblad
natans Pall.trubbpilblad
sagittifolia L.pilblad
natans x sagittifoliamellanpilblad
Butomaceae Mirb.blomvassväxter
Butomus L.blomvassläktet
umbellatus L.blomvass
Hydrocharitaceae Juss.dybladsväxter
Egeria Planch.storvattenpester
densa Planch.+stor vattenpest
Elodea Michx.vattenpester
callitrichoides (Rich.) Casp.+argentinsk vattenpest
canadensis Michx.vattenpest
nuttallii (Planch.) H. St. Johnsmal vattenpest
Hydrocharis L.dybladssläktet
morsus-ranae L.dyblad
Najas L.najasar
flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. E. Schmidtsjönajas
guadalupensis (Spreng.) Magnus·trådnajas
marina L.havsnajas
tenuissima (A. Braun) Magnus·spädnajas
Stratiotes L.vattenaloeer
aloides L.vattenaloe
Scheuchzeriaceae F. Rudolphikallgräsväxter
Scheuchzeria L.kallgrässläktet
palustris L.kallgräs
Juncaginaceae Rich.sältingväxter
Triglochin L.sältingar
maritima L.havssälting
palustris L.kärrsälting
Zosteraceae Dumort.bandtångsväxter
Zostera L.bandtångssläktet
angustifolia (Hornem.) Rchb.smal bandtång
marina L.bandtång
noltii Hornem.dvärgbandtång
Potamogetonaceae Bercht. & J. Preslnateväxter
Groenlandia J. Gaytätnatar
densa (L.) Fourr.●†tätnate
Potamogeton L.natar
acutifolius Linkspetsnate
alpinus Balb.rostnate
berchtoldii Fiebergropnate
coloratus Hornem.källnate
compressus L.bandnate
crispus L.krusnate
friesii Rupr.uddnate
gramineus L.gräsnate
lucens L.grovnate
natans L.gäddnate
obtusifolius Mert. & W. D. J. Kochtrubbnate
perfoliatus L.ålnate
polygonifolius Pourr.bäcknate
praelongus Wulfenlångnate
pusillus L.spädnate
rutilus Wolfg.styvnate
trichoides Cham. & Schltdl.knölnate
acutifolius x berchtoldii+
acutifolius x compressus+
alpinus x crispus·
alpinus x gramineus+
alpinus x natans·
alpinus x perfoliatus+
alpinus x polygonifolius+
berchtoldii x compressus+
berchtoldii x friesii+
berchtoldii x obtusifolius+
berchtoldii x pusillus+
berchtoldii x trichoides+
coloratus x gramineus+
compressus x obtusifolius?
compressus x trichoides·
crispus x perfoliatus·
crispus x praelongus·
friesii x obtusifolius+
friesii x pusillus+
friesii x trichoides·
gramineus x lucens
gramineus x lucens x perfoliatustrippelnate
gramineus x lucens x polygonifolius+
gramineus x natans
gramineus x nodosus Poir.
gramineus x perfoliatus
gramineus x polygonifolius+
gramineus x praelongus+
lucens x natans
lucens x nodosus Poir.·
lucens x perfoliatus
lucens x praelongus·
perfoliatus x praelongus+
pusillus x trichoides·
Stuckenia Börnersnärpnatar
filiformis (Pers.) Börnertrådnate
pectinata (L.) Börnerborstnate
vaginata (Turcz.) Holubslidnate
filiformis x pectinata
filiformis x vaginata+
pectinata x vaginata+
Zannichellia L.hårsärvar
major (Hartm.) Rchb.storsärv
palustris L.hårsärv
var. palustrissmåsärv
var. pedicellata Wahlenb. & Rosénskaftsärv
Ruppiaceae Horan.natingväxter
Ruppia L.natingar
maritima L.hårnating
var. brevirostris C. Agardh
var. maritima
spiralis L. ex Dumort.skruvnating
maritima x spiralis·
DIOSCOREALES Mart.JAMSORDNINGEN
Nartheciaceae Fr. ex Bjurzonmyrliljeväxter
Narthecium Huds.myrliljor
ossifragum (L.) Huds.myrlilja
LILIALES PerlebLILJEORDNINGEN
Melanthiaceae Batsch ex Borkh.nysrotsväxter
Paris L.ormbärssläktet
quadrifolia L.ormbär
Trillium L.treblad
albidum J. D. Freeman+vitt jättetreblad
erectum L.·purpurtreblad
grandiflorum (Michx.) Salisb.+stort treblad
luteum (Muhl.) Harb.+gult treblad
Veratrum L.nysrötter
album L.nysrot
subsp. albumvit nysrot
subsp. lobelianum (Bernh.) Schübl. & G. Martens·grön nysrot
californicum Durand+jättenysrot
nigrum L.+svart nysrot
Alstroemeriaceae Dumort.alströmeriaväxter
Alstroemeria L.+alströmerior
Colchicaceae DC.tidlöseväxter
Colchicum L.tidlösor
alpinum DC.·alptidlösa
autumnale L.tidlösa
laetum auct. non Steven+stjärntidlösa
speciosum Steven+prakttidlösa
autumnale x speciosum+
Liliaceae Juss.liljeväxter
Erythronium L.hundtandsliljor
americanum Ker Gawl.·bronsfärgad hundtandslilja
dens-canis L.+hundtandslilja
tuolumnense Applegate+gul hundtandslilja
Fritillaria L.klockliljor
imperialis L.kejsarkrona
meleagris L.kungsängslilja
montana Hoppe ex W. D. J. Koch+späd klocklilja
Gagea Salisb.vårlökar
lutea (L.) Ker Gawl.vårlök
minima (L.) Ker Gawl.dvärgvårlök
pomeranica Ruthepommersk vårlök
pratensis (Pers.) Dumort.ängsvårlök
spathacea (Hayne) Salisb.lundvårlök
villosa (M. Bieb.) Sweetluddvårlök
Lilium L.liljor
bulbiferum L.brandlilja
var. bulbiferumvanlig brandlilja
var. croceum (Chaix) Pers.+saffranslilja
canadense L.+kanadalilja
candidum L.+madonnalilja
x hollandicum Woodcock & Stearn+flocklilja
lancifolium Thunb.tigerlilja
x marhan Baker+mandarinlilja
martagon L.krollilja
pensylvanicum Ker Gawl.·mongollilja
pyrenaicum Gouan·pyreneisk lilja
regale E. H. Wilson+kungslilja
Tricyrtis Wall.skuggliljor
grandiflora·
Tulipa L.tulpaner
clusiana DC.+italiensk tulpan
gesneriana L.+tulpan
greigii Regel+strimtulpan
sylvestris L.vildtulpan
tarda Stapf+flocktulpan
turkestanica (Regel) Regel+dvärgtulpan
ASPARAGALES LinkSPARRISORDNINGEN
Orchidaceae Juss.orkideer
Anacamptis Rich.salepsrötter
morio (L.) R. M. Bateman et al.göknycklar
palustris (Jacq.) R. M. Bateman et al.kärrnycklar
pyramidalis (L.) Rich.salepsrot
morio x Orchis mascula+
Calypso Salisb.nornor
bulbosa (L.) Oakesnorna
Cephalanthera Rich.skogsliljor
damasonium (Mill.) Drucestor skogslilja
longifolia (L.) Fritschvit skogslilja
rubra (L.) Rich.röd skogslilja
damasonium x longifolia+
longifolia x rubra+hybridskogslilja
Chamorchis Rich.dvärgyxnen
alpina (L.) Rich.dvärgyxne
Coeloglossum Hartm.grönkullor
viride (L.) Hartm.grönkulla
viride x Dactylorhiza majalis subsp. lapponica·
viride x Dactylorhiza maculata+
viride x Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii+
viride x Dactylorhiza maculata subsp. maculata?
viride x Platanthera chlorantha+
Corallorhiza Gagnebinkorallrötter
trifida Châtel.korallrot
Cypripedium L.guckuskor
calceolus L.guckusko
Dactylorhiza Neck. ex Nevskihandnycklar
incarnata (L.) Soóängsnycklar
subsp. incarnata·
var. cruenta (O. F. Müll.) Hyl.blodnycklar
var. incarnataäkta ängsnycklar
var. ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Hyl.vaxnycklar
subsp. lobelii (Verm.) H. A. Pedersen·knubbnycklar
maculata (L.) Soófläcknycklar
subsp. fuchsii (Druce) Hyl.skogsnycklar
subsp. maculataJungfru Marie nycklar
majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh.dubbelnycklar
subsp. baltica (Klinge) H. Sund.baltnycklar
subsp. calcifugiens H. A. Pedersen·thynycklar
subsp. elatior (Fr.) Hedrén & H. A. Pedersengotlandsnycklar
subsp. integrata (E. G. Camus) H. A. Pedersenenglandsnycklar
var. integrata (E. G. Camus) H. A. Pedersenäkta englandsnycklar
var. junialis (Verm.) R. M. Bateman & Denholmleopardnycklar
subsp. lapponica (Laest. ex Hartm.) H. Sund.sumpnycklar
subsp. majalismajnycklar
subsp. purpurella (T. Stephenson & T. A. Stephenson) D. M. Moore & Soóstrandnycklar
var. cambrensis (R. H. Roberts) R. M. Bateman & Denholm·fläckiga strandnycklar
var. pulchella (Druce) R. M. Bateman & Denholm·äkta strandnycklar
subsp. sphagnicola (Höppner) H. A. Pedersen & Hedrénmossnycklar
sambucina (L.) SoóAdam och Eva
incarnata x maculata
incarnata x maculata subsp. fuchsii+
incarnata x maculata subsp. maculata+
incarnata x Gymnadenia conopsea+
incarnata var. cruenta x maculata
incarnata var. cruenta x maculata subsp. fuchsii+
incarnata var. cruenta x maculata subsp. maculata+
incarnata var. cruenta x majalis subsp. lapponica+
incarnata var. cruenta x Gymnadenia conopsea+
incarnata var. incarnata x maculata
incarnata var. incarnata x maculata subsp. fuchsii+
incarnata var. incarnata x maculata subsp. maculata+
incarnata var. incarnata x majalis subsp. integrata·
incarnata var. incarnata x majalis subsp. lapponica+
incarnata var. incarnata x majalis subsp. majalis+
incarnata var. incarnata x majalis subsp. sphagnicola+
incarnata var. incarnata x majalis var. cambrensis·
incarnata var. incarnata x majalis var. pulchella·
incarnata var. incarnata x Gymnadenia conopsea+
incarnata var. ochroleuca x majalis subsp. majalis+
incarnata x sambucina?
maculata subsp. fuchsii x majalis subsp. elatior+
maculata subsp. fuchsii x majalis subsp. lapponica+
maculata subsp. fuchsii x majalis subsp. majalis+
maculata subsp. fuchsii x majalis subsp. sphagnicola·
maculata subsp. fuchsii x sambucina+
maculata subsp. fuchsii x Gymnadenia conopsea+
maculata subsp. fuchsii x Gymnadenia odoratissima+
maculata subsp. maculata x majalis subsp. calcifugiens·
maculata subsp. maculata x majalis subsp. lapponica+
maculata subsp. maculata x majalis subsp. majalis
maculata subsp. maculata x majalis var. cambrensis·
maculata subsp. maculata x majalis var. pulchella·
maculata subsp. maculata x majalis subsp. sphagnicola+
maculata subsp. maculata x Gymnadenia conopsea+
majalis subsp. lapponica x Gymnadenia conopsea+
se även under Coeloglossum
Epipactis Zinnknipprötter
atrorubens (Hoffm.) Besserpurpurknipprot
helleborine (L.) Crantzskogsknipprot
subsp. helleborinevanlig skogsknipprot
subsp. neerlandica (Verm.) Buttler
var. neerlandica Verm.·dynknipprot
var. renzii (Robatsch) J. Claess. et al.·skagenknipprot
leptochila (Godfery) Godfery·grön knipprot
palustris (L.) Crantzkärrknipprot
phyllanthes G. E. Sm.kal knipprot
purpurata Sm.·mångblommig knipprot
atrorubens x helleborine+
atrorubens x palustris+
atrorubens x phyllanthes
helleborine x phyllanthes+
helleborine x purpurata·
leptochila x phyllanthes·
Epipogium S. G. Gmel. ex Borkh.skogsfrur
aphyllum Sw.skogsfru
Goodyera R. Br.knärötter
repens (L.) R. Br.knärot
Gymnadenia R. Br.brudsporrar
conopsea (L.) R. Br.brudsporre
subsp. conopseavanlig brudsporre
subsp. densiflora (Wahlenb.) K. Richt.praktsporre
nigra (L.) Rchb. f.brunkulla
odoratissima (L.) Rich.luktsporre
runei (Teppner & E. Klein) Ericssonbrudkulla
conopsea x odoratissima+
conopsea x Platanthera bifolia?
conopsea x Pseudorchis albida+
conopsea x Pseudorchis straminea?
se även under Dactylorhiza
Hammarbya Kuntzemyggblomstersläktet
paludosa (L.) Kuntzemyggblomster
Herminium L.honungsblomstersläktet
monorchis (L.) R. Br.honungsblomster
Liparis Rich.gulyxnen
loeselii (L.) Rich.gulyxne
Malaxis Sol. ex Sw.knottblomstersläktet
monophyllos (L.) Sw.knottblomster
Neotinea (Biv.) Rchb. f.tätnycklar
ustulata (L.) R. M. Bateman et al.krutbrännare
Neottia Guett.näströtter
cordata (L.) Rich.spindelblomster
nidus-avis (L.) Rich.nästrot
ovata (L.) Bluff & Fingerh.tvåblad
Ophrys L.ofrysar
apifera Huds.+biblomster
insectifera L.flugblomster
Orchis L.nycklar
mascula (L.) L.Sankt Pers nycklar
militaris L.johannesnycklar
purpurea Huds.·stornycklar
spitzelii Saut. ex W. D. J. Kochalpnycklar
mascula x spitzelii+
se även under Anacamptis
Platanthera Rich.nattvioler
bifolia (L.) Rich.nattviol
subsp. bifoliaängsnattviol
subsp. latiflora (Drejer) Løjtnantskogsnattviol
chlorantha (Custer) Rchb.grönvit nattviol
hyperborea (L.) Lindl.·grönlandsyxne
obtusata (Banks ex Pursh) Lindl.
subsp. oligantha (Turcz.) Hulténlappfela
bifolia x chlorantha+
bifolia subsp. bifolia x chlorantha+
bifolia subsp. latiflora x chlorantha+
se även under Coeloglossum, Gymnadenia
Pseudorchis Ség.vityxnen
albida (L.) Á. Löve & D. Lövevityxne
straminea (Fernald) Sojákfjällyxne
Hybrider se Gymnadenia
Spiranthes Rich.skruvaxsläktet
sinensis (Pers.) Ames·
spiralis (L.) Chevall.skruvax
Ixioliriaceae Nakaibergliljeväxter
Ixiolirion Herb.bergliljor
tataricum (Pall.) Schult. & Schult. f.+berglilja
Iridaceae Juss.irisväxter
Crocosmia Planch.montbretior
x crocosmiiflora (Lemoine ex Burb. & Dean) N. E. Br.+montbretia
Crocus L.krokusar
biflorus Mill.blå bägarkrokus
chrysanthus (Herb.) Herb.bägarkrokus
etruscus Parl.+toscanakrokus
x hybridus Petrovic+hybridbägarkrokus
kotschyanus K. Koch+septemberkrokus
nudiflorus Sm.+krypkrokus
sieberi J. Gay+grekisk krokus
speciosus M. Bieb.höstkrokus
x stellaris Haw.+gullkrokus
tommasinianus Herb.snökrokus
vernus (L.) Hillvårkrokus
Gladiolus L.sabelliljor
callianthus Marais+doftlilja
communis L.+småblommig sabellilja
x hortulanus L. H. Bailey+gladiol
imbricatus L.+rysk sabellilja
italicus Mill.·tidig sabellilja
palustris Gaudin·kärrsabellilja
Iris L.irisar
aphylla L.+skomakariris
chrysographes Dykes·sammetsiris
danfordiae (Baker) Boiss.+vintergäcksiris
delavayi Micheli+stor strandiris
germanica L.trädgårdsiris
graminea L.+gräsiris
x hollandica Bergmans+holländsk iris
latifolia (Mill.) Voss+engelsk iris
orientalis Mill.+gullbandsiris
pallida Lam.+silveriris
pseudacorus L.svärdslilja
pumila L.?dvärgiris
reticulata M. Bieb.+våriris
x sambucina L.+fläderiris
sanguinea Donn+violiris
setosa Pall. ex Link+tuviris
sibirica L.+strandiris
spuria L.dansk iris
variegata L.+skäggiris
versicolor L.brokiris
pseudacorus x versicolor·
Sisyrinchium L.gräsliljor
montanum Greenegräslilja
rosulatum Michx.·späd gräslilja
Xanthorrhoeaceae Dumort.grästrädsväxter
Aloë L.aloer
vera (L.) Burm. f.+äkta aloe
Asphodeline Rchb.junkerliljor
lutea (L.) Rchb.·junkerlilja
Asphodelus L.afodiller
albus Mill.+afodill
fistulosus L.+pip-afodill
Bulbine Wolfbulbiner
semibarbata (R. Br.) Haw.+bulbine
Hemerocallis L.dagliljor
citrina Baroni+blekgul daglilja
dumortieri C. Morren+tuvdaglilja
fulva (L.) L.+brunröd daglilja
lilioasphodelus L.+gul daglilja
Kniphofia Moenchfackelliljor
gracilis Harv. ex Baker+blek fackellilja
uvaria (L.) Oken+fackellilja
Amaryllidaceae J. St.-Hil.amaryllisväxter
Allium L.lökar
ampeloprasum L.
var. porrum (L.) J. Gay+purjolök
angulosum L.+rysslök
caeruleum Pall.+azurlök
carinatum L.rosenlök
cepa L.+lök
cristophii Trautv.·stäpplök
fistulosum L.+piplök
flavum L.+dagglök
giganteum Regel+jättelök
hollandicum R. M. Fritschpurpurlök
hymenorhizum Ledeb.+altailök
karataviense Regel+boll-lök
lineare L.klipplök
lusitanicum Lam.kantlök
moly L.+guldlök
oleraceum L.backlök
oreophilum C. A. Mey.+berglök
paradoxum (M. Bieb.) G. Donsnödroppslök
x proliferum (Moench) Willd.+luftlök
ramosum L.?doftlök
roseum L.+kvicklök
rotundum L.rundlök
sativum L.+vitlök
schoenoprasum L.gräslök
subsp. schoenoprasum
var. alvarense Hyl.alvargräslök
var. jurmoënse O. A. Eklundskärgårdsgräslök
var. schoenoprasumträdgårdsgräslök
subsp. sibiricum (L.) Syme+jättegräslök
scorodoprasum L.skogslök
siculum Ucria+honungslök
sphaerocephalon L.+klotlök
tuberosum Spreng.+kinesisk gräslök
ursinum L.ramslök
victorialis L.+segerlök
vineale L.sandlök
var. purpureum H. P. G. Kochpurpursandlök
var. vinealeblek sandlök
zebdanense Boiss. & Noëmajlök
Galanthus L.snödroppar
caucasicus (Baker) Grossh.+kaukasisk snödroppe
elwesii Hook. f.turkisk snödroppe
fosteri Baker+libanesisk snödroppe
ikariae Baker+grekisk snödroppe
nivalis L.snödroppe
plicatus M. Bieb.?veckad snödroppe
x valentinei Beckhybridsnödroppe
woronowii Losinsk.+grön snödroppe
elwesii x nivalis+
Hippeastrum Herb.amaryllisar
x hortorum Maatsch+amaryllis
Leucojum L.snöklockor
aestivum L.+sommarsnöklocka
vernum L.snöklocka
var. carpathicum (Sweet) Borbáskarpatersnöklocka
var. vernumvanlig snöklocka
Narcissus L.narcisser
x cyclazetta Chater & Stace+tätatät
x incomparabilis Mill.stjärnnarciss
jonquilla L.+jonkvill
x medioluteus Mill.+bukettnarciss
minor L.+snönarciss
x odorus L.+campernell
poëticus L.pingstlilja
pseudonarcissus L.påsklilja
subsp. major (Curtis) Baker+stor påsklilja
subsp. pseudonarcissus
var. plenus Liljafylld påsklilja
var. pseudonarcissusliten påsklilja
tazetta L.+tazett
triandrus L.·änglatårar
cyclamineus x pseudonarcissus+
Nothoscordum Kunthvaniljlökar
borbonicum Kunth·vaniljlök
Asparagaceae Juss.sparrisväxter
Anthericum L.sandliljor
liliago L.stor sandlilja
ramosum L.liten sandlilja
liliago x ramosum+hybridsandlilja
Asparagus L.sparrisar
densiflorus (Kunth) Jessop+natalsparris
falcatus L.+klättersparris
officinalis L.sparris
Camassia Lindl.stjärnhyacinter
cusickii S. Watson+blek stjärnhyacint
leichtlinii (Baker) S. Watson
subsp. leichtlinii+vit stjärnhyacint
subsp. suksdorfii (Greenm.) Gould+mörk stjärnhyacint
quamash (Pursh) Greene+ätlig stjärnhyacint
Convallaria L.liljekonvaljer
majalis L.liljekonvalj
Chlorophytum Ker Gawl.ampelliljor
comosum (Thunb.) Jacques+ampellilja
Dracaena L.dracenor
fragrans (L.) Ker Gawl.+doftdracena
marginata Lam.+kantdracena
umbraculifera Jacq.+
Eucomis L'Hér.tofsliljor
comosa (Houtt.) H. R. Wehrh.+tofslilja
Galtonia Decne.kaphyacinter
candicans (Baker) Decne.+kaphyacint
Hosta Tratt.funkior
crispula F. Maek.+gravfunkia
fortunei (Baker) L. H. Bailey+blomsterfunkia
lancifolia (Thunb.) Engl.+höstfunkia
minor (Baker) Nakai+pyttefunkia
nigrescens (Makino) F. Maek.+
plantaginea (Lam.) Asch.+doftfunkia
rectifolia Nakai+styvfunkia
sieboldiana (Hook.) Engl.+daggfunkia
undulata (Otto & A. Dietr.) L. H. Bailey+brokfunkia
ventricosa Stearn·klockfunkia
Hyacinthoides Heist. ex Fabr.klockhyacinter
hispanica (Mill.) Rothm.spansk klockhyacint
italica (L.) Rothm.italiensk blåstjärna
x massartiana Geerinckhybridklockhyacint
non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.engelsk klockhyacint
Hyacinthus Tourn. ex L.hyacinter
orientalis L.+hyacint
Maianthemum F. H. Wigg.ekorrbärssläktet
bifolium (L.) F. W. Schmidtekorrbär
canadense Desf.+kanadensiskt ekorrbär
racemosum (L.) Link·vipprams
stellatum (L.) Linkstjärnrams
Muscari Mill.pärlhyacinter
armeniacum Leichtlin ex Bakerarmenisk pärlhyacint
azureum Fenzldvärghyacint
botryoides (L.) Mill.pärlhyacint
comosum (L.) Mill.+fjäderhyacint
latifolium J. Kirk+bredbladig pärlhyacint
neglectum Guss. ex Ten.+mörk pärlhyacint
Ornithogalum L.stjärnlökar
boucheanum (Kunth) Asch.skymningsstjärna
divergens Boreauspärrmorgonstjärna
narbonense L.fransk stjärnlök
nutans L.aftonstjärna
oligophyllum Clarke+turkisk stjärnlök
pyramidale L.+ungersk stjärnlök
pyrenaicum L.+spansk stjärnlök
umbellatum L.morgonstjärna
Othocallis Salisb.blåstjärnor
amoena (L.) Trávn.tuvig blåstjärna
mischtschenkoana (Grossh.) Spetapersisk blåstjärna
siberica (Haw.) Spetarysk blåstjärna
Polygonatum Mill.ramsar
hirtum (Bosc ex Poir.) Pursh+bredrams
multiflorum (L.) All.storrams
odoratum (Mill.) Drucegetrams
verticillatum (L.) All.kransrams
multiflorum x odoratumjätterams
multiflorum x verticillatum·
Puschkinia Adamsporslinshyacinter
scilloides Adamsporslinshyacint
Ruscus L.stickmyrtnar
aculeatus L.+stickmyrten
Sansevieria Thunb.bajonettliljor
trifasciata Prain+svärmorstunga
Scilla L.vårstjärnor
x allenii (G. Nicholson) Spetahybridvårstjärna
bifolia L.tidig blåstjärna
forbesii (Baker) Spetavårstjärna
luciliae (Boiss.) Spetastor vårstjärna
sardensis (Whittall ex Barr & Sugden) Spetaliten vårstjärna
forbesii x luciliae?
forbesii x sardensis?
Tractema Raf.kustblåstjärnor
verna (Huds.) Speta·norsk blåstjärna
Yucca L.palmliljor
elephantipes Regel ex Trel.+jättepalmlilja
filamentosa L.+fiberpalmlilja
ARECALES BromheadPALMORDNINGEN
Arecaceae Bercht. & J. Preslpalmer
Cocos L.kokospalmer
nucifera L.+kokospalm
Phoenix L.dadelpalmer
dactylifera L.+dadelpalm
COMMELINALES Mirb. ex Bercht. & J. PreslHIMMELSBLOMSORDNINGEN
Commelinaceae Mirb.himmelsblomsväxter
Callisia Loefl.sköldpaddstuvor
repens L.+sköldpaddstuva
Commelina L.himmelsblommor
caroliniana Walter·amerikansk himmelsblomma
communis L.+liten himmelsblomma
subulata Roth+smal himmelsblomma
tuberosa L.+himmelsblomma
Tinantia Scheidw.änketårssläktet
erecta (Jacq.) Schltdl.+änketårar
Tradescantia L.båtblommor
bracteata Small+klibbhårig båtblomma
fluminensis Vell.+vandrande jude
pallida (Rose) D. R. Hunt+purpurblad
spathacea Sw.+blomstervagga
virginiana L.+tremastarblomma
Pontederiaceae Kunthvattenhyacintväxter
Eichhornia Kunthvattenhyacinter
crassipes (Mart.) Solms+vattenhyacint
Pontederia L.pontederior
cordata L.+pontederia
ZINGIBERALES Griseb.INGEFÄRSORDNINGEN
Musaceae Juss.bananväxter
Musa L.bananer
acuminata Colla+ädelbanan
Cannaceae Juss.kannaväxter
Canna L.kannor
x generalis L. H. Bailey+kanna
Marantaceae R.Br.strimbladsväxter
Ctenanthe Sond.stenantesläktet
Stromanthe Sond.broktoppar
thalia (Vell.) J. M. A. Braga+karmintopp
Zingiberaceae Martinovingefärsväxter
Zingiber Mill.ingefäror
officinale Roscoe+ingefära
POALES SmallGRÄSORDNINGEN
Typhaceae Juss.kaveldunsväxter
Sparganium L.igelknoppar
angustifolium Michx.plattbladig igelknopp
emersum Rehmanngles igelknopp
erectum L.sotigelknopp
glomeratum (Laest.) Neumangyttrad igelknopp
gramineum Georgiflotagräs
hyperboreum Beurl.fjälligelknopp
microcarpum (Neuman) Celak.vanlig storigelknopp
natans L.dvärgigelknopp
neglectum Beebyglansigelknopp
angustifolium x emersum
angustifolium x glomeratum?
angustifolium x gramineum
angustifolium x hyperboreum?
angustifolium x natans?
emersum x erectum agg.?
emersum x glomeratum?
emersum x gramineum
emersum x hyperboreum?
emersum x natans?
erectum x microcarpum+
erectum x neglectumklotigelknopp
glomeratum x natans·
gramineum x natans·
hyperboreum x natans+
microcarpum x neglectum+
Typha L.kaveldun
angustifolia L.smalkaveldun
latifolia L.bredkaveldun
laxmannii Lepech.+kanelkaveldun
angustifolia x latifolia+
Juncaceae Juss.tågväxter
Juncus L.tåg
acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.+spetståg
alpinoarticulatus Chaixmyrtåg
subsp. alpestris (Hartm.) Hämet-Ahtinordtåg
subsp. alpinoarticulatustorvtåg
subsp. fischerianus (Turcz. ex V. I. Krecz.) Hämet-Ahtirysståg
subsp. rariflorus (Hartm.) Holubvanlig myrtåg
anceps Laharpesvarttåg
arcticus Willd.fjälltåg
articulatus L.ryltåg
var. articulatusvanlig ryltåg
var. hylandri Hämet-Ahtistortåg
var. lindhardii (Wiinst.) Wiinst.
balticus Willd.östersjötåg
biglumis L.polartåg
bufonius L.vägtåg
bulbosus L.löktåg
subsp. bulbosusvanlig löktåg
subsp. kochii (F. W. Schultz) Reichg.atlanttåg
capitatus Weigelhuvudtåg
castaneus Sm.bruntåg
subsp. castaneusmörk bruntåg
subsp. leucochlamys (V. J. Zinger ex V. I. Krecz.) Hultén·ljus bruntåg
compressus Jacq.stubbtåg
conglomeratus L.knapptåg
effusus L.veketåg
ensifolius Wikstr.svärdtåg
filiformis L.trådtåg
foliosus Desf.strimtåg
gerardii Loisel.salttåg
subsp. atrofuscus (Rupr.) Printz·ishavståg
subsp. gerardiivanlig salttåg
inflexus L.blåtåg
maritimus Lam.strandtåg
minutulus (Albert & Jahand.) Prainpysslingtåg
pygmaeus Rich. ex Thuill.●†dvärgtåg
ranarius Songeon & E. P. Perriergrodtåg
squarrosus L.borsttåg
stygius L.dytåg
subnodulosus Schranktrubbtåg
tenuis Willd.syltåg
trifidus L.klynnetåg
triglumis L.lapptåg
subsp. albescens (Lange) Hultén·blektåg
subsp. triglumisvanlig lapptåg
acutiflorus x articulatus·
alpinoarticulatus x articulatus+
alpinoarticulatus x bulbosus·
alpinoarticulatus subsp. alpinoarticulatus x anceps·
alpinoarticulatus subsp. alpinoarticulatus x articulatus+
alpinoarticulatus subsp. rariflorus x articulatus+
anceps x articulatus+
arcticus x balticusmellantåg
arcticus x filiformis
articulatus x bulbosus+
balticus x filiformis
bufonius x minutulus+
conglomeratus x effusus+
effusus x inflexus+
Luzula DC.frylen
arcuata (Wahlenb.) Sw.bågfryle
campestris (L.) DC.knippfryle
confusa Lindeb.polarfryle
congesta (Thuill.) Lej.hedfryle
divulgata Kirschnerbackfryle
forsteri (Sm.) DC.·parkfryle
luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmottvitfryle
multiflora (Ehrh.) Lej.ängsfryle
subsp. frigida (Buchenau) V. I. Krecz.säterfryle
subsp. multifloravanlig ängsfryle
subsp. frigida x subsp. multiflora+
nivalis (Laest.) Spreng.snöfryle
nivea (L.) DC.+silverfryle
pallescens Sw.blekfryle
parviflora (Ehrh.) Desv.vippfryle
pilosa (L.) Willd.vårfryle
spicata (L.) DC.axfryle
sudetica (Willd.) DC.svartfryle
sylvatica (Huds.) Gaudinstorfryle
wahlenbergii Rupr.fjällfryle
arcuata x confusa
arcuata x spicata+
campestris x pallescens+
campestris x sudetica+
congesta x multiflora subsp. multiflora+
multiflora x pallescens?
multiflora subsp. frigida x spicata·
pallescens x sudetica+
Cyperaceae Juss.halvgräs
Blysmus Panz. ex Schult.plattsävssläktet
compressus (L.) Panz. ex Linkplattsäv
rufus (Huds.) Linkrödsäv
Bolboschoenus (Rchb.) Pallahavssävssläktet
maritimus (L.) Pallahavssäv
Bulbostylis Kunth
capillaris (L.) C. B. Clarke·
Carex L.starrar
acuta L.vasstarr
acutiformis Ehrh.brunstarr
alba Scop.·strutstarr
appropinquata Schumach.tagelstarr
aquatilis Wahlenb.norrlandsstarr
arctata Boott+
arctogena Harry Sm.renstarr
arenaria L.sandstarr
atherodes Spreng.finnstarr
atrata L.svartstarr
atrofusca Schkuhrsvedstarr
bebbii (L. H. Bailey) Olney ex Fernaldkanadastarr
bicolor Bellardi ex All.brokstarr
bigelowii Torr. ex Schwein.styvstarr
subsp. arctisibirica (Jurtzev) Á. Löve & D. Löve·sibirisk styvstarr
subsp. rigida W. Schultze-Motelvanlig styvstarr
binervis Sm.+hedstarr
bohemica Schreb.+svepestarr
brevior (Dewey) Mack. ex Lunell+kaninstarr
brizoides L.+darrgrässtarr
bromoides Schkuhr ex Willd.+
brunnescens (Pers.) Poir.nickstarr
var. brunnescenshednickstarr
var. laetior (F. Nyl.) Holmb.kärrnickstarr
buchananii Berggr.kopparstarr
buxbaumii Wahlenb.klubbstarr
subsp. buxbaumiivanlig klubbstarr
subsp. mutica (Hartm.) Isov.fjällklubbstarr
canescens L.gråstarr
var. canescensvanlig gråstarr
var. robustior Blytt ex Anderssongrov gråstarr
capillaris L.hårstarr
subsp. capillarisäkta hårstarr
subsp. fuscidula (V. I. Krecz. ex T. V. Egorova) Á. Löve & D. Löve·arktisk hårstarr
capitata L.huvudstarr
caryophyllea Latourr.vårstarr
cespitosa L.tuvstarr
chordorrhiza Ehrh. ex L. f.strängstarr
colchica J. Gayölandsstarr
communis L. H. Bailey+
concolortundrastarr
crawfordii Fernald+crawfordstarr
davalliana Sm.·strävstarr
demissa Hornem.grönstarr
deweyana Schwein.+
diandra Schranktrindstarr
var. diandravanlig trindstarr
var. major (W. D. J. Koch) Boottstor trindstarr
digitata L.vispstarr
dioica L.nålstarr
disperma Deweyspädstarr
distans L.glesstarr
disticha Huds.plattstarr
divulsa Stokes
subsp. leersii (F. W. Schultz) W. Kochlångstarr
echinata Murraystjärnstarr
elata All.bunkestarr
subsp. elatavanlig bunkestarr
subsp. omskiana (Meinsh.) Jalas·omskstarr
elongata L.rankstarr
ericetorum Pollichbackstarr
var. attenuata Jalas
var. ericetorum
extensa Gooden.segstarr
flacca Schreb.slankstarr
flava L.knagglestarr
fuliginosa Schkuhr
subsp. misandra (R. Br.) Nymansotstarr
glacialis Mack.isstarr
glareosa Wahlenb.klapperstarr
var. amphigena Fernald
var. glareosa
globularis L.klotstarr
x grahamii Boottgölstarr
grayi Carey+spikklubbestarr
halophila F. Nyl.österbottensstarr
hartmanii Cajanderhartmansstarr
heleonastes Ehrh. ex L. f.myrstarr
hirta L.grusstarr
holostoma Drejerkolstarr
hostiana DC.ängsstarr
var. eckeroeënsis (H. Lindb. & Palmgr.) Hyl.ålandsstarr
var. hostianavanlig ängsstarr
intumescens Rudge+indianstarr
krausei Boeckeler·finstarr
lachenalii Schkuhrripstarr
lapponica O. Langnordstarr
lasiocarpa Ehrh.trådstarr
laxa Wahlenb.slakstarr
lepidocarpa Tauschnäbbstarr/jämtstarr
subsp. jemtlandica Palmgr.jämtstarr
subsp. lepidocarpanäbbstarr
var. lepidocarpa
var. turgida Palmgr. & Florstr.·
leporina L.harstarr
limosa L.dystarr
livida (Wahlenb.) Willd.vitstarr
loliacea L.repestarr
lyngbyei Hornem.·islandsstarr
mackenziei V. I. Krecz.norskstarr
macloviana d'Urv.lämmelstarr
magellanica Lam.
subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonensumpstarr
marina Dewey
subsp. pseudolagopina (T. J. Sörensen) Böcher·stubbstarr
maritima Gunnerusbågstarr
media R. Br.taigastarr
melanostachya M. Bieb. ex Willd.·ungersk starr
mertensii Bong.+
microglochin Wahlenb.borststarr
montana L.lundstarr
morrowii Boott+japansk starr
muricata L.mörk snårstarr
muskingumensis Schwein.+palmstarr
myosuroides Vill.enaxig sävstarr
nardina Fr.staggstarr
subsp. hepburnii (Boott) Á. Löve, D. Löve & Kapoor·arktisk staggstarr
subsp. nardinavanlig staggstarr
nigra (L.) Reichardhundstarr
subsp. juncella (Fr.) Lemkestyltstarr
subsp. juncella x subsp. nigra+
subsp. nigravanlig hundstarr
var. nigraliten hundstarr
var. recta (F. Fleisch.) Hyl.tuvad hundstarr
norvegica Retz.fjällstarr
novae-angliae Schwein.+
obtusata Lilj.trubbstarr
oederi Retz.ärtstarr
var. bergrothii (Palmgr.) Hedrén & Lassenävjestarr
var. oederivanlig ärtstarr
var. pulchella (Lönnr.) Hedrén & Lassenliten ärtstarr
ornithopoda Willd.fågelstarr
otrubae Podp.blankstarr
pachystachya Cham. ex Steud.+siselstarr
pairae F. W. Schultzsnårstarr
paleacea Schreb. ex Wahlenb.strandstarr
pallescens L.blekstarr
pallidula Harmajaåsstarr
panicea L.hirsstarr
paniculata L.vippstarr
parallela (Laest.) Sommerf.lappstarr
pauciflora Lightf.taggstarr
pediformis C. A. Mey.
subsp. rhizodes (Blytt ex Boott) H. Lindb.frösöstarr
pendula Huds.hängstarr
subsp. agastachys Ehrh. ex L. fil.) Ljungstrand+östlig hängstarr
subsp. pendula+västlig hängstarr
pilosa Scop.·fransstarr
pilulifera L.pillerstarr
praecox Schreb.rysstarr
praticola Rydb.+slaktoppsstarr
pseudocyperus L.slokstarr
pulicaris L.loppstarr
punctata Gaudinprickstarr
ramenskii Kom.·ramenskistarr
rariflora (Wahlenb.) Sm.myggstarr
remota L.skärmstarr
rhynchophysa Fisch., C. A. Mey. & Avé-Lall.älvstarr
riparia Curtisjättestarr
rostrata Stokesflaskstarr
rotundata Wahlenb.rundstarr
rufina Drejerdvärgstarr
rupestris Bellardi ex All.klippstarr
x saamica T. M. Pedersen & Elven+mörk flaskstarr
salina Wahlenb.·finnmarksstarr
saxatilis L.glansstarr
subsp. laxa (Trautv.) Kalela·arktisk glansstarr
subsp. saxatilisvanlig glansstarr
scirpoidea Michx.·grönlandsstarr
simpliciuscula Wahlenb.fleraxig sävstarr
subsp. simpliciusculakärrsävstarr
subsp. subholarctica (Egor.)·arktisk sävstarr
spicata Huds.piggstarr
strigosa Huds.·smalaxstarr
stylosa C. A. Mey.·stiftstarr
subspathacea Wormsk.·ishavsstarr
sylvatica Huds.skogsstarr
tenera Dewey+
tenuiflora Wahlenb.tågstarr
tomentosa L.luddstarr
tribuloides Wahlenb.+kvaststarr
trinervis Degl.·klittstarr
ursina Dewey·björnstarr
vacillans Drejersaltstarr
vaginata Tauschslidstarr
vesicaria L.blåsstarr
vulpina L.rävstarr
acuta x aquatilis subsp. aquatilis
acuta x bigelowii subsp. rigida·
acuta x cespitosa+
acuta x elata subsp. elata+
acuta x halophila·
acuta x nigra
acuta x nigra subsp. juncella+
acuta x nigra subsp. nigra
acuta x paleacea+
acuta x vacillans+
acutiformis x riparia+
appropinquata x canescens·
appropinquata x diandra+
appropinquata x paniculata+
appropinquata x remota+
aquatilis x bigelowii
aquatilis x cespitosa+
aquatilis x elata subsp. elata+
aquatilis x halophila·
aquatilis subsp. aquatilis x nigra+
aquatilis x nigra subsp. juncella+
aquatilis x nigra subsp. nigra
aquatilis x paleacea
aquatilis x salina·
aquatilis x subspathacea·
aquatilis x vacillans·
arenaria x colchica
atrata x media+
atrata x norvegica+
bigelowii subsp. rigida x cespitosa·
bigelowii subsp. rigida x lyngbyei·
bigelowii subsp. rigida x nigra subsp. juncella+
bigelowii subsp. rigida x nigra subsp. nigra+
bigelowii subsp. rigida x paleacea·
bigelowii subsp. rigida x rufina+
bigelowii subsp. rigida x salina·
bigelowii subsp. rigida x subspathacea·
bigelowii subsp. rigida x vacillans·
brunnescens x dioica+
brunnescens x lachenalii+
brunnescens x loliacea+
brunnescens x parallela·
buxbaumii subsp. buxbaumii x hartmanii?
canescens x chordorrhiza·
canescens x diandra+
canescens x dioica+
canescens x disperma+
canescens x echinata·
canescens x glareosa·
canescens x heleonastes+
canescens x lachenalii+
canescens x lapponica+
canescens x loliacea+
canescens x mackenziei
canescens x paniculata·
canescens x remota
canescens x tenuiflora+
cespitosa x elata+
cespitosa x nigra subsp. juncella+
cespitosa x nigra subsp. nigra+
cespitosa x salina·
cespitosa x vacillans·
chordorrhiza x dioica·
concolor x subspathacea·
demissa x flava+
demissa x hostiana
demissa x lepidocarpa subsp. jemtlandica·
demissa x lepidocarpa subsp. lepidocarpa+
demissa x oederi+
demissa x oederi var. bergrothii·
demissa x oederi var. oederi+
demissa x oederi var. pulchella·
diandra x paniculata+
digitata x ornithopoda+
digitata x pallidula·
digitata x pediformis subsp. rhizodes·
dioica x echinata+
dioica x elongata?
dioica x glareosa·
dioica x heleonastes+
dioica x lachenalii+
dioica x loliacea+
dioica x mackenziei+
dioica x maritima·
dioica x parallela+
dioica x tenuiflora+
distans x extensa+
elata x halophila·
elata x nigra subsp. nigra
elata x paleacea+
flava x hostiana
flava x lepidocarpa subsp. jemtlandica+
flava x lepidocarpa subsp. lepidocarpa+
flava x oederi
flava x oederi var. bergrothii·
flava x oederi var. oederi+
flava x oederi var. pulchella+
x grahamii x rostrata+
x grahamii x rotundata·
x grahamii x saxatilis+
x grahamii x vesicaria·
halophila x nigra subsp. juncella·
halophila x nigra subsp. nigra·
halophila x paleacea·
halophila x salina·
halophila x subspathacea·
hirta x rostrata+
hirta x vesicaria+
hostiana x lepidocarpa subsp. jemtlandica+
hostiana x lepidocarpa subsp. lepidocarpa+
hostiana x oederi
hostiana x oederi var. bergrothii·
hostiana x oederi var. oederi
hostiana x oederi var. pulchella?
lachenalii x macloviana?
lachenalii x parallela+
lasiocarpa x riparia+
lasiocarpa x rostrata+
lasiocarpa x rotundata
lasiocarpa x saxatilis·
lasiocarpa x vesicaria+
lepidocarpa x oederi+
lepidocarpa subsp. jemtlandica x oederi var. oederi+
lepidocarpa subsp. lepidocarpa x oederi var. bergrothii+
lepidocarpa subsp. lepidocarpa x oederi var. oederi+
lepidocarpa subsp. lepidocarpa x oederi var. pulchella+
limosa x magellanica subsp. irrigua+
limosa x rariflora
livida x panicea+
livida x vaginata·
lyngbyei x nigra·
magellanica subsp. irrigua x rariflora+
maritima x parallela·
nigra subsp. juncella x paleacea·
nigra subsp. juncella x rufina+
nigra subsp. juncella x salina·
nigra subsp. juncella x subspathacea·
nigra subsp. juncella x vacillans+
nigra subsp. nigra x paleacea+
nigra subsp. nigra x rufina+
nigra subsp. nigra x salina·
nigra subsp. nigra x subspathacea·
nigra subsp. nigra x trinervis·
nigra subsp. nigra x vacillans+
otrubae x paniculata+
paleacea x salina·
paleacea x subspathacea·
paleacea x vacillans+
panicea x vaginata+
paniculata x remota+
pseudocyperus x rostrata+
pseudocyperus x vesicaria+
rhynchophysa x rostrata+
rhynchophysa x vesicaria·
riparia x rostrata
riparia x vesicaria+
rostrata x saxatilis+
rostrata x vesicaria
rotundata x saxatilis
rotundata x vesicaria·
salina x subspathacea·
salina x vacillans·
Cladium P. Browneagsläktet
mariscus (L.) Pohlag
Cyperus L.papyrusar
alternifolius L.
subsp. flabelliformis Kük.+parasollsäv
congestus Vahl+gytterag
echinatus (L.) Alph. Wood·
eragrostis Lam.+blekag
esculentus L.+jordmandel
fuscus L.dvärgag
iria L.·
longus L.+dammag
reflexus Vahl+bollag
Dulichium Pers.spärragar
arundinaceum (L.) Britton·spärrag
Eleocharis R. Br.småsäv
acicularis (L.) Roem. & Schult.nålsäv
austriaca Hayek·norsksäv
mamillata H. Lindb.veksäv
multicaulis (Sm.) Desv.dysäv
palustris (L.) Roem. & Schult.knappsäv
subsp. palustrisnordknappsäv
var. lindbergii Strandh.bottnisk knappsäv
var. palustrisvanlig nordknappsäv
subsp. waltersii Bures & Danihelkasydknappsäv
parvula (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauerdvärgsäv
quinqueflora (Hartmann) O. Schwarztagelsäv
uniglumis (Link) Schult.agnsäv
subsp. sterneri Strandh.alvaragnsäv
subsp. uniglumisstrandagnsäv
var. fennica (Palla ex Kneuck.) Hyl.bottnisk agnsäv
var. septentrionalis (Zinserl.) Strandh.·arktisk agnsäv
var. uniglumisvanlig agnsäv
var. vestergrenii Hyl.baltisk agnsäv
austriaca x uniglumis subsp. uniglumis·
mamillata x palustris subsp. palustris+
palustris x uniglumis
palustris subsp. waltersii x uniglumis+
Eriophorum L.ängsullssläktet
angustifolium Honck.ängsull
subsp. angustifoliumvanlig ängsull
subsp. triste (Th. Fr.) Hultén·mörk ängsull
brachyantherum Trautv. & C. A. Mey.myrull
gracile W. D. J. Koch ex Rothkärrull
latifolium Hoppegräsull
x medium Anderssonlappull
russeolum Fr. ex Hartm.rostull
scheuchzeri Hoppepolarull
subsp. arcticum M. S. Novos.·liten polarull
subsp. scheuchzerivanlig polarull
vaginatum L.tuvull
angustifolium subsp. triste x scheuchzeri subsp. arcticum·
brachyantherum x vaginatum+
Fimbristylis Vahl
autumnalis (L.) Roem. & Schult.·
Isolepis R. Br.borstsävssläktet
cernua (Vahl) Roem. & Schult.+ampelsäv
fluitans (L.) R. Br.flytsäv
pseudosetacea (Daveau) Vasc.·
setacea (L.) R. Br.borstsäv
Rhynchospora Vahlsmåag
alba (L.) Vahlvitag
fusca (L.) W. T. Aitonbrunag
Schoenoplectus (Rchb.) Pallasävsläktet
lacustris (L.) Pallasäv
tabernaemontani (C. C. Gmel.) Pallablåsäv
lacustris x tabernaemontani·
Schoenus L.axagssläktet
ferrugineus L.axag
nigricans L.knappag
ferrugineus x nigricans+
Scirpoides Ség.klotsävssläktet
holoschoenus (L.) Soják·klotsäv
Scirpus L.skogssävssläktet
radicans Schkuhrbågsäv
sylvaticus L.skogssäv
Trichophorum Pers.tuvsävssläktet
alpinum (L.) Pers.snip
cespitosum (L.) Hartm.tuvsäv
subsp. cespitosumvanlig tuvsäv
subsp. germanicum (Palla) Hegihedsäv
pumilum (Vahl) Schinz & Thell.·krypsäv
Poaceae Barnhartgräs
Achnatherum P. Beauv.silvergrässläktet
calamagrostis (L.) P. Beauv.+silvergräs
Aegilops L.bockveten
crassa Boiss.+
cylindrica Host+bockvete
geniculata Roth+kort bockvete
neglecta Req. ex Bertol.+borstbockvete
speltoides Tausch+tandat bockvete
tauschii Coss.+
triuncialis L.
var. persica (Boiss.) Eig+persiskt bockvete
var. triuncialis+treuddigt borstvete
cylindrica x Triticum aestivum·
Aeluropus Trin.
littoralis (Gouan) Parl.+
Agropyron Gaertn.kamveten
cristatum (L.) Gaertn.kamvete
subsp. cristatum+äkta kamvete
subsp. pectinatum (M. Bieb.) Tzvelev+glest kamvete
Agrostis L.ven
avenacea J. F. Gmel.✶†plymven
canina L.brunven
capillaris L.rödven
castellana Boiss. & Reut.+spanskven
clavata Trin.köseven
exarata Trin.+dikesven
gigantea Rothstorven
var. dispar (Michx.) Philipson
var. gigantea·
var. glaucescens K.-G. Widén
var. repens (Laest.) K.-G. Widén
lachnantha Nees+afrikaven
mertensii Trin.fjällven
nebulosa Boiss. & Reut.+slöjven
pourretii Willd.+blekven
scabra Willd.kvarnven
stolonifera L.krypven
tenerrima Trin.+spädven
vinealis Schreb.bergven
canina x gigantea·
canina x stolonifera+
capillaris x clavata·
capillaris x gigantea+
capillaris x stolonifera+
capillaris x vinealis?
gigantea x stolonifera+
mertensii x stolonifera+
mertensii x vinealis+
stolonifera x vinealis·
Aira L.småtåtlar
caryophyllea L.vittåtel
subsp. caryophyllea
subsp. plesiantha (Jord.) K. Richt.·
elegantissima Schur+fintåtel
praecox L.vårtåtel
Alopecurus L.kavlen
aequalis Sobol.gulkavle
arundinaceus Poir.svartkavle
bulbosus Gouan+knölkavle
geniculatus L.kärrkavle
var. bulbosus Sond.·
var. geniculatus
magellanicus Lam.+polarkavle
myosuroides Huds.renkavle
pratensis L.ängskavle
subsp. alpestris (Wahlenb.) Selanderfjällkavle
subsp. pratensisvanlig ängskavle
rendlei Eig·pöskavle
aequalis x geniculatus+
aequalis x pratensis+
arundinaceus x geniculatus+
arundinaceus x pratensis+
geniculatus x pratensis+
Ammophila Hostsandrörssläktet
arenaria (L.) Linksandrör
arenaria x Calamagrostis arundinacea+
arenaria x Calamagrostis epigejosöstersjörör
Andropogon L.
gerardii Vitman+kalkongräs
Anisantha K. Kochsollostor
diandra (Roth) Tutin ex Nevski+
madritensis (L.) Nevski+spansklosta
rigida (Roth) Hyl.sticklosta
rubens (L.) Nevski+tofslosta
sterilis (L.) Nevskisandlosta
tectorum (L.) Nevskitaklosta
madritensis x rigida+
Anthoxanthum L.vårbroddssläktet
aristatum Boiss.+fransk vårbrodd
nipponicum Hondanordvårbrodd
odoratum L.sydvårbrodd
ovatum Lag.+tät vårbrodd
aristatum x odoratum+
nipponicum x odoratum+
Apera Adans.kösor
interrupta (L.) P. Beauv.alvarkösa
spica-venti (L.) P. Beauv.kösa
Arctagrostis Griseb.ryssgrässläktet
latifolia (R. Br.) Griseb.·ryssgräs
Arctophila Rupr. ex Anderssonhänggrässläktet
fulva (Trin.) Anderssonhänggräs
var. fulva·tundrahänggräs
var. pendulina (Laest.) Holmb.älvhänggräs
fulva x Dupontia fisheri·
Arrhenatherum P. Beauv.knylhavren
elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Preslknylhavre
subsp. bulbosum (Willd.) Schübl. & G. Martens+pärlhavre
subsp. elatiusvanlig knylhavre
Austrodanthonia H. P. Linderkängurugrässläktet
racemosa (R. Br.) H. P. Linder+kängurugräs
Austrostipa S. W. L. Jacobs & J. Everett
aristiglumis (F. Muell.) S. W. L. Jacobs & J. Everett+
compressa (R. Br.) S. W. L. Jacobs & J. Everett+
variabilis (Hughes) S. W. L. Jacobs & J. Everett+
Avellinia Parl.
festucoides (Link) Valdés & H. Scholz·
Avena L.havren
barbata Pott ex Link+skägghavre
brevis Roth+småhavre
byzantina K. Koch+rödhavre
fatua L.flyghavre
sativa L.havre
var. contracta Neilr.·plymhavre
var. sativa+vanlig havre
sterilis L.storhavre
subsp. ludoviciana (Durieu) Gillet & Magne+
subsp. sterilis+
strigosa Schreb.●†+purrhavre
Avenella Drejerkruståtlar
flexuosa (L.) Drejerkruståtel
subsp. corsica (Tausch) Holubfjällkruståtel
subsp. flexuosavanlig kruståtel
Avenula (Dumort.) Dumort.ängshavren
pratensis (L.) Dumort.ängshavre
pubescens (Huds.) Dumort.luddhavre
Beckmannia Hostradgrässläktet
eruciformis (L.) Host+ryskt radgräs
syzigachne (Steud.) Fernaldradgräs
Bothriochloa Kuntze
pertusa (L.) A. Camus+
Brachiaria (Trin.) Griseb.
fasciculata (Sw.) Parodi+knipphirs
platyphylla (Munro ex C. Wright) Nash·
Brachypodium P. Beauv.skaftingar
distachyon (L.) P. Beauv.+grusskafting
phoenicoides (L.) Roem. & Schultes·styvskafting
pinnatum (L.) P. Beauv.backskafting
sylvaticum (Huds.) P. Beauv.lundskafting
Briza L.darrgrässläktet
maxima L.+italienskt darrgräs
media L.darrgräs
minor L.+dvärgdarrgräs
Bromopsis Fourr.storlostor
benekenii (Lange) Holubsträvlosta
ciliata (L.) Holub+franslosta
condensata (Hack.) Holub+fiberlosta
erecta (Huds.) Fourr.raklosta
inermis (Leyss.) Holubfoderlosta
pubescens (Muhl. ex Willd.) Holub+bredlosta
ramosa (Huds.) Holubskugglosta
Bromus L.lostor
alopecuros Poir.+rävlosta
arvensis L.renlosta
berteroanus Colla+
brachystachys Hornung·
briziformis Fisch. & C. A. Mey.+darrgräslosta
commutatus Schrad.brinklosta
danthoniae Trin.·
hordeaceus L.luddlosta
subsp. hordeaceusvanlig luddlosta
subsp. molliformis (Billot) Maire & Weiller+båglosta
subsp. pseudothominei (P. M. Sm.) H. Scholzfalsk finlosta
subsp. thominei (Hardouin) Braun-Blanq.strandlosta
intermedius Guss.+nervlosta
japonicus Thunb. ex Murray✶†+kvarnlosta
lanceolatus Roth+skruvlosta
lepidus Holmb.finlosta
pectinatus Thunb.+kamlosta
pictus Hook. f.+broklosta
pseudosecalinus P. M. Sm.spädlosta
racemosus L.ängslosta
scoparius L.·kvastlosta
secalinus L.råglosta
squarrosus L.+spretlosta
arvensis x commutatus+
arvensis x racemosus?
commutatus x hordeaceus subsp. hordeaceus·
commutatus x racemosus·
hordeaceus subsp. hordeaceus x lepidus?
hordeaceus subsp. hordeaceus x racemosus+
Calamagrostis Adans.rör
arundinacea (L.) Rothpiprör
canescens (Weber) Rothgrenrör
chalybaea (Laest.) Fr.skogsrör
epigejos (L.) Rothbergrör
lapponica (Wahlenb.) Hartm.lapprör
subsp. lapponicavanligt lapprör
subsp. sibirica (Petrov) Tzvelevryssrör
neglecta (Ehrh.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.madrör
subsp. groenlandica (Schrank) Matuszk.?polarmadrör
subsp. neglectavanligt madrör
phragmitoides Hartm.brunrör
purpurascens R. Br.·stäpprör
varia (Schrad.) Hostpiggrör
arundinacea x canescens+
arundinacea x epigejos+tuvrör
arundinacea x neglecta+
canescens x epigejos+
canescens x neglectaängsrör
epigejos x neglecta+
se även under Ammophila
Catabrosa P. Beauv.källgrässläktet
aquatica (L.) P. Beauv.källgräs
Catapodium Linkstyvgröen
rigidum (L.) C. E. Hubb.✶†styvgröe
Cenchrus L.borstgräs
echinatus L.+tagghirs
incertus M. A. Curtis+igelkottshirs
latifolius (Spreng.) Morrone+bredbladigt borstgräs
longisetus M. C. Johnst.+dunborstgräs
macrourus (Trin.) Morrone+svansborstgräs
setaceus (Forssk.) Morrone+fjäderborstgräs
uliginosus (Hack. ex Engl.)+afrikanskt borstgräs
Ceratochloa DC. & P. Beauv.plattlostor
cathartica (Vahl) Herter+plattlosta
sitchensis (Trin.) Cope & Ryvessloklosta
Chaetopogon Janch.
fasciculatus (Link) Hayek·
Chloris Sw.kvastgrässläktet
divaricata R. Br.+australiskt kvastgräs
pycnothrix Trin.+
radiata (L.) Sw.+spretkvastgräs
submutica Kunth+
truncata R. Br.+kvastgräs
ventricosa R. Br.+
virgata Sw.+dunkvastgräs
Cinna L.sötgrässläktet
latifolia (Trevir. ex Göpp.) Griseb.sötgräs
Coix L.tårgräs
lacryma-jobi L.·Jobs tårar
Coleanthus Seidldvärggrässläktet
subtilis (Tratt.) Seidl·dvärggräs
Corynephorus P. Beauv.borsttåtlar
canescens (L.) P. Beauv.borsttåtel
Crypsis Aitonkurragömmagrässläktet
aculeata (L.) Aiton+kurragömmagräs
schoenoides (L.) Lam.+tittutgräs
Cynodon Rich.hundtandsgrässläktet
dactylon (L.) Pers.+hundtandsgräs
Cynosurus L.kamäxingar
cristatus L.kamäxing
echinatus L.+taggäxing
elegans Desf.+späd taggäxing
Dactylis L.hundäxingar
glomerata L.hundäxing
hispanica Roth+spansk hundäxing
polygama Horv.lundäxing
glomerata x polygama+
Dactyloctenium Willd.knapphirser
aegyptium (L.) Willd.+knapphirs
Danthonia DC.knägrässläktet
decumbens (L.) DC.knägräs
Dasypyrum (Coss. & Durieu) T. Durandpenselrågsläktet
villosum (L.) P. Candargy+penselråg
Deschampsia P. Beauv.tåtlar
alpina (L.) Roem. & Schult.fjälltåtel
beringensis Hultén·beringtåtel
bottnica (Wahlenb.) Trin.gultåtel
cespitosa (L.) P. Beauv.tuvtåtel
subsp. cespitosavanlig tuvtåtel
subsp. glauca (Hartm.) Tzvelevälvtåtel
setacea (Huds.) Hack.sjötåtel
sukatschewii (Popl.) Roshew.
subsp. borealis (Trautv.) Tzvelev·tundratåtel
bottnica x cespitosa
Digitaria Heist. ex Hallerfingerhirser
abyssinica (Hochst.) Stapf+abessinsk fingerhirs
aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi·argentinsk fingerhirs
borbonica Desv.+maskarensk fingerhirs
ciliaris (Retz.) Koeler+franshirs
ischaemum (Schreb.) Muhl.fingerhirs
sanguinalis (L.) Scop.blodhirs
subsp. pectiniformis Henrard·kamhirs
subsp. sanguinalisäkta blodhirs
violascens Link·
Dinebra Jacq.julgransgrässläktet
retroflexa (Vahl) Panz.+julgransgräs
Drymochloa Holubskogssvinglar
sylvatica (Pollich) Holubskogssvingel
Dupontia R. Br.isgrässläktet
fisheri R. Br.·isgräs
subsp. fisheri·litet isgräs
subsp. psilosantha (Rupr.) Hultén·stort isgräs
Hybrid se under Arctophila
Echinochloa P. Beauv.hönshirser
colona (L.) Link+kycklinghirs
crus-galli (L.) P. Beauv.hönshirs
esculenta (A. Braun) H. Scholz+japansk hönshirs
frumentacea Link+blek hönshirs
muricata (P. Beauv.) Fernald·amerikansk hönshirs
stagnina (Retz.) P. Beauv.?borstig hönshirs
Ehrharta Thunb.
longiflora Sm.+
Eleusine Gaertn.gåshirser
africana Kenn.-O'Byrne+afrikansk gåshirs
coracana (L.) Gaertn.+korakan
floccifolia (Forssk.) Spreng.·
indica (L.) Gaertn.+gåshirs
tristachya (Lam.) Lam.+amerikansk gåshirs
Elymus L.elmar
alopex Salomon·styvelm
canadensis L.+kanadaelm
caninus (L.) L.lundelm
var. behmii (Melderis) Jaaskabrantelm
var. caninusvanlig lundelm
var. muticus (Holmb.) Karlssonklarälvselm
fibrosus (Schrenk) Tzvelev·rysselm
kronokensis (Kom.) Tzvelevfjällelm
subsp. borealis (Turcz.) Tzvelev·isländsk fjällelm
subsp. scandicus (Nevski) Tzvelevliten fjällelm
subsp. subalpinus (Neuman) Tzvelevstor fjällelm
marginatus (H. Lindb.) Á. Löve·
mutabilis (Drobow) Tzvelevlappelm
rectisetus (Nees) Á. Löve & Connor+
sibiricus L.+sibirisk elm
trachycaulus (Link) Gould ex Shinnersindianelm/smalelm
subsp. subsecundus (Link) Á. Löve & D. Löve+indianelm
subsp. trachycaulus+smalelm
virginicus L.·
caninus x fibrosus·
caninus x kronokensis+
caninus var. caninus x mutabilis+
caninus var. muticus x mutabilis·
fibrosus x mutabilis·
kronokensis x mutabilis+
Elytrigia Desv.kvickrötter
atherica (Link) Kerguélen ex M. A. Carreras+styv kvickrot
campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen
subsp. maritima (Tzvelev) H. Scholzblågrå kvickrot
elongata (Host) Nevski·sträv kvickrot
intermedia (Host) Nevski+trubbkvickrot
juncea (L.) Nevski
subsp. boreoatlantica (Simonet & Guin.) Hyl.strandkvickrot
repens (L.) Desv. ex Nevskikvickrot
smithii (Rydb.) Á. Löve+
atherica x juncea subsp. boreoatlantica+
atherica x repens
juncea subsp. boreoatlantica x repens
juncea subsp. boreoatlantica x Leymus arenarius
repens x Hordeum secalinum·
repens x Leymus arenarius·
Eragrostis Wolfkärleksgrässläktet
aegyptiaca (Willd.) Delile·
barrelieri Daveau·franskt kärleksgräs
brownii (Kunth) Nees ex Steud.+
cilianensis (All.) Vignolo ex Janch.+stort kärleksgräs
ciliaris (L.) R. Br.+
curvula (Schrad.) Nees+afrikanskt kärleksgräs
mexicana (Hornem.) Link+mexikanskt kärleksgräs
minor Hostkärleksgräs
obtusa Munro ex Ficalho & Hiern+
parviflora (R. Br.) Trin.+småblommigt kärleksgräs
pilosa (L.) P. Beauv.+hårigt kärleksgräs
tef (Zucc.) Trotter+teff
virescens C. Presl+argentinskt kärleksgräs
Eremopoa Roshev.eremitgröen
altaica (Trin.) Roshev.
subsp. oxyglumis (Boiss.) Tzvelev+spetsfjälligt eremitgröe
persica (Trin.) Roshev.·eremitgröe
Eremopyrum (Ledeb.) Jaub. & Spachdvärgveten
orientale (L.) Jaub. & Spach+hårigt dvärgvete
triticeum (Gaertn.) Nevski+dvärgvete
Eriochloa Kunth
contracta Hitchc.·
procera (Retz.) C. E. Hubb.+
pseudoacrotricha (Stapf ex Thell.) J. M. Black+
punctata (L.) Desv. ex Ham.+
villosa (Thunb.) Kunth+
Fargesia Franch.bergbambusläktet
murieliae (Gamble) T. P. Yi+bergbambu
spathacea Franch.+glansbambu
Festuca L.svinglar
abyssinica Hochst. ex A. Rich.+styvsvingel
arenaria Osbeckgråsvingel
baffinensis Polunin·hårsvingel
brachyphylla Schult. & Schult. f.?bergsvingel
brevipila R. Traceyhårdsvingel
edlundiae S. G. Aiken et al.·issvingel
filiformis Pourr.finsvingel
gautieri (Hack.) K. Richt.+björnsvingel
heterophylla Lam.skuggsvingel
hyperborea Holmen ex Fred.·polarsvingel
ovina L.fårsvingel
polesica Zapal.sandsvingel
rubra L.rödsvingel
subsp. arctica (Hack.) Govor.fjällsvingel
subsp. commutata (Gaudin) Markgr.-Dann.tuvsvingel
subsp. juncea (Hack.) K. Richt.daggsvingel
subsp. litoralis (G. Mey.) Auquier?marsksvingel
subsp. megastachys Gaudin+jätterödsvingel
subsp. oelandica (Hack.) Nymanbågsvingel
subsp. rubravanlig rödsvingel
subsp. scotica S. Cunn. ex Al-Bermani?skottlandssvingel
vivipara (L.) Sm.groddsvingel
subsp. glabra Fred.·arktisk groddsvingel
subsp. hirsuta (Schol.) Fred.·hårig groddsvingel
subsp. viviparavanlig groddsvingel
edlundiae x rubra subsp. arctica·
hyperborea x rubra subsp. arctica·
ovina x rubra·
ovina x vivipara subsp. vivipara·
rubra subsp. arctica x vivipara subsp. vivipara·
rubra x Lolium perenne+
Gastridium P. Beauv.gnetgrässläktet
ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.+gnetgräs
Gaudinia P. Beauv.axhavren
fragilis (L.) P. Beauv.+axhavre
Glyceria R. Br.glycerior
canadensis (Michx.) Trin.·indiangröe
declinata Bréb.blågrönt mannagräs
fluitans (L.) R. Br.mannagräs
grandis S. Watsonkvarngröe
lithuanica (Gorski) Gorskiglesgröe
maxima (Hartm.) Holmb.jättegröe
notata Chevall.skånskt mannagräs
striata (Lam.) Hitchc.strimgröe
declinata x fluitans+
fluitans x notata+
Hainardia Greuterhainardior
cylindrica (Willd.) Greuter+hainardia
Henrardia C. E. Hubb.råttsvansveten
persica (Boiss.) C. E. Hubb.+råttsvansvete
Hierochloë R. Br.myskgräs
alpina (Willd.) Roem. & Schult.fjällmyskgräs
australis (Schrad.) Roem. & Schult.·finskt myskgräs
hirta (Schrank) Borbásraggmyskgräs
subsp. arctica (C. Presl) G. Weim.nordmyskgräs
subsp. hirtaälvmyskgräs
subsp. praetermissa G. Weim.ryskt myskgräs
odorata (L.) P. Beauv.doftmyskgräs
subsp. baltica G. Weim.strandmyskgräs
subsp. odorataängsmyskgräs
Holcus L.mjuktåtlar
lanatus L.luddtåtel
mollis L.lentåtel
setiglumis Boiss. & Reut.·
lanatus x mollis·
Hordelymus (Jess.) Harzskogskornssläktet
europaeus (L.) Harzskogskorn
Hordeum L.kornsläktet
brachyantherum Nevski·
bulbosum L.+knylkorn
comosum J. Presl & C. Presl+
cordobense Bothmer, N. Jacobsen & Nicora+cordobakorn
euclaston Steud.+pampaskorn
geniculatum All.+ullkorn
jubatum L.ekorrkorn
marinum Huds.+strandkorn
murinum L.vildkorn
subsp. glaucum (Steud.) Tzvelev+spädkorn
subsp. leporinum (Link) Arcang.+harkorn
subsp. murinumvanligt vildkorn
muticum J. Presl & C. Presl+trubbkorn
pubiflorum Hook. f.+eldslandskorn
pusillum Nutt.+dvärgkorn
secalinum Schreb.ängskorn
violaceum Boiss. & Hohen.+violkorn
vulgare L.korn
var. distichon (L.) Alef.+tvåradigt korn
var. vulgare+sexradigt korn
comosum x jubatum+
se även under Elytrigia
Koeleria Pers.tofsäxingar
glauca (Spreng.) DC.tofsäxing
grandis Besser ex Gorskistor tofsäxing
macrantha (Ledeb.) Schult.fin tofsäxing
pyramidata (Lam.) P. Beauv.grön tofsäxing
Lagurus L.harsvansar
ovatus L.+harsvans
Lamarckia Moenchguldäxingar
aurea (L.) Moench+guldäxing
Leersia Sw.vildrissläktet
oryzoides (L.) Sw.vildris
Leptochloa P. Beauv.spretgräs
fusca (L.) Kunth+
subsp. uninervia (C. Presl) N. Snow+skäggspretgräs
panicea (Retz.) Ohwi+nålspretgräs
virgata (L.) P. Beauv.+
Leymus Hochst.strandrågssläktet
arenarius (L.) Hochst.strandråg
innovatus (Beal) Pilg.kanadaråg
mollis (Trin.) H. Hara·luden strandråg
arenarius x Secale cereale+
se även under Elytrigia
Lolium L.repen
multiflorum Lam.italienskt rajgräs
perenne L.engelskt rajgräs
persicum Boiss. & Hohen.+perserrepe
remotum Schrank●†linrepe
rigidum Gaudinstyvrepe
subsp. lepturoides Sennen & Mauricio+smalrepe
subsp. rigidum+äkta styvrepe
temulentum L.●†+dårrepe
multiflorum x perenne+
multiflorum x rigidum subsp. rigidum+
multiflorum x Schedonorus pratensis+rajsvingel
perenne x rigidum subsp. rigidum+
perenne x Schedonorus arundinaceus subsp. arundinaceus+
perenne x Schedonorus arundinaceus subsp. uechtritzianus+
perenne x Schedonorus giganteus+
perenne x Schedonorus pratensis+
se även under Festuca
Melica L.slokar
altissima L.+jätteslok
ciliata L.grusslok
nutans L.bergslok
picta K. Koch·tuvslok
transsilvanica Schur+stäppslok
uniflora Retz.lundslok
Mibora Adans.pysslinggrässläktet
minima (L.) Desv.+pysslinggräs
Milium L.hässlebroddssläktet
effusum L.hässlebrodd
vernale M. Bieb.sandbrodd
Miscanthus Anderssonmiskantusar
x ogiformis Honda+elefantmiskantus
sacchariflorus (Maxim.) Hack.+silvermiskantus
sinensis Andersson+glansmiskantus
Molinia Schrankblåtåtlar
caerulea (L.) Moenchblåtåtel
subsp. arundinacea (Schrank) H. K. G. Paul+jättetåtel
subsp. caeruleavanlig blåtåtel
Muhlenbergia Schreb.muhlygräs
mexicana (L.) Trin.·mexikanskt muhlygräs
Nardus L.staggar
stricta L.stagg
Nassella É. Desv.nassellor
hyalina (Nees) Barkworth+argentinskt fjädergräs
tenuissima (Trin.) Barkworth+svansfjädergräs
Oryza L.rissläktet
sativa L.+ris
Panicum L.vipphirser
capillare L.buketthirs
dichotomiflorum Michx.+hösthirs
miliaceum L.+hirs
schinzii Hack. ex Schinz+transvalhirs
virgatum L.·jungfruhirs
Pappophorum Schreb.
nigricans R. Br.+
Parapholis C. E. Hubb.ormaxsläktet
filiformis (Roth) C. E. Hubb.·
incurva (L.) C. E. Hubb.+
pycnantha (Hack.) C. E. Hubb.·
strigosa (Dumort.) C. E. Hubb.ormax
Paspalum L.tvillinghirser
dilatatum Poir.·
distichum L.+tvillinghirs
Phalaris L.flenar
angusta Nees ex Trin.+smalflen
aquatica L.+knölflen
arundinacea L.rörflen
'Picta'+randgräs
var. arundinaceavanlig rörflen
brachystachys Link+klotflen
canariensis L.+kanariegräs
caroliniana Walter·
coerulescens Desf.+blåflen
minor Retz.+småflen
paradoxa L.+klubbflen
truncata Guss. ex Bertol.·
Phippsia (Trin.) R. Br.snögräs
algida (Sol.) R. Br.lappsnögräs
concinna (Th. Fr.) Lindeb.dovresnögräs
algida x concinna·
Phleum L.timotejer
alpinum L.fjälltimotej
arenarium L.sandtimotej
exaratum Griseb.+grektimotej
paniculatum Huds.·stentimotej
phleoides (L.) H. Karst.flentimotej
pratense L.timotej
subsp. nodosum (L.) Dumort.vildtimotej
subsp. pratensevanlig timotej
subulatum (Savi) Asch. & Graebn.+smaltimotej
alpinum x pratense?
Phragmites Adans.vassläktet
australis (Cav.) Trin. ex Steud.vass
Piptatherum P. Beauv.risvensläktet
miliaceum (L.) Coss.+risven
Pleioblastus Nakaigrenbambu
variegatus (Miq.) Makino+vitstrimmig grenbambu
Pleuropogon R. Br.nickgrässläktet
sabinei R. Br.·nickgräs
Poa L.gröen
abbreviata R. Br.·isgröe
alpina L.fjällgröe
annua L.vitgröe
arctica R. Br.polargröe
subsp. arcticavanligt polargröe
var. arctica
var. depauperata (Fr.) Nannf.·sunndalsgröe
var. elongata (Blytt) Nannf.·dovregröe
var. microglumis (Nannf.) Nannf.tornegröe
var. tromsensis (Nannf.) Nannf.·tromsgröe
subsp. caespitans (Simmons) Nannf.tuvgröe
bulbosa L.knölgröe
chaixii Vill.parkgröe
compressa L.berggröe
subsp. compressavanligt berggröe
subsp. langiana (Rchb.) Hegi·stort berggröe
flexuosa Sm.vekgröe
glauca Vahlblågröe
hartzii Gand.·rakgröe
x herjedalica Harry Sm.härjedalsgröe
x jemtlandica (Almq.) K. Richt.jämtlandsgröe
lanigera Nees+
lindebergii Tzvelev·knutshögröe
nemoralis L.lundgröe
palustris L.sengröe
pratensis L.ängsgröe
subsp. alpigena (Lindm.) Hiitonennordgröe
subsp. angustifolia (L.) Gaudinsmalgröe
subsp. colpodea (Th. Fr.) Tzvelev·eskimågröe
subsp. irrigata (Lindm.) H. Lindb.smågröe
subsp. pratensisvanligt ängsgröe
subsp. subcaerulea (Sm.) Hiitonensilvergröe
remota Forsellesstorgröe
supina Schrad.trampgröe
trivialis L.kärrgröe
subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb.+pärlgröe
subsp. trivialisvanligt kärrgröe
alpina x arctica+
alpina x pratensis+
annua x supina+
arctica x pratensis subsp. alpigena·
chaixii x remota·
compressa x glauca?
compressa x nemoralis?
compressa x palustris+
glauca x nemoralis
glauca x palustris?
nemoralis x palustrislappgröe
Polypogon Desf.skäggrässläktet
australis Brongn.+
elongatus Kunth+
maritimus Willd.+litet skäggräs
monspeliensis (L.) Desf.+skäggräs
viridis (Gouan) Breistr.+tofsven
Pseudosasa Nakaisplitcanebambusläktet
japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai?japansk bambu
Puccinellia Parl.saltgrässläktet
angusta (Stapf) C. H. Blom+
angustata (R. Br.) E. L. Rand & Redfieldpolarsaltgräs
subsp. angustata·vanligt polarsaltgräs
subsp. palibinii (T. J. Sörensen) Tzvelev·källsaltgräs
blomii Jansen+
capillaris (Lilj.) Jansenkustsaltgräs
distans (Jacq.) Parl.grått saltgräs
fasciculata (Torr.) E. P. Bicknell+knippsaltgräs
festuciformis (Host) Parl.grovt/strävt saltgräs
subsp. festuciformis+strävt saltgräs
subsp. intermedia (Schur) W. E. Hughes+grovt saltgräs
finmarchica Elven & L. Borgen ined.·finnmarkssaltgräs
glaucescens (Phil.) Parodi+
maritima (Huds.) Parl.revigt saltgräs
nutkaënsis (J. Presl) Fernald & Weath.nordsaltgräs
phryganodes (Trin.) Scribn. & Merr.arktiskt saltgräs
subsp. sibirica (Hadac & Á. Löve) Elven·mattsaltgräs
subsp. vilfoidea (Andersson) Á. Löve & D. Löve·issaltgräs
pusilla (Hack.) Parodi?
rupestris (With.) Fernald & Weath.+hamnsaltgräs
stricta (Hook. f.) C. H. Blom+
svalbardensis Rønning·spetsbergssaltgräs
vahliana (Liebm.) Scribn. & Merr.·fimbulgräs
capillaris x distans+
capillaris x maritima+
distans x maritima+
distans x rupestris·
fasciculata x glaucescens?
glaucescens x stricta?
x Pucciphippsia Tzvelevsnösaltgrässläktet
vacillans (Th. Fr.) Tzvelev·snösaltgräs
Rostraria Trin.borstäxingar
cristata (L.) Tzvelev+borstäxing
hispida (Savi) Dogan·
Rytidosperma Steud.
semiannulare (Labill.) Connor & Edgar+
Sasa Makino & Shibatasasabambu
palmata (Burb.) E. G. Camus+palmbladsbambu
Schedonorus P. Beauv.öronsvinglar
arundinaceus (Schreb.) Dumort.rörsvingel
subsp. arundinaceusvanlig rörsvingel
subsp. uechtritzianus (Wiesb.) H. Scholz & Valdésvallsvingel
giganteus (L.) Holublångsvingel
pratensis (Huds.) P. Beauv.ängssvingel
arundinaceus subsp. arundinaceus x giganteus+
arundinaceus subsp. arundinaceus x pratensis+
giganteus x pratensis+
se även under Lolium
Schismus P. Beauv.fransgrässläktet
barbatus (L.) Thell.+fransgräs
Sclerochloa P. Beauv.hårdgröen
dura (L.) P. Beauv.+hårdgröe
Scolochloa Linkkasgrässläktet
festucacea (Willd.) Linkkasgräs
Secale L.rågsläktet
cereale L.+råg
montanum Guss.·vildråg
hybrider se under Leymus
Sesleria Scop.älväxingar
caerulea (L.) Ard.·atlantisk älväxing
uliginosa Opizälväxing
Setaria P. Beauv.kolvhirser
adhaerens (Forssk.) Chiov.+arabisk kavelhirs
faberi R. A. W. Herrm.+kinesisk kavelhirs
italica (L.) P. Beauv.+kolvhirs
parviflora (Poir.) Kerguélen+smal kavelhirs
pumila (Poir.) Roem. & Schult.+grå kavelhirs
verticillata (L.) P. Beauv.kortborstig/sträv kavelhirs
var. ambigua (Guss.) Parl.+kortborstig kavelhirs
var. verticillata+sträv kavelhirs
viridis (L.) P. Beauv.kavelhirs
var. major Gray+stor kavelhirs
var. viridisvanlig kavelhirs
Snowdenia C. E. Hubb.vimpelgrässläktet
polystachya (Fresen.) Pilg.+vimpelgräs
Sorghum Moenchdurror
bicolor (L.) Moench+durra
halepense (L.) Pers.+ogräsdurra
Spartina Schreb.marskgräs
alterniflora Loisel.·amerikanskt marskgräs
anglica C. E. Hubb.+engelskt marskgräs
maritima (Curtis) Fernald·litet marskgräs
pectinata Bosc ex Link+präriemarskgräs
x townsendii H. Groves & J. Groves·hybridmarskgräs
Sporobolus R. Br.droppgräs
caroli Mez+
indicus (L.) R. Br.+indiskt droppgräs
strictus (Scribn.) Merr.+smalt droppgräs
Stipa L.fjädergrässläktet
capillata L.+finbladigt fjädergräs
cretacea P. A. Smirn.·
pennata L.fjädergräs
tirsa Stevenryskt fjädergräs
Taeniatherum Nevskimedusagrässläktet
caput-medusae (L.) Nevski+medusagräs
Tragus Hallerpiprensargrässläktet
berteronianus Schult.+litet piprensargräs
racemosus (L.) All.+piprensargräs
Triraphis R. Br.
mollis R. Br.+
Trisetum Pers.glanshavren
aureum (Ten.) Ten.·
flavescens (L.) P. Beauv.gullhavre
paniceum (Lam.) Pers.+tofshavre
parviflorum (Desf.) Pers.+spädhavre
spicatum (L.) K. Richt.fjällhavre
subsp. pilosiglume (Fernald) Hultén·isländsk fjällhavre
subsp. spicatumvanlig fjällhavre
subalpestre (Hartm.) Neumanvenhavre
x Triticosecale Wittm. ex A. Camusrågveten
rimpaui Wittm. ex A. Camus+rågvete
Triticum L.veten
aestivum L.+vete
compactum Host·kubbvete
durum Desf.+hårdvete
monococcum L.?enkornsvete
spelta L.+speltvete
turgidum L.+emmervete
hybrider se under Aegilops
Urochloa P. Beauv.leverhirser
panicoides P. Beauv.+leverhirs
Vahlodea Fr.lapptåtlar
atropurpurea (Wahlenb.) Fr. ex Hartm.lapptåtel
Ventenata Koeler
dubia (Leers) Coss.·tåtelhavre
Vulpia C. C. Gmel.ekorrsvinglar
alopecuros (Schousb.) Dumort.·rävsvingel
australis (Nees) C. H. Blom+
bromoides (L.) Grayekorrsvingel
ciliata Dumort.+fransig ekorrsvingel
fasciculata (Forssk.) Fritsch+fjädersvingel
geniculata (L.) Link+stor rävsvingel
ligustica (All.) Link+italiensk rävsvingel
muralis (Kunth) Nees·mursvingel
myuros (L.) C. C. Gmel.råttsvingel
octoflora (Walter) Rydb.amerikansk ekorrsvingel
var. hirtella (Piper) Henrard+
var. octoflora+
Yushania Keng f.yushanior
anceps (Mitford) W. C. Lin+himalayabambu
Zea L.teosinter
mays L.+majs
Zizania L.indianrissläktet
aquatica L.·indianris
CERATOPHYLLALES LinkSÄRVORDNINGEN
Ceratophyllaceae Graysärvväxter
Ceratophyllum L.särvar
demersum L.hornsärv
submersum L.vårtsärv
RANUNCULALES Juss. ex Bercht. & J. PreslRANUNKELORDNINGEN
Papaveraceae Juss.vallmoväxter
Adlumia Raf. ex DC.adlumior
fungosa (Aiton) Greene ex Britton, Sterns & Poggenb.+adlumia
Argemone L.taggvallmor
mexicana L.+gul taggvallmo
Capnoides Mill.sommarnunneörter
sempervirens (L.) Borkh.+sommarnunneört
Ceratocapnos Durieuklängnunneörter
claviculata (L.) Lidénklängnunneört
Chelidonium L.skelörter
majus L.skelört
Corydalis DC.nunneörter
angustifolia (M. Bieb.) DC.+smal nunneört
aurea Willd.·småblommig nunneört
bracteata (Stephan ex Willd.) Pers.kanariegul nunneört
capnoides (L.) Pers.+rank nunneört
cava (L.) Schweigg. & Körtehålnunneört
gotlandica Lidéngotländsk nunneört
intermedia (L.) Mératsmånunneört
linstowiana Fedde+linstownunneört
nobilis (L.) Pers.sibirisk nunneört
ochotensis Turcz.+
ophiocarpa Hook. f. & Thomson·elfenbensnunneört
pumila (Host) Rchb.sloknunneört
solida (L.) Clairv.stornunneört
subsp. incisa Lidénfliknunneört
subsp. solidavanlig stornunneört
vaginans Royle+
angustifolia x solida+
bracteata x solida subsp. solida+
intermedia x pumila+
intermedia x solida+
pumila x solida
Dicentra Bernh.lyrblommor
formosa (Haw.) Walp.fänrikshjärta
Dicranostigma Hook. f. & Thomsonklasevallmor
leptopodum (Maxim.) Fedde+klasevallmo
Eschscholzia Cham.sömntutor
californica Cham.+sömntuta
lobbii Greene+späd sömntuta
Fumaria L.jordrökar
barnolae Sennen & Pau+rynkjordrök
bastardii Boreau+stor jordrök
capreolata L.vit jordrök
densiflora DC.+tätblommig jordrök
kralikii Jord.+turkisk jordrök
muralis Sond. ex W. D. J. Kochkustjordrök
subsp. boroei (Jord.) Pugsley+vanlig kustjordrök
subsp. muralis+murjordrök
officinalis L.jordrök
parviflora Lam.+småblommig jordrök
vaillantii Loisel.blek jordrök
Glaucium Mill.hornvallmor
corniculatum (L.) Rudolph+röd hornvallmo
flavum Crantzstrandvallmo
grandiflorum Boiss. & A. Huet+stor hornvallmo
Hypecoum L.fjärilsrökar
leptocarpum Hook. f. & Thomson+kinesisk fjärilsrök
pendulum L.+blek fjärilsrök
procumbens L.·fjärilsrök
pseudograndiflorum Petrovic+turkisk fjärilsrök
Lamprocapnos Endl.löjtnantshjärtan
spectabilis (L.) Fukuhara+löjtnantshjärta
Macleaya R. Br.vippvallmor
cordata (Willd.) R. Br.?vippvallmo
x kewensis Turrill+hybridvippvallmo
microcarpa (Maxim.) Fedde+
Papaver L.vallmor
apulum Ten.+italiensk vallmo
argemone L.spikvallmo
atlanticum (Ball) Coss.+atlasvallmo
bivalve (DC.) K.-F. Güntherpurpurvallmo
subsp. hybridum (L.) Karlsson+
bracteatum Lindl.+mörk jättevallmo
cambricum L.engelsk vallmo
commutatum Fisch. & C. A. Mey.+fläckvallmo
cornwallisense A. Löve·polarvallmo
croceum Ledeb.sibirisk vallmo
dahlianum Nordh.·spetsbergsvallmo
dubium L.rågvallmo
subsp. dubiumvanlig rågvallmo
subsp. lecoqii (Lamotte) Symeblodvallmo
glaucum Boiss. & Hausskn.+tulpanvallmo
hybridum L.+mönjevallmo
lapponicum (Tolm.) Nordh.·talviksvallmo
lasiothrix Feddejättevallmo
macrostomum Boiss. & A. Huet ex Boiss.+kvarnvallmo
orientale L.orientvallmo
persicum Lindl.+persisk vallmo
radicatum Rottb.fjällvallmo
subsp. laestadianum Nordh.laestadiusvallmo
subsp. radicatumlappvallmo
rhoeas L.kornvallmo
somniferum L.opievallmo
dubium subsp. dubium x rhoeas+
Pseudofumaria Medik.bleknunneörter
alba (Mill.) Lidén+blekgul nunneört
lutea (L.) Borkh.gul nunneört
Lardizabalaceae R. Br.narrbuskeväxter
Akebia Decne.akebior
quinata (Houtt.) Decne.+fembladig akebia
Menispermaceae Juss.månfrörankeväxter
Menispermum L.månfrörankor
canadense L.·amerikansk månfröranka
dauricum DC.·asiatisk månfröranka
Berberidaceae Juss.berberisväxter
Berberis L.berberisar
aggregata C. K. Schneid.+pärlberberis
candidula (C. K. Schneid.) C. K. Schneid.+silverberberis
darwinii Hook.·darwinberberis
julianae C. K. Schneid.+långbladig berberis
koreana Palib.+koreansk berberis
x ottawensis C. K. Schneid.+holländsk blodberberis
regeliana C. K. Schneid.+manchurisk berberis
thunbergii DC.häckberberis
vulgaris L.berberis
Epimedium L.sockblommor
alpinum L.alpsockblomma
pinnatum Fisch.
subsp. colchicum (Boiss.) N. Busch·guldgul sockblomma
x rubrum C. Morren+röd sockblomma
Mahonia Nutt.mahonior
aquifolium (Pursh) Nutt.mahonia
bealei (Fortune) Carrière+kinesisk mahonia
Podophyllum L.fotblad
hexandrum Royle+indiskt fotblad
Vancouveria C. Morren & Decne.rökbladssläktet
hexandra (Hook.) C. Morren & Decne.·rökblad
Ranunculaceae Juss.ranunkelväxter
Aconitum L.stormhattar
lycoctonum L.vargstormhatt
subsp. lasiostomum (Besser) K. Warncke·
subsp. lycoctonum+alpstormhatt
subsp. neapolitanum (Ten.) Nyman+sydstormhatt
subsp. septentrionale (Koelle) Korsh.nordisk stormhatt
napellus L.äkta stormhatt
subsp. lusitanicum Rouy
subsp. vulgare Rouy & Foucaud·
x stoerkianum Rchb.trädgårdsstormhatt
Actaea L.trolldruvor
cordifolia DC.+spjutsilverax
erythrocarpa (Fisch.) Kom.röd trolldruva
racemosa L.+läkesilverax
rubra (Aiton) Willd.amerikansk trolldruva
spicata L.svart trolldruva
erythrocarpa x spicata+
Adonis L.adonisar
aestivalis L.+sommaradonis
annua L.+höstadonis
vernalis L.våradonis
Anemonastrum Holubnarcissanemoner
narcissiflorum (L.) Holub+narcissanemon
Anemone L.sippor
apennina L.+knölsippa
blanda Schott & Kotschybalkansippa
coronaria L.+bukettanemon
hupehensis (Lemoine) Lemoine+höstanemon
x hybrida Paxton?stor höstanemon
multifida Poir.+flikanemon
nemorosa L.vitsippa
ranunculoides L.gulsippa
sylvestris L.tovsippa
tomentosa (Maxim.) C. P'ei+silvrig höstanemon
trifolia L.+trillingsippa
nemorosa x ranunculoidessvavelsippa
nemorosa x trifolia·
Anemonidium (Spach) Holubängsanemoner
canadense (L.) Á. Löve & D. Löveängsanemon
Aquilegia L.aklejor
chrysantha A. Gray+guldakleja
x cultorum Bergmans+pastellakleja
glandulosa Link·vårakleja
vulgaris L.akleja
Caltha L.kabblekor
palustris L.kabbleka
subsp. palustrisvanlig kabbleka
subsp. radicans (T. F. Forst.) Symerevkabbleka
Ceratocephala Moenchhornsmörblommor
testiculata (Crantz) Roth+hornsmörblomma
Clematis L.klematisar
alpina Mill.alpklematis
subsp. alpinaäkta alpklematis
subsp. sibirica (Mill.) Kuntze·sibirisk klematis
x diversifolia DC.+parmaklematis
integrifolia L.+helbladig klematis
x jackmanii T. Moore+jackmanklematis
orientalis L.+orientklematis
potaninii Maxim.+stjärnklematis
recta L.+styvklematis
tangutica (Maxim.) Korsh.+gullklematis
vitalba L.skogsklematis
viticella L.italiensk klematis
potaninii x vitalba+
Consolida Grayåkerriddarsporrar
ajacis (L.) Schur+romersk riddarsporre
orientalis (J. Gay ex Des Moul.) Schrödinger+sommarriddarsporre
regalis Grayriddarsporre
subsp. paniculata (Host) Soó·hamnriddarsporre
subsp. regalisåkerriddarsporre
Coptidium (Prantl) Beurl. ex Rydb.lappranunkler
lapponicum (L.) Tzvelevlappranunkel
pallasii (Schltdl.) Tzvelev·glansranunkel
x spitsbergense (Hadac) Luferov & Prob.·spetsbergsranunkel
Delphinium L.storriddarsporrar
x belladonna (Kelway) Bergmans+praktriddarsporre
elatum L.stor riddarsporre
grandiflorum L.+kinesisk riddarsporre
verdunense Balb.+fransk riddarsporre
Eranthis Salisb.vintergäckar
cilicica Schott & Kotschy?turkisk vintergäck
hyemalis (L.) Salisb.vintergäck
Ficaria Guett.svalörter
verna Huds.svalört
subsp. fertilis (Lawalrée ex Laegaard) Stace·stor svalört
subsp. vernavanlig svalört
Halerpestes Greenebohusranunkler
cymbalaria (Pursh) Greenebohusranunkel
Helleborus L.julrosor
foetidus L.klockjulros
niger L.+julros
orientalis Lam.orientalisk julros
subsp. abchasicus (A. Braun) B. Mathew+röd julros
subsp. guttatus (A. Braun & Sauer) B. Mathew+prickjulros
subsp. orientalis+storblommig julros
viridis L.+grön julros
Hepatica Mill.blåsippor
nobilis Schreb.blåsippa
transsilvanica Fuss+ungersk blåsippa
Isopyrum L.vitsippsrutor
thalictroides L.vitsippsruta
Leptopyrum Rchb.ranunkelrutor
fumarioides (L.) Rchb.+ranunkelruta
Myosurus L.råttsvansar
minimus L.råttsvans
Nigella L.nigellor
arvensis L.+åkernigella
damascena L.+jungfrun i det gröna
orientalis L.+jungfruparasoll
sativa L.+svartkummin
Pulsatilla Mill.pulsatillor
patens (L.) Mill.nipsippa
pratensis (L.) Mill.fältsippa
vernalis (L.) Mill.mosippa
vulgaris Mill.backsippa
subsp. gotlandica (Johanss.) Zämelis & Paeglegotlandssippa
subsp. vulgarisvanlig backsippa
patens x pratensis+
patens x vernalis·
pratensis x vernalis+
pratensis x vulgaris subsp. vulgaris+
vernalis x vulgaris subsp. vulgaris+
Ranunculus L.ranunkler (se även appendix)
aconitifolius L.·stormhattsranunkel
acris L.smörblomma
subsp. acrisvanlig smörblomma
subsp. friesianus (Jord.) Symeparksmörblomma
aquatilis L.vattenmöja
var. aquatilisvanlig vattenmöja
var. diffusus With.grodmöja
arcticus Richardson·eskimåsmörblomma
arvensis L.åkerranunkel
auricomus agg.majsmörblomma (aggregat) – lista
bulbosus L.knölsmörblomma
cassubicus agg.lundsmörblomma (aggregat) – lista
circinatus Sibth.hjulmöja
confervoides (Fr.) Fr.hårmöja
fallax agg.mellansmörblomma (aggregat) – lista
flammula L.ältranunkel
fluitans Lam.jättemöja
glacialis L.isranunkel
hederaceus L.murgrönsmöja
hyperboreus Rottb.jordranunkel
subsp. arnellii Scheutz·mossranunkel
subsp. hyperboreusvanlig jordranunkel
illyricus L.ullranunkel
lanuginosus L.borstsmörblomma
lingua L.sjöranunkel
marginatus d'Urv.+kantsmörblomma
millefoliatus Vahl·sandsmörblomma
monophyllus agg.slidsmörblomma (aggregat) – lista
monspeliacus L.·fransk luddranunkel
montanus Willd.·bergsmörblomma
muricatus L.+taggsmörblomma
nivalis L.fjällsmörblomma
ophioglossifolius Vill.gotlandsranunkel
parviflorus L.·småranunkel
peltatus Schranksköldmöja/vitstjälksmöja
subsp. baudotii (Godr.) Meikle ex C. D. K. Cookvitstjälksmöja
subsp. peltatussköldmöja
penicillatus (Dumort.) Bab.penselmöja
subsp. penicillatus·
subsp. pseudofluitans (Syme) S. D. Webster·
pensylvanicus L. f.+kvarnranunkel
platanifolius L.vitsippsranunkel
polyanthemos L.backsmörblomma
subsp. nemorosus (DC.) Schübl. & G. Martens?skogssmörblomma
subsp. x polyanthemoides (Boreau) Ahlfv.ängssmörblomma
subsp. polyanthemosvanlig backsmörblomma
psilostachys Griseb.luddranunkel
pygmaeus Wahlenb.dvärgranunkel
repens L.revsmörblomma
reptabundus Rupr.·ryssranunkel
reptans L.strandranunkel
sardous Crantzsydsmörblomma
sceleratus L.tiggarranunkel
serbicus Vis.+serbisk smörblomma
subborealis Tzvelevnordsmörblomma
subsp. pumilus (Wahlenb.) Elvenliten nordsmörblomma
subsp. subborealis?äkta nordsmörblomma
subsp. villosus (Drabble) Elvenraggsmörblomma
sulphureus Sol.polarsmörblomma
trilobus Desf.+
aquatilis x peltatus subsp. baudotii·
aquatilis x peltatus subsp. peltatus+
bulbosus x polyanthemos·
confervoides x peltatus subsp. peltatus+
flammula x reptans+
nivalis x pygmaeus+
peltatus subsp. baudotii x penicillatus subsp. pseudofluitans·
polyanthemos subsp. x polyanthemoides x repens·
pygmaeus x sulphureus+
reptabundus x sceleratus·
Thalictrum L.rutor
alpinum L.fjällruta
aquilegiifolium L.aklejruta
delavayi Franch.+violruta
flavum L.ängsruta
foetidum L.·mossruta
lucidum L.+glansruta
minus L.kustruta
subsp. arenarium (Butcher) A. R. Claphamäkta kustruta
subsp. kemense (Fr.) Cajander·ryssruta
subsp. minusstor kustruta
simplex L.backruta
subsp. boreale (F. Nyl.) Á. Löve & D. Lövenordruta
subsp. simplexvanlig backruta
subsp. tenuifolium (Hartm.) Sternersmalruta
speciosissimum L.+daggruta
venulosum Trel.?vägruta
flavum x simplex?
Trollius L.smörbollssläktet
asiaticus L.+orange smörbollar
x cultorum Bergmans+trädgårdssmörbollar
europaeus L.smörbollar
yunnanensis (Franch.) Ulbr.·sippsmörskål
PROTEALES Juss. ex Bercht. & J. PreslPROTEAORDNINGEN
Platanaceae T. Lestib.platanväxter
Platanus L.plataner
x hispanica Mill. ex Münchh.+platan
Proteaceae Juss.proteaväxter
Grevillea Knightgrevilleor
robusta R. Br.·silvergrevillea
BUXALES Takht. ex RevealBUXBOMSORDNINGEN
Buxaceae Dumort.buxbomsväxter
Buxus L.buxbomar
sempervirens L.+buxbom
Pachysandra Michx.skugg-grönor
terminalis Siebold & Zucc.+skugg-gröna
GUNNERALES Takht. ex RevealGUNNERAORDNINGEN
Gunneraceae Meisn.gunneraväxter
Gunnera L.gunneror
magellanica Lam.krypgunnera
SAXIFRAGALES Bercht. & J. PreslSTENBRÄCKEORDNINGEN
Paeoniaceae Raf.pionväxter
Paeonia L.pioner
anomala L.+sibirisk pion
x festiva Tausch+bondpion
x hybrida Pall.+herrgårdspion
lactiflora Pall.+luktpion
suffruticosa Andrews+buskpion
tenuifolia L.+dillpion
Hamamelidaceae R. Br.trollhasselväxter
Hamamelis L.+trollhasslar
Parrotia C. A. Mey.papegojbuskar
persica (DC.) C. A. Mey.+papegojbuske
Cercidiphyllaceae Engl.katsuraväxter
Cercidiphyllum Siebold & Zucc.katsuror
japonicum Siebold & Zucc. ex J. J. Hoffm. & Schult. f.+katsura
Grossulariaceae DC.ripsväxter
Ribes L.ripsar
alpinum L.måbär
aureum Pursh+gullrips
biebersteinii Berland. ex DC.+kaukasiskt vinbär
divaricatum Douglas+spärrkrusbär
glandulosum Grauer·dvärgrips
x houghtonianum Jancz.slottsvinbär
nigrum L.svarta vinbär
x pallidum Otto & A. Dietr.survinbär
petraeum Wulfen+alpvinbär
rubrum L.trädgårdsvinbär
sanguineum Pursh+rosenrips
spicatum E. Robsonskogsvinbär
subsp. hispidulum (Jancz.) Hämet-Ahti·körtelvinbär
subsp. lapponicum Hyl.lappvinbär
subsp. x scandicum (Hedl.) Hyl.
subsp. spicatumvanliga skogsvinbär
uva-crispa L.krusbär
biebersteinii x petraeum?
Saxifragaceae Juss.stenbräckeväxter
Astilbe Buch.-Ham. ex D. Donastilbar
x arendsii Arends+astilbe
chinensis (Maxim.) Franch. & Sav.+plymastilbe
japonica (C. Morren & Decne.) A. Gray+silverastilbe
thunbergii (Siebold & Zucc.) Miq.+höstastilbe
Astilboides (Hemsl.) Engl.
tabularis (Hemsl.) Engl.+parasollblad
Bergenia Moenchbergenior
cordifolia (Haw.) Sternb.+hjärtbergenia
crassifolia (L.) Fritsch+bergenia
Boykinia Nutt.bäckbräckor
richardsonii (Hook.) Rothr.+grizzlybräcka
Chrysosplenium L.gullpudror
alternifolium L.gullpudra
oppositifolium L.kustgullpudra
tetrandrum (N. Lund ex Malmgren) Th. Fr.polargullpudra
Darmera Vosssköldbräckor
peltata (Benth.) Voss+sköldbräcka
Heuchera L.alunrötter
x brizoides Lemoine+hybridalunrot
cylindrica Hook.+axalunrot
sanguinea Engelm.+blodalunrot
Micranthes Haw.rosettbräckor
foliolosa (R. Br.) Gornallgroddbräcka
hieraciifolia (Waldst. & Kit. ex Willd.) Haw.·styvbräcka
nivalis (L.) Smallfjällbräcka
stellaris (L.) Galasso, Banfi & Soldanostjärnbräcka
tenuis (Wahlenb.) Smallspädbräcka
hieraciifolia x nivalis·
Rodgersia A. Grayrodgersior
aesculifolia Batalin+kastanjerodgersia
pinnata Franch.+fingerrodgersia
podophylla A. Gray+bronsrodgersia
Saxifraga L.bräckor
adscendens L.klippbräcka
f. adscendensvit klippbräcka
f. lutea Hartm.gul klippbräcka
aizoides L.gullbräcka
x arendsii Engl.+rosenbräcka
cernua L.knoppbräcka
cespitosa L.tuvbräcka
cotyledon L.fjällbrud
cuneifolia L.+slöjbräcka
cymbalaria L.·gul hjärtbräcka
exarata Vill.
subsp. moschata (Wulfen) Cavill.·myskbräcka
x geum L.?vippbräcka
granulata L.mandelblomma
hirculus L.myrbräcka
subsp. compacta Hedberg·liten myrbräcka
subsp. hirculusstor myrbräcka
hostii Tauschpyramidbräcka
hyperborea R. Br.·polarbräcka
hypnoides L.mossbräcka
x opdalensis A. Blyttoppdalsbräcka
oppositifolia L.purpurbräcka
osloënsis Knabenhällebräcka
paniculata Mill.?silverbräcka
subsp. laestadii (Neuman) Karlssonbergbräcka
subsp. paniculataäkta silverbräcka
platysepala (Trautv.) Tolm.·trådbräcka
rivularis L.snöbräcka
rosacea Moench+mattbräcka
rotundifolia L.+prickbräcka
sibthorpii Boiss.gyllenbräcka
svalbardensis Øvstedal·svalbardsbräcka
tridactylites L.grusbräcka
trifurcata Schrad.·gaffelbräcka
umbrosa L.?skuggbräcka
x urbium D. A. Webb+porslinsbräcka
aizoides x cotyledon·
x arendsii x granulata+
cespitosa x granulata+
cotyledon x paniculata subsp. laestadii·
cotyledon x paniculata subsp. paniculata·
granulata x rosacea+
hyperborea x rivularis·
Tellima R. Br.anagrambräckor
grandiflora (Pursh) Douglas ex Lindl.+anagrambräcka
Tiarella L.spetsmössor
cordifolia L.+spetsmössa
Crassulaceae J. St.-Hil.fetbladsväxter
Crassula L.krassulor
aquatica (L.) Schönlandfyrling
helmsii (Kirk) Cockayne+sydfyrling
tillaea Lest.-Garl.·mosskrassula
Hylotelephium H. Ohbakärleksörter
anacampseros (L.) H. Ohbacirkelfetblad
cauticola (Praeger) H. Ohba+liten kärleksört
ewersii (Ledeb.) H. Ohbamongoliskt fetblad
sieboldii (Hook.) H. Ohba+japansk kärleksört
spectabile (Boreau) H. Ohba+kinesisk kärleksört
telephium (L.) H. Ohbakärleksört
subsp. maximum (L.) H. Ohbavanlig kärleksört
subsp. ruprechtii (Jalas) H. Ohba·finsk kärleksört
subsp. telephiumröd kärleksört
spectabile x telephium+höstkärleksört
Kalanchoë Adans.kalankoer
blossfeldiana Poelln.+våreld
Phedimus Raf.fetblad
aizoon (L.) 't Hartgyllenfetblad
ellacombianus (Praeger) 't Hart+japanskt fetblad
hybridus (L.) 't Hartsibiriskt fetblad
kamtschaticus (Fisch. & C. A. Mey.) 't Hart+kamtjatkafetblad
spurius (M. Bieb.) 't Hartkaukasiskt fetblad
stoloniferus (S. G. Gmel.) 't Hartpersiskt fetblad
Rhodiola L.rosenrötter
pachyclados (Aitch. & Hemsl.) H. Ohba+rosettfetblad
rosea L.rosenrot
Sedum L.fetknoppar
acre L.gul fetknopp
album L.vit fetknopp
anglicum Huds.engelsk fetknopp
annuum L.liten fetknopp
dasyphyllum L.+luddfetknopp
forsterianum Sm.tofsfetknopp
gracile C. A. Mey.+spenslig fetknopp
hispanicum L.blek fetknopp
lydium Boiss.lydisk fetknopp
mexicanum Britton+mexikansk fetknopp
monregalense Balb.·korsfetknopp
montanum Songeon & E. P. Perrier+bergfetknopp
rupestre L.stor fetknopp
sarmentosum Bunge+löparfetblad
sexangulare L.kantig fetknopp
spathulifolium Hook.·kalifornisk fetknopp
stenopetalum Pursh+klippfetknopp
villosum L.klibbig fetknopp
Sempervivum L.taklökar
arachnoideum L.+spindelvävstaklök
globiferum L.hammarbytaklök
marmoreum Griseb.·marmortaklök
tectorum L.taklök
Umbilicus DC.navelörter
rupestris (Salisb.) Dandy·navelört
Haloragaceae R. Br.slingeväxter
Myriophyllum L.slingor
alterniflorum DC.hårslinga
aquaticum (Vell.) Verdc.·storslinga
hippuroides Nutt. ex Torr. & A. Grayhästsvansslinga
sibiricum Kom.knoppslinga
spicatum L.axslinga
verticillatum L.kransslinga
VITALES Juss. ex Bercht. & J. PreslVINORDNINGEN
Vitaceae Juss.vinväxter
Parthenocissus Planch.vildvinssläktet
inserta (A. Kern.) Fritschvildvin
quinquefolia (L.) Planch.+klättervildvin
tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch.+rådhusvin
Vitis L.vinsläktet
labrusca L.+labruskavin
vinifera L.+vin
vulpina L.·frostvin
ZYGOPHYLLALES LinkPOCKENHOLTSORDNINGEN
Zygophyllaceae R.Br.pockenholtsväxter
Tribulus L.tiggarnötter
terrestris L.tiggarnöt
subsp. orientalis (A. Kern.) Dostál+
subsp. terrestris+
FABALES BromheadÄRTORDNINGEN
Fabaceae Lindl.ärtväxter
Acmispon Raf.
denticulatus (Drew) D. D. Sokoloff+
subpinnatus (Lag.) D. D. Sokoloff+chileväppling
Aeschynomene L.
americana L.·
Amorpha L.segelbuskar
fruticosa L.+segelbuske
Amphicarpaea Elliott ex Nutt.
bracteata (L.) Fernald·
Anthyllis L.getväpplingar
vulneraria L.getväppling
subsp. borealis (Rouy) Jalas·isländsk getväppling
subsp. carpatica (Pant.) Nyman
var. pseudovulneraria (Sagorski) Cullenstor getväppling
subsp. danica Lampinen·dansk getväppling
subsp. lapponica (Hyl.) Jalaslapsk getväppling
subsp. maritima Schweigg. ex K. G. Hagenstrandgetväppling
subsp. polyphylla (DC.) Nyman+mångbladig getväppling
subsp. vulnerarialiten getväppling
var. coccinea L.röd getväppling
var. langei Jalas·klittgetväppling
var. vulnerariabackgetväppling
Arachis L.jordnötter
hypogaea L.+jordnöt
Astragalus L.vedlar
alpinus L.fjällvedel
var. alpinusljus fjällvedel
var. arcticus (Bunge) Lindm.mörk fjällvedel
arenarius L.sandvedel
boeticus L.·kaffevedel
canadensis L.+kolvvedel
cicer L.kikvedel
danicus Retz.strandvedel
falcatus Lam.+storvedel
frigidus (L.) A. Grayisvedel
glycyphyllos L.sötvedel
hamosus L.·
norvegicus Grauervippvedel
penduliflorus Lam.smällvedel
scorpioides Pourr. ex Willd.·kvarnvedel
varius S. G. Gmel.+
Biserrula L.sågväpplingar
pelecinus L.·sågväppling
Caragana Fabr.karaganer
arborescens Lam.häckkaragan
frutex (L.) K. Koch+lyckobladsbuske
Ceratonia L.johannesbrödsläktet
siliqua L.+johannesbrödträd
Chamaecrista Moench
nictitans (L.) Moench·
Chamaecytisus Linkhuvudginster
elongatus (Waldst. & Kit.) Linkvidjeginst
purpureus (Scop.) Link+rosenginst
supinus (L.) Link+huvudginst
hirsutus (L.) Link+luddginst
x versicolor (Dippel) Karlssonbrokginst
Cicer L.kikärter
arietinum L.+kikärt
Colutea L.blåsärter
arborescens L.+blåsärt
x media Willd.+hybridblåsärt
Coronilla L.kroniller
scorpioides (L.) W. D. J. Koch+maskkronill
Crotalaria L.sunnhampor
juncea L.·sunnhampa
Cullen Medik.skorvärter
americanum (L.) Rydb.+amerikansk skorvärt
tenax (Lindl.) J. W. Grimes+
Cytisus Desf.kvastginster
decumbens (Durande) Spach+krypginst
nigricans L.+svartginst
x praecox Bean+vårginst
scoparius (L.) Linkharris
Dorycnium Mill.
herbaceum Vill.+
Galega L.getrutor
x hartlandii Clarke·trädgårdsgetruta
officinalis L.+getruta
orientalis Lam.+fodergetruta
Genista L.ginster
anglica L.nålginst
germanica L.tysk ginst
pilosa L.hårginst
sagittalis L.vingginst
tinctoria L.färgginst
subsp. elatior (W. D. J. Koch) Simonk.+stor färgginst
subsp. tinctorialiten färgginst
Gleditsia L.korstörne
triacanthos L.+korstörnen
Glycine Willd.sojabönor
max (L.) Merr.+sojaböna
soia Siebold & Zucc.+vild sojaböna
Hedysarum L.buskväpplingar
coronarium L.+rosenväppling
hedysaroides (L.) Schinz & Thell.·
spinosissimum L.·
Hippocrepis L.hästskoklövrar
comosa L.+hästskoklöver
emerus (L.) Lassengulkronill
subsp. emerusäkta gulkronill
subsp. emeroides (Boiss. & Spruner) Lassensydkronill
unisiliquosa L.+
Hymenocarpos Savi
hispanicus Lassen·
Indigofera L.indigosläktet
heterantha Brandis+rosenindigo
Kummerowia Schindl.
striata (Thunb.) Schindl.·japansk buskklöver
Laburnum Fabr.gullregn
alpinum (Mill.) Bercht. & J. Preslalpgullregn
anagyroides Medik.sydgullregn
x watereri (G. Kirchn.) Dippel+hybridgullregn
Lathyrus L.vialer
angulatus L.+vinkelvial
annuus L.+fodervial
aphaca L.+spjutvial
cicera L.+rödvial
clymenum L.+bandvial
gorgoni Parl.+brandvial
grandiflorus Sibth. & Sm.+jättevial
hirsutus L.luddvial
inconspicuus L.+dvärgvial
incurvus (Roth) Willd.sabelvial
japonicus Willd.strandvial
subsp. japonicus·arktisk strandvial
subsp. maritimus (L.) P. W. Ballvanlig strandvial
var. acutifolius (Bab.) Bässlersmåbladig strandvial
var. glaber (Ser.) Fernaldkal strandvial
var. pubescens (Hartm.) Karlssonhårig strandvial
laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren.+guldärt
latifolius L.rosenvial/vingvial
subsp. heterophyllus (L.) Asmussenvingvial
subsp. latifoliusrosenvial
linifolius (Reichard) Bässlergökärt
niger (L.) Bernh.vippärt
nissolia L.gräsvial
ochrus (L.) DC.+skaftvial
odoratus L.+luktärt
palustris L.kärrvial
pisiformis L.·ärtvial
pratensis L.gulvial
rotundifolius Willd.rundvial
subsp. miniatus (M. Bieb. ex Steven) P. H. Davispraktvial
subsp. rotundifolius+äkta rundvial
sativus L.+plattvial
sphaericus Retz.vårvial
sylvestris L.backvial
tingitanus L.+spanskvial
tuberosus L.knölvial
venetus (Mill.) Wohlf.+bredbladig vårärt
vernus (L.) Bernh.vårärt
Lens Mill.linser
culinaris Medik.+lins
nigricans (M. Bieb.) Godr.+vildlins
Lotus L.käringtänder
angustissimus L.+dvärgkäringtand
conimbricensis Brot.+
corniculatus L.käringtand
var. arenosus Jalas·åskäringtand
var. borealis Hyl.fjällkäringtand
var. corniculatusvanlig käringtand
var. maritimus Rupr.·finsk käringtand
var. sativus Hyl.foderkäringtand
maritimus L.klöverärt
pedunculatus Cav.sumpkäringtand
var. pedunculatusäkta sumpkäringtand
var. villosus (Ser.) Lawalrée·klittkäringtand
subbiflorus Lag.+borstig käringtand
tenuis Waldst. & Kit. ex Willd.smal käringtand
tetragonolobus L.+sparrisärt
Lupinus L.lupiner
albus L.+vitlupin
angustifolius L.+blålupin
arboreus Sims·gul busklupin
arcticus S. Watson·arktisk lupin
luteus L.+gullupin
nootkatensis Donn ex Simssandlupin
perennis L.+gruslupin
pilosus L.·
polyphyllus Lindl.blomsterlupin
x regalis Bergmans+regnbågslupin
nootkatensis x polyphyllus
Maackia Rupr.maackior
amurensis Rupr. & Maxim.+maackia
Medicago L.luserner
arabica (L.) Huds.+fläcklusern
ciliaris (L.) All.+glandellusern
crassipes (Boiss.) E. Small+
doliata Carmign.·
intertexta (L.) Mill.+flätlusern
laciniata (L.) Mill.schimperlusern/traslusern
subsp. brevispina Arcang.+schimperlusern
subsp. laciniata+traslusern
littoralis Rohde ex Loisel.+mattlusern
lupulina L.humlelusern
minima (L.) Bartal.sandlusern
monantha (C. A. Mey.) Trautv.+sabellusern
monspeliaca (L.) Trautv.+fransklusern
murex Willd.+klotlusern
orbicularis (L.) Bartal.+hjullusern
orthoceras (Kar. & Kir.) Trautv.+hornlusern
persica (Boiss.) E. Small+perserlusern
phrygia (Boiss.) E. Small+
polyceratia (L.) Trautv.+
polymorpha L.+tagglusern
praecox DC.+vårlusern
rigidula (L.) All.+styvlusern
sativa L.foderlusern
subsp. falcata (L.) Arcang.gullusern
subsp. glomerata (Balb.) Tutin·kvarnlusern
subsp. sativablålusern
subsp. x varia (Martyn) Arcang.mellanlusern
scutellata (L.) Mill.+snäcklusern
secundiflora Durieu+
tornata (L.) Mill.+skivlusern
truncatula Gaertn.+tornlusern
turbinata (L.) All.+knöllusern
Melilotus Mill.sötväpplingar
albus Medik.vit sötväppling
altissimus Thuill.stor sötväppling
dentatus (Waldst. & Kit.) Pers.strandsötväppling
indicus (L.) All.dvärgsötväppling
subsp. indicus+
subsp. tommasinii (Jord.) O. E. Schulz+
infestus Guss.+åkersötväppling
neapolitanus Ten.+
officinalis (L.) Lam.gul sötväppling
segetalis (Brot.) Ser.+tät sötväppling
siculus (Turra) B. D. Jackson+marsksötväppling
suaveolens Ledeb.+kinesisk sötväppling
sulcatus Desf.+ribbsötväppling
wolgicus Poir.+rysk sötväppling
albus x altissimus?
albus x officinalis+
Mimosa L.mimosor
pudica L.+sensitiva
Onobrychis Mill.esparsetter
viciifolia Scop.esparsett
Ononis L.puktörnen
alopecuroides L.·
maweana Ball·
mitissima L.·
serrata Forssk.+dvärgpuktörne
spinosa L.åsnetörne
subsp. hircina (Jacq.) Gamsstallört
subsp. procurrens (Wallr.) Briq.puktörne
subsp. spinosabusktörne
Ornithopus L.serradellor
compressus L.+gulserradella
perpusillus L.dvärgserradella
pinnatus (Mill.) Druce+glappserradella
sativus Brot.+serradella
subsp. isthmocarpus (Coss.) Dostál
subsp. sativus
Oxytropis DC.klovedlar
campestris (L.) DC.fältvedel
subsp. campestrisvanlig fältvedel
subsp. scotica Jalas·skredvedel
subsp. sordida (Willd.) C. Hartm.·ryssvedel
deflexa (Pall.) DC.
subsp. norvegica Nordh.·masivedel
lapponica (Wahlenb.) J. Gaylappvedel
pilosa (L.) DC.luddvedel
Phaseolus L.bönor
coccineus L.+rosenböna
vulgaris L.+böna
Pisum L.ärter
sativum L.ärt
var. arvense (L.) Poir.✶†+foderärt
var. sativum+trädgårdsärt
Robinia L.robinior
hispida L.·rosenrobinia
pseudoacacia L.robinia
Scorpiurus L.skorpionärter
muricatus L.+skorpionärt
vermiculatus L.·maskärt
Securigera DC.rosenkroniller
securidaca (L.) Degen & Dörfl.+sabelväppling
varia (L.) Lassenrosenkronill
Senna Mill.sennor
marilandica (L.) Link?amerikansk senna
obtusifolia (L.) H. S. Irwin & Barneby·sojasenna
occidentalis (L.) Link·
Sesbania Scop.
herbacea (Mill.) McVaugh·
sesban (L.) Merr.·
Styphnolobium Schottpagodträdssläktet
japonicum (L.) Schott+pagodträd
Thermopsis R. Br.lupinväpplingar
fabacea (Pall.) DC.·japansk lupinväppling
montana Nutt. ex Torr. & A. Graylupinväppling
Trifolium L.klövrar
affine C. Presl+
alexandrinum L.+alexandrinerklöver
alpestre L.alpklöver
ambiguum M. Bieb.+
angustifolium L.+luddklöver
argutum Banks & Sol.+pergamentklöver
arvense L.harklöver
aurantiacum Boiss. & Spruner+
aureum Pollichgullklöver
badium Schreb.·humleklöver
campestre Schreb.jordklöver
cernuum Brot.+nickklöver
cherleri L.·
ciliolatum Benth.·
constantinopolitanum Ser.+turkklöver
diffusum Ehrh.+
dubium Sibth.trådklöver
echinatum M. Bieb.+igelkottsklöver
fragiferum L.smultronklöver
glomeratum L.+nystklöver
hirtum All.+rosenklöver
hybridum L.alsikeklöver
subsp. elegans (Savi) Asch. & Graebn.+liten alsikeklöver
subsp. hybridumvanlig alsikeklöver
incarnatum L.+blodklöver
lappaceum L.+kardborrsklöver
leucanthum M. Bieb.+bollklöver
lupinaster L.·lupinklöver
medium L.skogsklöver
michelianum Savi+sumpklöver
micranthum Viv.·spädklöver
microcephalum Pursh+kalifornisk klöver
montanum L.backklöver
nigrescens Viv.härmklöver
subsp. nigrescens+liten härmklöver
subsp. petrisavii (Clementi) Holmboe+stor härmklöver
ochroleucon Huds.+blekklöver
ornithopodioides L.·fågelfotsklöver
pallidum Waldst. & Kit.+grenklöver
pannonicum Jacq.+ungersk klöver
patens Schreb.·
pratense L.rödklöver
var. americanum Harz+amerikansk rödklöver
var. maritimum Zabelstrandrödklöver
var. pratenseängsrödklöver
var. sativum Schreb.foderrödklöver
repens L.vitklöver
resupinatum L.doftklöver
var. majus Boiss.+stor doftklöver
var. resupinatum+liten doftklöver
retusum L.·småklöver
rubens L.+purpurklöver
scabrum L.+strävklöver
spadiceum L.brunklöver
spumosum L.·smällklöver
squamosum L.+
squarrosum L.+spärrklöver
stellatum L.+stjärnklöver
striatum L.strimklöver
strictum L.+styvklöver
subterraneum L.+grävklöver
suffocatum L.+musklöver
tomentosum L.+ullklöver
vesiculosum Savi·
willdenovii Spreng.·
Trigonella L.trigonellor
caerulea (L.) Ser.+blåväppling
corniculata (L.) L.·sabeltrigonella
foenum-graecum L.+bockhornsklöver
glabra Thunb.+haktrigonella
gladiata M. Bieb.·lanstrigonella
grandiflora Bunge·
hierosolymitana Boiss.·
laciniata L.·
procumbens (Besser) Rchb.+vildblåväppling
Ulex L.ärttörnen
europaeus L.ärttörne
minor Roth+dvärgtörne
Vicia L.vickrar
articulata Hornem.+spanskvicker
benghalensis L.+purpurvicker
biennis L.+högvicker
bithynica (L.) L.+turkvicker
cassubica L.backvicker
cracca L.kråkvicker
cretica Boiss.·kretavicker
cuspidata Boiss.+smyrnavicker
disperma DC.+mesvicker
dumetorum L.buskvicker
durandii Boiss.+finkvicker
ervilia (L.) Willd.+linsvicker
faba L.+bondböna
grandiflora Scop.+storvicker
hirsuta (L.) Grayduvvicker
hybrida L.+solvicker
hyrcanica Fisch. & C. A. Mey.+vaxvicker
lathyroides L.vårvicker
lutea L.gulvicker
melanops Sibth. & Sm.+brokvicker
monantha Retz.+vimpelvicker
narbonensis L.klotvicker/tandvicker
subsp. narbonensis+klotvicker
subsp. serratifolia (Jacq.) Nyman+tandvicker
orobus DC.+ljungvicker
pannonica Crantzstrimvicker/ungersk vicker
subsp. pannonicaungersk vicker
subsp. striata (M. Bieb.) Nymanstrimvicker
parviflora Cav.+finvicker
peregrina L.+pilgrimsvicker
pisiformis L.ärtvicker
sativa L.åkervicker
subsp. angustifolia agg.sommarvicker
subsp. nigra (L.) Ehrh.liten sommarvicker
subsp. sativa+fodervicker
subsp. segetalis (Thuill.) Gaudinstor sommarvicker
sepium L.häckvicker
subsp. montana (W. D. J. Koch) Hämet-Ahtinordhäckvicker
subsp. sepiumsydhäckvicker
sylvatica L.skogsvicker
var. condensata Druce·tät skogsvicker
var. sylvaticavanlig skogsvicker
tenuifolia Rothluktvicker
tetrasperma (L.) Schreb.sparvvicker
unijuga A. Braun+praktvicker
villosa Rothluddvicker
subsp. ambigua (Guss.) Kerguélen+hamnvicker
subsp. varia (Host) Corb.+kvarnvicker
subsp. villosavanlig luddvicker
Vigna Savivignabönor
radiata (L.) R. Wilczek+mungböna
subterranea (L.) Verdc.·bambarajordnöt
Wisteria Nutt.blåregnssläktet
floribunda (Sims) Sweet+japanskt blåregn
sinensis (Sims) Sweet+blåregn
Polygalaceae Hoffmanns. & Linkjungfrulinsväxter
Polygala L.jungfrulinssläktet
amarella Crantzrosettjungfrulin
comosa Schkuhrtoppjungfrulin
serpyllifolia Hoséhedjungfrulin
vulgaris L.jungfrulin
subsp. collina (Rchb.) Borbásbackjungfrulin
subsp. oxyptera (Rchb.) Schübl. & G. Martens·spetsjungfrulin
subsp. vulgaris
var. ballii (Nyman) Ostenf.·atlantiskt jungfrulin
var. vulgarisvanligt jungfrulin
ROSALES Bercht. & J. PreslROSORDNINGEN
Rosaceae Juss.rosväxter
Acaena Mutis ex L.taggpimpineller
microphylla Hook. f.+brun taggpimpinell
novae-zelandiae Kirk·liten taggpimpinell
Agrimonia L.småborrar
eupatoria L.småborre
pilosa Ledeb.·rysk småborre
procera Wallr.luktsmåborre
repens L.+
Alchemilla L.daggkåpor
acutiloba Opizstjärndaggkåpa
alpigena Buser·kalkkåpa
alpina L.fjällkåpa
auriculata Juz.·örondaggkåpa
baltica Sam. ex Juz.baltisk daggkåpa
borealis Sam. ex Juz.norddaggkåpa
chirophylla Buserhandkåpa
conjuncta Bab.+alpkåpa
connivens Buser+bergdaggkåpa
cymatophylla Juz.vågdaggkåpa
erythropoda Juz.+rödskaftig daggkåpa
eversiana Hyl. ined.borgsjödaggkåpa
faeroënsis (Lange) Buser·färökåpa
var. faeroënsis·stor färökåpa
var. pumila (Rostr.) Simmons·liten färökåpa
filicaulis Buserspäddaggkåpa/vindaggkåpa
var. filicaulisspäddaggkåpa
var. vestita (Buser) Rothm.vindaggkåpa
gibberulosa H. Lindb.·vårtdaggkåpa
glabra Neygenf.glatt daggkåpa
glabricaulis H. Lindb.·glattstjälksdaggkåpa
glaucescens Wallr.sammetsdaggkåpa
glomerulans Buserkälldaggkåpa
heptagona Juz.sjuhörnig daggkåpa
hirsuticaulis H. Lindb.·styvhårig daggkåpa
hybrida (L.) L.+sidendaggkåpa
leiophylla Juz.·slätdaggkåpa
micans Buserglansdaggkåpa
mollis (Buser) Rothm.+jättedaggkåpa
monticola Opizbetesdaggkåpa
murbeckiana Busernjurdaggkåpa
norvegica Sam. ined.norsk daggkåpa
oleosa Sam. ined.oljedaggkåpa
oxyodonta (Buser) C. G. Westerl.skarptandad daggkåpa
plicata Busertrubbdaggkåpa
polemochora S. E. Fröhner·ryssdaggkåpa
propinqua H. Lindb. ex Juz.hjuldaggkåpa
rigida Buser+styvdaggkåpa
samuelssonii Rothm. ex S. E. Fröhnerstubbdaggkåpa
sarmatica Juz.sarmatisk daggkåpa
semidivisa Ericsson·norddalsdaggkåpa
semilunaris Alechin·måndaggkåpa
sericata Rchb.+silkesdaggkåpa
speciosa Buserpraktdaggkåpa
stellaris Juz.·
straminea Buser·halmdaggkåpa
subcrenata Buserängsdaggkåpa
subglobosa C. G. Westerl.valldaggkåpa
taernaënsis Hyl. ex Ericsson & S. Hellq.tärnadaggkåpa
wichurae (Buser) Stefánssonskårdaggkåpa
xanthochlora Rothm.kustdaggkåpa
Amelanchier Medik.häggmisplar
alnifolia (Nutt.) Nutt.sen häggmispel
confusa Hyl.svensk häggmispel
laevis Wiegand+kopparhäggmispel
lamarckii F. G. Schroed.prakthäggmispel
ovalis Medik.·berghäggmispel
spicata (Lam.) K. Kochhäggmispel
confusa x lamarckii+
Aphanes L.jungfrukammar
arvensis L.storjungfrukam
australis Rydb.småjungfrukam
microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm.·kronjungfrukam
Aremonia Neck. ex Nestl.aremonior
agrimonoides (L.) DC.+aremonia
Argentina Hillgåsörter
anserina (L.) Rydb.gåsört
subsp. anserinavanlig gåsört
subsp. groenlandica (Tratt.) Á. Lövegrönlandsgåsört
Aria (Pers.) Hostvitoxlar
edulis (Willd.) M. Roem.vitoxel
graeca (Spach) M. Roem.balkanoxel
obtusifolia (DC.) Sennikov & Kurttonorskoxel
rupicola (Syme) Mezhenskyjklippoxel
umbellata (Desf.) Sennikov & Kurtto·flockoxel
rupicola x Borkhausenia intermedia·
rupicola x Sorbus aucuparia+
Aronia Medik.aronior
arbutifolia (L.) Pers.+rödaronia
melanocarpa (Michx.) Elliott+svartaronia
x prunifolia (Marshall) Rehder+slånaronia
Aruncus L.plymspireor
aethusifolius (H. Lév.) Nakai+koreansk plymspirea
dioicus (Walter) Fernaldplymspirea
parvulus Kom.+sibirisk plymspirea
Borkhausenia Sennikov & Kurttooxlar
intermedia (Ehrh.) Sennikov & Kurttooxel
intermedia x Hedlundia hybrida+
intermedia x Sorbus aucuparia+
se även under Aria
Chaenomeles Lindl.rosenkvittnar
japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach+liten rosenkvitten
speciosa (Sweet) Nakai+stor rosenkvitten
x superba (Frahm) Rehder+hybridrosenkvitten
x Comagaria Büscher & G. H. Loosrosensmultronsläktet
Comagaria rosea (Mabb.) Büscher & G. H. Loos+rosensmultron
Comarum L.kråkklövrar
palustre L.kråkklöver
Cotoneaster Medik.oxbär
adpressus Bois+mattoxbär
ascendens Flinck & B. Hylmö+spaljéoxbär
atropurpureus Flinck & B. Hylmö+mörkt lingonoxbär
bullatus Boisrynkoxbär
canescens Vestergr. ex B. Hylmöalvaroxbär
dammeri C. K. Schneid.+krypoxbär
dielsianus E. Pritz.rosenoxbär
divaricatus Rehder & E. H. Wilsonspärroxbär
hjelmqvistii Flinck & B. Hylmö+stort lingonoxbär
horizontalis Decne.lingonoxbär
hummelii J. Fryer & B. Hylmö+aroniaoxbär
insignis Pojark.+pamiroxbär
integrifolius (Roxb.) G. Klotz?himalayaoxbär
kullensis B. Hylmöskånskt oxbär
laetevirens (Rehder & E. H. Wilson) G. Klotzljusbladigt oxbär
latifolius J. Fryer & B. Hylmöbredoxbär
lucidus Schltdl.häckoxbär
moupinensis Franch.+moupinoxbär
multiflorus Bungeflockoxbär
nanshan M. Vilm. ex Mottet+klippoxbär
nepalensis André+nepaloxbär
niger (Fr.) Fr.svartoxbär
perpusillus Flinck & B. Hylmö?småbladigt lingonoxbär
przewalskii Pojark.przewalskioxbär
pyrenaicus Gand.tyskt oxbär
rotundifolius Wall. ex Lindl.·rundbladigt oxbär
salicifolius Franch.+videoxbär
scandinavicus B. Hylmörött oxbär
simonsii Baker+indiskt oxbär
splendens Flinck & B. Hylmö+praktoxbär
x suecicus G. Klotz+skogholmsoxbär
tomentellus Pojark.+stäppoxbär
tomentosus (Aiton) Lindl.ulloxbär
veitchii (Rehder & E. H. Wilson) G. Klotz+veitchoxbär
villosulus (Rehder & E. H. Wilson) Flinck & B. Hylmöspetsoxbär
Crataegus L.hagtornar
crus-galli L.+sporrhagtorn
douglasii Lindl.+douglashagtorn
flabellata (Spach) K. Kochkanadahagtorn
var. flabellata+äkta kanadahagtorn
var. grayana (Eggl.) E. J. Palmer+häckhagtorn
laevigata (Poir.) DC.rundhagtorn
x lavallei Hérincq ex Lavallée·glanshagtorn
macracantha Lodd. ex Loudon·spjuthagtorn
x macrocarpa Hegetschw.
macrocarpa var. hadensis (Hrabetova) K. I. Chr.
macrocarpa var. macrocarpa
x media Bechst.hybridhagtorn
monogyna Jacq.trubbhagtorn
orientalis M. Bieb.+luddhagtorn
x persimilis Sarg.+sylhagtorn
punctata Jacq.·prickhagtorn
rhipidophylla Gand.flikhagtorn
var. lindmanii (Hrabetova) K. I. Chr.korallhagtorn
var. rhipidophyllaspetshagtorn
sanguinea Pall.+sibirisk hagtorn
submollis Sarg.+trädhagtorn
x subsphaerica Gand.
subsphaerica var. domicensis (Hrabetova) K. I. Chr.+
subsphaerica var. subsphaerica
Cydonia Mill.kvittnar
oblonga Mill.+kvitten
Dasiphora Raf.tokar
davurica (Nestl.) Komarov+rysk vittok
fruticosa (L.) Rydb.tok
subsp. floribunda (Pursh) Kartesz+sydtok
subsp. fruticosaölandstok
Dryas L.fjällsippor
octopetala L.fjällsippa
Drymocallis Fourr. ex Rydb.trollsmultronsläktet
arguta (Pursh) Rydb.+
rupestris (L.) Sojáktrollsmultron
Eriobotrya Lindl.eriobotryor
japonica (Thunb.) Lindl.+japansk mispel
Exochorda Lindl.pärlbuskar
x macrantha (Lemoine) C. K. Schneid.+
racemosa (Lindl.) Rehder+pärlbuske
Filipendula Mill.älggrässläktet
camtschatica (Pall.) Maxim.jätteälggräs
purpurea Maxim.·japanskt älggräs
rubra (Hill) B. L. Rob.+amerikanskt älggräs
ulmaria (L.) Maxim.älggräs
vulgaris Moenchbrudbröd
Fragaria L.smultronsläktet
x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozierjordgubbe
chiloënsis (L.) Duchesne ex Weston+jättesmultron
moschata Westonparksmultron
vesca L.smultron
virginiana Mill.scharlakanssmultron
viridis Westonbacksmultron
moschata x vesca?
moschata x viridis?
vesca x viridis+
Geum L.nejlikrotssläktet
aleppicum Jacq.rysk nejlikrot
coccineum Sibth. & Sm.+röd nejlikrot
x heldreichii Bergmans·
hispidum Fr.sträv nejlikrot
macrophyllum Willd.amerikansk nejlikrot
subsp. macrophyllumstor nejlikrot
subsp. perincisum Scheutz+vägnejlikrot
quellyon Sweet·
rivale L.humleblomster
var. rivalevanligt humleblomster
var. subalpinum (Neuman) Selanderstort humleblomster
x sudeticum Tausch·
urbanum L.nejlikrot
aleppicum x urbanum+
hispidum x urbanum+
macrophyllum x rivale·
macrophyllum x urbanum+
quellyon x rivale·
rivale x urbanum
Gillenia Moenchgillenior
trifoliata (L.) Moench+gillenia
Hedlundia Sennikov & Kurttorönnoxlar
atrata (Hedrén & J. Levin) Karlssongarderönn
faohraei (Hedrén & J. Levin) Karlssonbungerönn
hybrida (Hedl.) Sennikov & Kurttofinnoxel
lancifolia (Hedl.) Sennikov & Kurtto·smaloxel
meinichii (Lindeb. ex Hartman) Sennikov & Kurtto·fagerrönn
minima (Ley) Sennikov & Kurtto·
mougeotii (Soy.-Will. & Godr.) Sennikov & Kurtto+häckoxel
neglecta (Hedl.) Sennikov & Kurtto·nordlandsoxel
sognensis (Hyl. ex Sennikov, Hjertson & Salvesen) Sennikov & Kurtto·sognoxel
subarranensis (Hyl. ex Sennikov, Hjertson & Salvesen) Sennikov & Kurtto·småoxel
subpinnata (Hedl.) Sennikov & Kurtto·grenmarsoxel
subsimilis (Hedl.) Sennikov & Kurtto?sörlandsoxel
teodori (Liljef.) Sennikov & Kurttoavarönn
x thuringiaca (Nyman) Sennikov & Kurtto+hybridoxel
hybrida x meinichii·
hybrida x Sorbus aucuparia+
se även under Borkhausenia
Holodiscus (K. Koch) Maxim.vippspireor
discolor (Pursh) Maxim.+vippspirea
Karpatiosorbus Sennikov & Kurttobergoxlar
x hybrida (Borkh.) Sennikov & Kurtto+
latifolia (Lam.) Sennikov & Kurttobergoxel
Kerria DC.kerrior
japonica (L.) DC.+kerria
Malus Mill.aplar
baccata (L.) Borkh.+bärapel
domestica Borkh.apel
floribunda Siebold ex Van Houtte+rosenapel
prunifolia (Willd.) Borkh.+sibirisk apel
x purpurea (Barbier) Rehder+purpurapel
sylvestris (L.) Mill.vildapel
toringo (Siebold) Siebold ex de Vrieserönnbärsapel
var. sargentii (Rehder) C. K. Schneid.+bukettapel
domestica x sylvestris·
Mespilus L.misplar
germanica L.·mispel
Neillia D. Donklockspireor
incisa (Thunb.) S. H. Oh+stefanandra
Physocarpus (Cambess.) Maxim.smällspireor
opulifolius (L.) Maxim.smällspirea
Potentilla L.fingerörter
alba L.vit fingerört
anglica Laichard.revig blodrot
argentea L.femfingerört
var. argenteavanlig femfingerört
var. demissa (Jord.) Lehm.liten femfingerört
atrosanguinea G. Lodd. ex D. Donblodfingerört/silkesfingerört
var. argyrophylla (Wall. ex Lehm.) Grierson & D. G. Long·silkesfingerört
var. atrosanguinea+blodfingerört
aurea L.·gullfingerört
buccoana Clementi+
caulescens L.·bergfingerört
chamissonis Hulténklippfingerört
crantzii (Crantz) Beck ex Fritschvårfingerört
erecta (L.) Raeusch.blodrot
heptaphylla L.luddfingerört
hyparctica Malteraggfingerört
incana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.gråfingerört
inclinata Vill.rysk fingerört
indica (Jacks.) Th. Wolf+skensmultron
insularis Soják·svalbardsfingerört
intermedia L.finsk fingerört
megalantha Takeda+storblommig fingerört
micrantha Ramond ex DC.späd fingerört
multifida L.mångfingerört
neglecta Baumg.stor femfingerört
nepalensis Hook.+indisk fingerört
nivea L.lappfingerört
norvegica L.norsk fingerört
subsp. hirsuta (Michx.) Hyl.+
subsp. norvegica
pensylvanica L.·
pulchella R. Br.·tuvfingerört
pulcherrima Lehm.+skönfingerört
recta L.styv fingerört
subsp. pilosa (Willd. ex Poiret) Jáv.+
subsp. recta
reptans L.revfingerört
sterilis (L.) Garckesmultronfingerört
sterneri T. Gregor & Karlssonbackfingerört
subarenaria Borbás ex Zimmetergrå småfingerört
supina L.+kvarnfingerört
subsp. costata Sojáksibirisk kvarnfingerört
subsp. paradoxa (Nutt.) Sojákamerikansk kvarnfingerört
subsp. supinaeuropeisk kvarnfingerört
tergemina Soják·fjäderfingerört
thuringiaca Bernh. ex Linktysk fingerört
subsp. goldbachii (Rupr.) Th. Wolf
subsp. thuringiaca
verna L.småfingerört
anglica x erecta
anglica x reptans+
argentea x incana·
argentea x recta+
argentea x sterneri+
argentea x verna+
chamissonis x crantzii·
chamissonis x nivea·
crantzii x nivea+
crantzii x verna+
erecta x reptans+
heptaphylla x incana·
heptaphylla x verna+
inclinata x recta+
Poterium L.pimpineller
sanguisorba L.pimpinell
subsp. balearicum (Bourg. ex Nyman) Stacevingpimpinell
subsp. sanguisorbaäkta pimpinell
verrucosum Link ex G. Don·vårtpimpinell
Prunus L.prunusar
armeniaca L.+aprikos
avium (L.) L.sötkörsbär
cerasifera Ehrh.körsbärsplommon
cerasus L.surkörsbär
domestica L.krikon/plommon
subsp. domesticaplommon
subsp. insititia (L.) Bonnier & Layenskrikon
dulcis (Mill.) D. A. Webb+mandel
laurocerasus L.+lagerhägg
maackii Rupr.+näverhägg
mahaleb L.vejksel
padus L.hägg
subsp. borealis (Schübeler ex A. Blytt) Nymannordhägg
subsp. padusvanlig hägg
pensylvanica L. f.amerikanskt häggkörsbär
persica (L.) Batsch+persika
sargentii Rehder+bergkörsbär
serotina Ehrh.glanshägg
serrulata Lindl.+japanskt prydnadskörsbär
spinosa L.slån
tenella Batschdvärgmandel
triloba Lindl.+rosenmandel
virginiana L.virginiahägg
cerasifera x spinosa+
domestica x spinosa+
domestica subsp. domestica x spinosa+
domestica subsp. insititia x spinosa+
Pyracantha M. Roem.eldtornar
coccinea M. Roem.+eldtorn
Pyrus L.päronsläktet
communis L.päron
pyraster (L.) Baumg.?vildpäron
salicifolia Pall.+vitbladigt päron
Rosa L.rosor
acicularis Lindl.finnros
agrestis Saviåkerros
x alba L.+jungfruros
alba 'Minette'+nordisk ros
blanda Aiton·labradorros
caesia Sm.hårig nyponros
canina L.kal stenros
carolina L.+carolinaros
x centifolia L.+centifoliaros
corymbifera Borkh.hårig stenros
x damascena Mill.damascenerros
elliptica Tausch+tyskros
foetida Herrm.+turkisk gulros
x francofurtana Münchh.+kyrkogårdsros
gallica L.+provinsros
glauca Pourr.daggros
x harisonii Rivers+gul pimpinellros
hugonis Hemsl.+kinesisk gulros
x inodora Fr.västkustros
laxa Retz.+
majalis Herrm.kanelros
'Foecundissima'bukettros
var. majalisäkta kanelros
marginata Wallr.●†ryssros
micrantha Borrer ex Sm.sydäppelros
mollis Sm.hartsros
moyesii Hemsl. & E. H. Wilson+mandarinros
multiflora Thunb.+japansk klätterros
nitida Willd.+dockros
pendulina L.+bergros
rubiginosa L.äppelros
rugosa Thunb.vresros
x rugotida Belder & Wijnands+dockvresros
sericea Lindl.
f. pteracantha Franch.+vingros
sherardii Daviesluddros
x spaethiana Graebn.holländsk ros
spinosissima L.pimpinellros
x subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth.kal mellanros
x subcollina (Christ) Dalla Torre & Sarnth.hårig mellanros
x suberectiformis Wooley-Dod+borstros
tomentella Lémanflikros
tomentosa Sm.filtros
villosa L.plommonros
virginiana Mill.glansros
vosagiaca Déségl.kal nyponros
canina x mollis+
canina x rubiginosa+
canina x sherardii+
canina x spinosissima·
canina x tomentella+
canina x villosa+
inodora x mollis+
inodora x vosagiaca+
majalis x mollis+
majalis x rugosa·
majalis x vosagiaca+
mollis x rubiginosa+
mollis x sherardii+
mollis x spinosissima·
mollis x vosagiaca+
rubiginosa x sherardii?
rubiginosa x vosagiaca+
sherardii x spinosissima·
sherardii x vosagiaca+
tomentella x vosagiaca+
Rubus L.rubusar
Rubus subgen. Anoplobatus Fockerosenhallon (undersläkte)
odoratus L.+rosenhallon
parviflorus Nutt.nutkahallon
Rubus subgen. Chamaerubus Kuntzehjortron (undersläkte)
chamaemorus L.hjortron
Rubus subgen. Cylactis (Raf.) Fockestenbär (undersläkte)
arcticus L.åkerbär
humulifolius C. A. Mey.·sibiriskt stenbär
saxatilis L.stenbär
x stellarcticus (G. Larss.) H. E. Weber+allåkerbär
xanthocarpus Bureau & Franch.·guldhallon
Rubus subgen. Idaeobatus Fockehallon (undersläkte)
idaeus L.hallon
illecebrosus Focke·jordgubbshallon
x neglectus M. Peck+purpurhallon
phoenicolasius Maxim.+vinhallon
rosifolius Sm.·
spectabilis Purshprunkhallon
Rubus subgen. Rubusbjörnbär
Rubus sect. Caesii Lej. & Courtoisblåhallon (sektion)
caesius L.blåhallon
Rubus sect. Corylifolii Lindl.krypbjörnbär
allanderi H. Hyl. ex Burén & H. E. WeberAllanders björnbär
aureolus Allandergyllenbjörnbär
balticus (F. Aresch.) ined.öröbjörnbär
camptostachys G. Braunhårbjörnbär
cordatiformis (Neuman) Rydeugglarpsbjörnbär
curvaciculatus Walsemann ex H. E. Weber·krumbjörnbär
cyclomorphus H. E. Weberhjärtbjörnbär
decurrentispinus H. E. Weberfintandat björnbär
dissimulans Lindeb.bohusbjörnbär
egregiusculus (Frid. & Gelert) E. H. L. Krause·mjukbjörnbär
eluxatus Neumanslätbjörnbär
fabrimontanus (Sprib.) Sprib.borstbjörnbär/uddbjörnbär
var. fabrimontanusuddbjörnbär
var. tuberculatiformis (H. E. Weber) H. E. Weberborstbjörnbär
fasciculatus P. J. Müll.knippbjörnbär
ferocior H. E. Weber·kullerbjörnbär
fioniae Frid.·fynbjörnbär
firmus Frid. & Gelert ex Utschglandelbjörnbär
friesianus H. Hyl. ex T. Mattsson & Oredssonfalkbjörnbär
frisicus (Frid. ex Focke) Focke·frisiskt björnbär
glauciformis Gust. ex H. Hyl.daggbjörnbär
gothicus Frid. & Gelert ex E. H. L. Krausespetsbjörnbär
hadracanthos G. Braun·vårtbjörnbär
haesitans Martensen & Walsemann·tvekbjörnbär
hallandicus (Gabr. ex F. Aresch.) Neumanhallandsbjörnbär
hobroënsis A. Pedersen & Schou·hobrobjörnbär
horrefactus P. J. Müll. & Lefèvreknölbjörnbär
horridus Schultz·gisselbjörnbär
hylanderi Martensen & A. Pedersenblekingebjörnbär
hystricopsis (Frid.) Å. Gust.·piggbjörnbär
lagerbergii Lindeb.filtbjörnbär
lamprocaulos G. Braunnaggbjörnbär
lidforssii (Gelert) Langebornholmsbjörnbär
martensenii H. E. Weber·Martensens björnbär
maximiformis H. E. Weber·lilataggigt björnbär
mortensenii Frid. & Gelert ex E. H. L. Krauselindblomsbjörnbär
nemorosus Hayne & Willd.·lundbjörnbär
nordicus (H. E. Weber & A. Pedersen) H. E. Weberskageracksbjörnbär
norvegicus H. E. Weber & A. Pedersenvästkustbjörnbär
onsalaënsis Rydebuerabjörnbär
oredssonii T. Mattssonmollösundsbjörnbär
pedersenii Martensen & H. E. Weber·Pedersens björnbär
perdemissus H. E. Weber & Martensen·blygbjörnbär
phylloglotta (Frid.) Å. Gust.·tungbjörnbär
placidus H. E. Weber·vektaggigt björnbär
polybracteatus Rydeonsalabjörnbär
pruinosus Arrh.hallonbjörnbär
raunkiaeri (Frid.) Gust.·Raunkiaers björnbär
rosanthus Lindeb.rosenbjörnbär
rugulosus Ryderydetbjörnbär
selandiae K. Lind & A. Pedersen·själlandsbjörnbär
septifolius H. E. Weber·sjutaligt björnbär
slesvicensis Lange?slesvigsbjörnbär
soendrumensis Rydesöndrumsbjörnbär
sordirosanthus H. Hyl. ex Rydesteningebjörnbär
sprengeliusculus (Frid. & Gelert) H. E. Weber·langelandsbjörnbär
subtileaceus (Frid.) H. E. Weber & Martensen·haderslevsbjörnbär
suecicus H. E. Weber & Karlssonsvenskt björnbär
tiliaster H. E. Weberlindbjörnbär
vikensis A. Pedersen ex G. Wendtvikenbjörnbär
wahlbergii Arrh.hasselbjörnbär
walsemannii H. E. Weberpolabiskt björnbär
wessbergii A. Pedersen & Walsemann·wessbergsbjörnbär
Rubus sect. Rubusäkta björnbär
acanthodes (H. Hofm. ex Focke) E. Barber+saxiskt björnbär
allegheniensis Portersammetsbjörnbär
ammobius Buchenau & Focke
subsp. pseudoplicatus (Frid. & Gelert) H. E. Weber·jyllandsbjörnbär
armeniacus Fockearmeniskt björnbär
arrhenii Lange·arrheniusbjörnbär
atrichantherus E. H. L. Krauseskräntbjörnbär
var. atrichantherus·äkta skräntbjörnbär
var. vestitior H. E. Weber·hårigt skräntbjörnbär
axillaris Lej.skånebjörnbär
'Bedford Giant'+bedfordbjörnbär
bertramii G. Braun+bertramsbjörnbär
bifrons Vestbanbjörnbär
canadensis L.kanadabjörnbär
cardiophyllus Lefèvre & P. J. Müll.·
chlorothyrsos Focke+smalbjörnbär
cimbricus Focke·cimbriskt björnbär
circipanicus E. H. L. Krause·circipaniskt björnbär
contiguus (Gelert) E. H. L. Krause·vejlebjörnbär
dasyphyllus (W. M. Rogers) E. S. Marshall●/✶karakåsbjörnbär
divaricatus P. J. Müll.glansbjörnbär
drejeri Jensen ex Lange·drejerbjörnbär
echinatus Lindl.engelskt björnbär
egregius Focke·praktbjörnbär
euryanthemus W. C. R. Watson·
fissus Lindl.·skotskt björnbär
flaccidifolius P. J. Müll.slokbjörnbär
flexuosus P. J. Müll. & Lefèvre+slingerbjörnbär
foliosus Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh.+
gelertii Frid.·Gelerts björnbär
gillotii Boulayfranskt björnbär
glandithyrsos G. Braun·
grabowskii Weihe ex Günther et al.spirbjörnbär
gratus Fockestorbjörnbär
hartmanii Gand.östgötabjörnbär
henrici-weberi A. Beek+Webers björnbär
hirtus Waldst. & Kit.esaubjörnbär
hypomalacus Focke+kambjörnbär
incurvatus Bab.·tätbjörnbär
infestus Weiheorustbjörnbär
insularis F. Aresch.luddbjörnbär
integribasis P. J. Müll. ex Boulay·spärrbjörnbär
koehleri Weihe+Köhlers björnbär
kollundicola Gust.·kollundsbjörnbär
laciniatus Willd.flikbjörnbär
langei Jensen ex Frid. & Gelert·krattbjörnbär
lasiandrus H. E. Weber+beneluxbjörnbär
leptothyrsos G. Braunstavbjörnbär
lindebergii P. J. Müll.klobjörnbär
lindleianus Lees·
loehrii Wirtg.bergumsbjörnbär
macrophyllus Weihe & Nees·storbladsbjörnbär
macrothyrsus Lange·holsteinsbjörnbär
marianus (E. H. L. Krause) H. E. Weber·vågbjörnbär
montanus Lib. ex Lej.bergbjörnbär
mucronulatus Boreau·pickelbjörnbär
muenteri T. Marssongrönbladsbjörnbär
nemoralis P. J. Müll.+norskt björnbär
nessensis Hallskogsbjörnbär
var. armatus (Neuman) Gust.stort skogsbjörnbär
var. nessensisvanligt skogsbjörnbär
pallidifolius E. H. L. Krause·blekbladsbjörnbär
pallidus Weihe+blekblomsbjörnbär
pedemontanus Pinkw.rostbjörnbär
phyllothyrsos Frid.·
platyacanthus P. J. Müll. & Lefèvre+konbjörnbär
plicatus Weihe & Neessötbjörnbär
polyanthemus Lindeb.blomsterbjörnbär
pseudopallidus (Gust.) Å. Gust.uknabjörnbär
pseudothyrsanthus (Frid. & Gelert) Frid. & Gelert ex Frid.·
pyramidalis Kaltenb.pyramidbjörnbär
radula Weiheraspbjörnbär
rubercadaver A. Beek+skönbjörnbär
rudis Weihesträvbjörnbär
sciocharis (Sudre) W. C. R. Watsonskuggbjörnbär
scissoides H. E. Weberåsljungabjörnbär
scissus W. C. R. Watsonnålbjörnbär
senticosus Köhler ex Weihetaggbjörnbär
septentrionalis W. C. R. Watsonnordbjörnbär
silvaticus Weihe & Neeskilbjörnbär
sprengelii Weihesprengelsbjörnbär
steracanthos P. J. Müll. ex Boulaygrovtaggigt björnbär
sulcatus Vestsurbjörnbär
thelybatos Focke+
ulmifolius Schott·macchiabjörnbär
vestervicensis (Gust.) Gust.västerviksbjörnbär
vestitus Weiherundbladsbjörnbär
f. albiflorus G. Braun ex Kretzervitt rundbladsbjörnbär
f. vestitusrött rundbladsbjörnbär
vigorosus P. J. Müll. & Wirtg.smålandsbjörnbär
Rubus sect. Ursini L. H. Baileyloganbär (sektion)
loganobaccus L. H. Bailey+loganbär
arcticus x chamaemorus?
arcticus x idaeus+
arcticus x saxatilisbäverbär
armeniacus x lindebergii+
caesius x idaeus
caesius x saxatilis+
caesius x sect. Corylifolii+
idaeus x saxatilis
idaeus x sect. Corylifolii+
infestus x plicatus+
plicatus x sulcatus+
sprengelii x wahlbergii
Sanguisorba L.storpimpineller
alpina Bunge+gråpimpinell
canadensis L.kanadapimpinell
subsp. canadensis·
subsp. latifolia (Hook.) Calder & R. L. Taylor·
dodecandra Morettiaxpimpinell
menziesii Rydb.·
obtusa Maxim.·rosenpimpinell
officinalis L.blodtopp
tenuifolia Fisch. ex Link+hängpimpinell
Sibbaldia L.dvärgfingerörter
procumbens L.dvärgfingerört
Sibbaldianthe Juz.spetsfingerörter
bifurca (L.) Kurtto & T. Erikss.spetsfingerört
subsp. orientalis (Juz.) Kurtto & T. Erikss.
Sorbaria (Ser. ex DC.) A. Braunrönnspireor
kirilowii (Regel) Maxim.+stor rönnspirea
sorbifolia (L.) A. Braunrönnspirea
kirilowii x sorbifolia+
Sorbus L.rönnar
aucuparia L.rönn
subsp. aucupariavanlig rönn
subsp. glabrata (Wimm. & Grab.) Hedl.nordrönn
koehneana C. K. Schneid.+pärlrönn
ulleungensis Chin S. Chang+ullungrönn
se även under Aria, Borkhausenia, Hedlundia
Spiraea L.spireor
alba Du Roi·vitspirea
arcuata Hook. f.+himalayaspirea
x arguta Zabel+brudspirea
betulifolia Pall.+björkspirea
x billardii Hérincqklasespirea
cana Waldst. & Kit.+gråspirea
chamaedryfolia L.kvastspirea
x cinerea Zabel+hybridspirea
corymbosa Raf.+rundspirea
crenata L.+altaispirea
douglasii Hook.douglasspirea
x fontenaysii Lebas+fontenayspirea
x foxii (Voss) Zabel·
japonica L. f.+praktspirea
latifolia (Aiton) Borkh.bredspirea
x macrothyrsa Dippelstorspirea
media Schmidt+fransspirea
nipponica Maxim.+girlandspirea
x rosalba Dippeltorpspirea
x rubella Dippelblekspirea
salicifolia L.häckspirea
x sanssouciana K. Koch·kejsarspirea
sargentiana Rehder+sargentspirea
tomentosa L.luddspirea
trilobata L.+sibirisk spirea
x vanhouttei (Briot) Zabel+bukettspirea
veitchii Hemsl.·bågspirea
Torminalis Medik.tyskoxlar
glaberrima (Gand.) Sennikov & Kurtto+tyskoxel
Waldsteinia Willd.waldsteinior
geoides Willd.+rosettwaldsteinia
ternata (Stephan) Fritschwaldsteinia
Elaeagnaceae Juss.havtornsväxter
Elaeagnus L.silverbuskar
angustifolia L.+smalbladig silverbuske
commutata Bernh. ex Rydb.silverbuske
umbellata Thunb.·koreansk silverbuske
Hippophaë L.havtornar
rhamnoides L.havtorn
Rhamnaceae Juss.brakvedsväxter
Frangula Mill.brakvedssläktet
alnus Mill.brakved
Rhamnus L.getaplar
cathartica L.getapel
Ulmaceae Mirb.almväxter
Celtis L.bäralmar
australis L.+europeisk bäralm
Ulmus L.almar
glabra Huds.skogsalm
subsp. glabravanlig skogsalm
subsp. montana (Stokes) Hyl.bergalm
x hollandica Mill.hybridalm
laevis Pall.vresalm
minor Mill.lundalm
Cannabaceae Martinovhampväxter
Cannabis L.hampor
sativa L.+hampa
Humulus L.humlesläktet
japonicus Siebold & Zucc.+japansk humle
lupulus L.humle
Moraceae Gaudich.mullbärsväxter
Ficus L.fikonsläktet
carica L.+fikon
Morus L.mullbär
alba L.+vitt mullbär
Urticaceae Juss.nässelväxter
Parietaria L.väggörter
judaica L.grenig väggört
officinalis L.väggört
pensylvanica Muhl. ex Willd.·amerikansk väggört
Pilea Lindl.pileor
hyalina Fenzl+
microphylla (L.) Liebm.+mosspilea
Soleirolia Gaudich.hemtrevnader
soleirolii (Req.) Dandy+hemtrevnad
Urtica L.nässlor
cannabina L.+hampnässla
dioica L.brännässla
subsp. dioicavanlig brännässla
var. dioicaogräsnässla
var. holosericea Fr.skogsnässla
subsp. gracilis (Aiton) Selander·amerikansk brännässla
subsp. sondenii (Simmons) Hyl.fjällnässla
kioviensis Rogow.·sumpnässla
membranacea Poir.+bandnässla
pilulifera L.+romersk nässla
urens L.etternässla
dioica x kioviensis·
FAGALES Engl.BOKORDNINGEN
Fagaceae Dumort.bokväxter
Castanea Mill.kastanjer
sativa Mill.+äkta kastanj
Fagus L.bokar
sylvatica L.bok
Quercus L.ekar
alba·vitek
cerris L.+turkisk ek
palustris Münchh.+kärrek
petraea (Matt.) Liebl.bergek
robur L.skogsek
rubra L.rödek
petraea x robur
Myricaceae Rich. ex Kunthporsväxter
Myrica L.porssläktet
gale L.pors
Juglandaceae DC. ex Perlebvalnötsväxter
Carya Nutt.hickory
ovata (Mill.) K. Koch+skidhickory
Juglans L.valnötter
cinerea L.+grå valnöt
mandshurica Maxim.+manchurisk valnöt
nigra L.?svart valnöt
regia L.+valnöt
Pterocarya Kunthvingnötter
fraxinifolia (Poir.) Spach+kaukasisk vingnöt
Betulaceae Graybjörkväxter
Alnus Mill.alar
alnobetula (Ehrh.) K. Kochbjörkal
subsp. alnobetula·europeisk björkal
subsp. crispa (Aiton) Raus+amerikansk björkal
subsp. sinuata (Regel) Raus·sitkaal
glutinosa (L.) Gaertn.klibbal
incana (L.) Moenchgråal
subsp. incana
var. argentata Norrl.karelsk gråal
var. incanavanlig gråal
subsp. kolaënsis (N. I. Orlova) Á. Löve & D. Lövelappal
subsp. rugosa (Du Roi) R. T. Clausenhasselal
rubra Bong.?rödal
glutinosa x incana+
Betula L.björkar
nana L.dvärgbjörk
subsp. nanavanlig dvärgbjörk
subsp. tundrarum (Perfil.) Á. Löve & D. Löve·tundrabjörk
papyrifera Marshall+pappersbjörk
pendula Rothvårtbjörk
var. lapponica (Lindq.) Hämet-Ahtilappbjörk
var. pendulavanlig vårtbjörk
pubescens Ehrh.glasbjörk
subsp. czerepanovii (N. I. Orlova) Hämet-Ahtifjällbjörk
var. appressa Kallio & Y. Mäkinen·krypbjörk
var. czerepanovii (N. I. Orlova) Hämet-Ahtivanlig fjällbjörk
subsp. pubescensvanlig glasbjörk
nana x pendula+
nana x pubescens
nana x pubescens subsp. czerepanovii
nana x pubescens subsp. pubescens
pendula x pubescens+hybridbjörk
Carpinus L.avenbokar
betulus L.avenbok
Corylus L.hasslar
avellana L.hassel
colurna L.+turkisk hassel
maxima Mill.+filberthassel
CUCURBITALES Juss. ex Bercht. & J. PreslGURKORDNINGEN
Cucurbitaceae Juss.gurkväxter
Bryonia L.hundrovor
alba L.svart hundrova
dioica Jacq.röd hundrova
Citrullus Schrad. ex Eckl. & Zeyh.vattenmeloner
colocynthis (L.) Schrad.+kolokvint
lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai+vattenmelon
Cucumis L.gurkor
dipsaceus Ehrenb. ex Spach+igelkottsgurka
melo L.+melon
metuliferus E. Mey. ex Naudin+kiwano
myriocarpus Naudin+krusbärsgurka
sativus L.+gurka
Cucurbita L.pumpor
maxima Duchesne+jättepumpa
moschata Duchesne ex Poir.+myskpumpa
pepo L.+pumpa
Cyclanthera Schrad.springgurkor
brachystachya (Ser.) Cogn.+springgurka
Ecballium A. Rich.sprutgurkor
elaterium (L.) A. Rich.+sprutgurka
Echinocystis Torr. & A. Graytaggrevor
lobata (Michx.) Torr. & A. Gray+taggreva
Lagenaria Ser.flaskkurbitsar
siceraria (Molina) Standl.+flaskkurbits
Sicyos L.hårgurkor
angulatus L.·hårgurka
Thladiantha Bungeberggurkor
dubia Bunge+berggurka
Begoniaceae C. Agardhbegoniaväxter
Begonia L.begonior
boliviensis A. Dc.+boliviabegonia
x cheimantha Everett ex J. G. C. Weber+julbegonia
x semperflorens-cultorum H. K. Krauss+sommarbegonia
x tuberhybrida Voss+knölbegonia
CELASTRALES LinkBENVEDSORDNINGEN
Celastraceae R. Br.benvedsväxter
Celastrus L.träddödare
orbiculatus Thunb.+japansk träddödare
Euonymus L.benvedssläktet
alatus (Thunb.) Siebold+vingbenved
europaeus L.benved
fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
var. radicans (Miq.) Rehder+klätterbenved
hamiltonianus Wall.+tokyobenved
japonicus Thunb.+japansk benved
latifolius (L.) Mill.+storbladig benved
nanus M. Bieb.dvärgbenved
oxyphyllus Miq.+bollbenved
planipes (Koehne) Koehne+körsbärsbenved
verrucosus Scop.·vårtbenved
Parnassia L.slåtterblommor
palustris L.slåtterblomma
OXALIDALES Bercht. & J. PreslHARSYREORDNINGEN
Oxalidaceae R. Br.harsyreväxter
Oxalis L.oxalisar
acetosella L.harsyra
articulata Savigny+lyckoklöver
corniculata L.krypoxalis
debilis Kunth
var. corymbosa (DC.) Lourteig+lökoxalis
dillenii Jacq.prärieoxalis
exilis A. Cunn.+dvärgoxalis
incarnata L.+ampeloxalis
lasiandra Zucc.+palmoxalis
latifolia Kunth·
pes-caprae L.+getoxalis
regnellii Miq.+snöoxalis
stricta L.klöveroxalis
tetraphylla Cav.+rosettoxalis
triangularis A. St.-Hil.+triangeloxalis
valdiviensis Barnéoud+guldoxalis
MALPIGHIALES Juss. ex Bercht. & J. PreslMALPIGIAORDNINGEN
Euphorbiaceae Juss.törelväxter
Acalypha L.akalyfor
australis L.+vimpelakalyfa
brachystachya Hornem.+
Croton L.
capitatus Michx.·
Euphorbia L.törlar
agraria M. Bieb.bantörel
amygdaloides L.·mandeltörel
chamaesyce L.+dvärgtörel
cyparissias L.vårtörel
dentata Michx.·tandtörel
dulcis L.söttörel
epithymoides L.+gulltörel
esula L.vargtörel
subsp. esulabredbladig vargtörel
subsp. x pseudovirgata (Schur) Govaertsmellanvargtörel
subsp. tommasiniana (Bertol.) Kuzmanovsmalbladig vargtörel
exigua L.småtörel
falcata L.+åkertörel
glyptosperma Engelm.+
helioscopia L.revormstörel
humifusa Willd.·tramptörel
hyberna L.+irlandstörel
illirica Lam.+lentörel
lathyris L.+korstörel
maculata L.+fläcktörel
marginata Pursh+broktörel
milii Des Moul.+Kristi törnekrona
myrsinites L.+myrtentörel
nutans Lag.+snedtörel
oblongata Griseb.·balkantörel
palustris L.kärrtörel
paralias L.+fetbladstörel
peplus L.rävtörel
platyphyllos L.+bredtörel
prostrata Aiton+
salicifolia Host+luddtörel
serpens Kunth+
stricta L.+styvtörel
cyparissias x esula
esula x salicifolia+
Mercurialis L.binglar
annua L.grenbingel
ovata Sternb. & Hoppe+rundbingel
perennis L.skogsbingel
Ricinus L.riciner
communis L.+ricin
Phyllanthaceae Martinovemblikaväxter
Leptopus Decne.andrakner
chinensis (Bunge) Pojark.+andrakne
Elatinaceae Dumort.slamkrypeväxter
Elatine L.slamkrypor
alsinastrum L.·kransslamkrypa
hexandra (Lapierre) DC.skaftslamkrypa
hydropiper L.korsslamkrypa
orthosperma Dübennordslamkrypa
triandra Schkuhrtretalig slamkrypa
Passifloraceae Juss. ex Rousselpassionsblomsväxter
Passiflora L.passionsblommor
antioquiensis H. Karst.+tubpassionsblomma
caerulea L.+blå passionsblomma
x decaisneana Planch.·
edulis Sims+passionsfrukt
Salicaceae Mirb.videväxter
Populus L.popplar
alba L.silverpoppel
balsamifera L.balsampoppel
'Elongata'jämtlandspoppel
'Hortensis'vanlig balsampoppel
x berolinensis (K. Koch) Dippel+berlinerpoppel
x canadensis Moenchkanadapoppel
canadensis 'Eugenei'·
canadensis 'Marilandica'+marylandspoppel
canadensis 'Regenerata'+sommarpoppel
canadensis 'Robusta'+goliatpoppel
canadensis 'Serotina'+höstpoppel
x canescens (Aiton) Sm.gråpoppel
deltoides Bartram ex Marshall+virginiapoppel
x generosa A. Henry·engelsk poppel
x jackii Sarg.ontariopoppel
laurifolia Ledeb.+lagerpoppel
nigra L.svartpoppel
'Italica'?italiensk pelarpoppel
'Plantierensis'+pelarpoppel
subsp. nigra+äkta svartpoppel
'Petrowskiana'·tsarpoppel
'Rasumowskiana'·furstepoppel
simonii Carrière+kinesisk poppel
tremula L.asp
tremuloides Michx.·amerikansk asp
trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook.+jättepoppel
tristis Fisch.sorgpoppel
x wettsteinii Hämet-Ahti+hybridasp
Salix L.viden
aegyptiaca L.+persisk sälg
alaxensis (Andersson) Coville·alaskavide
alba L.vitpil
var. albavanlig vitpil
var. sericea Gaudin+silverpil
var. vitellina (L.) Stokes+gulpil
x alopecuroides Tausch ex Opizkavelpil
arbuscula L.risvide
arctica Pall.·ishavsvide
x arctogena Flod.trippelvide
aurita L.bindvide
babylonica L.tårpil
'Tortuosa'·trollpil
bicolor Ehrh. ex Willd.+gullvide
x calodendron Wimm.+sammetssälg
caprea L.sälg
subsp. capreavanlig sälg
subsp. sphacelata (Sm.) Macreightgråsälg
cinerea L.gråvide
subsp. cinereavanligt gråvide
subsp. oleifolia Macreight+rostvide
daphnoides Vill.daggvide
subsp. acutifolia (Willd.) Ahlfv.+spetsdaggvide
subsp. daphnoidesäkta daggvide
dasyclados Wimm.sammetsvide
x ehrhartiana Sm.+balsampil
elaeagnos Scop.lavendelvide
subsp. angustifolia (Cariot) Rech. f.+
eriocephala Michx.+styvvide
euxina I. V. Belyaevaknäckepil
x fragilis L.grönpil
glauca L.ripvide
subsp. glaucavanligt ripvide
subsp. stipulifera (Flod. ex Häyrén) Hiitonenryssvide
hastata L.blekvide
subsp. hastatafjällblekvide
subsp. subintegrifolia (Flod.) Flod.finnblekvide
subsp. vegeta (Andersson) Flod.källblekvide
herbacea L.dvärgvide
lanata L.ullvide
subsp. glandulifera (Flod.) Hiitonenglandelvide
subsp. lanatavanligt ullvide
lapponum L.lappvide
x laurina Sm.+lagervide
x meyeriana Rostk. ex Willd.hybridpil
x mollissima Hoffm. ex Elwertfyrisvide
myrsinifolia Salisb.svartvide
subsp. borealis (Fr.) Hyl.sätervide
subsp. kolaënsis (Schljakov) Elvenkolavide
subsp. myrsinifoliavanligt svartvide
myrsinites L.glansvide
myrtilloides L.odonvide
x pendulina Wender.+fontänpil
pentandra L.jolster
phylicifolia L.grönvide
polaris Wahlenb.polarvide
purpurea L.rödvide
pyrolifolia Ledeb.·pyrolavide
repens L.hundvide
subsp. repenskrypvide
var. argentea (Sm.) Ser.sandvide
var. repensvanligt krypvide
subsp. repens x subsp. rosmarinifolia
subsp. rosmarinifolia (L.) Anderssonrosmarinvide
reticulata L.nätvide
x sepulcralis Simonk.+kaskadpil
x smithiana Willd.häckvide
starkeana Willd.ängsvide
subsp. cinerascens (Wahlenb.) Hulténfinnvide
subsp. starkeanaäkta ängsvide
subsp. cinerascens x subsp. starkeana
x stipularis Sm.+dammvide
triandra L.mandelpil
udensis Trautv. & C. A. Mey.·sachalinvide
viminalis L.korgvide
aegyptiaca x caprea subsp. caprea+
aegyptiaca x repens subsp. repens+
alba x euxina x pentandra+buskpil
arbuscula x caprea x lapponum?
arbuscula x herbacea+
arbuscula x herbacea x lapponum+
arbuscula x herbacea x polaris+
arbuscula x lapponum+
arbuscula x reticulata+
arctica x herbacea·
arctica x phylicifolia·
aurita x caprea subsp. caprea+
aurita x caprea subsp. caprea x myrsinifolia subsp. myrsinifolia+
aurita x caprea subsp. caprea x myrtilloides·
aurita x cinerea subsp. cinerea+
aurita x cinerea subsp. cinerea x lapponum?
aurita x cinerea subsp. cinerea x myrsinifolia?
aurita x cinerea subsp. cinerea x starkeana+
aurita x glauca·
aurita x hastata subsp. vegeta+
aurita x herbacea·
aurita x lapponum+
aurita x lapponum x myrtilloides+
aurita x lapponum x repens subsp. repens+
aurita x lapponum x starkeana subsp. starkeana?
aurita x myrsinifolia+
aurita x myrsinifolia x phylicifolia?
aurita x myrtilloides+
aurita x myrtilloides x repens subsp. repens+
aurita x myrtilloides x starkeana subsp. cinerascens+
aurita x myrtilloides x starkeana subsp. starkeana+
aurita x phylicifolia+
aurita x purpurea+
aurita x purpurea x repens subsp. repens+
aurita x purpurea x viminalis+
aurita x repens subsp. repens+
aurita x repens subsp. repens x starkeana?
aurita x repens subsp. repens x viminalis+
aurita x repens subsp. rosmarinifolia+
aurita x starkeana subsp. cinerascens+
aurita x starkeana subsp. starkeana+
aurita x viminalis+
caprea x lapponum
caprea x starkeana+
caprea subsp. caprea x cinerea subsp. cinerea+
caprea subsp. caprea x daphnoides subsp. daphnoides+
caprea subsp. caprea x lapponum+
caprea subsp. caprea x phylicifolia·
caprea subsp. caprea x purpurea+sälgrödvide
caprea subsp. caprea x repens subsp. repens+
caprea subsp. caprea x repens subsp. repens x viminalis+
caprea subsp. caprea x repens subsp. rosmarinifolia·
caprea subsp. sphacelata x lanata+
caprea subsp. sphacelata x lapponum+
cinerea subsp. cinerea x lapponum+
cinerea subsp. cinerea x myrsinifolia subsp. myrsinifolia+
cinerea subsp. cinerea x myrsinifolia subsp. myrsinifolia x phylicifolia+
cinerea subsp. cinerea x myrsinifolia x repens subsp. repens?
cinerea subsp. cinerea x myrsinifolia x viminalis?
cinerea subsp. cinerea x myrtilloides·
cinerea subsp. cinerea x phylicifolia+
cinerea subsp. cinerea x purpurea·
cinerea subsp. cinerea x repens subsp. repens·
cinerea subsp. cinerea x viminalis+sidenvide
daphnoides subsp. daphnoides x viminalis+
glauca x herbacea+
glauca x herbacea x myrsinifolia·
glauca x herbacea x myrsinites·
glauca x myrsinifolia
glauca x myrsinifolia x myrsinites+
glauca x myrsinifolia x phylicifolia
glauca x myrsinites
glauca x myrtilloides+
glauca x phylicifolia
glauca x phylicifolia x starkeana subsp. starkeana+
glauca x polaris?
hastata x herbacea+
hastata x herbacea x lanata subsp. glandulifera·
hastata x herbacea x lanata subsp. lanata+
hastata x lanata subsp. glandulifera+
hastata x lanata subsp. lanata
hastata x lapponum+
hastata x myrtilloides·
hastata x starkeana subsp. starkeana·
hastata subsp. hastata x reticulata+
hastata subsp. subintegrifolia x repens subsp. repens+
hastata subsp. vegeta x repens subsp. repens+
herbacea x lanata subsp. glandulifera+
herbacea x lanata subsp. lanata+
herbacea x lanata subsp. lanata x polaris?
herbacea x lapponum+
herbacea x lapponum x polaris?
herbacea x myrsinites·
herbacea x nummularia Andersson·
herbacea x phylicifolia·
herbacea x polaris
herbacea x repens subsp. repens·
herbacea x reticulata+
lapponum x myrtilloides+
lapponum x myrtilloides x repens subsp. repens?
lapponum x phylicifolia+
lapponum x phylicifolia x starkeana subsp. starkeana?
lapponum x repens subsp. repens+
lapponum x starkeana subsp. cinerascens+
lapponum x starkeana subsp. starkeana·
lapponum x viminalis+
myrsinifolia x myrsinites
myrsinifolia x myrsinites x phylicifolia+
myrsinifolia x myrtilloides?
myrsinifolia x phylicifolia
myrsinifolia x phylicifolia x starkeana subsp. starkeana+
myrsinifolia x repens subsp. repens?
myrsinifolia x starkeana subsp. starkeana+
myrsinites x phylicifolia+
myrtilloides x phylicifolia+
myrtilloides x phylicifolia x starkeana subsp. starkeana?
myrtilloides x repens subsp. repens+
myrtilloides x repens subsp. repens x starkeana subsp. starkeana?
myrtilloides x starkeana
myrtilloides x starkeana subsp. cinerascens+
myrtilloides x starkeana subsp. starkeana+
phylicifolia x repens subsp. repens·
phylicifolia x repens subsp. rosmarinifolia·
phylicifolia x starkeana subsp. cinerascens+
phylicifolia x starkeana subsp. starkeana
polaris x reticulata·
purpurea x repens subsp. repens+skottlandsvide
purpurea x viminalis+flätvide
repens subsp. repens x starkeana subsp. starkeana+
repens subsp. repens x viminalis+smalvide
Violaceae Batschviolväxter
Viola L.violer
alba Bessersilverviol
arvensis Murrayåkerviol
biflora L.fjällviol
canina L.ängsviol
subsp. caninaäkta ängsviol
subsp. montana (L.) Hartm.norrlandsviol
collina Besserbergviol
cornuta L.+hornviol
elatior Fr.storviol
epipsila Ledeb.mossviol
hirta L.buskviol
lanceolata L.·
lutea Huds.·gulviol
mirabilis L.underviol
odorata L.luktviol
palustris L.kärrviol
pumila Chaixdvärgviol
reichenbachiana Jord. ex Boreaulundviol
riviniana Rchb.skogsviol
rupestris F. W. Schmidtsandviol
subsp. relicta Jalaslappviol
subsp. rupestrisvanlig sandviol
var. glaberrima (Murb.) Hyl.kal sandviol
var. rupestrishårig sandviol
selkirkii Pursh ex Goldieskuggviol
sororia Willd.+fjärilsviol
stagnina Kit. ex Schult.strandviol
suavis M. Bieb.·fagerviol
tricolor L.styvmorsviol
subsp. curtisii (E. Forst.) Symeklittviol
subsp. tricolorvanlig styvmorsviol
uliginosa Bessersumpviol
x williamsii Wittr.+bukettviol
x wittrockiana Gams ex Kappert+pensé
alba x hirta
alba x odorata
arvensis x cornuta+
arvensis x tricolor+
arvensis x wittrockiana+
canina subsp. montana x mirabilis+
canina subsp. canina x pumila+
canina subsp. canina x reichenbachiana+
canina subsp. montana x reichenbachiana+
canina x riviniana
canina subsp. canina x riviniana+
canina subsp. montana x riviniana+
canina subsp. canina x rupestris subsp. rupestris+
canina subsp. montana x rupestris subsp. relicta+
canina subsp. montana x rupestris subsp. rupestris+
canina subsp. canina x stagnina
canina subsp. montana x stagnina+
canina x uliginosa
canina subsp. canina x uliginosa+
canina subsp. montana x uliginosa+
collina x hirta·
collina x odorata+
elatior x pumila+
elatior x riviniana+
elatior x stagnina+
epipsila x palustris
hirta x odorata+
mirabilis x reichenbachiana+
mirabilis x riviniana+
mirabilis x rupestris subsp. rupestris+
pumila x reichenbachiana+
pumila x riviniana+
pumila x rupestris subsp. rupestris+
pumila x stagnina+
reichenbachiana x riviniana+
reichenbachiana x rupestris subsp. rupestris+
reichenbachiana x stagnina+
reichenbachiana x uliginosa+
riviniana x rupestris subsp. relicta·
riviniana x rupestris subsp. rupestris+
riviniana x stagnina+
riviniana x uliginosa+
rupestris subsp. rupestris x uliginosa?
stagnina x uliginosa+
tricolor x wittrockiana+
Linaceae DC. ex Perleblinväxter
Linum L.linsläktet
austriacum L.klipplin
bienne Mill.+bleklin
catharticum L.vildlin
grandiflorum Desf.+blomsterlin
perenne L.+berglin
usitatissimum L.+lin
Radiola Hilldvärglinssläktet
linoides Rothdvärglin
Hypericaceae Juss.johannesörtsväxter
Hypericum L.johannesörter
androsaemum L.+läkehyperikum
annulatum Moris·
calycinum L.+prakthyperikum
cerastoides (Spach) N. Robson+försommarjohannesört
forrestii (Chitt.) N. Robson+buskhyperikum
'Hidcote'+vinterhyperikum
hircinum L.·lukthyperikum
hirsutum L.luden johannesört
humifusum L.dvärgjohannesört
x inodorum Mill.+bärhyperikum
maculatum Crantzfyrkantig johannesört
montanum L.bergjohannesört
olympicum L.+olympjohannesört
perforatum L.äkta johannesört
pulchrum L.hedjohannesört
tetrapterum Fr.kärrjohannesört
maculatum x tetrapterum+
perforatum x tetrapterum·
GERANIALES Juss. ex Bercht. & J. PreslNÄVEORDNINGEN
Geraniaceae Juss.näveväxter
Erodium L'Hér.skatnävor
botrys (Cav.) Bertol.+lansnäva
brachycarpum (Godr.) Thell.+
chium (L.) Willd.+lobnäva
ciconium (L.) L'Hér.·storknäva
cicutarium (L.) L'Hér.skatnäva
crinitum Carolin·australnäva
cygnorum Nees+svannäva
geoides A. St.-Hil.+
gruinum (L.) L'Hér.+spåmansnäva
malacoides (L.) L'Hér.+kattostnäva
manescavii Coss.+bergnäva
moschatum (L.) L'Hér.+mysknäva
stephanianum Willd.+kinesnäva
x variabile A. C. Leslie+pysslingnäva
Geranium L.nävor
bicknellii Britton·indiannäva
bohemicum L.svedjenäva
x cantabrigiense Yeo+liten flocknäva
carolinianum L.+kvarnnäva
cinereum Cav.+silkesnäva
collinum Stephan ex Willd.+
columbinum L.duvnäva
dissectum L.fliknäva
divaricatum Ehrh.+spretnäva
endressii J. Gay+spansknäva
himalayense Klotzsch+praktnäva
ibericum Cav.+turknäva
lanuginosum Lam.brandnäva
lucidum L.glansnäva
macrorrhizum L.flocknäva
maculatum L.?fläcknäva
x magnificum Hyl.+kungsnäva
molle L.mjuknäva
nodosum L.+blanknäva
x oxonianum Yeo+kronnäva
palustre L.kärrnäva
phaeum L.brunnäva
platypetalum Fisch. & C. A. Mey.·kaukasusnäva
pratense L.ängsnäva
psilostemon Ledeb.+armenisk näva
purpureum Vill.+purpurnäva
pusillum L.sparvnäva
pylzovianum Maxim.·tibetnäva
pyrenaicum Burm. f.skuggnäva
renardii Trautv.+nätnäva
rivulare Vill.+alpnäva
robertianum L.stinknäva
var. robertianumvanlig stinknäva
var. rubricaule Hornem.strandstinknäva
rotundifolium L.+klibbnäva
sanguineum L.blodnäva
sibiricum L.+ryssnäva
sylvaticum L.midsommarblomster
bohemicum x lanuginosum+
molle x pusillum+
Monsonia L.hottentottnävor
biflora DC.+hottentottnäva
Pelargonium L'Hér. ex Aitonpelargoner
myrrhifolium (L.) L'Hér.
var. coriandrifolium (L.) Harv.+korianderpelargon
graveolens (Thunb.) L'Hér.+rosengeranium
x hortorum L. H. Bailey+pelargon
MYRTALES Juss. ex Bercht. & J. PreslMYRTENORDNINGEN
Lythraceae J. St.-Hil.fackelblomsväxter
Cuphea P. Browneblossblommor
ignea A. DC.+cigarrettglöd
lanceolata Aiton+
x purpurea Lem.+eldflugeblomster
viscosissima Jacq.+indianbloss
Lythrum L.fackelblomstersläktet
acutangulum Lag.+vingfackelblomster
hyssopifolia L.+dvärgfackelblomster
junceum Banks & Sol.+småfackelblomster
portula (L.) D. A. Webbrödlånke
salicaria L.fackelblomster
x scabrum Simonk.?hybridfackelblomster
thymifolia L.·barrfackelblomster
virgatum L.+smalt fackelblomster
Punica L.granatäpplen
granatum L.+granatäpple
Trapa L.sjönötter
natans L.●†sjönöt
Onagraceae Juss.dunörtsväxter
Chamaenerion Seg.mjölkar
angustifolium (L.) Scop.mjölke
latifolium (L.) Th. Fr. & Lange·praktmjölke
Circaea L.häxörter
alpina L.dvärghäxört
x intermedia Ehrh.mellanhäxört
lutetiana L.stor häxört
Clarkia Purshclarkior
amoena (Lehm.) A. Nelson & J. F. Macbr.+atlasblomma
pulchella Pursh+fjärilsclarkia
purpurea (Curtis) A. Nelson & J. F. Macbr.purpurclarkia
subsp. quadrivulnera (Douglas) F. H. Lewis & M. E. Lewis+
rubicunda (Lindl.) F. H. Lewis & M. E. Lewis·rubinclarkia
unguiculata Lindl.+clarkia
Epilobium L.dunörter
adenocaulon Hausskn.amerikansk dunört
alsinifolium Vill.källdunört
anagallidifolium Lam.dvärgdunört
brachycarpum C. Presl·grusdunört
brunnescens (Cockayne) P. H. Raven & T. E. Raven·kividunört
ciliatum Raf.vit dunört
collinum C. C. Gmel.backdunört
davuricum Fisch. ex Hornem.smaldunört
glandulosum Lehm.alaskadunört
hirsutum L.rosendunört
hornemannii Rchb.fjälldunört
komarovianum Lév.krypdunört
lactiflorum Hausskn.mjölkdunört
laestadii Kytöv.lappdunört
lamyi F. W. Schultzgrådunört
montanum L.bergdunört
obscurum Schreb.mörk dunört
palustre L.kärrdunört
var. lapponicum Wahlenb.smal kärrdunört
var. palustrevanlig kärrdunört
parviflorum Schreb.luddunört
roseum Schreb.grendunört
tetragonum L.kantdunört
adenocaulon x alsinifolium·
adenocaulon x ciliatum+
adenocaulon x glandulosum+
adenocaulon x hirsutum+
adenocaulon x hornemannii+
adenocaulon x lamyi+
adenocaulon x montanum+
adenocaulon x obscurum
adenocaulon x palustre+
adenocaulon x parviflorum+
adenocaulon x roseum+
adenocaulon x tetragonum+
alsinifolium x anagallidifolium·
alsinifolium x hornemannii+
alsinifolium x lactiflorum+
alsinifolium x montanum+
alsinifolium x palustre+
anagallidifolium x davuricum?
anagallidifolium x hornemannii+
anagallidifolium x lactiflorum+
anagallidifolium x palustre+
ciliatum x collinum+
ciliatum x glandulosum+
ciliatum x montanum+
ciliatum x obscurum·
ciliatum x palustre+
ciliatum x roseum+
ciliatum x tetragonum+
collinum x lamyi+
collinum x montanum+
collinum x obscurum+
collinum x palustre+
collinum x roseum+
davuricum x lactiflorum+
davuricum x palustre+
glandulosum x hirsutum+
glandulosum x montanum+
glandulosum x obscurum+
glandulosum x palustre+
glandulosum x parviflorum+
glandulosum x roseum+
hirsutum x lamyi+
hirsutum x montanum+
hirsutum x obscurum·
hirsutum x palustre+
hirsutum x parviflorum+
hirsutum x roseum+
hornemannii x lactiflorum+
hornemannii x palustre+
lactiflorum x palustre+
laestadii x palustre·
lamyi x montanum+
lamyi x obscurum·
lamyi x palustre+
lamyi x parviflorum+
lamyi x roseum+
lamyi x tetragonum+
montanum x obscurum+
montanum x palustre+
montanum x parviflorum+
montanum x parviflorum x roseum+
montanum x roseum+
obscurum x palustre+
obscurum x parviflorum+
obscurum x roseum+
palustre x parviflorum
palustre x parviflorum x roseum+
palustre x roseum+
parviflorum x roseum+
parviflorum x tetragonum+
roseum x tetragonum+
Fuchsia L.fuchsior
x hybrida Voss+fuchsia
Lopezia Cav.enmansblommor
racemosa Cav.+enmansblomma
Ludwigia L.ludwigior
palustris (L.) Elliott?ludwigia
repens J. R. Forst.·sumpludwigia
Oenothera L.nattljussläktet
acutifolia Rostanski+
albicaulis Pursh+
albipercurva Renner ex Hudziok·
ammophila Focke+klittnattljus
biennis L.äkta nattljus
var. biennis
var. leptomeres Bartlett
caespitosa Nutt.+jordnattljus
cambrica Rostanski·engelskt nattljus
canovirens E. S. Steele+grågrönt nattljus
casimiri Rostanski+baltiskt nattljus
deflexa R. R. Gates+
depressa Greenesträvt nattljus
fallax Renner+falskt jättenattljus
flava (A. Nelson) Garrett+
fruticosa L.gullnattljus/klubbnattljus
subsp. fruticosa+gullnattljus
subsp. glauca (Michx.) Straley+klubbnattljus
gaura W. L. Wagner & Hoch+småblommigt sommarljus
glazioviana Micheli ex Mart.jättenattljus
hoelscheri Renner ex Rostanski
var. rubricalyx Rostanski+
indecora Cambess.+sparvnattljus
laciniata Hill+fliknattljus
lindheimeri (Engelm. & A. Gray) W. L. Wagner & Hoch+sommarljus
longiflora L.+raggnattljus
macrocarpa Nutt.+storblommigt nattljus
muricata L.pricknattljus
nuda Renner ex Rostanski·
oakesiana (A. Gray) J. W. Robbins ex S. Watson & Coulter·
parviflora L.·
perangusta R. R. Gatessmalt nattljus
perennis L.+dvärgnattljus
rosea L'Hér. ex Aiton+
rubricauloides Rostanski+pipnattljus
scandinavica Rostanski+nordiskt nattljus
speciosa Nutt.+silvernattljus
stricta Ledeb. ex Link+doftnattljus
suaveolens Desf. ex Pers.·
tetraptera Cav.+
victorinii R. R. Gates & Catchside?
villosa Thunb.·
wienii Renner ex Rostanski+
wratislaviensis Rostanski+polskt nattljus
ammophila x biennis·
biennis x fallax·
biennis x glazioviana+
biennis x perangusta+
depressa x biennis+
depressa x muricata+
glazioviana x perangusta+
muricata x perangusta+
Myrtaceae Juss.myrtenväxter
Callistemon R. Br.lampborstar
citrinus (Curtis) Skeels+lampborste
CROSSOSOMATALES Takht. ex RevealPIMPERNÖTSORDNINGEN
Staphyleaceae Martinovpimpernötsväxter
Staphylea L.pimpernötter
pinnata L.+pimpernöt
SAPINDALES Juss. ex Bercht. & J. PreslKINESTRÄDSORDNINGEN
Nitrariaceae Lindl.harmelbuskväxter
Peganum L.harmelbuskar
harmala L.+harmelbuske
Anacardiaceae R.Br.sumakväxter
Anacardium L.cashewsläktet
occidentale L.?cashew
Cotinus Mill.perukbuskar
coggygria Scop.+perukbuske
Rhus L.sumaker
coriaria L.+bärsumak
typhina L.+rönnsumak
Sapindaceae Juss.kinesträdsväxter
Acer L.lönnar
campestre L.naverlönn
cappadocicum Gled.+turkisk lönn
circinatum Pursh·vinlönn
heldreichii Orph.+balkanlönn
lobelii Ten.·italiensk lönn
monspessulanum L.+dvärglönn
negundo L.+asklönn
platanoides L.skogslönn
pseudoplatanus L.tysklönn
saccharinum L.+silverlönn
spicatum Lam.+axlönn
tataricum L.tatarlönn
subsp. ginnala (Maxim.) Wesm.+ginnalalönn
subsp. tataricum+rysk lönn
Aesculus L.hästkastanjer
carnea Hayne+rödblommig hästkastanj
flava Sol.+gulblommig hästkastanj
hippocastanum L.hästkastanj
parviflora Walter+småblommig hästkastanj
Cardiospermum L.ballongrankor
halicacabum L.+ballongranka
Koelreuteria Laxm.kinesträdssläktet
paniculata Laxm.+kinesträd
Litchi Sonn.litchier
chinensis Sonn.+litchi
Rutaceae Juss.vinruteväxter
Citrus L.citrusar
limon (L.) Burm. f.+citron
sinensis (L.) Osbeck+apelsin
Dictamnus L.diptamer
albus L.+Moses brinnande buske
Ruta L.vinrutor
graveolens L.+vinruta
Skimmia Thunb.skimmior
japonica Thunb.+vinterbär
Tetradium Lour.
daniellii (Benn.) T. G. Hartley+falskt korkträd
Simaroubaceae DC.bittervedsväxter
Ailanthus Desf.gudaträdssläktet
altissima (Mill.) Swingle+gudaträd
MALVALES Juss. ex Bercht. & J. PreslMALVAORDNINGEN
Malvaceae Juss.malvaväxter
Abutilon Mill.klockmalvor
x hybridum Voss+klockmalva
theophrasti Medik.+lindmalva
Alcea L.stockrosor
biennis Winterl·blek stockros
rosea L.+stockros
rugosa Alef.+gul stockros
setosa (Boiss.) Alef.+sträv stockros
Althaea L.läkemalvor
cannabina L.+hampmalva
officinalis L.+läkemalva
Anisodontea C. Preslrumsmalvor
capensis (L.) D. M. Bates+rumsmalva
Anoda Cav.glansmalvor
crenatiflora Ortega+liten glansmalva
cristata (L.) Schltdl.+glansmalva
lanceolata Hook. & Arn.+spjutmalva
Fuertesimalva Fryxell
peruviana (L.) Fryxell+
Gossypium L.+bomull
Hibiscus L.hibiskusar
rosa-sinensis L.+hibiskus
trionum L.+timvisare
Kitaibela Willd.balkanmalvor
vitifolia Willd.+balkanmalva
Malope L.praktmalvor
trifida Cav.+praktmalva
Malva L.malvor
alcea L.rosenmalva
arborea (L.) Webb & Berthel.+jättemalva
cretica Cav.+kretamalva
moschata L.myskmalva
multiflora (Cav.) Soldano et al.+narrmalva
neglecta Wallr.skär kattost
nicaeensis All.+franskmalva
oxyloba Boiss.+vassmalva
parviflora L.kvarnkattost
punctata (All.) Alef.+prickmalva
pusilla Sm.vit kattost
setigera Schimp. & Spenn.·strävmalva
sylvestris L.rödmalva
subsp. mauritiana (L.) Asch. & Graebn.+stor rödmalva
subsp. sylvestrisvanlig rödmalva
thuringiaca (L.) Vis.gråmalva
subsp. ambigua (DC.) Valdés+spetsmalva
subsp. thuringiacaäkta gråmalva
trimestris (L.) Salisb.+sommarmalva
verticillata L.kransmalva
var. crispa L.+krusmalva
var. verticillata+äkta kransmalva
alcea x moschatamellanmalva
neglecta x pusilla?
Malvastrum A. Gray
coromandelianum (L.) Garcke·
Modiola Mill.sprötmalvor
caroliniana (L.) G. Don+sprötmalva
Pavonia Cav.+påfågelsmalvor
Sida L.sammetsmalvor
cordifolia L.+sammetsmalva
rhombifolia L.+smalmalva
spinosa L.+taggmalva
Sidalcea A. Grayaxmalvor
candida A. Gray+vit axmalva
malviflora (DC.) Benth.+röd axmalva
Sphaeralcea A. St.-Hil.klotmalvor
angustifolia (Cav.) G. Don+bandmalva
Tilia L.lindar
cordata Mill.skogslind
x europaea L.+parklind
platyphyllos Scop.
subsp. cordifolia (Besser) C. K. Schneid.bohuslind
tomentosa Moench·silverlind
Triumfetta L.triumfettor
trichocarpa Hochst.+triumfetta
Thymelaeaceae Juss.tibastväxter
Daphne L.tibaster
laureola L.+lagertibast
mezereum L.tibast
Thymelaea Mill.sparvörter
passerina (L.) Coss. & Germ.+sparvört
Cistaceae Juss.solvändeväxter
Fumana (Dunal) Spachbarrsolvändor
procumbens (Dunal) Gren. & Godr.gotlandssolvända
Helianthemum Mill.solvändor
ledifolium (L.) Mill.
subsp. lasiocarpum (Jacques & Hérincq) Nyman·
nummularium (L.) Mill.solvända
subsp. nummulariumljus solvända
subsp. obscurum (Celak.) Holubmörk solvända
subsp. pyrenaicum (Janch.) Schinz & Thell.+röd solvända
oelandicum (L.) Dum. Cours.ölandssolvända
var. canescens (Hartm.) Fr.filthårig ölandssolvända
var. oelandicumäkta ölandssolvända
Tuberaria (Dunal) Spachfläcksolvändor
guttata (L.) Fourr.·fläcksolvända
BRASSICALES BromheadKÅLORDNINGEN
Tropaeolaceae Juss. ex DC.krasseväxter
Tropaeolum L.krassar
majus L.+indiankrasse
peregrinum L.+fjärilskrasse
speciosum Poepp. & Endl.·eldkrasse
Limnanthaceae R. Br.sumpörtsväxter
Limnanthes R. Br.sumpörter
douglasii R. Br.+sumpört
Resedaceae Martinovresedaväxter
Oligomeris Cambess.pärlresedor
linifolia (Vahl) J. F. Macbr.+pärlreseda
Reseda L.resedor
alba L.vitreseda
complicata Bory+spanskreseda
lutea L.gulreseda
luteola L.färgreseda
odorata L.+luktreseda
phyteuma L.+nickreseda
Sesamoides All.stjärnresedor
purpurascens (L.) G. López·stjärnreseda
Cleomaceae Bercht. & J. Preslparadisblomsterväxter
Polanisia Raf.morrhårsblomstersläktet
dodecandra (L.) DC.+morrhårsblomster
Tarenaya Raf.paradisblomstersläktet
hassleriana (Chodat) Iltis+paradisblomster
Brassicaceae Burnettkorsblommiga
Alliaria Heist. ex Fabr.löktravar
petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grandelöktrav
Alyssum L.stenörter
alyssoides (L.) L.grådådra
dasycarpum Stephan ex Willd.+ulldådra
desertorum Stapf+stäppdådra
hirsutum M. Bieb.+kvarndådra
montanum L.+liten stenört
murale Waldst. & Kit.+silverstenört
rostratum Steven+stiftdådra
simplex Rudolphi+smådådra
strigosum Banks & Sol.+
Arabidopsis (DC.) Heynh.backtravar
arenosa (L.) Lawalréesandtrav
subsp. arenosavanlig sandtrav
subsp. borbasii (Zapal.) O'Kane & Al-Shehbaz·lila sandtrav
halleri (L.) O'Kane & Al-Shehbaz·gruvtrav
petraea (L.) V. I. Dorof.strandtrav
suecica (Fr.) Norrl.grustrav
thaliana (L.) Heynh.backtrav
Arabis L.travar
alpina L.fjälltrav
var. alpinavanlig fjälltrav
var. glabrata A. Blyttkal fjälltrav
x arendsii H. R. Wehrh.·majtrav
blepharophylla Hook. & Arn.vårtrav
caucasica Willd. ex Schltdl.fagertrav
ciliata Clairv.·flocktrav
x digenea C. Fritsch+hybridtrav
hirsuta (L.) Scop.lundtrav
var. glaberrima Wahlenb.kalktrav
var. hirsutavanlig lundtrav
var. subalpestris Ahlfv.bergtrav
var. utoeënsis O. A. Eklund·skärgårdstrav
planisiliqua (Pers.) Rchb.
subsp. nemorensis (Wolf ex Hoffm.) Sojákgotlandstrav
procurrens Waldst. & Kit.+kryptrav
Armoracia G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.pepparrötter
rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.pepparrot
Aubrieta Adans.aubrietior
x cultorum Bergmans+aubrietia
Aurinia Desv.praktstenörter
petraea (Ard.) Schur·
saxatilis (L.) Desv.+praktstenört
Barbarea R. Br.gyllnar
intermedia Boreaumellangyllen
stricta Andrz.strandgyllen
verna (Mill.) Asch.+vårgyllen
vulgaris R. Br.sommargyllen
var. arcuata (Opiz ex J. Presl & C. Presl) Fr.vanlig sommargyllen
var. vulgarisbangyllen
stricta x vulgaris+
Berteroa DC.sandvitor
incana (L.) DC.sandvita
Boechera Á. Löve & D. Löveindiantravar
divaricarpa (A. Nelson) Á. Löve & D. Löve·
Brassica L.kålsläktet
carinata A. Braun+etiopisk kål
deflexa Boiss.+spretsenap
elongata Ehrh.
subsp. elongata·
subsp. integrifolia (Boiss.) Breistr.+svartahavskål
juncea (L.) Czern.+sareptasenap
napus L.kålrot/raps
subsp. napus+raps
subsp. rapifera Metzg.+kålrot
nigra (L.) W. D. J. Kochsvartsenap
oleracea L.kål
var. italica Plenck+broccoli
var. capitata L.+huvudkål
var. gongylodes L.+kålrabbi
var. medullosa Thell.+fodermärgkål
var. oleracea+vildkål
var. sabellica L.+grönkål
rapa L.rova/rybs/åkerkål
subsp. campestris (L.) A. R. Claphamåkerkål
subsp. oleifera (DC.) Metzg.+rybs
subsp. rapa+rova
tournefortii Gouan+medelhavskål
carinata x nigra+
napus x rapa+
Braya Sternb. & Hoppefjällkrassingar
linearis Rouyfjällkrassing
glabella Richardson
subsp. purpurascens (R. Br.) Cody·purpurkrassing
Bunias L.ryssgubbar
erucago L.+vingdådra
orientalis L.ryssgubbe
Cakile Mill.marvioler
maritima Scop.marviol
subsp. baltica (Jord. ex Rouy & Foucaud) Hyl. ex P. W. Ballbaltisk marviol
subsp. integrifolia (Hornem.) Hyl. ex Greuter & Burdetdynmarviol
subsp. islandica (Gand.) Elven·arktisk marviol
subsp. maritimaatlantisk marviol
Calepina Adans.nötsenaper
irregularis (Asso) Thell.·nötsenap
Camelina Crantzdådror
alyssum (Mill.) Thell.lindådra
subsp. alyssum●†
subsp. integerrima (Celak.) Smejkal●†
anomala Boiss. & Hausskn.+smaldådra
hispida Boiss.·
microcarpa Andrz. ex DC.sanddådra
subsp. microcarpa+
subsp. sylvestris (Wallr.) Hiitonenvanlig sanddådra
rumelica Velen.+balkandådra
sativa (L.) Crantzoljedådra
subsp. sativa●†+äkta oljedådra
subsp. zingeri (Mirek) Smejkal+ryssdådra
Capsella Medik.lommar
bursa-pastoris (L.) Medik.lomme
grandiflora (Fauché & Chaub.) Boiss.+storlomme
rubella Reut.+rödlomme
Cardamine L.bräsmor
amara L.bäckbräsma
bellidifolia L.fjällbräsma
bulbifera (L.) Crantztandrot
corymbosa Hook. f.·kvastbräsma
flexuosa With.skogsbräsma
var. ambigua Hartm.källbräsma
var. flexuosavanlig skogsbräsma
heptaphylla (Vill.) O. E. Schulz+violtandrot
hirsuta L.bergbräsma
impatiens L.lundbräsma
kitaibelii Bech.+ljusgul tandrot
occulta Hornem.+risbräsma
parviflora L.strandbräsma
pentaphyllos (L.) Crantz+fingertandrot
pratensis L.ängsbräsma
subsp. angustifolia (Hook.) O. E. Schulzpolarbräsma
subsp. paludosa (Knaf) Celak.kärrbräsma
subsp. pratensisäkta ängsbräsma
flexuosa x pratensis·
Carrichtera DC.skedsenaper
annua (L.) DC.+skedsenap
Catolobus (C. A. Meyer) Al-Shehbazsloktravar
pendulus (L.) Al-Shehbaz+sloktrav
Chorispora R. Br. ex DC.hönsrättikor
tenella (Pall.) DC.+hönsrättika
Cochlearia L.skörbjuggsörter
danica L.dansk skörbjuggsört
groenlandica L.·grönländsk skörbjuggsört
officinalis L.skörbjuggsört
subsp. anglica (L.) Asch. & Graebn.engelsk skörbjuggsört
subsp. integrifolia (Hartm.) Nordal & Stabbetorp·källskörbjuggsört
subsp. norvegica Nordal & Stabbetorp·norsk skörbjuggsört
subsp. officinalisvanlig skörbjuggsört
Coincya Porta & Rigo ex Rouylacksenaper
monensis (L.) Greuter & Burdetlacksenap/brittsenap
subsp. cheiranthos (All.) Aedo, Leadlay & Muños Garm.+lacksenap
subsp. monensis+brittsenap
Conringia Heist. ex Fabr.kåltravar
orientalis (L.) Dumort.+kåltrav
planisiliqua Fisch. & C. A. Mey.+turkisk kåltrav
Crambe L.krambar
cordifolia Steven·stäppkål
hispanica L.+oljekål
maritima L.strandkål
Descurainia Webb & Berthel.stillfrön
argentina O. E. Schulz+cordobastillfrö
incana (Bernh. ex Fisch. & C. A. Mey.) Dorn+grått stillfrö
pinnata (Walter) Britton+indianstillfrö
sophia (L.) Webb ex Prantlstillfrö
Diplotaxis DC.mursenaper
catholica (L.) DC.+sågsenap
erucoides (L.) DC.+vit mursenap
muralis (L.) DC.mursenap
tenuifolia (L.) DC.sandsenap
muralis x tenuifolia+
Draba L.drabor
aizoides L.·barrdraba
alpina L.gulldraba
arctica J. Vahl·hårdraba
cacuminum E. Ekmanblockdraba
subsp. angusticarpa Elvennordlig blockdraba
subsp. cacuminum·sydlig blockdraba
cinerea Adams·finndraba
corymbosa R. Br. ex DC.·kvastdraba
crassifolia Grahamdvärgdraba
fladnizensis Wulfenalpdraba
glabella Purshfjälldraba
var. glabellavanlig fjälldraba
var. hebecarpa (Lindblom)·dovredraba
incana L.grådraba
lactea Adamslappdraba
micropetala Hook.·polardraba
muralis L.lunddraba
nemorosa L.sanddraba
nivalis Lilj.isdraba
norvegica Gunnerusbergdraba
oxycarpa Sommerf.blekdraba
pauciflora R. Br.·mossdraba
sibirica (Pall.) Thell.+krypdraba
subcapitata Simmonsraggdraba
verna L.nagelört
alpina x fladnizensis·
alpina x glabella·
alpina x lactea+
alpina x norvegica+
alpina x oxycarpa·
alpina x subcapitata·
arctica x corymbosa·
fladnizensis x glabella·
fladnizensis x lactea?
fladnizensis x nivalis+
fladnizensis x norvegica·
fladnizensis x subcapitata·
glabella x incana+
glabella x nivalis·
glabella x norvegica·
incana x norvegica+
lactea x nivalis+
lactea x norvegica+
lactea x oxycarpa·
nivalis x norvegica+
Enarthrocarpus Labill.
lyratus (Forssk.) DC.·
Eruca Mill.erukor
vesicaria (L.) Cav.senapskål
subsp. sativa (Mill.) Thell.+äkta senapskål
subsp. vesicaria+vild senapskål
Erucaria Gaertn.
hispanica (L.) Druce·
Erucastrum C. Preslkålsenaper
abyssinicum (A. Rich.) O. E. Schulz+afrikasenap
austroafricanum Al-Shehbaz & Warwick+boersenap
gallicum (Willd.) O. E. Schulzkålsenap
nasturtiifolium (Poir.) O. E. Schulz·fränesenap
supinum (L.) Al-Shehbaz & Warwickkalkkrassing
Erysimum L.kårlar
cheiranthoides L.åkerkårel
subsp. altum Ahtistorkårel
subsp. cheiranthoidesvanlig åkerkårel
cheiri (L.) Crantz✶†+gyllenlack
crepidifolium Rchb.·blekkårel
inconspicuum (S. Watson) MacMill.+indiankårel
marschallianum Andrz.+hårdkårel
x marshallii (Henfr.) Bois+sommarkårel
odoratum Ehrh.+kalkkårel
repandum L.+rysskårel
strictum G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.bergkårel
sylvestre (Crantz) Scop.+
witmannii Zaw.+karpaterkårel
Euclidium W. T. Aitonnäbbdådror
syriacum (L.) R. Br.+näbbdådra
Eutrema R. Br.skidörter
edwardsii R. Br.·skidört
Fourraea Greuter & Burdetörontravar
alpina (L.) Greuter & Burdet·örontrav
Heliophila L.solvänner
linearifolia Burch. ex DC.+
Hesperis L.hesperisar
matronalis L.hesperis
pycnotricha Borbás & Degen+rysshesperis
tristis L.sorgört
Hirschfeldia Moenchgråsenaper
incana (L.) Lagr.-Foss.+gråsenap
Hornungia Rchb.stenkrassingar
alpina (L.) Appel+alpkrassing
petraea (L.) Rchb.stenkrassing
procumbens (L.) Hayek·saltkrassing
Iberis L.iberisar
amara L.blomsteriberis
var. amaravanlig blomsteriberis
var. arvatica (Jord.) Gren.+kantabrisk iberis
gibraltarica L.·
odorata L.+doftiberis
pectinata Boiss. & Reut.+
sempervirens L.+vinteriberis
umbellata L.+roseniberis
Ionopsidium Rchb.violkrassingar
acaule (Desf.) Rchb.+violkrassing
Isatis L.vejdar
quadrialata Al-Shehbaz, Moazzeni & Mummenhoff+boreavia
tinctoria L.vejde
Lepidium L.krassingar
auriculatum Regel & Körn.+skedkrassing
austrinum Small+texaskrassing
bonariense L.+flikkrassing
campestre (L.) W. T. Aitonfältkrassing
cordatum Willd. ex Steven·hjärtkrassing
coronopus (L.) Al-Shehbazkråkkrassing
densiflorum Schrad.bankrassing
didymum L.hamnkrassing
draba L.syrisk/välsk krassing
subsp. chalepense (L.) Thell.+syrisk krassing
subsp. drabavälsk krassing
graminifolium L.+gräskrassing
heterophyllum Benth.vallkrassing
latifolium L.bitterkrassing
neglectum Thell.rundkrassing
nitidum Nutt.+
perfoliatum L.+hjulkrassing
ramosissimum A. Nelson+grenkrassing
ruderale L.gatkrassing
sativum L.+smörgåskrasse
spicatum Desv.+axkrassing
spinosum Ard.+taggkrassing
virginicum L.+virginiakrassing
Lobularia Desv.strandkrassingar
maritima (L.) Desv.strandkrassing
Lunaria L.månvioler
annua L.judaspenningar
subsp. annuavanliga judaspenningar
subsp. pachyrhiza (Borbás) Hayek+midaspenningar
rediviva L.månviol
Malcolmia R. Br.strandlövkojor
africana (L.) R. Br.+arabisk lövkoja
chia (L.) DC.+egeisk lövkoja
maritima (L.) R. Br.+strandlövkoja
Matthiola R. Br.lövkojor
incana (L.) R. Br.+lövkoja
longipetala (Vent.) DC.
subsp. bicornis (Sibth. & Sm.) P. W. Ball+grekisk lövkoja
subsp. longipetala·
parviflora (Schousb.) R. Br.+berberlövkoja
Moricandia DC.blåsenaper
arvensis (L.) DC.+blåsenap
Myagrum L.håldådror
perfoliatum L.+håldådra
Nasturtium W. T. Aitonkällfränen
microphyllum (Boenn. ex Rchb.) Rchb.bäckfräne
officinale W. T. Aitonkällfräne
x sterile (Airy Shaw) Oefeleinvinterfräne
Neslia Desv.korndådror
paniculata (L.) Desv.korndådra
subsp. paniculatavanlig korndådra
subsp. thracica (Velen.) Bornm.+vårtdådra
Noccaea Moenchbackskärvfrön
caerulescens (J. Presl & C. Presl) F. K. Mey.backskärvfrö
subsp. brachypetala (Jord.) Tzvelevstorskärvfrö
subsp. caerulescensvanligt backskärvfrö
perfoliata (L.) Al-Shehbazvårskärvfrö
Peltaria Jacq.penningtravar
alliacea Jacq.+penningtrav
Pseudoturritis Al-Shehbaztorntravar
turrita (L.) Al-Shehbaz·torntrav
Psychine Desf.
stylosa Desf.·
Raphanus L.rättikor
raphanistrum L.åkerrättika
subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens·landrarättika
subsp. maritimus (Sm.) Thell.+strandrättika
subsp. raphanistrumvanlig åkerrättika
sativus L.rädisa/rättika
var. niger (Mill.) J. Kern.+rättika
var. oleiformis Pers.+oljerättika
var. sativus+rädisa
raphanistrum x sativus+
Rapistrum Crantzstäppsenaper
perenne (L.) All.+flerårig stäppsenap
rugosum (L.) All.stäppsenap
subsp. linnaeanum Rouy & Foucaud+spansk stäppsenap
subsp. orientale (L.) Arcang.+orientalisk stäppsenap
subsp. rugosum+hårig stäppsenap
Rorippa Scop.fränen
amphibia (L.) Besservattenfräne
x anceps (Wahlenb.) Rchb.mälarfräne
x armoracioides (Tausch) Fussvägfräne
austriaca (Crantz) Besserklotfräne
islandica (Oeder ex Gunnerus) Borbás·islandsfräne
palustris (L.) Bessersumpfräne
subsp. hispida (Desv.) Jonsell·indianfräne
subsp. palustrisvanlig sumpfräne
sylvestris (L.) Besserstrandfräne
amphibia x palustris+
palustris x sylvestris+
Sinapis L.senaper
alba L.vitsenap
subsp. alba+vanlig vitsenap
subsp. dissecta (Lag.) Simonk.+linsenap
arvensis L.åkersenap
Sisymbrium L.gatsenaper
altissimum L.hamnsenap
austriacum Jacq.+donausenap
erysimoides Desf.+fransksenap
irio L.vallsenap
loeselii L.borstsenap
luteum (Maxim.) O. E. Schulz·ussurisenap
officinale (L.) Scop.vägsenap
var. leiocarpum DC.kal vägsenap
var. officinalehårig vägsenap
orientale L.orientsenap
var. orientale+
var. subhastatum (Willd.) O. E. Schulz
polyceratium L.+knippsenap
runcinatum Lag. ex DC.+
septulatum DC.+hornsenap
strictissimum L.styvsenap
volgense M. Bieb. ex E. Fourn.volgasenap
altissimum x officinale?
loeselii x officinale+
Subularia L.sylörter
aquatica L.sylört
Teesdalia W. T. Aitonsandkrassingar
nudicaulis (L.) W. T. Aitonsandkrassing
Thlaspi L.skärvfrön
alliaceum L.·lökskärvfrö
arvense L.penningört
ceratocarpon (Pall.) Murray+hornskärvfrö
Turritis L.rockentravar
glabra L.rockentrav
SANTALALES R. Br. ex Bercht. & J. PreslSANDELTRÄDSORDNINGEN
Santalaceae R.Br.sandelträdsväxter
Thesium L.spindelörter
alpinum L.spindelört
ebracteatum Hayne·pontisk spindelört
Viscum L.mistlar
album L.mistel
CARYOPHYLLALES Juss. ex Bercht. & J. PreslNEJLIKORDNINGEN
Frankeniaceae Desv.frankeniaväxter
Frankenia L.frankenior
pulverulenta L.+småfrankenia
Tamaricaceae Linktamariskväxter
Myricaria Desv.klådrissläktet
germanica (L.) Desv.klådris
Tamarix L.tamarisker
parviflora DC.+junitamarisk
ramosissima Ledeb.+hösttamarisk
Plumbaginaceae Juss.triftväxter
Armeria Willd.triftar
maritima (Mill.) Willd.trift
subsp. elongata (Hoffm.) Bonnierbacktrift
subsp. intermedia (T. Marsson) Nordh.mellantrift
subsp. maritimastrandtrift
scabra Pall. ex Roem. & Schult.fjälltrift
Limonium Mill.rispar
humile Mill.bohusmarrisp
lobatum (L. f.) Chaz.·sommarrisp
platyphyllum Lincz.+silverrisp
sinuatum (L.) Mill.blårisp/gulrisp
subsp. bonduellei (T. Lestib.) Sauvage & Vindt+gulrisp
subsp. sinuatum+blårisp
vulgare Mill.marrisp
var. hallandicum (Neuman) C. E. Salmon●†hallandsmarrisp
var. vulgarevanlig marrisp
humile x vulgare+
Plumbago L.blyblommor
auriculata Lam.+blyblomma
Psylliostachys Nevskiaxrispar
spicata (Willd.) Nevski·hårig axrisp
suworowii (Regel) Roshkova+axrisp
Polygonaceae Juss.slideväxter
Aconogonon (Meisn.) Rchb.sliden
alpinum (All.) Schuralpslide
divaricatum (L.) Nakaivippslide
x fennicum Reiersen+finnslide
weyrichii (F. Schmidt ex Maxim.) H. Hara+gråslide
Bistorta (L.) Adans.ormrötter
affinis (D. Don) Greene+bergormrot
amplexicaulis (D. Don) Greene+blodormrot
officinalis Delarbrestor ormrot
vivipara (L.) Delarbreormrot
Emex Campd.taggskräppor
spinosa (L.) Campd.+taggskräppa
Fagopyrum Mill.boveten
esculentum Moench+bovete
tataricum (L.) Gaertn.+sibiriskt bovete
Fallopia Adans.bindor
baldschuanica (Regel) Holub+bokharabinda
convolvulus (L.) Á. Löveåkerbinda
dumetorum (L.) Holublövbinda
baldschuanica x Reynoutria japonica·
Koenigia L.dvärgsyror
islandica L.dvärgsyra
Muehlenbeckia Meisn.sliderankor
axillaris (Hook. f.) Walp.·slideranka
Oxyria Hillfjällsyror
digyna (L.) Hillfjällsyra
Persicaria (L.) Mill.pilörter
amphibia (L.) Delarbrevattenpilört
bungeana (Turcz.) Nakai+taggpilört
capitata (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross+slingerpilört
foliosa (H. Lindb.) Kitag.ävjepilört
glabra (Willd.) M. Gómez+glattpilört
hydropiper (L.) Delarbrebitterpilört
lapathifolia (L.) Delarbrepilört
subsp. lapathifoliastrandpilört
subsp. pallida (With.) S. Ekman & T. Knutssonvanlig pilört
var. incana (Roth) S. Ekman & T. Knutssonfältpilört
var. linicola (Sutulov) S. Ekman & T. Knutsson+linpilört
maculosa Grayåkerpilört
subsp. hirticaulis (Danser) S. Ekman & T. Knutsson·hårpilört
subsp. maculosavanlig åkerpilört
minor (Huds.) Opizrosenpilört
nepalensis (Meisn.) H. Gross+vingpilört
orientalis (L.) Spach+purpurpilört
pensylvanica (L.) M. Gómez+kvarnpilört
viscosa (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross ex Nakai·klibbpilört
foliosa x lapathifolia·
hydropiper x lapathifolia subsp. lapathifolia+
hydropiper x maculosa subsp. maculosa+
hydropiper x minor·
maculosa x minor+
Polygonum L.trampörter
achoreum S. F. Blake+pilgrimstrampört
arenarium Waldst. & Kit.
subsp. pulchellum (Loisel.) Thell.+fransk trampört
argyrocoleon Steud. ex Kunze+persisk trampört
aviculare L.trampört
subsp. avicularestor trampört
subsp. boreale (Lange) Karlssonnordtrampört
subsp. excelsius Karlssonstolt trampört
subsp. microspermum (Jord. ex Boreau) Berherbägartrampört
subsp. neglectum (Besser) Arcang.smal trampört
subsp. rurivagum (Jord. ex Boreau) Berherspetstrampört
bellardii All.+busktrampört
erectum L.+amerikansk trampört
oxyspermum C. A. Mey. & Bungenäbbtrampört
patulum M. Bieb.+rysk trampört
plebeium R. Br.+dvärgtrampört
raii Bab.sandtrampört
subsp. norvegicum Sam.+norsk trampört
subsp. raii+engelsk trampört
ramosissimum Michx.·gul trampört
Reynoutria Houtt.jättesliden
x bohemica Chrtek & Chrtkováhybridslide
japonica Houtt.parkslide
var. compacta (Hook. f.) Moldenke+rosenslide
var. japonicavanligt parkslide
sachalinensis (F. Schmidt ex Maxim.) Nakaijätteslide
hybrid se under Fallopia
Rheum L.rabarbersläktet
officinale Baill.+läkerabarber
palmatum L.+flikrabarber
rhabarbarum L.+rabarber
rhaponticum L.·munkrabarber
Rubrivena M. Králsyrensliden
polystachya (Wall. ex Meisn.) M. Králsyrenslide
Rumex L.skräppor
acetosa L.ängssyra
subsp. acetosa
var. acetosavanlig ängssyra
var. fontanopaludosus (Kalela) Hyl.?källängssyra
var. hydrophilus Wiinst. ex Hyl.·dansk ängssyra
var. serpentinicola Runesmal ängssyra
subsp. islandicus (Á. Löve & D. Löve) Ö. Nilsson·islandssyra
subsp. lapponicus Hiitonenlappsyra
acetosella L.bergsyra
subsp. acetosellaäkta bergsyra
subsp. arenicola Y. Mäkinen ex Elvensandsyra
subsp. pyrenaica (Pourr.) Akeroyd+gömsyra
subsp. tenuifolius (Wallr.) O. Schwarzrödsyra
alpinus L.+alpskräppa
altissimus Wood+stor hamnskräppa
aquaticus L.hästskräppa
brownii Campd.+kloskräppa
bucephalophorus L.+oxhornssyra
subsp. bucephalophorus
subsp. hispanicus (Steinh.) Rech. f.
confertus Willd.vippskräppa
conglomeratus Murraydikesskräppa
crispus L.krusskräppa
subsp. crispus
var. crispusvanlig krusskräppa
var. microcarpus (Bryhn) Murb.·klippskräppa
var. oelandicus Hyl.ölandsskräppa
subsp. littoreus (Hardy) Akeroyd·strandkrusskräppa
cuneifolius Campd.·kilskräppa
dentatus L.tandskräppa
subsp. dentatus+äkta tandskräppa
subsp. halacsyi (Rech.) Rech. f.+balkanskräppa
subsp. klotzschianus (Meisn.) Rech. f.+
subsp. mesopotamicus Rech. f.·
flexuosus Sol. ex Hook. f.+kopparskräppa
graminifolius Rudolph ex Lamb.·grässyra
hydrolapathum Huds.vattenskräppa
longifolius DC.gårdsskräppa
maritimus L.strandskräppa
subsp. fueginus (Phil.) Hultén+eldskräppa
subsp. maritimusvanlig strandskräppa
marschallianus Rchb.·
nepalensis Spreng.·
obovatus Danser+argentinsk skräppa
obtusifolius L.tomtskräppa
subsp. obtusifoliustandad tomtskräppa
subsp. sylvestris (Wallr.) Celak.slät tomtskräppa
subsp. transiens (Simonk.) Rech. f.mellantomtskräppa
orbiculatus A. Gray·amerikansk vattenskräppa
palustris Sm.sumpskräppa
paraguayensis D. Parodi+
patientia L.spenatskräppa
subsp. callosus (F. Schmidt) Rech. f.+grynskräppa
subsp. orientalis Danser·orientskräppa
subsp. patientiavanlig spenatskräppa
pseudonatronatus Borbásfinnskräppa
pulcher L.skönskräppa
subsp. pulcher+
subsp. raulinii (Boiss.) Rech. f.+
subsp. woodsii (De Not.) Arcang.+
rugosus Campd.+trädgårdssyra
sanguineus L.skogsskräppa
var. sanguineus+blodskräppa
var. viridis (Sibth.) Kochvanlig skogsskräppa
scutatus L.sköldsyra
stenophyllus Ledeb.+ungersk skräppa
thyrsiflorus Fingerh.stor ängssyra
triangulivalvis (Danser) Rech. f.hamnskräppa
trisetifer Stokes+
violascens Rech. f.·violskräppa
acetosa subsp. acetosa x thyrsiflorus·
alpinus x aquaticus·
alpinus x longifolius·
alpinus x obtusifolius·
aquaticus x confertus·
aquaticus x crispus+
aquaticus x hydrolapathumstorskräppa
aquaticus x longifoliuspepparrotsskräppa
aquaticus x obtusifolius+
aquaticus x pseudonatronatus·
aquaticus x stenophyllus·
confertus x crispus·
confertus x longifolius·
confertus x obtusifolius·
confertus x pseudonatronatus·
conglomeratus x crispus+
conglomeratus x hydrolapathum·
conglomeratus x obtusifolius+
conglomeratus x palustris+
conglomeratus x sanguineus·
crispus x hydrolapathum+
crispus x longifolius+
crispus x maritimus+
crispus x obovatus+
crispus x obtusifolius+
crispus x palustris+
crispus x patientia subsp. callosus+
crispus x patientia subsp. patientia+
crispus x pseudonatronatus·
crispus x sanguineus+
crispus x stenophyllus+
hydrolapathum x longifolius+
hydrolapathum x obtusifolius+
longifolius x obovatus?
longifolius x obtusifolius+
longifolius x palustris+
longifolius x patientia·
longifolius x pseudonatronatus·
longifolius x sanguineus+
longifolius x triangulivalvis·
maritimus x palustris+
obtusifolius x palustris+
obtusifolius x pseudonatronatus·
obtusifolius x sanguineus+
obtusifolius x stenophyllus·
rugosus x thyrsiflorus+
Droseraceae Salisb.sileshårsväxter
Drosera L.sileshår
anglica Huds.storsileshår
intermedia Haynesmåsileshår
rotundifolia L.rundsileshår
anglica x rotundifolia+
Caryophyllaceae Juss.nejlikväxter
Agrostemma L.klättar
githago L.klätt
subsp. githagoåkerklätt
subsp. thessalum (Bornm.) Greuter+grekisk klätt
gracile Boiss.+sommarklätt
Arenaria L.narvar
balearica L.·stjärnnarv
biflora L.·mattnarv
gothica Fr.kalknarv
humifusa Wahlenb.grusnarv
leptoclados (Rchb.) Guss.spädnarv
norvegica Gunnerusskrednarv
pseudofrigida (Ostenf. & O. C. Dahl) Juz. ex Schischk. & Knorring·polarnarv
serpyllifolia L.sandnarv
subsp. lloydii (Jord.) Bonnierkustsandnarv
subsp. serpyllifoliavanlig sandnarv
Atocion Adans.bergglimmar
armeria (L.) Raf.rosenglim
compactum (Fisch.) Tzvelev+bollglim
rupestre (L.) Oxelmanbergglim
Cerastium L.arvar
alpinum L.fjällarv
subsp. alpinumvanlig fjällarv
subsp. glabratum (Hartm.) Á. Löve & D. Lövekal fjällarv
subsp. lanatum (Lam.) Ces.ullig fjällarv
arcticum Lange·svalbardsarv
arvense L.fältarv
brachypetalum Pers.raggarv
cerastoides (L.) Brittonlapparv
davuricum Fisch. ex Spreng.·dahurarv
dichotomum L.+gaffelarv
diffusum Pers.västkustarv
dubium (Bastard) Guépin·kvarnarv
fontanum Baumg.hönsarv
subsp. fontanumriparv
subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdetvanlig hönsarv
var. holosteoides (Fr.) Jalaskal hönsarv
var. kajanense (Kotil. & Salmi) Jalassmal hönsarv
var. vulgare (Hartm.) M. B. Wyse Jacks.hårig hönsarv
glomeratum Thuill.knipparv
glutinosum Fr.klibbarv
ligusticum Viv.·stjärnarv
nigrescens (H. C. Watson) Edmondston ex H. C. Watson
var. laxum (Lindblom) Brysting & Elvensnöarv
pumilum Curtisalvararv
regelii Ostenf.·polararv
semidecandrum L.vårarv
subtetrandrum (Lange) Murb.östkustarv
tomentosum L.silverarv
alpinum x nigrescens+
alpinum subsp. alpinum x cerastoides·
alpinum subsp. alpinum x fontanum subsp. fontanum+
alpinum subsp. alpinum x fontanum subsp. vulgare·
alpinum subsp. glabratum x fontanum subsp. fontanum·
arcticum x regelii·
arvense x tomentosum
diffusum x fontanum·
fontanum subsp. fontanum x nigrescens+
fontanum subsp. vulgare x pumilum+
glutinosum x subtetrandrum+
semidecandrum x subtetrandrum+
Chaetonychia (DC.) Sweet
cymosa (L.) Sweet·
Cherleria L.fjällnörlar
biflora (L.) A. J. Moore & Dillenbfjällnörel
Corrigiola L.skoremmar
litoralis L.skorem
telephiifolia Pourr.·stor skorem
Dianthus L.nejlikor
arenarius L.sandnejlika
subsp. arenariusskånsk sandnejlika
subsp. borussicus Vierh.·stor sandnejlika
armeria L.knippnejlika
barbatus L.borstnejlika
carthusianorum L.+brödranejlika
caryophyllus L.+trädgårdsnejlika
chinensis L.+sommarnejlika
cruentus Griseb.blodnejlika
cyri Fisch. & C. A. Mey.+brosknejlika
deltoides L.backnejlika
giganteus d'Urv.+
gratianopolitanus Vill.+bergnejlika
knappii (Pant.) Borbás+svavelnejlika
plumarius L.+fjädernejlika
seguieri Vill.·
superbus L.praktnejlika
armeria x deltoides+
barbatus x superbus+
deltoides x superbus+
Eudianthe (Rchb.) Rchb.nejlikglimmar
coeli-rosa (L.) Rchb.+nejlikglim
Gypsophila L.slöjor
acutifolia Steven ex Spreng.+stäppslöja
elegans M. Bieb.+sommarslöja
fastigiata L.såpört
muralis L.grusnejlika
oldhamiana Miq.+silverslöja
paniculata L.+brudslöja
perfoliata L.·
pilosa Huds.+hårslöja
repens L.·hängslöja
'Rosenschleier'+rosenslöja
viscosa Murray+jungfruslöja
Herniaria L.knytlingar
glabra L.knytling
hirsuta L.gråknytling/luddknytling
subsp. cinerea (DC.) Cout.+gråknytling
subsp. hirsuta+luddknytling
polygama J. Gay+ryssknytling
Holosteum L.fågelarvar
umbellatum L.fågelarv
Honckenya Ehrh.saltarvar
peploides (L.) Ehrh.saltarv
subsp. diffusa (Hornem.) Hultén·arktisk saltarv
subsp. peploidesvanlig saltarv
Illecebrum L.glimmerörter
verticillatum L.glimmerört
Lepyrodiclis Fenzl
holosteoides (C. A. Mey.) Fisch. & C. A. Mey.+turkstjärnblomma
Loeflingia L.
baetica Lag.·
Lychnis L.gökblomstersläktet
abyssinica (Hochst.) Lidén+afrikaglim
chalcedonica L.studentnejlika
coronaria (L.) Desr.purpurklätt
flos-cuculi L.gökblomster
subsp. flos-cuculivanligt gökblomster
subsp. subintegra Hayek+
flos-jovis (L.) Desr.+jupitersblomster
fulgens Fisch. ex Sims+
x haageana Lemoine+eldklätt
Moehringia L.skogsnarvar
lateriflora (L.) Fenzlryssnarv
muscosa L.+mossnarv
trinervia (L.) Clairv.skogsnarv
Moenchia Ehrh.styvarvar
mantica (L.) Bartl.+styvarv
Myosoton Moenchsprödarvar
aquaticum (L.) Moenchsprödarv
Paronychia Mill.prasselörter
argentea Lam.·prasselört
Petrorhagia (Ser. ex DC.) Linkklippnejlikor
prolifera (L.) P. W. Ball & Heywoodhylsnejlika
saxifraga (L.) Linkklippnejlika
Polycarpon L.tusenfrön
tetraphyllum (L.) L.+tusenfrö
Sabulina Rchb.nörlar
laricifolia (L.) Rchb.·styvnörel
rossii (R. Br. ex Richardson) Dillenb. & Kadereit·groddnörel
rubella (Wahlenb.) Dillenb. & Kadereitrödnörel
stricta (Sw.) Rchb.raknörel
tenuifolia (L.) Rchb.+spädnörel
verna (L.) Rchb.·vårnörel
viscosa (Schreb.) Rchb.sandnörel
Sagina L.smalnarvar
apetala Ard.fältnarv
caespitosa (J. Vahl) Langetuvnarv
maritima Donstrandnarv
micropetala Rauscherthårnarv
nivalis (Lindblom) Fr.dvärgnarv
nodosa (L.) Fenzlknutnarv
subsp. borealis G. E. Crownordknutnarv
subsp. nodosasydknutnarv
x normaniana Lagerh.normansnarv
procumbens L.krypnarv
saginoides (L.) H. Karst.stennarv
subulata (Sw.) C. Preslsylnarv
'Hortensis'+trampnarv
procumbens x subulata+
Saponaria L.såpnejlikor
calabrica Guss.·sommarsåpnejlika
ocymoides L.+liten såpnejlika
officinalis L.såpnejlika
orientalis L.+orientalisk såpnejlika
Scleranthus L.knavlar
annuus L.grönknavel
subsp. annuusåkerknavel
subsp. polycarpos (L.) Bonnier & Layenstuvknavel
perennis L.vitknavel
annuus x perennis+
Silene L.glimmar
acaulis (L.) Jacq.fjällglim
antirrhina L.·tjärglim
baccifera (L.) Durande+bärglim
behen L.·
bellidifolia Juss. ex Jacq.+luddglim
borysthenica (Gruner) Walters+smalglim
colorata Poir.·brokglim
conica L.sandglim
conoidea L.+kvarnglim
cretica L.+kretaglim
csereii Baumg.+orientglim
dichotoma Ehrh.gaffelglim
subsp. dichotomavanlig gaffelglim
subsp. racemosa (Otth) Graebn.+anatolisk gaffelglim
dioica (L.) Clairv.rödblära
var. dioicavanlig rödblära
var. serpentinicola (Rune) Ericssondvärgrödblära
var. smithii (Rune) Ericssonkal rödblära
fabaria (L.) Sibth. & Sm.+nätglim
fuscata Link ex Brot.+purpurglim
gallica L.franskglim
var. anglica (L.) Clapham+engelskglim
var. gallica+äkta franskglim
var. quinquevulnera (L.) Mert. & W. D. J. Koch+prickglim
involucrata (Cham. & Schltdl.) Bocquetpolarblära/spetsbergsblära
subsp. furcata (Raf.) V. V. Petrovsky & Elven·spetsbergsblära
subsp. tenella (Tolm.) Bocquetpolarblära
italica (L.) Pers.·romarglim
latifolia Poir.
subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdetvitblära
linicola C. C. Gmel.·linglim
lydia Boiss.+lydisk sandglim
micropetala Lag.·
multifida (Adams) Rohrb.fransglim
muscipula L.+flugglim
noctiflora L.nattglim
nocturna L.+medelhavsglim
nutans L.backglim
var. infracta (Waldst. & Kit.) Wahlenb.kal backglim
var. nutansvanlig backglim
otites (L.) Wibel+kvastglim
pendula L.+sommarglim
portensis L.·
pseudoatocion Desf.+
schafta Gmel. ex Hohen.+höstglim
secundiflora Otth·spansk färgglim
stricta L.+vingglim
subconica Friv.+stor sandglim
tatarica (L.) Pers.ryssglim
uniflora Rothstrandglim
subsp. petraea (Fr. ex Hartm.) Jonsell & H. C. Prent.alvarglim
subsp. unifloravanlig strandglim
uralensis (Rupr.) Bocquet
subsp. arctica (Th. Fr.) Bocquet·isblära
viridiflora L.·
viscosa (L.) Pers.klibbglim
vulgaris (Moench) Garckesmällglim
subsp. angustifolia Hayek+smalbladig smällglim
subsp. commutata (Guss.) Hayek+bredbladig smällglim
subsp. vulgaris
var. litoralis (Rupr.) Jalas·finnglim
var. vulgarisvanlig smällglim
wahlbergella Chowdhurifjällblära
dioica x latifolia subsp. alba+
involucrata subsp. tenella x wahlbergella+
uniflora subsp. petraea x vulgaris+
uniflora subsp. uniflora x vulgaris·
Spergula L.spärglar
arvensis L.åkerspärgel
subsp. arvensissydspärgel
subsp. linicola (Boreau) Janch.●†linspärgel
subsp. maxima (Weihe) O. Schwartz●†jättespärgel
subsp. sativa (Boenn.) Ces.foderspärgel
morisonii Boreauvårspärgel
Spergularia (Pers.) J. Presl & C. Preslrödnarvar
bocconei (Scheele) Asch. & Graebn.·
marina (L.) Bessersaltnarv
media (L.) C. Preslhavsnarv
nicaeensis Sarato ex Burnat·
platensis (Cambess.) Fenzl·
purpurea (Pers.) G. Don·
rubra (L.) J. Presl & C. Preslrödnarv
Stellaria L.stjärnblommor
alsine Grimmkällarv
borealis Bigelownorrlandsarv
crassifolia Ehrh.sumparv
var. minor Wahlenb.strandsumparv
var. paludosa (Laest.) Fr.kärrsumparv
fennica (Murb.) Perfil.finnstjärnblomma
graminea L.grässtjärnblomma
hebecalyx Fenzl·kolastjärnblomma
holostea L.buskstjärnblomma
humifusa Rottb.·ishavsstjärnblomma
longifolia Muhl. ex Willd.skogsstjärnblomma
longipes Goldiepolarstjärnblomma
media (L.) Vill.våtarv
var. maritima (Lindstr.) Hyl.strandvåtarv
var. mediavanlig våtarv
neglecta Weihebokarv
nemorum L.lundarv
subsp. montana (Pierrat) Berhersydlundarv
subsp. nemorumnordlundarv
pallida (Dumort.) Crép.blekarv
palustris Ehrh. ex Hoffm.kärrstjärnblomma
borealis x graminea·
borealis x longifolia
fennica x graminea
graminea x longifolia·
graminea x palustris·
Vaccaria Wolfåkernejlikor
hispanica (Mill.) Rauschert+åkernejlika
Viscaria Bernh.viskarior
alpina (L.) G. Donfjällnejlika
var. alpinavanlig fjällnejlika
var. oelandica (Ahlq.) Sterneröländsk fjällnejlika
var. serpentinicola Runespenslig fjällnejlika
vulgaris Bernh.tjärblomster
subsp. atropurpurea (Griseb.) Stoj.·mörkt tjärblomster
subsp. vulgarisvanligt tjärblomster
alpina x vulgaris subsp. vulgaris+
Amaranthaceae Juss.amarantväxter
Alternanthera Forssk.alternanter
ficoidea (L.) P. Beauv.+papegojblad
halimifolia (Lam.) Standl. ex Pittier+mållalternant
pungens Kunth+stickalternant
Amaranthus L.amaranter
acutilobus Uline & W. L. Bray+klyvamarant
albus L.+vit amarant
arenicola I. M. Johnst.+sandamarant
blitoides S. Watson+skedamarant
blitum L.✶†+mållamarant
capensis Thell.
subsp. uncinatus (Thell.) Brenan+krokamarant
caudatus L.+rävsvans
crispus (Lesp. & Thévenau) N. Terracc.·krusamarant
deflexus L.+krypamarant
dinteri Schinz+boeramarant
dubius Mart. ex Thell.+spenatamarant
graecizans L.grekamarant
var. graecizans+smalbladig grekamarant
var. sylvestris (Desf. ex Vill.) Asch.+bredbladig grekamarant
hybridus L.grönamarant/toppamarant
subsp. cruentus (L.) Thell.+blodamarant
subsp. hybridus+nålamarant
subsp. hypochondriacus (L.) Thell.+toppamarant
subsp. powellii (S. Watson) Karlsson+grönamarant
macrocarpus Benth.·stjärnamarant
mitchellii Benth.+
muricatus (Moq.) Gillies ex Hicken+bandamarant
palmeri S. Watson+kvarnamarant
polygonoides L.·trattamarant
quitensis Kunth+uddamarant
retroflexus L.svinamarant
rudis J. D. Sauer+kansasamarant
spinosus L.+taggamarant
standleyanus Parodi ex Covas+nötamarant
thunbergii Moq.+ullamarant
viridis L.+smalamarant
Atriplex L.fetmållor
angulata Benth.+
argentea Nutt.·
australasica Moq.·
belangeri (Moq.) Boiss.·
calotheca (Rafn) Fr.flikmålla
dimorphostegia Bunge+
glabriuscula Edmondstonbroskmålla
hortensis L.trädgårdsmålla
laciniata L.sandmålla
laevis Ledeb.+glattmålla
lapponica Pojark.·ishavsmålla
lasiantha Boiss.+fnasmålla
leptocarpa F. Muell.+
littoralis L.strandmålla
longipes Drejerbrådmålla/skaftmålla
subsp. longipesskaftmålla
subsp. praecox (Hülph.) Turessonbrådmålla
micrantha Ledeb.+
oblongifolia Waldst. & Kit.·
patula L.vägmålla
pentandra (Jacq.) Standl.+tuppkamsmålla
platensis Speg.·
prostrata Boucher ex DC.spjutmålla
pseudocampanulata Aellen+
rosea L.o†silvermålla
sagittata Borkh.+glansmålla
sibirica L.+nötmålla
suberecta I. Verd.·australmålla
tatarica L.●†+axmålla
tricostata Aellen·
calotheca x glabriuscula+
calotheca x longipes subsp. longipes+
calotheca x prostrata
glabriuscula x longipes subsp. longipes+
glabriuscula x longipes subsp. praecox?
glabriuscula x prostrata+
littoralis x longipes?
littoralis x patula+
longipes subsp. longipes x prostrata
longipes subsp. praecox x prostrata·
Axyris L.amarantmållor
amaranthoides L.+amarantmålla
hybrida L.+liten amarantmålla
Bassia All.
hyssopifolia (Pall.) Kuntze+krokmålla
scoparia (L.) Vosskvastmålla
subsp. densiflora (Turcz. ex B. D. Jacks.) Ciruja & Velayos+hamnkvastmålla
subsp. scoparia+sommarcypress
Beta L.betor
macrocarpa Guss.+liten strandbeta
trigyna Waldst. & Kit.+kaukasusbeta
vulgaris L.beta
subsp. maritima (L.) Arcang.strandbeta
subsp. vulgarisvanlig beta
var. altissima Döll+sockerbeta
var. cicla L.+mangold
var. rapacea K. Koch+foderbeta
var. vulgaris+rödbeta
Blitum L.fruktmållor
bonus-henricus (L.) Rchb.lungrot
capitatum L.✶†+smultronmålla
nuttallianum Schult.+
petiolare Link+spansk bärmålla
virgatum L.✶†+bärmålla
Celosia L.celosior
argentea L.·celosia
Chenopodiastrum S. Fuentes, Uotila & Borschvassmållor
hybridum (L.) S. Fuentes, Uotila & Borschlönnmålla
murale (L.) S. Fuentes, Uotila & Borschgatmålla
simplex (Torr.) S. Fuentes, Uotila & Borsch+platanmålla
Chenopodium L.ogräsmållor
acerifolium Andrz.·
acuminatum Willd.+pärlmålla
album L.svinmålla
var. albumvanlig svinmålla
var. reticulatum (Aellen) Uotila+nätmålla
auricomum Lindl.+
berlandieri Moq.+texasmålla
borbasioides A. Ludw.+pampasmålla
bryoniaefolium Bunge·hundrovemålla
ficifolium Sm.fikonmålla
subsp. blomianum (Aellen) Aellen+slät fikonmålla
subsp. ficifoliumvanlig fikonmålla
giganteum D. Don+praktmålla
hircinum Schrad.+bockmålla
karoi (Murr) Aellen+mongolmålla
missouriense Aellen+hönsmålla
mucronatum Thunb.+
opulifolium Schrad. ex W. D. J. Koch & Ziz+olvonmålla
pedunculare Bertol.·
pilcomayense Aellen+pilcomayomålla
pratericola Rydb.+smalmålla
probstii Aellen+probstmålla
purpurascens Jacq.+purpurmålla
quinoa Willd.+mjölmålla
sosnowskyi Kapeller+turkmålla
striatiforme Murröstersjömålla
strictum Rotholivmålla/präriemålla
subsp. glaucophyllum (Aellen) Aellen+präriemålla
subsp. strictum+olivmålla
suecicum Murrsvenskmålla
virgatum Thunb.+käppmålla
vulvaria L.stinkmålla
album x opulifolium+
ficifolium x suecicum+
Corispermum L.lusfrön
declinatum Stephan ex Steven·ryskt lusfrö
intermedium Schweigg.lusfrö
Cycloloma Moq.
atriplicifolium (Spreng.) J. M. Coult.·
Dysphania R. Br.doftmållor
ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants+dieselmålla
anthelmintica (L.) Mosyakin & Clemants+maskmålla
botrys (L.) Mosyakin & Clemants+ekmålla
carinata (R. Br.) Mosyakin & Clemants+kölmålla
cristata (F. Muell.) Mosyakin & Clemants+kammålla
glomulifera (Nees) Paul G. Wilson+
melanocarpa (J. M. Black) Mosyakin & Clemants+svartmålla
multifida (L.) Mosyakin & Clemants+ullmålla
pseudomultiflora (Murr) Verloove & Lambinon+
pumilio (R. Br.) Mosyakin & Clemants+pygmémålla
schraderiana (Schult.) Mosyakin & Clemants+drakmålla
carinata x cristata+
cristata x melanocarpa+
Gomphrena L.klotamaranter
globosa L.+klotamarant
Hablitzia M. Bieb.rankspenater
tamnoides M. Bieb.rankspenat
Halimione Aellensaltmållor
pedunculata (L.) Aellensaltmålla
portulacoides (L.) Aellenportlakmålla
Kali Mill.sodaörter
collina (Pall.) Akhani & E. H. Roalson·
tragus (L.) Scop.+rysk sodaört
turgidum (Dumort.) Gutermannsodaört
Lipandra Moq.fiskmållor
polysperma (L.) S. Fuentes, Uotila & Borschfiskmålla
Oxybasis Kar. & Kir.flottmållor
antarctica (Hook. f.) Mosyakin+
chenopodioides (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch+druvmålla
glauca (L.) S. Fuentes, Uotila & Borschblåmålla
subsp. glaucavanlig blåmålla
subsp. salina (Standl.) Mosyakin+amerikansk blåmålla
macrosperma (Hook. f.) S. Fuentes, Uotila & Borsch+
rubra (L.) S. Fuentes, Uotila & Borschrödmålla
urbica (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch●†+bymålla
Polycnemum L.broskörter
arvense L.+broskört
majus A. Braun+stor broskört
Salicornia L.glasörter
europaea L.glasört
procumbens Sm.
subsp. pojarkovae (Semenova) G. Kadereit & Piirainen·ishavsglasört
subsp. procumbens Dumort.styv glasört
Sclerolaena R. Br.
eriacantha (F. Muell.) Ulbr.+
muricata (Moq.) Domin+
Spinacia L.spenater
oleracea L.+spenat
Spirobassia Freitag & G. Kadereitluddmållor
hirsuta (L.) Freitag & G. Kadereit●†luddmålla
Suaeda Forssk. ex J. F. Gmel.saltörter
altissima (L.) Pall.+stor saltört
corniculata (C. A. Mey.) Bunge+hornsaltört
maritima (L.) Dumort.saltört
vera Forssk. ex J. F. Gmel.+
Teloxys Moq.renlavsmållor
aristata (L.) Moq.+renlavsmålla
Tidestromia Standl.
lanuginosa (Nutt.) Standl.+bomullsamarant
Aizoaceae Martinovisörtsväxter
Aptenia N. E. Br.hjärtrevor
cordifolia (L. f.) Schwantes·hjärtreva
Carpobrotus N. E. Br.middagsblommor
edulis (L.) N. E. Br.·gul middagsblomma
Dorotheanthus Schwantesdoroteablommor
bellidiformis (Burm. f.) N. E. Br.+stor doroteablomma
Galenia L.galenior
secunda (L. f.) Sond.+galenia
Mesembryanthemum L.isörter
aitonis Jacq.+kantig isört
crystallinum L.+isört
nodiflorum L.+gul isört
Tetragonia L.tetragonior
echinata Aiton+taggtetragonia
tetragonoides (Pall.) Kuntze+nyzeeländsk spenat
Phytolaccaceae R. Br.kermesbärsväxter
Phytolacca L.kermesbärssläktet
acinosa Roxb.kermesbär
americana L.+amerikanskt kermesbär
Nyctaginaceae Juss.underblomsväxter
Mirabilis L.underblommor
jalapa L.+underblomma
nyctaginea (Michx.) MacMill.+gytterblomma
Molluginaceae Bartl.kransörtsväxter
Mollugo L.kransörter
verticillata L.+kransört
Montiaceae Raf.källörtsväxter
Calandrinia Kunthsidenblommor
ciliata (Ruiz & Pav.) DC.+
var. menziesii (Hook.) J. F. Macbr.röd sidenblomma
compressa Schrad. ex DC.✶†+deltasidenblomma
Claytonia L.vårskönor
perfoliata Donn ex Willd.vinterportlak
sibirica L.vårsköna
Montia L.källörter
arvensis Wallr.vårkällört
fontana L.källört
subsp. fontanavanlig källört
subsp. variabilis Waltersvårtkällört
linearis (Douglas ex Hook.) Greene·smalbladig källört
Basellaceae Raf.malabarspenatväxter
Basella L.malabarspenater
alba L.+malabarspenat
Talinaceae Doweldtalinumväxter
Talinum Adans.taliner
paniculatum (Jacq.) Gaertn.+bärnstensvippa
Portulacaceae Juss.portlakväxter
Portulaca L.portlaker
grandiflora Hook.+praktportlak
granulatostellulata (Poelln.) Ricceri & Arrigonigrynportlak
nitida (Danin & H. G. Baker) Ricceri & Arrigoni+slätportlak
oleracea L.·vildportlak
papillatostellulata (Danin & H. G. Baker) Danin·papillportlak
sativa Haw.+trädgårdsportlak
trituberculata Danin, Domina & Raimondo·vårtportlak
Cactaceae Juss.kaktusväxter
Opuntia Mill.fikonkaktusar
ficus-indica (L.) Mill.+fikonkaktus
Pereskia Mill.trädkaktusar
aculeata Mill.+trädkaktus
CORNALES LinkKORNELLORDNINGEN
Cornaceae Bercht. & J. Preslkornellväxter
Cornus L.korneller
alba L.+rysk kornell
controversa Prain?pagodkornell
mas L.+körsbärskornell
racemosa Lam.+silverkornell
sanguinea L.skogskornell
sericea L.videkornell
suecica L.hönsbär
Hydrangeaceae Dumort.hortensiaväxter
Deutzia Thunb.deutzior
corymbosa R. Br. ex G. Don?
crenata Siebold & Zucc.+strävdeutzia
gracilis Siebold & Zucc.·bruddeutzia
x kalmiiflora Lemoine+klockdeutzia
x lemoinei Bois·rikblommig deutzia
purpurascens (Franchet ex L. Henry) Rehder·purpurdeutzia
Hydrangea L.hortensior
anomala D. Don
subsp. petiolaris (Siebold & Zucc.) E. M. McClint.+klätterhortensia
arborescens L.+vidjehortensia
heteromalla D. Don·rosenhortensia
macrophylla (Thunb.) Ser.+hortensia
paniculata Siebold+vipphortensia
Philadelphus L.schersminer
coronarius L.+doftschersmin
floridus Beadle+fåblommig schersmin
inodorus L.·storblommig schersmin
x lemoinei Lemoine+småblommig schersmin
lewisii Pursh+gordonschersmin
pubescens Loisel.+kungsschersmin
x virginalis Rehder+kameliaschersmin
Loasaceae Juss.brännreveväxter
Nasa Weigendfärgkronor
triphylla (Juss.) Weigend+färgkrona
ERICALES Bercht. & J. PreslLJUNGORDNINGEN
Balsaminaceae A. Rich.balsaminväxter
Impatiens L.balsaminer
balfourii Hook. f.·hornbalsamin
balsamina L.+balsamin
capensis Meerb.·apelsinbalsamin
glandulifera Roylejättebalsamin
noli-tangere L.springkorn
parviflora DC.blekbalsamin
walleriana Hook. f.+flitiga Lisa
Polemoniaceae Juss.blågullsväxter
Collomia Nutt.limfrön
biflora (Ruiz & Pav.) Brand+neonblomster
grandiflora Douglas ex Lindl.+
linearis Nutt.limfrö
Gilia Ruiz & Pav.gilior
achilleifolia Benth.fjädergilia
subsp. achilleifolia?
subsp. multicaulis (Benth.) V. E. Grant & A. D. Grant+
capitata Sims+bollgilia
laciniata Ruiz & Pav.+flikgilia
tricolor Benth.+bukettgilia
Linanthus Benth.
androsaceus (Benth.) Greene+barrgilia
dianthiflorus (Benth.) Greene·nejlikgilia
grandiflorus (Benth.) Greene+klotgilia
Navarretia Ruiz & Pav.navarretior
intertexta (Benth.) Hook.+nätnavarretia
peninsularis Greene+nålnavarretia
squarrosa (Eschsch.) Hook. & Arn.+navarretia
Phlox L.floxar
drummondii Hook.+sommarflox
paniculata L.+höstflox
stolonifera Sims+krypflox
subulata L.+mossflox
Polemonium L.blågullssläktet
acutiflorum Willd.lappblågull
boreale Adams·polarblågull
caeruleum L.blågull
pauciflorum S. Watson+gult blågull
reptans L.·krypblågull
x richardsonii Graham+hybridblågull
boreale x caeruleum·
Primulaceae Batsch ex Borkh.viveväxter
Androsace L.grusvivor
elongata L.sandviva
filiformis Retz.+trådviva
maxima L.+fältviva
septentrionalis L.grusviva
Cyclamen L.cyklamensläktet
persicum Mill.+cyklamen
Hottonia L.vattenblinkar
palustris L.vattenblink
Lysimachia L.lysingar
arvensis (L.) U. Manns & Anderb.rödmire
ciliata L.·guldlysing
clethroides Duby+vitlysing
europaea (L.) U. Manns & Anderb.skogsstjärna
foemina (L.) U. Manns & Anderb.+blåmire
maritima (L.) Galasso, Banfi & Soldanostrandkrypa
minima (L.) U. Manns & Anderb.knutört
monelli (L.) U. Manns & Anderb.+praktmire
nemorum L.skogslysing
nummularia L.penningblad
punctata L.praktlysing
tenella L.·krypmire
terrestris (L.) Britton, Sterns & Poggenb.·smallysing
thyrsiflora L.topplösa
vulgaris L.strandlysing
arvensis x foemina+
Primula L.vivor
auricula L.·aurikel
denticulata Sm.+bollviva
egaliksensis Wormsk.·grönlandsviva
elatior (L.) Hilllundviva
subsp. elatioräkta lundviva
subsp. pallasii (Lehm.) W. W. Sm. & Forrest.·kaukasisk lundviva
farinosa L.majviva
florindae Kingdon-Ward·sommarviva
juliae Kusn.·krypviva
nutans Georgistrandviva
subsp. finmarchica (Jacq.) Á. Löve & D. Löve
var. finmarchica L. Mäkinen & Y. Mäkinen·finnmarksviva
var. jokelae L. Mäkinen & Y. Mäkinenbottenviksviva
x polyantha Mill.+trädgårdsviva
x pruhoniciana Zeeman+violviva
scandinavica Bruunfjällviva
stricta Hornem.smalviva
f. obesior Norman?normansviva
f. strictavanlig smalviva
veris L.gullviva
vulgaris Huds.●/ojordviva
elatior x veris+
elatior x veris x vulgaris·
elatior x vulgaris+
scandinavica x stricta·
Samolus L.bungar
valerandi L.bunge
Soldanella L.alpklockor
montana Willd.·skogsalpklocka
Diapensiaceae Lindl.fjällgröneväxter
Diapensia L.fjällgrönor
lapponica L.fjällgröna
Galax Simsrödrötter
urceolata (Poir.) Brummitt·rödrot
Styracaceae DC. & Spreng.storaxväxter
Halesia J. Ellis ex L.snödroppsträdssläktet
carolina L.·snödroppsträd
Sarraceniaceae Dumort.flugtrumpetväxter
Sarracenia L.flugtrumpeter
purpurea L.flugtrumpet
flava L. x purpurea·
Actinidiaceae Engl. & Gilgaktinidiaväxter
Actinidia Lindl.aktinidior
arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.+krusbärsaktinidia
deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson+kiwi
kolomikta (Rupr. & Maxim.) Maxim.·kameleontbuske
Ericaceae Juss.ljungväxter
Andromeda L.roslingar
polifolia L.rosling
Arctostaphylos Adans.mjölonsläktet
uva-ursi (L.) Spreng.mjölon
Arctous (A. Gray) Nied.ripbärssläktet
alpina (L.) Nied.ripbär
Calluna Salisb.ljungsläktet
vulgaris (L.) Hullljung
Cassiope D. Donkantljungssläktet
tetragona (L.) D. Donkantljung
Chamaedaphne Moenchfinnmyrtnar
calyculata (L.) Moenchfinnmyrten
Chimaphila Purshrylar
umbellata (L.) W. P. C. Bartonryl
Clethra L.konvaljbuskar
alnifolia L.+konvaljbuske
Empetrum L.kråkbärssläktet
nigrum L.kråkbär
subsp. hermaphroditum (Hagerup) Böchernordkråkbär
subsp. nigrumsydkråkbär
Enkianthus Lour.klockbuskar
campanulatus (Miq.) G. Nicholson+klockbuske
Erica L.klockljungssläktet
carnea L.+vårljung
cinerea L.·purpurljung
tetralix L.klockljung
Harrimanella Covillemossljungssläktet
hypnoides (L.) Covillemossljung
Kalmia L.kalmior
angustifolia L.+smalbladig kalmia
procumbens (L.) Galasso, Banfi & F. Contikrypljung
Leucothoë D. Donvinterroslingar
axillaris (Lam.) D. Don·virginsk vinterrosling
Moneses Salisb. ex Grayögonpyrolor
uniflora (L.) A. Grayögonpyrola
Monotropa L.tallörter
hypopitys L.tallört
subsp. hypophegea (Wallr.) Holmboekal tallört
subsp. hypopitysvanlig tallört
Orthilia Raf.björkpyrolor
secunda (L.) Housebjörkpyrola
Phyllodoce Salisb.lappljungssläktet
caerulea (L.) Bab.lappljung
Pieris D. Donbuskroslingar
floribunda (Pursh) Benth. & Hook. f.+amerikansk buskrosling
Pyrola L.pyrolor
chlorantha Sw.grönpyrola
grandiflora Radius·islandspyrola
media Sw.klockpyrola
minor L.klotpyrola
rotundifolia L.vitpyrola
subsp. maritima (Kenyon) E. F. Warb.●†sandpyrola
subsp. norvegica (Knaben) Hämet-Ahtinorskpyrola
subsp. rotundifoliavanlig vitpyrola
minor x rotundifolia+
minor x rotundifolia subsp. norvegica+
minor x rotundifolia subsp. rotundifolia+
Rhododendron L.rododendron
brachycarpum D. Don ex G. Donfujirododendron
canadense (L.) Torr.vårzalea
catawbiense Michx.+parkrododendron
groenlandicum (Oeder) Kron & Judd+bredbladig skvattram
lapponicum (L.) Wahlenb.lapsk alpros
luteum Sweetguldazalea
molle (Blume) G. Donkinesisk azalea
subsp. japonicum (A. Gray) Kron+japanazalea
ponticum L.+pontisk rododendron
sutchuenense Franch.·långbladsrododendron
tomentosum Harmajaskvattram
Vaccinium L.odonsläktet
corymbosum L.+amerikanskt blåbär
macrocarpon Aiton·amerikanskt tranbär
microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.dvärgtranbär
myrtillus L.blåbär
oxycoccos L.tranbär
uliginosum L.odon
subsp. microphyllum (Lange) Tolm.?fjällodon
subsp. uliginosumvanligt odon
vitis-idaea L.lingon
subsp. minor (Lodd.) Hultén·polarlingon
subsp. vitis-idaeavanligt lingon
microcarpum x oxycoccos+
myrtillus x vitis-idaeablingon
GARRYALES Mart.GARRYAORDNINGEN
Garryaceae Lindl.garryaväxter
Aucuba Thunb.aukubor
japonica Thunb.+aukuba
GENTIANALES Juss. ex Bercht. & J. PreslGENTIANAORDNINGEN
Rubiaceae Juss.måreväxter
Asperula L.färgmåror
arvensis L.+liten blåmåra
cynanchica L.rosenmåra
laevigata L.·
orientalis Boiss. & Hohen.+blåmåra
taurina L.+skärmåra
tinctoria L.färgmåra
Cruciata Mill.korsmåror
glabra (L.) Ehrend.kal korsmåra
laevipes Opiz+korsmåra
Diodia L.
teres Walter·
Galium L.måror
aparine L.snärjmåra
var. aparinevanlig snärjmåra
var. marinum Fr.strandsnärjmåra
arenarium Loisel.+sandmåra
boreale L.vitmåra
glaucum L.+daggmåra
mollugo L.stormåra
subsp. erectum Symevanlig stormåra
subsp. mollugo+buskmåra
subsp. pycnotrichum (Heinr. Braun) O. Schwarz·borgmåra
murale (L.) All.+murmåra
normanii O. C. Dahlnormansmåra
subsp. islandicum (Sterner) Ehrend.·islandsmåra
subsp. normanii·vegamåra
odoratum (L.) Scop.myskmadra
oelandicum Ehrend.ölandsmåra
palustre L.vattenmåra
subsp. elongatum (C. Presl) Arcang.stor vattenmåra
subsp. palustreliten vattenmåra
var. balticum Apelgrenbaltisk vattenmåra
var. palustrevanlig vattenmåra
parisiense L.+franskmåra
pumilum Murrayparkmåra
rivulare Boiss. & Reut.?
rotundifolium L.gotlandsmåra
saxatile L.stenmåra
schultesii Vest·slöjmåra
spurium L.linmåra/småsnärjmåra
subsp. spurium●†+linmåra
subsp. vaillantii (DC.) Gaudinsmåsnärjmåra
sterneri Ehrend.·hedmåra
suecicum (Sterner) Ehrend.backmåra
var. suecicumvanlig backmåra
var. vestrogothicum (Sterner) Ehrend.västgötamåra
sylvaticum L.·skogsmåra
tenuissimum M. Bieb.+spädmåra
tricornutum Dandy+pillermåra
trifidum L.dvärgmåra
triflorum Michx.myskmåra
uliginosum L.sumpmåra
valdepilosum Heinr. Braun
subsp. slesvicense (Sterner ex Hyl.) Ehrend.·krattmåra
verrucosum Huds.+vårtmåra
verum L.gulmåra
subsp. verumvanlig gulmåra
subsp. wirtgenii (F. W. Schultz) Oborny+gles gulmåra
mollugo subsp. erectum x verumgräddmåra
pumilum x valdepilosum subsp. slesvicense·
sterneri x valdepilosum subsp. slesvicense·
Houstonia L.porslinsstjärnor
caerulea L.+porslinsstjärna
Phuopsis (Griseb.) Hook. f.bollmåror
stylosa (Trin.) Benth. & Hook. f. ex B. D. Jacks.+bollmåra
Rubia L.krappar
peregrina L.·vildkrapp
tinctorum L.+krapp
Sherardia L.maddar
arvensis L.åkermadd
Gentianaceae Juss.gentianaväxter
Blackstonia Huds.gulörter
perfoliata (L.) Huds.+gulört
Centaurium Hillaruner
erythraea Rafnbredarun
var. capitatum (Willd. ex Cham.) Melderishuvudarun
var. erythraeaflockarun
littorale (Turner ex Sm.) Gilmoursmalarun
var. glomeratum (Wittr.) Melderistopparun
var. littoralekustarun
pulchellum (Sw.) Drucedvärgarun
erythraea x littorale·
Cicendia Adans.hedgentianor
filiformis (L.) Delarbre·hedgentiana
Comastoma (Wettst.) Toyok.lappgentianor
tenellum (Rottb.) Toyok.lappgentiana
Gentiana L.gentianor
asclepiadea L.+knippgentiana
cruciata L.+korsgentiana
lutea L.+gullgentiana
nivalis L.fjällgentiana
pneumonanthe L.klockgentiana
purpurea L.baggsöta
septemfida Pall.+fransgentiana
Gentianella Moenchgentianellor
amarella (L.) Börnersmalgentiana
subsp. amarellaängsgentiana
var. amarellasen ängsgentiana
var. lingulata (C. Agardh) Karlssontidig ängsgentiana
subsp. septentrionalis (Druce) N. M. Pritch.·islandsgentiana
aurea (L.) Harry Sm.blekgentiana
campestris (L.) Börnerbredgentiana
subsp. baltica (Murb.) Tutinkustgentiana
subsp. campestrisfältgentiana
var. campestrissen fältgentiana
var. islandica (Murb.) Harry Sm.sätergentiana
var. suecica (Froel.) Dostáltidig fältgentiana
uliginosa (Willd.) Börnersumpgentiana
amarella subsp. amarella x campestris subsp. campestris+
campestris subsp. baltica x uliginosa+
Gentianopsis Mastrandgentianor
detonsa (Rottb.) Ma·strandgentiana
Lomatogonium A. Braunstjärngentianor
rotatum (L.) Fr. ex Fernald·stjärngentiana
Apocynaceae Juss.oleanderväxter
Apocynum L.
androsaemifolium L.·flugkål
Asclepias L.sidenörter
curassavica L.+röd sidenört
incarnata L.+rosensidenört
speciosa Torr.·praktsidenört
syriaca L.+sidenört
Nerium L.oleandrar
oleander L.+oleander
Vinca L.vintergrönor
herbacea Waldst. & Kit.+girlandvintergröna
major L.+stor vintergröna
minor L.vintergröna
Vincetoxicum Wolftulkörter
hirundinaria Medik.tulkört
nigrum (L.) Moench·purpurtulkört
rossicum (Kleopow) Barbar.+brun tulkört
BORAGINALES Juss. ex Bercht. & J. PreslFÖRGÄTMIGEJORDNINGEN
Boraginaceae Juss.strävbladiga
Adelocaryum Brand
coelestinum (Lindl.) Brand+
Amsinckia Lehm.gullörter
eastwoodae J. F. Macbr.?storblommig gullört
intermedia Fisch. & C. A. Mey.+ogräsgullört
lunaris J. F. Macbr.+mångullört
lycopsoides Lehm. ex Fisch. & C. A. Mey.+hönsgullört
micrantha Suksd.+gullört
retrorsa Suksd.+fodergullört
tesselata A. Gray+mosaikgullört
Anchusa L.oxtungor
arvensis (L.) M. Bieb.fårtunga
subsp. arvensisvanlig fårtunga
subsp. orientalis (L.) Nordh.+orientalisk fårtunga
azurea Mill.+italiensk oxtunga
ochroleuca M. Bieb.+gul oxtunga
officinalis L.oxtunga
undulata L.+vågbladig oxtunga
arvensis subsp. arvensis x officinalis+
Asperugo L.paddfötter
procumbens L.paddfot
Borago L.gurkörter
officinalis L.gurkört
Brunnera Stevenbrunneror
macrophylla (Adams) I. M. Johnst.kaukasisk förgätmigej
Buglossoides Moenchsminkrötter
arvensis (L.) I. M. Johnst.sminkrot
var. arvensisvit sminkrot
var. coerulescens (DC.) A. Hansen & Sundingblå sminkrot
purpurocaerulea (L.) I. M. Johnst.+färgväxlare
Cerinthe L.vaxblommor
major L.+stor vaxblomma
minor L.+liten vaxblomma
Cryptantha Lehm. ex G. Don
clandestina (Trevir.) I. M. Johnst.+
Cynoglossum L.hundtungor
amabile Stapf & J. R. Drumm.+kinesisk förgätmigej
apenninum L.o†italiensk hundtunga
australe R. Br.+
creticum Mill.+blå hundtunga
officinale L.hundtunga
wallichii G. Don+indisk förgätmigej
Cynoglottis (Gusul.) Vural & Kit Tanturkoxtungor
barrelieri (All.) Vural & Kit Tanturkisk oxtunga
Echium L.snokörter
italicum L.·italiensk snokört
plantagineum L.+blå snokört
tuberculatum Hoffmanns. & Link+
vulgare L.blåeld
Ellisia L.
nyctelea (L.) L.·
Glandora D. C. Thomas, Weigend & Hilgerbergstenfrön
diffusa (Lag.) D. C. Thomas+bergstenfrö
Heliotropium L.heliotroper
curassavicum L.+köttheliotrop
dolosum De Not.+knutheliotrop
europaeum L.+ogräsheliotrop
suaveolens M. Bieb.
subsp. bocconei (Guss.) Brummitt+italiensk heliotrop
Hydrophyllum L.indiankålssläktet
virginianum L.·grenig indiankål
Lappula Gilib.piggfrön
deflexa (Wahlenb.) Garckestickelfrö
marginata (M. Bieb.) Gürke+hönspiggfrö
squarrosa (Retz.) Dumort.piggfrö
Lithospermum L.stenfrön
officinale L.stenfrö
Mertensia Rothfjärvor
maritima (L.) Grayostronört
subsp. maritimaatlantisk ostronört
subsp. tenella (Th. Fr.) Elven & Skarpaas·arktisk ostronört
sibirica (L.) G. Donstorfjärva
virginica (L.) Pers. ex Link·pärlemorfjärva
Myosotis L.förgätmigejer
alpestris F. W. Schmidt·alpförgätmigej
arvensis (L.) Hillåkerförgätmigej
decumbens Hostfjällförgätmigej
discolor Pers.brokförgätmigej
subsp. discolorvanlig brokförgätmigej
subsp. dubia (Arrond.) Blaise·atlantisk brokförgätmigej
laxa Lehm.sumpförgätmigej
subsp. baltica (Sam.) Hyl. ex Nordh.strandförgätmigej
subsp. caespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh.vanlig sumpförgätmigej
subsp. laxafalsk strandförgätmigej
nemorosa Besser?kantförgätmigej
ramosissima Rochelbackförgätmigej
scorpioides L.äkta förgätmigej
subsp. praecox (Hülph.) Dickorépraktförgätmigej
subsp. scorpioidesbäckförgätmigej
secunda Al. Murray·engelsk förgätmigej
sparsiflora J. G. Mikan ex Pohlo†fåblommig förgätmigej
stricta Link ex Roem. & Schult.vårförgätmigej
sylvatica Ehrh. ex Hoffm.skogsförgätmigej
Neatostema I. M. Johnst.gulrastar
apulum (L.) I. M. Johnst.+gulrast
Nemophila Nutt.kärleksblomstersläktet
maculata Benth.+kärleksblomster
menziesii Hook. & Arn.+prins Gustafs öga
Nonea Medik.nonneor
lutea (Desr.) DC.+gulnonnea
pulla DC.svartnonnea
versicolor (Steven) Sweetnonnea
Omphalodes Mill.lammtungor
linifolia (L.) Moench+lammtunga
verna Moenchormöga
Pectocarya DC. ex Meisn.
linearis (Ruiz & Pav.) DC.+
Pentaglottis Tauschhästtungor
sempervirens (L.) Tausch ex L. H. Baileyhästtunga
Phacelia Juss.facelior
campanularia A. Gray+klockfacelia
ciliata Benth.+lavendelfacelia
congesta Hook.+huvudfacelia
hispida A. Gray+
magellanica Hook.+
minor (Harv.) Thell.?trattfacelia
tanacetifolia Benth.+honungsfacelia
viscida (Benth.) Torr.+
Plagiobothrys Fisch. & C. A. Mey.tiggarstavar
calandrinioides (Phil.) I. M. Johnst.+
fulvus (Hook. & Arn.) I. M. Johnst.+brungul tiggarstav
oppositifolius (Phil.) I. M. Johnst.+
scouleri (Hook. & Arn.) I. M. Johnst.+tiggarstav
stipitatus (Greene) I. M. Johnst.+grov tiggarstav
Pulmonaria L.lungörter
affinis Jord.+fransk lungört
angustifolia L.smalbladig lungört
mollis Wulfen ex Hornem.+mjuk lungört
montana Lej.·berglungört
obscura Dumort.mörk lungört
officinalis L.fläcklungört
rubra Schottröd lungört
saccharata Mill.+broklungört
affinis x rubra·
angustifolia x obscura+
obscura x saccharata·
Symphytum L.vallörter
asperum Lepech.fodervallört
bulbosum Schimp.·balkanvallört
caucasicum M. Bieb.·bergvallört
ibericum Steven+kaukasisk vallört
officinale L.äkta vallört
var. bohemicum (F. W. Schmidt) Celak.
var. officinale
orientale L.·turkisk vallört
tauricum Willd.·krimvallört
tuberosum L.gul vallört
x uplandicum Nymanuppländsk vallört
SOLANALES Juss. ex Bercht. & J. PreslPOTATISORDNINGEN
Convolvulaceae Juss.vindeväxter
Calystegia R. Br.snårvindor
pubescens Lindl.+björnvinda
pulchra Brummitt & Heywoodrosenvinda
sepium (L.) R. Br.snårvinda
subsp. roseata Brummittkustsnårvinda
subsp. sepiumvit snårvinda
subsp. spectabilis Brummittskär snårvinda
silvatica (Kit.) Griseb.+
soldanella (L.) R. Br.·strandvinda
pulchra x sepium subsp. sepiumstorvinda
pulchra x sepium subsp. spectabilis?skär storvinda
Convolvulus L.vindor
arvensis L.åkervinda
var. arvensisvanlig åkervinda
var. linearifolius Choisysmalbladig åkervinda
betonicifolius Mill.+raggvinda
gharbensis Batt. & Pit.+sommarvinda
sabatius Viv.·ampelvinda
siculus L.+stenvinda
tricolor L.+blåvinda
Cuscuta L.snärjor
approximata Bab.+nätsnärja
campestris Yunck.+amerikansk grovsnärja
epilinum Weihe●†linsnärja
epithymum (L.) L.ljungsnärja
var. epithymumäkta ljungsnärja
var. trifolii (Bab.) Bab.klöversnärja
europaea L.nässelsnärja
subsp. europaeavanlig nässelsnärja
subsp. halophyta (Fr.) Hartm.strandsnärja
gronovii Willd.+
lupuliformis Krock.+videsnärja
planiflora Ten.·
scandens Brot.
subsp. cesatiana (Bertol.) Greuter & Burdet+grovsnärja
Dichondra J. R. Forst. & G. Forst.njurvindor
argentea Willd.+silvernjurvinda
micrantha Urb.+njurvinda
Ipomoea L.praktvindor
batatas (L.) Lam.+batat
cairica (L.) Sweet·kairopraktvinda
coccinea L.·stjärnvinda
hederacea Jacq.+luden praktvinda
lacunosa L.·vit praktvinda
purpurea Roth+purpurvinda
tricolor Cav.+blomman för dagen
wrightii A. Gray·
Merremia Dennst. ex Endl.
sibirica (L.) Hallier f.·
Solanaceae Juss.potatisväxter
Atropa L.belladonnor
bella-donna L.+belladonna
Browallia L.browallior
viscosa Kunth·glandelbrowallia
Brugmansia Pers.+änglatrumpeter
Calibrachoa La Llave & Lex.+småpetunior
Capsicum L.spanskpepparsläktet
annuum L.+spanskpeppar
Datura L.spikklubbor
ferox L.+långtaggig spikklubba
inoxia Mill.+mexikansk spikklubba
metel L.+indisk spikklubba
stramonium L.spikklubba
var. godronii Danert+slät violspikklubba
var. inermis (Juss. ex Jacq.) Schinz & Thell.+slät spikklubba
var. stramoniumvit spikklubba
var. tatula (L.) Torr.violspikklubba
wrightii Regel+indianspikklubba
Hyoscyamus L.bolmörter
albus L.+vit bolmört
niger L.bolmört
reticulatus L.+purpurbolmört
Jaltomata Schltdl.jaltomator
procumbens (Cav.) J .L. Gentry+jaltomata
Lycianthes (Dunal) Hassl.himmelsögon
rantonnetii (Carrière ex Lesc.) Bitter+himmelsöga
Lycium L.bocktörnen
barbarum L.bocktörne
chinense Mill.bredbladigt bocktörne
Nicandra Adans.ballongblommor
physalodes (L.) Gaertn.ballongblomma
Nicotiana L.tobakssläktet
acuminata (Graham) Hook.+
alata Link & Otto+stor blomstertobak
attenuata Torr.·
glauca Graham+blåtobak
langsdorffii Weinm.+klocktobak
longiflora Cav.+jasmintobak
rustica L.+bondtobak
x sanderae Sander ex W. Watson+blomstertobak
suaveolens Lehm.+dofttobak
sylvestris Speg. & Comes+narcisstobak
tabacum L.+virginiatobak
langsdorffii x sanderae+hybridklocktobak
Nolana L. f.cymbalblommor
humifusa (Gouan) I. M. Johnst.·liten cymbalblomma
paradoxa Lindl.+cymbalblomma
Petunia Juss.petunior
x hybrida (Hook.) Vilm.+petunia
inflata R. E. Fr.+trattpetunia
integrifolia (Hook.) Schinz & Thell.+violpetunia
Physalis L.lyktörter
acutifolia (Miers) Sandwith+vasstandad lyktört
alkekengi L.japansk lykta
angulata L.+kantig lyktört
cinerascens (Dunal) Hitchc.·
grisea (Waterf.) M. Martínez+gyllenbär
lanceifolia Nees+
longifolia Nutt.+smalbladig lyktört
minima L.+småblommig lyktört
peruviana L.+kapkrusbär
philadelphica Lam.+tomatillo
pubescens L.?dunlyktört
virginiana Mill.·
Physochlaina G. Donvårbolmörter
orientalis (M. Bieb.) G. Don+vårbolmört
Salpiglossis Ruiz & Pav.trumpetblommor
sinuata Ruiz & Pav.+trumpetblomma
Schizanthus Ruiz & Pav.fjärilsblomsterssläktet
pinnatus Ruiz & Pav.+fjärilsblomster
x wisetonensis H. Low?praktfjärilsblomster
Scopolia Jacq.dårörter
carniolica Jacq.dårört
Solanum L.skattor
aethiopicum L.+röd aubergin
americanum Mill.amerikansk nattskatta
var. americanum+
var. patulum (L.) Edmonds+
betaceum Cav.+trädtomat
capsicoides All.+guldbärsskatta
carolinense L.·
chenopodioides Lam.+filtnattskatta
citrullifolium A. Braun+blå taggborre
dillenianum Polg.+texasnattskatta
dulcamara L.besksöta
elaeagnifolium Cav.+silverskatta
heterodoxum Dunal·
laciniatum Aiton+känguruäpple
lycopersicum L.+tomat
marginatum L. f.·
melongena L.+aubergin
nigrum L.nattskatta
subsp. nigrumvanlig nattskatta
subsp. schultesii (Opiz) Wessely+hårig nattskatta
physalifolium Rusby
var. nitidibaccatum (Bitter) Edmondsbägarnattskatta
pilcomayense Morong+pilcomayoskatta
pseudocapsicum L.+korallbär
var. diflorum (Vell.) Bitter+litet korallbär
var. pseudocapsicum?stort korallbär
racemiflorum (Lange) Dunal·vinbärstomat
retroflexum Dunal+
rostratum Dunal+taggborre
sarrachoides Sendtn.+klibbnattskatta
scabrum Mill.+sträv nattskatta
sisymbriifolium Lam.+blek taggborre
triflorum Nutt.+fliknattskatta
tuberosum L.+potatis
villosum Mill.gul/röd nattskatta
subsp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Edmonds●†+röd nattskatta
subsp. villosum✶†+gul nattskatta
nigrum subsp. nigrum x physalifolium var. nitidibaccatum+
LAMIALES BromheadPLISTERORDNINGEN
Oleaceae Hoffmanns. & Linksyrenväxter
Forsythia Vahlforsythior
x intermedia Zabel+hybridforsythia
suspensa (Thunb.) Vahl
var. fortunei (Lindl.) Rehder+bågforsythia
Fraxinus L.askar
excelsior L.ask
ornus L.+mannaask
pennsylvanica Marshall+rödask
Ligustrum L.ligustrar
ovalifolium Hassk.+bredbladig liguster
vulgare L.liguster
Olea L.olivträdssläktet
europaea L.+olivträd
Syringa L.syrener
x chinensis Willd.+parksyren
x henryi C. K. Schneid.+norrlandssyren
josikaea J. Jacq. ex Rchb.+ungersk syren
oblata Lindl.+vårsyren
x prestoniae McKelvey+prestonsyren
pubescens Turcz.+
subsp. microphylla (Diels) M. C. Chang & X. L. Chen+småbladig syren
reflexa C. K. Schneid.+hängsyren
reticulata (Blume) H. Hara+ligustersyren
vulgaris L.syren
Calceolariaceae Olmsteadtoffelblomsväxter
Calceolaria L.toffelblommor
biflora Lam.+tvillingtoffel
integrifolia L.·stor busktoffel
tripartita Ruiz & Pav.+sommartoffel
Plantaginaceae Juss.grobladsväxter
Anarrhinum Desf.gapmunnar
pedatum Desf.·hårig gapmun
Antirrhinum L.lejongapssläktet
majus L.lejongap
Bacopa Aubl.tjockbladssläktet
monnieri (L.) Pennell+litet tjockblad
Callitriche L.lånkar
brevistyla Lansdown+dvärglånke
brutia Petagna·skaftlånke
cophocarpa Sendtn.sommarlånke
hamulata Kütz. ex W. D. J. Kochklolånke
hermaphroditica L.höstlånke
subsp. hermaphroditicasydhöstlånke
subsp. macrocarpa (Hegelm.) Lansdownnordhöstlånke
obtusangula Le Gall ex Hegelm.·trubblånke
palustris L.smålånke
platycarpa Kütz.plattlånke
stagnalis Scop.dikeslånke
x vigens K. Martinssonhybridlånke
hamulata x platycarpa+
platycarpa x stagnalis+
Chaenorhinum (DC.) Rchb.småsporrar
minus (L.) Langesmåsporre
origanifolium (L.) Kostel.+kyndelsporre
Chelone L.sköldpaddsörter
glabra L.+vit sköldpaddsört
lyonii Pursh+röd sköldpaddsört
obliqua Pursh+lila sköldpaddsört
Collinsia Nutt.collinsior
heterophylla Buist ex Graham+brokcollinsia
parviflora Douglas+dvärgcollinsia
Cymbalaria Hillmurrevor
hepaticifolia (Poir.) Wettst.+korsikansk murreva
muralis G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.murreva
pallida (Ten.) Wettst.+storblommig murreva
Digitalis L.fingerborgsblommor
grandiflora Mill.+gul fingerborgsblomma
lanata Ehrh.+grekisk fingerborgsblomma
lutea L.liten fingerborgsblomma
purpurea L.fingerborgsblomma
Globularia L.bergskrabbor
vulgaris L.bergskrabba
Gratiola L.jordgallor
ebracteata Benth.+
neglecta Torr.·liten jordgalla
officinalis L.+jordgalla
Hippuris L.hästsvansar
x lanceolata Retz.mellanhästsvans
tetraphylla L. f.ishavshästsvans
vulgaris L.hästsvans
Kickxia Dumort.spjutsporrar
cirrhosa (L.) Fritsch·
commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch+styv spjutsporre
elatine (L.) Dumort.spjutsporre
subsp. elatineäkta spjutsporre
subsp. sieberi (Arcang.) Hayek+hårig spjutsporre
spuria (L.) Dumort.+rundsporre
Linaria Mill.sporrar
alpina (L.) Mill.+alpsporre
amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link·
arenaria DC.+sandsporre
bipartita (Vent.) Willd.+kal violsporre
bordiana Santa & Simonneau
subsp. kralikiana (Maire) D. A. Sutton+broksporre
chalepensis (L.) Mill.+vitsporre
genistifolia (L.) Mill.ginstsporre
subsp. dalmatica (L.) Maire & Petitm.jättesporre
subsp. genistifoliaäkta ginstsporre
incarnata (Vent.) Spreng.+violsporre
loeselii Schweigg.·dynsporre
maroccana Hook. f.+färgsporre
munbyana Boiss. & Reut.·
odora (M. Bieb.) Fisch.·strandsporre
pelisseriana (L.) Mill.·
purpurea (L.) Mill.+purpursporre
reflexa (L.) Desf.·
repens (L.) Mill.strimsporre
supina (L.) Chaz.+bleksporre
vulgaris Mill.gulsporre
genistifolia x repens+
genistifolia x vulgaris+
repens x vulgarismellansporre
Maurandya Ortegamaurandior
barclaiana Lindl.+maurandia
Misopates Raf.kalvnosar
calycinum (Vent.) Rothm.+stor kalvnos
orontium (L.) Raf.kalvnos
Nuttallanthus Suttonindiansporrar
canadensis (L.) Sutton+indiansporre
Penstemon Schmidelpenstemoner
digitalis Nutt. ex Sims+fingerborgshatt
hirsutus (L.) Willd.+azurpenstemon
serrulatus Sm.+forspenstemon
Plantago L.kämpar
afra L.+loppfrö
arenaria Waldst. & Kit.sandkämpar
aristata Michx.+borstkämpar
bellardii All.·
coronopus L.strandkämpar
subsp. coronopus
subsp. cupanii (Guss.) Nyman+
subsp. weldenii (Rchb.) Arcang.·
holosteum Scop.+smalkämpar
lagopus L.+vitkämpar
lanceolata L.svartkämpar
subsp. altissima (L.) Nyman?jättesvartkämpar
subsp. lanceolatavanliga svartkämpar
loeflingii L.+
major L.groblad
subsp. intermedia (Gilib.) Langeåkergroblad
subsp. majorgårdsgroblad
subsp. winteri (Geisenh.) W. Ludw.kustgroblad
maritima L.gulkämpar
subsp. borealis (Lange) A. Blytt & O. C. Dahl·ishavskämpar
subsp. maritimavanliga gulkämpar
media L.rödkämpar
ovata Forssk.+vitt loppfrö
patagonica Jacq.+luddkämpar
rugelii Decne.+vallkämpar
tenuiflora Waldst. & Kit.dvärgkämpar
uniflora L.strandpryl
virginica L.+
Rhodochiton Otto & A. Dietr.
atrosanguineum (Zucc.) Rothm.+Törnrosas kjortel
Veronica L.veronikor
agrestis L.åkerveronika
alpina L.fjällveronika
subsp. alpinavanlig fjällveronika
subsp. pumila (All.) Pennellhögfjällsveronika
anagallis-aquatica L.vattenveronika
anagalloides Guss.+sumpveronika
arvensis L.fältveronika
austriaca L.östveronika
subsp. austriaca+flikveronika
subsp. dentata (F. W. Schmidt) Watzl·tandveronika
subsp. teucrium (L.) D. A. Webbpraktveronika
beccabunga L.bäckveronika
biloba L.+lobveronika
campylopoda Boiss.·
catenata Pennelldikesveronika
ceratocarpa C. A. Mey.+hornveronika
chamaedrys L.teveronika
cymbalaria Bodard+murrevsveronika
dillenii Crantz·hedveronika
filiformis Sm.trådveronika
fruticans Jacq.klippveronika
gentianoides Vahl+porslinsveronika
hederifolia L.murgrönsveronika
subsp. hederifoliaäkta murgrönsveronika
subsp. lucorum (Klett & Richt.) Hartlskuggveronika
longifolia L.strandveronika
var. longifoliabredbladig strandveronika
var. maritima (L.) Hartm.smalbladig strandveronika
montana L.skogsveronika
officinalis L.ärenpris
opaca Fr.luddveronika
orchidea Crantz+nyckelveronika
peregrina L.pilgrimsveronika
persica Poir.trädgårdsveronika
polita Fr.glansveronika
praecox All.alvarveronika
prostrata L.·mattveronika
repens Clarion ex DC.·krypveronika
scardica Griseb.·
scheereri (J. P. Brandt) Holub+
scutellata L.dyveronika
serpyllifolia L.majveronika
subsp. humifusa (Dicks.) Symelappveronika
subsp. serpyllifoliavanlig majveronika
spicata L.axveronika
subsp. incana (L.) Walters+silververonika
subsp. spicatavanlig axveronika
triphyllos L.klibbveronika
verna L.vårveronika
anagallis-aquatica x beccabunga+
anagallis-aquatica x catenata+
beccabunga x catenata?
longifolia x spicatahällveronika
persica x polita·
Veronicastrum Heist. ex Fabr.kransveronikor
sibiricum (L.) Pennell?sibirisk kransveronika
virginicum (L.) Farw.+kransveronika
Scrophulariaceae Juss.flenörtsväxter
Alonsoa Ruiz & Pav.eldblommor
warscewiczii Regel+eldblomma
Buddleja L.buddlejor
davidii Franch.+syrenbuddleja
Diascia Link & Ottotvillingsporrar
barberae Hook. f.+tvillingsporre
fetcaniensis Hilliard & B. L. Burtt+hårig tvillingsporre
Hebenstretia L.gatörter
integrifolia L.+smalbladig gatört
Limosella L.ävjebroddar
aquatica L.ävjebrodd
Nemesia Vent.nemesior
caerulea Hiern+doftnemesia
macrocarpa (Aiton) Druce+
melissifolia Benth.+
pulchella Schltr. ex Hiern+
strumosa Benth.+nemesia
versicolor Benth.+blå nemesia
Scrophularia L.flenörter
auriculata L.+vattenflenört
canina L.+småflenört
chrysantha Jaub. & Spachguldflenört
lanceolata Pursh+lansettflenört
nodosa L.flenört
orientalis L.+
peregrina L.+
scopolii Hoppe+hamnflenört
scorodonia L.·atlantflenört
umbrosa Dumort.strandflenört
vernalis L.vårflenört
Sutera Rothsnöflingor
cordata (Thunb.) Kuntze+snöflinga
Verbascum L.kungsljus
blattaria L.+sommarkungsljus
bombyciferum Boiss.+silverkungsljus
chaixii Vill.franskt kungsljus
subsp. orientale (M. Bieb.) Hayekorientkungsljus
cheiranthifolium Boiss.·
densiflorum Bertol.ölandskungsljus
longifolium Ten.+serbiskt kungsljus
lychnitis L.grenigt kungsljus
nigrum L.mörkt kungsljus
olympicum Boiss.+jättekungsljus
ovalifolium Donn ex Sims+ryskt kungsljus
phlomoides L.läkekungsljus
phoeniceum L.+violkungsljus
pulverulentum Vill.+kandelaberkungsljus
pyramidatum M. Bieb.+pyramidkungsljus
speciosum Schrad.praktkungsljus
thapsus L.ljust kungsljus
virgatum Stokes+glandelkungsljus
blattaria x nigrum+
blattaria x phoeniceum+
bombyciferum x phoeniceum+
chaixii x phoeniceum+
densiflorum x lychnitis+
densiflorum x nigrum+
densiflorum x phlomoides+
densiflorum x phoeniceum·
densiflorum x speciosum?
densiflorum x thapsus+
densiflorum x virgatum·
longifolium x nigrum+
lychnitis x nigrum+
lychnitis x phoeniceum+
lychnitis x pyramidatum?
lychnitis x speciosum+
lychnitis x thapsus+
nigrum x olympicum+
nigrum x phlomoides+
nigrum x phoeniceum+
nigrum x pyramidatum+
nigrum x speciosum+
nigrum x thapsus+
nigrum x virgatum·
olympicum x thapsus?
phlomoides x phoeniceum+
phlomoides x thapsus+
phoeniceum x pyramidatum+
phoeniceum x thapsus+
speciosum x thapsus+
Linderniaceae Borsch, Kai Müll. & Eb. Fisch.linderniaväxter
Lindernia All.lindernior
procumbens (Krocker) Philcox·slamlindernia
Pedaliaceae R. Br.sesamväxter
Sesamum L.sesamer
indicum L.+sesam
Lamiaceae Martinovkransblommiga
Agastache J. Clayton ex Gronov.anisisopar
foeniculum (Pursh) Kuntze+anisisop
rugosa (Fisch. & C. A. Mey.) Kuntze+koreansk anisisop
urticifolia (Benth.) Kuntze·nässelisop
Ajuga L.sugor
chamaepitys (L.) Schreb.+gulsuga
subsp. chia (Schreb.) Arcang.
genevensis L.●/okritsuga
pyramidalis L.blåsuga
reptans L.revsuga
genevensis x pyramidalis+
genevensis x reptans+
pyramidalis x reptanshybridsuga
Amethystea L.blåmän
caerulea L.+blåman
Ballota L.bosyskor
nigra L.bosyska
subsp. meridionalis (Bég.) Bég.o†trattbosyska
subsp. nigraäkta bosyska
Betonica L.betonikor
macrantha K. Koch+praktbetonika
officinalis L.humlesuga
Chaiturus Willd.lejonhjärtstillor
marrubiastrum (L.) Ehrh. ex Rchb.+stortandad hjärtstilla
Clinopodium L.bergmyntor
acinos (L.) Kuntzeharmynta
grandiflorum (L.) Kuntze+rosenmynta
graveolens (M. Bieb.) Kuntze+racketmynta
menthifolium (Host) Stace·rosa stenkyndel
nepeta (L.) Kuntze+stenkyndel
vulgare L.bergmynta
Dracocephalum L.drakblommor
moldavica L.+turkisk drakblomma
nutans L.·liten drakblomma
parviflorum Nutt.+amerikansk drakblomma
ruyschiana L.drakblomma
thymiflorum L.rysk drakblomma
Elsholtzia Willd.kammyntor
ciliata (Thunb.) Hyl.✶†+kammynta
Galeopsis L.dån
angustifolia Ehrh. ex Hoffm.kalkdån
bifida Boenn.toppdån
ladanum L.mjukdån
pubescens Bessero†rosendån
pyrenaica Bartl.+
segetum Neck.+guldån
speciosa Mill.hampdån
tetrahit L.pipdån
bifida x tetrahit+
speciosa x tetrahit+
Glechoma L.jordrevor
hederacea L.jordreva
hirsuta Waldst. & Kit.stor jordreva
Hedeoma Pers.
pulegioides (L.) Pers.+amerikansk poleja
Hyssopus L.isopar
officinalis L.isop
Lallemantia Fisch. & C. A. Mey.azurläppar
canescens (L.) Fisch. & C. A. Mey.·azurläpp
iberica (M. Bieb.) Fisch. & C. A. Mey.+småblommig azurläpp
peltata (L.) Fisch. & C. A. Mey.+sköldazurläpp
Lamiastrum Heist. ex Fabr.gulplistrar
galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschekgulplister
subsp. argentatum (Smejkal) Stacepraktgulplister
subsp. galeobdolonvanlig gulplister
subsp. montanum (Pers.) Ehrend. & Polatschekberggulplister
Lamium L.plistrar
album L.vitplister
amplexicaule L.mjukplister
var. amplexicaulevanlig mjukplister
var. orientale (Pacz.) Mennema·kvarnplister
confertum Fr.mellanplister
garganicum L.·
hybridum Vill.flikplister
maculatum L.rosenplister
orientale (Fisch. & C. A. Mey.) E. H. L. Krause+turkplister
orvala L.+kungsplister
purpureum L.rödplister
Lavandula L.lavendlar
angustifolia Mill.lavendel
x intermedia Emeric ex Loisel.?lavandin
multifida L.+sommarlavendel
Leonotis (Pers.) R. Br.lejonöron
nepetifolia (L.) R. Br.+sommarlejonöra
Leonurus L.hjärtstillor
cardiaca L.hjärtstilla
subsp. cardiacaäkta hjärtstilla
subsp. villosus (Desf. ex d'Urv.) Hyl.ullig hjärtstilla
sibiricus L.+
Leucas R. Br.tropikdån
martinicensis (Jacq.) R. Br.+bolldån
Lycopus L.strandklor
europaeus L.strandklo
exaltatus L. f.+stor strandklo
Marrubium L.kransborrar
astracanicum Jacq.+persisk kransborre
vulgare L.kransborre
Melissa L.melissor
officinalis L.+citronmeliss
Mentha L.myntor
aquatica L.vattenmynta
subsp. aquaticavanlig vattenmynta
subsp. litoralis Hartm.strandmynta
arvensis L.åkermynta
canadensis L.+japanmynta
x dalmatica Tausch
dalmatica var. fennica Hyl.·karelsk mynta
x gracilis Soleädelmynta
gracilis 'Anderssoniana'värmländsk ädelmynta
gracilis 'Arrhenii'+finsk ädelmynta
gracilis 'Hirtella'·nyländsk ädelmynta
gracilis 'Parviflora'småblommig ädelmynta
gracilis 'Submascula'gotländsk ädelmynta
gracilis 'Subspicata'skånsk ädelmynta
gracilis 'Variegata'+ingefärsmynta
gracilis 'Verticillata'gleshårig ädelmynta
longifolia (L.) Huds.gråmynta
x piperita L.pepparmynta
piperita 'Crispa'·kruspepparmynta
piperita var. piperita+vanlig pepparmynta
pulegium L.+polejmynta
x rotundifolia (L.) Huds.+äppelmynta
x smithiana R. A. Graham+raripilamynta
spicata L.grönmynta
spicata 'Crispa'+krusmynta
spicata var. spicatavanlig grönmynta
suaveolens Ehrh.rundmynta
x verticillata L.kransmynta
x villosa Huds.hjärtmynta
aquatica x gracilis+
aquatica x longifolia·
aquatica x longifolia x spicata·
longifolia x spicata?
Moluccella L.musselsyskor
laevis L.+musselsyska
Monarda L.temyntor
citriodora Cerv. ex Lag.+citrontemynta
didyma L.+röd temynta
fistulosa L.+lila temynta
Nepeta L.nepetor
cataria L.kattmynta
x faassenii Bergmans ex Stearn+kantnepeta
grandiflora M. Bieb.blånepeta
nervosa Benth.+axnepeta
nuda L.·stäppnepeta
racemosa Lam.+bergnepeta
sibirica L.+stor drakblomma
subsessilis Maxim.+skuggnepeta
Ocimum L.basilikor
basilicum L.+basilika
Origanum L.kungsmyntor
majorana L.+mejram
vulgare L.kungsmynta
Perovskia Kar.perovskior
abrotanoides x atriplicifolia+trädgårdsperovskia
Phlomis L.lejonsvansar
russeliana (Sims) Benth.+gul lejonsvans
samia L.·skär lejonsvans
Phlomoides Moench
tuberosa (L.) Moench+röd lejonsvans
Physostegia Benth.drakmyntor
parviflora Nutt. ex A. Gray+liten drakmynta
virginiana (L.) Benth.+drakmynta
Plectranthus L'Hér.malbuskar
fruticosus L'Hér.·malbuske
oertendahlii T. C. E. Fr.+novemberljus
scutellarioides (L.) R. Br.+palettblad
Prunella L.brunörter
grandiflora (L.) Schollerpraktbrunört
laciniata (L.) L.flikbrunört
vulgaris L.brunört
grandiflora x vulgaris
laciniata x vulgaris+
Rosmarinus L.rosmariner
officinalis L.?rosmarin
Salvia L.salvior
argentea L.+silversalvia
canariensis L.+kanariesalvia
coccinea Buc'hoz ex Etl.+scharlakanssalvia
elegans Vahl·ananassalvia
farinacea Benth.+daggsalvia
glutinosa L.klibbsalvia
guaranitica A. St.-Hil. ex Benth.+paranasalvia
hispanica L.+mexikansk chiasalvia
nemorosa L.stäppsalvia
officinalis L.+kryddsalvia
patens Cav.+blåsalvia
pratensis L.ängssalvia
reflexa Hornem.+spädsalvia
roemeriana Scheele+karminsalvia
sclarea L.+muskatellsalvia
splendens Sellow ex Wied-Neuw.+praktsalvia
x sylvestris L.skogssalvia
transsylvanica (Griseb.) Schur+rumänsk salvia
verbenaca L.·fliksalvia
verticillata L.kranssalvia
viridis L.+broksalvia
Satureja L.kyndlar
hortensis L.+sommarkyndel
montana L.+vinterkyndel
Scutellaria L.frossörter
alpina L.·alpfrossört
altissima L.stor frossört
galericulata L.frossört
hastifolia L.toppfrossört
minor Huds.småfrossört
scordiifolia Fisch. ex Schrank+sibirisk frossört
galericulata x minor+
Sideritis L.sårmyntor
montana L.+sårmynta
Stachys L.syskor
alpina L.+alpsyska
annua (L.) L.+gulsyska
arvensis (L.) L.åkersyska
atherocalyx K. Koch+
byzantina K. Kochlammöron
cretica L.
subsp. cretica·
subsp. salviifolia (Ten.) Rech. f.·
germanica L.+luddsyska
menthifolia Vis.·mintsyska
palustris L.knölsyska
recta L.+styvsyska
setifera C. A. Mey.+
sylvatica L.stinksyska
palustris x sylvatica+
Teucrium L.gamandrar
botrys L.druvgamander
chamaedrys L.+gamander
scordium L.lökgamander
scorodonia L.+lundgamander
Thymus L.timjan
odoratissimus Mill.·smaltimjan
praecox Opiz
subsp. britannicus (Ronniger) Holub+islandstimjan
pseudolanuginosus Ronniger+gråtimjan
pulegioides L.stortimjan
subsp. pannonicus (All.) Kerguélen+stäpptimjan
subsp. pulegioidesvanlig stortimjan
serpyllum L.backtimjan
subsp. serpyllumvanlig backtimjan
subsp. tanaënsis (Hyl.) Jalas·tanatimjan
vulgaris L.kryddtimjan
pulegioides x serpyllum subsp. serpyllum+
serpyllum subsp. serpyllum x vulgaris+
Ziziphora L.
capitata L.+
Mazaceaeviolreveväxter
Dodartia L.dodartior
orientalis L.·dodartia
Phrymaceae Schauergyckelblomsväxter
Erythranthe Spachgyckelblommor
guttata (Fisch. ex DC.) G. L. Nesomgyckelblomma
lutea (L.) G. L. Nesomkal gyckelblomma
x maculosa (T. Moore) Mabb.+brokgyckelblomma
moschata (Douglas ex Lindl.) G. L. Nesom+myskgyckelblomma
x robertsii (Silverside) G. L. Nesomnarrgyckelblomma
Mimulus L.pastellgyckelblommor
ringens L.+blå gyckelblomma
Orobanchaceae Vent.snyltrotsväxter
Bartsia L.svarthösläktet
alpina L.svarthö
trixago L.+brokax
Castilleja Mutis ex L. f.indianpenslar
miniata Douglas ex Hook.+mönjeröd indianpensel
pallida (L.) Spreng.·
Euphrasia L.ögontröster
arctica Lange ex Rostr.rundögontröst
subsp. arctica·atlantögontröst
subsp. borealis (F. Towns.) Yeo·shetlandsögontröst
subsp. minor Yeo·trubbögontröst
atropurpurea (Rostr.) Ostenf.·purpurögontröst
bottnica Kihlm.strandögontröst
calida Yeo·isländsk ögontröst
confusa Pugsley·hedögontröst
dunensis Wiinst.·klintögontröst
foulaënsis F. Towns. ex Wettst.·foulaögontröst
hyperborea Jörg.tromsögontröst
micrantha Rchb.ljungögontröst
nemorosa (Pers.) Wallr.grå ögontröst
officinalis L.läkeögontröst
subsp. monticola Silverside●†ängsögontröst
subsp. officinalisfinnögontröst
subsp. pratensis Schübl. & G. Martensstor ögontröst
ostenfeldii (Pugsley) Yeo·Ostenfelds ögontröst
salisburgensis Funck ex Hoppespjutögontröst
subsp. salisburgensislappögontröst
subsp. schoenicola (B. Pett. ex Yeo) Karlssonbrun ögontröst
scottica Wettst.●†skottlandsögontröst
stricta J. P. Wolff ex J. F. Lehm.lila ögontröst
var. brevipila (Burnat & Gremli) Hartlvanlig ögontröst
var. gotlandica Ahlfv.vätögontröst
var. strictauddögontröst
var. suecica (Murb. & Wettst. ex Wettst.) Karlssonsvensk ögontröst
var. tenuis (Brenner) Jalasspäd ögontröst
wettsteinii G. L. Gusarovafjällögontröst
var. baltica Hyl. & Nannf. ined.klapperögontröst
var. palustris (Jørg.) Karlssonkärrögontröst
var. wettsteiniivanlig fjällögontröst
dunensis x nemorosa·
dunensis x stricta var. stricta·
hyperborea x wettsteinii+
micrantha x nemorosa+
micrantha x stricta+
nemorosa x officinalis subsp. pratensis+
nemorosa x strictahybridögontröst
nemorosa x stricta var. brevipila
nemorosa x stricta var. stricta
nemorosa x stricta var. tenuis·
officinalis subsp. monticola x stricta var. suecica+
officinalis subsp. pratensis x stricta var. brevipila+
salisburgensis subsp. salisburgensis x wettsteinii var. wettsteinii·
stricta var. brevipila x wettsteinii var. baltica+
stricta var. tenuis x wettsteinii var. wettsteinii
Lathraea L.vätterosor
squamaria L.vätteros
Melampyrum L.kovaller
arvense L.pukvete
cristatum L.korskovall
nemorosum L.natt och dag
pratense L.ängskovall
var. hians Druceguldgul ängskovall
var. pratensevanlig ängskovall
sylvaticum L.skogskovall
Odontites Ludw.rödtoppor
litoralis (Fr.) Fr.strandrödtoppa
subsp. fennicus Markl.·finsk rödtoppa
subsp. litoralisvanlig strandrödtoppa
luteus (L.) Clairv.·gultoppa
vernus (Bellardi) Dumort.åkerrödtoppa
vulgaris Moenchgatrödtoppa
litoralis x vulgaris+
Orobanche L.snyltrötter
alba Stephan ex Willd.timjansnyltrot
alsatica Kirschl.·
amethystea Thuill.ametistsnyltrot
caryophyllacea Sm.+måresnyltrot
cernua Loefl.+
crenata Forssk.+praktsnyltrot
elatior Suttonklintsnyltrot
flava Mart. ex F. W. Schultz+skråpsnyltrot
gracilis Sm.+
hederae Duby+murgrönssnyltrot
lucorum F. W. Schultz+berberissnyltrot
minor Sm.klöversnyltrot
picridis F. W. Schultz●†fibblesnyltrot
purpurea Jacq.röllikesnyltrot
ramosa L.+hampsnyltrot
reticulata Wallr.tistelsnyltrot
Parentucellia Viv.gulhösläktet
viscosa (L.) Caruel+gulhö
Pedicularis L.spiror
comosa L.·kvarnspira
dasyantha (Trautv.) Hadac·ullspira
flammea L.brandspira
hirsuta L.fjällspira
kauffmannii Pinzger·
lapponica L.lappspira
oederi Vahlgullspira
palustris L.kärrspira
subsp. borealis (J. W. Zetterst.) Hyl.nordspira
subsp. opsiantha (Ekman) E. G. Almq.höstspira
subsp. palustrisvanlig kärrspira
sceptrum-carolinum L.kung Karls spira
sylvatica L.granspira
subsp. hibernica D. A. Webb·irländsk granspira
subsp. sylvaticavanlig granspira
Rhinanthus L.skallror
alectorolophus (Scop.) Pollich·luddskallra
angustifolius C. C. Gmel.höskallra
subsp. angustifoliushöstskallra
subsp. apterus (Fr.) Hyl.åkerskallra
subsp. grandiflorus (Wallr.) D. A. Webbäkta höskallra
subsp. halophilus (U. Schneid.) Hartl·strandskallra
minor L.ängsskallra
subsp. groenlandicus (Chabert) Neumanfjällskallra
subsp. minoräkta ängsskallra
subsp. monticola (Sterneck) O. Schwarz·kustskallra
subsp. stenophyllus (Schur) O. Schwarzsmalskallra
Triphysaria Fisch. & C. A. Mey.
eriantha (Benth.) T. I. Chuang & Heckard·
Lentibulariaceae Rich.tätörtsväxter
Pinguicula L.tätörter
alpina L.fjälltätört
villosa L.dvärgtätört
vulgaris L.tätört
Utricularia L.bläddror
australis R. Br.sydbläddra
intermedia Haynedybläddra
minor L.dvärgbläddra
ochroleuca R. W. Hartm.blekbläddra
stygia G. Thorsumpbläddra
vulgaris L.vattenbläddra
Acanthaceae Juss.akantusväxter
Acanthus L.+akantusar
Strobilanthes Blumeametistbuskar
attenuata Nees+nässelstrobilant
Thunbergia Retz.thunbergior
alata Bojer ex Sims·svartöga
Bignoniaceae Juss.katalpaväxter
Catalpa Scop.katalpor
bignonioides Walter+katalpa
ovata Don·kinesisk katalpa
Radermachera Zoll. & Moritzirumsaskar
sinica (Hance) Hemsl.+rumsask
Verbenaceae J. St.-Hil.verbenaväxter
Glandularia J. F. Gmel.trädgårdsverbenor
bipinnatifida (Nutt.) Nutt.+prärieverbena
canadensis (L.) Nutt.+doftverbena
x hybrida (Groenl. & Rümpler) G. L. Nesom & Pruski+trädgårdsverbena
laciniata (L.) Schnack & Covas·
platensis (Spreng.) Schnack & Covas·
pulchella (Sweet) Tronc.+mossverbena
Lantana L.eldkronor
camara L.+eldkrona
Verbena L.verbenor
bonariensis L.+jätteverbena
bracteata Cav. ex Lag. & Rodr.+spärrverbena
hastata L.+blåverbena
officinalis L.●†+järnört
rigida Spreng.+violverbena
stricta Vent.·luddverbena
supina L.·
urticifolia L.·
Martyniaceae Horan.martyniaväxter
Ibicella Van Eselt.ibicellor
lutea (Lindl.) Van Eselt.+gult bockhorn
Proboscidea Schmidelbockhornssläktet
louisianica (Mill.) Thell.·bockhorn
AQUIFOLIALES SenftJÄRNEKSORDNINGEN
Aquifoliaceae Bercht. & J. Presljärneksväxter
Ilex L.järnekar
aquifolium L.●/ojärnek
x meserveae S. Y. Hu+blå järnek
ASTERALES LinkASTERORDNINGEN
Campanulaceae Juss.klockväxter
Adenophora Fisch.kragklockor
liliifolia (L.) A. DC.+kragklocka
Campanula L.blåklockor
alliariifolia Willd.hjärtklocka
americana L.+amerikansk blåklocka
aparinoides Pursh·sumpklocka
barbata L.·skäggklocka
bononiensis L.+bolognerklocka
carpatica Jacq.+karpaterklocka
cervicaria L.skogsklocka
cochleariifolia Lam.·dvärgklocka
erinus L.·pytteklocka
garganica Ten.+italiensk klocka
glomerata L.toppklocka
subsp. farinosa (Andrz.) Kirschl.·ulltoppklocka
subsp. glomerataängstoppklocka
'Superba'prakttoppklocka
lactiflora M. Bieb.mjölkklocka
latifolia L.hässleklocka
var. latifoliavanlig hässleklocka
var. macrantha (Fisch. ex Hornem.) Asch. & Graebn.+stor hässleklocka
lusitanica L.·
medium L.mariaklocka
patula L.ängsklocka
persicifolia L.stor blåklocka
subsp. persicifolia
subsp. sessiliflora (Velen.) Greuter & Burdet·skålklocka
portenschlagiana Schult.+murklocka
poscharskyana Degen+stjärnklocka
punctata Lam.+prickklocka
pyramidalis L.+pyramidklocka
ramosissima Sm.·spegelklocka
rapunculoides L.knölklocka
rapunculus L.rapunkelklocka
rotundifolia L.liten blåklocka
subsp. gieseckiana (Vest) Witasek?lappblåklocka
subsp. groenlandica (Berlin) Á. Löve & D. Löveskredblåklocka
subsp. rotundifoliabackblåklocka
sibirica L.·
trachelium L.nässelklocka
uniflora L.fjällklocka
Jasione L.blåmunkssläktet
laevis Lam.·franska blåmunkar
montana L.blåmunkar
Legousia Durandevenusspeglar
falcata (Ten.) Fritsch ex Janch.·
hybrida (L.) Delarbredvärgspegel
pentagonia (L.) Druce+hårig venusspegel
speculum-veneris (L.) Chaix+venusspegel
Lobelia L.lobelior
angulata G. Forst.·bärlobelia
dortmanna L.notblomster
erinus L.+kaplobelia
inflata L.+läkelobelia
kalmii L.+gräslobelia
x speciosa Sweet+rabattlobelia
urens L.·hedlobelia
Phyteuma L.rapunkler
nigrum F. W. Schmidtblårapunkel
orbiculare L.·klotrapunkel
scheuchzeri All.·hornrapunkel
spicatum L.vitrapunkel
subsp. coeruleum (Gremli) Rich. Schulzblekrapunkel
subsp. spicatumäkta vitrapunkel
tetramerum Schur·
nigrum x spicatum subsp. spicatum+
Platycodon A. DC.praktklockor
grandiflorus (Jacq.) A. DC.+praktklocka
Triodanis Raf.indianspeglar
perfoliata (L.) Nieuwl.·indianspegel
Wahlenbergia Schrad. ex Roth·
Menyanthaceae Dumort.vattenklöverväxter
Menyanthes L.vattenklövrar
trifoliata L.vattenklöver
Nymphoides Ség.sjögullssläktet
peltata (S. G. Gmel.) Kuntzesjögull
Calyceraceae R. Br. ex Rich.calyceraväxter
Acicarpha Juss.nålnötter
tribuloides Juss.+nålnöt
Asteraceae Bercht. & J. Preslkorgblommiga
Acanthospermum Schrank
hispidum DC.+
Achillea L.röllikor
ageratum L.·
aspleniifolia Vent.+bandröllika
collina (Becker ex Wirtg.) Heimerl+backröllika
crithmifolia Waldst. & Kit.kamröllika
distans Waldst. & Kit. ex Willd.fjäderröllika/jätteröllika
subsp. distans+fjäderröllika
subsp. tanacetifolia (Fiori) Janch.+jätteröllika
erba-rotta All.?kryddröllika
filipendulina Lam.praktröllika
impatiens L.+
macrophylla L.+bredröllika
micrantha Willd.+smalröllika
millefolium L.röllika
subsp. lanulosa (Nutt.) Piper+plymröllika
subsp. millefoliumvanlig röllika
subsp. sudetica (Opiz) Obornyfjällröllika
nobilis L.+ängsröllika
odorata L.+doftröllika
pannonica Scheele·ungersk röllika
ptarmica L.nysört
var. multiplex (P. Renault) Heimerl+vitpytta
var. ptarmicavanlig nysört
salicifolia Besser+stor nysört
setacea Waldst. & Kit.+finröllika
tomentosa L.·stenröllika
impatiens x ptarmica?
ptarmica x salicifolia·
Acmella L. C. Rich. ex Pers.akmellor
decumbens (Sm.) R. K. Jansen+akmella
oleracea (L.) R. K. Jansen+parakrasse
Ageratina Spachrostflocklar
altissima (L.) R. M. King & H. Rob.·rostflockel
Ageratum L.agerater
houstonianum Mill.+ageratum
Agoseris Raf.indianfibblor
heterophylla (Nutt.) Greene+indianfibbla
Alfredia Cass.
cernua Cass.+
Amberboa (Pers.) Less.doftklintar
moschata (L.) DC.+doftklint
Ambrosia L.ambrosior
artemisiifolia L.+malörtsambrosia
maritima L.+strandambrosia
psilostachya DC.sträv ambrosia
tenuifolia Spreng.+dillambrosia
trifida L.+hästambrosia
Ammobium R. Br.sandeterneller
alatum R. Br.+sandeternell
Anacyclus L.bertramer
clavatus (Desf.) Pers.+vit bertram
radiatus Loisel.+gul bertram
valentinus L.·spansk bertram
Anaphalis DC.pärleterneller
margaritacea (L.) Benth.pärleternell
triplinervis (Sims) C. B. Clarke?ulleternell
Andryala L.solfibblor
integrifolia L.+solfibbla
pinnatifida Aiton+kanarisk solfibbla
Antennaria Gaertn.kattfötter
alpina (L.) Gaertn.fjällkattfot
subsp. alpinavanlig fjällkattfot
subsp. canescens (Lange) Chmiel.gråkattfot
subsp. porsildii (E. Ekman) Chmiel.grönkattfot
dioica (L.) Gaertn.kattfot
nordhageniana Rune & Rønning·gaissakattfot
villifera Boriss.lappkattfot
Anthemis L.kullor
arvensis L.åkerkulla
subsp. arvensisvanlig åkerkulla
subsp. incrassata (Loisel.) Nyman+klubbåkerkulla
chia L.+
cotula L.kamomillkulla
fumariifolia Boiss.·
hyalina DC.·
muricata (DC.) Guss.·
pseudocotula Boiss.+
ruthenica M. Bieb.+rysskulla
arvensis x Cota tinctoria+
Aposeris Cass.stinkfibblor
foetida (L.) Less.+stinkfibbla
Archanthemis Lo Presti & Oberpr.ärkekullor
marschalliana Willd.) Lo Presti & Oberpr.+guldkulla
Arctium L.kardborrar
lappa L.stor kardborre
minus (Hill) Bernh.liten kardborre
nemorosum Lej.lundkardborre
palladini (Marcow.) R. E. Fr. & E. S. Söderb.+kaukasisk kardborre
tomentosum Mill.ullkardborre
lappa x minus+
lappa x nemorosum+
lappa x tomentosum+
minus x nemorosum+
minus x tomentosum+
nemorosum x tomentosum+
palladini x tomentosum+
Arctotheca J. C. Wendl.
calendula (L.) Levyns+kapöga
Argyranthemum Webb ex Sch. Bip.margeriter
frutescens (L.) Sch. Bip.+buskmargerit
Arnica L.arnikor
angustifolia Vahlfjällarnika
subsp. alpina (L.) I. K. Fergusonnordisk fjällarnika
subsp. angustifolia·grönlandsarnika
chamissonis Less.vägarnika
montana L.slåttergubbe
Arnoseris Gaertn.klubbfibblor
minima (L.) Schweigg. & Körteklubbfibbla
Artemisia L.malörter
abrotanum L.+åbrodd
absinthium L.malört
annua L.+sommarmalört
argyi Lév. & Vaniot+grovbladig gråbo
austriaca Jacq.+donaumalört
biennis Willd.+smalmalört
campestris L.fältmalört
subsp. bottnica Lundstr. ex Kindb.bottnisk malört
subsp. campestrisvanlig fältmalört
subsp. caudata (Michx.) Hall & Clem.·
dracunculus L.+dragon
integrifolia L.+bandgråbo
japonica Thunb.+fingermalört
lactiflora Wall. ex DC.+pärlmalört
ludoviciana Nutt.+vitmalört
maritima L.strandmalört
subsp. humifusa (Fr. ex C. Hartm.) K. M. Perss.baltisk strandmalört
subsp. maritimavanlig strandmalört
minutiflora Nakai+småkorgig gråbo
norvegica Fr.·norsk malört
oelandica (Besser) Krasch.alvarmalört
pontica L.romersk malört
rupestris L.stenmalört
schmidtiana Maxim.?krypmalört
scoparia Waldst. & Kit.+vippmalört
siversiana Ehrh. ex Willd.+östmalört
stelleriana Bessero†sandmalört
tanacetifolia L.brantmalört
verlotiorum Lamotte?kinesisk gråbo
vulgaris L.gråbo
subsp. mexicana (Willd.) Hall & Clem.·
subsp. selengensis Turcz. ex Besser·
subsp. vulgaris
var. coarctata (Forselles) Lindm.strandgråbo
var. vulgarisvanlig gråbo
Aster L.astrar
ageratoides Turcz.+balsamaster
alpinus L.+alpaster
amellus L.·brittsommaraster
incisus Fisch.+fjäderaster
pekinensis (Hance) F. H. Chen+gråaster
Asteriscus Tourn. ex Mill.strandstjärnor
aquaticus (L.) Less.+liten strandstjärna
Bellis L.tusenskönor
perennis L.tusensköna
Bidens L.skäror
aristosa (Michx.) Britton+missouriskära
var. aristosa
var. retrorsa (Sherff) Wunderlin
bipinnata L.+flikskära
cernua L.nickskära
connata Muhl. ex Willd.·purpurskära
frondosa L.+fläderskära
pilosa L.nålskära
radiata Thuill.grönskära
subalternans DC.+bahiaskära
tripartita L.brunskära
triplinervia Humb., Bonpl. & Kunth+ampelskära
vulgata Greene+västskära
radiata x tripartita+
Boltonia L'Hér.boltonior
asteroides (L.) L'Hér.·boltonia
Brachyscome Cass.dockkragar
iberidifolia Benth.+dockkrage
Buphthalmum L.ljusögon
salicifolium L.+ljusöga
Calendula L.ringblommor
arvensis L.+åkerringblomma
officinalis L.+ringblomma
stellata Cav.+
suffruticosa Vahl·
Callistephus Cass.sommarastrar
chinensis (L.) Nees+sommaraster
Calotis R. Br.
cuneifolia R. Br.+
hispidula (F. Muell.) F. Muell.+
Carduus L.piggtistlar
acanthoides L.piggtistel
crispus L.krustistel
hamulosus Ehrh.+kvarntistel
nigrescens Vill.+
nutans L.nicktistel
subsp. leiophyllus (Petrovic) Stoj. & Stef.olymptistel
subsp. nutansäkta nicktistel
personata (L.) Jacq.+bergtistel
pycnocephalus L.+gyttertistel
tenuiflorus Curtis+smaltistel
acanthoides x crispus+
acanthoides x nutans+
crispus x nutans+
Carlina L.spåtistlar
acaulis L.silvertistel
corymbosa L.+guldspåtistel
vulgaris L.spåtistel
subsp. longifolia Nymanlångbladig spåtistel
subsp. vulgariskortbladig spåtistel
Carpesium L.nickörter
cernuum L.·nickört
Carthamus L.safflorsläktet
lanatus L.+luddsafflor
oxyacantha M. Bieb.+
tinctorius L.+safflor
Catananche L.gräsfibblor
caerulea L.+blå gräsfibbla
Centaurea L.klintar
aspera L.+raspklint
benedicta (L.) L.+kardbenedikt
bruguieriana (DC.) Hand.-Mazz.+benklint
calcitrapa L.+tistelklint
calocephala Willd.·
cheiranthifolia Willd.kamklint
var. cheiranthifoliagul kamklint
var. purpurascens (DC.) Wagenitz+röd kamklint
collina L.·
cyanoides Wahlenb.+turkisk blåklint
cyanus L.blåklint
debeauxii Godr. & Gren.
subsp. nemoralis (Jord.) Dostál+brunklint
depressa M. Bieb.·
diffusa Lam.+spretklint
diluta Aitonalgerklint/blekklint
subsp. algeriensis (Coss. & Durieu) Maire·algerklint
subsp. diluta+blekklint
iberica Spreng.+kaukasusklint
jacea L.rödklint
subsp. angustifolia Gugler·
subsp. jacea
macrocephala Muss.Puschk. ex Willd.+gulklint
macroptilon Borbás
subsp. macroptilon+
subsp. oxylepis (Wimm. & Grab.) Soó+
melitensis L.+maltaklint
x moncktonii C. E. Brittonbanklint
montana L.bergklint
nigra L.svartklint
nigrescens Willd.+fjunklint
orientalis L.+orientklint
ovina Pall. ex Willd.
subsp. besseriana (DC.) Dostál·
pallescens Delile·
paniculata L.·
phrygia L.ängsklint
subsp. phrygiafinnklint
subsp. pseudophrygia (C. A. Mey.) Gugler+fjäderklint
pulchella Ledeb.+skönklint
rhaetica Moritzi·
scabiosa L.väddklint
subsp. adpressa (Ledeb.) Gugler+
subsp. alpestris (Hegetschw.) Nyman·
subsp. apiculata (Ledeb.) Mikheev+
subsp. scabiosa
solstitialis L.+stjärnklint
stoebe L.sandklint
trichocephala M. Bieb. ex Willd.·fransklint
triumfettii All.·luddklint
virgata Lam.pysslingklint/risklint
subsp. squarrosa (Willd.) Gugler+pysslingklint
subsp. virgata?risklint
debeauxii x jacea+
diffusa x stoebe·
jacea x macroptilon subsp. macroptilon+
jacea x macroptilon subsp. oxylepis+
jacea x microptilon Gren. & Godr.·
jacea x phrygia subsp. phrygia
jacea x phrygia subsp. pseudophrygia·
jacea x stoebe+
x moncktonii x phrygia subsp. pseudophrygia·
nigra x phrygia subsp. phrygia·
nigra x phrygia subsp. pseudophrygia·
nigra x stoebe·
Centromadia Greeneklibbörter
fitchii (A. Gray) Greene+sylklibbört
pungens (Hook. & Arn.) Greene+klibbört
Chamaemelum Mill.romarkamomiller
fuscatum (Brot.) Vasc.·
nobile (L.) All.+romersk kamomill
Chondrilla L.risfibblor
juncea L.+risfibbla
Chrysanthemum L.krysantemer
x morifolium Ramat.+krysantemum
zawadskii Herbich+höstkrage
Chrysocoma L.gullknappar
tenuifolia P. J. Bergius+smalbladig gullknapp
Cichorium L.cikorior
endivia L.+sydcikoria
intybus L.cikoria
var. foliosum Hegi+sallatscikoria
var. intybusvanlig cikoria
pumilum Jacq.+klubbcikoria
Cirsium Mill.tistlar
acaule (L.) Scop.jordtistel
arvense (L.) Scop.åkertistel
var. arvensevanlig åkertistel
var. incanum (Fisch.) Ledeb.grå åkertistel
var. maritimum Fr.martistel
canum (L.) All.bantistel
dissectum (L.) Hill·ängstistel
eriophorum (L.) Scop.+klottistel
heterophyllum (L.) Hillbrudborste
oleraceum (L.) Scop.kåltistel
palustre (L.) Scop.kärrtistel
rivulare (Jacq.) All.o†bäcktistel
tuberosum (L.) All.+knöltistel
vulgare (Savi) Ten.vägtistel
acaule x arvense+
acaule x heterophyllum+
acaule x oleraceum+
acaule x palustre+
acaule x vulgare+
arvense x canum+
arvense x heterophyllum+
arvense x oleraceum+
arvense x palustre+
arvense x vulgare+
canum x oleraceum+
heterophyllum x oleraceum+
heterophyllum x palustre+
heterophyllum x rivulare+
oleraceum x palustre+
oleraceum x rivulare+
oleraceum x vulgare+
palustre x rivulare+
Cladanthus Cass.grenkullor
mixtus (L.) Chevall.kamkulla
var. aureus (Coss. & Durieu) Gómiz+
var. mixtus+
Coleostephus Cass.dvärgkragar
myconis (L.) Rchb. f.+stor dvärgkrage
Conyza Less.ogräsbinkor
bonariensis (L.) Cronquist+boliviabinka
canadensis (L.) Cronquistkanadabinka
sumatrensis (Retz.) E. Walker+sumatrabinka
canadensis x Erigeron acris subsp. acris+
Coreopsis L.ögonblommor
auriculata L.·
basalis (Otto & A. Dietr.) S. F. Blake+guldöga
grandiflora Sweet+flicköga
tinctoria Nutt.+tigeröga
verticillata L.+höstöga
Cosmos Cav.rosenskäror
bipinnatus Cav.+rosenskära
sulphureus Cav.+gullskära
Cota J. Gayfärgkullor
altissima (L.) J. Gay+storkulla
austriaca (Jacq.) Sch. Bip.+kvarnkulla
coelopoda (Boiss.) Boiss.+
tinctoria (L.) J. Gayfärgkulla
triumfettii (L.) J. Gay+
hybrid se under Anthemis
Cotula L.kotulor
australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f.·ogräskotula
coronopifolia L.kotula
turbinata L.+morotskotula
Crepis L.jämnfibblor
biennis L.skånefibbla
capillaris (L.) Wallr.grönfibbla
foetida L.sprötfibbla
subsp. commutata (Spreng.) Babc.+narrsprötfibbla
subsp. foetida+glandelsprötfibbla
subsp. rhoeadifolia (M. Bieb.) Celak.+borstsprötfibbla
mollis (Jacq.) Asch.·mjukfibbla
multicaulis Ledeb.·altaifibbla
nicaeensis Pers.✶†+vallfibbla
paludosa (L.) Moenchkärrfibbla
praemorsa (L.) Waltherklasefibbla
pulchra L.·skönfibbla
rubra L.·rosenfibbla
sancta (L.) Bornm.helgonfibbla
subsp. nemausensis (Gouan) Babc.+
setosa Haller f.+borstfibbla
sibirica L.o†sibirisk fibbla
tectorum L.klofibbla
subsp. nigrescens (Pohle) P. D. Sell·brantfibbla
subsp. pumila (Lilj.) Sterneralvarklofibbla
subsp. tectorum
var. glabrescens Neumanhällklofibbla
var. tectorumvanlig klofibbla
vesicaria L.
subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R. Keller+blåsfibbla
zacintha (L.) Loisel.+
Cynara L.kardoner
cardunculus L.kardon
var. scolymus (L.) Fiori+kronärtskocka
Dahlia Cav.dahlior
x pinnata Cav.+dahlia
Deinandra Greenespärrklibbörter
fasciculata (DC.) Greene+spärrklibbört
kelloggii (Greene) Greene·
Delairea Lem.sommarmurgrönor
odorata Lem.+sommarmurgröna
Dimorphotheca Moenchväderblommor
ecklonis DC.+stjärnöga
jucunda E. Phillips+
pluvialis (L.) Moench+väderspåman
sinuata DC.+solvisare
Dittrichia Greuterkamferkrisslor
graveolens (L.) Greuter+kamferkrissla
Doronicum L.gemsrötter
austriacum Jacq.·österrikisk gemsrot
columnae Ten.+balkangemsrot
x excelsum (N. E. Br.) Stace·praktgemsrot
macrophyllum Fisch.+kaukasisk gemsrot
orientale Hoffm.+gemsrot
pardalianches L.klostergemsrot
plantagineum L.+stor gemsrot
x willdenowii Rouy+slottsgemsrot
Echinacea Moenchsolhattar
pallida (Nutt.) Nutt.+blek solhatt
purpurea (L.) Moench+röd solhatt
Echinops L.bolltistlar
bannaticus Rochel ex Schrad.+blå bolltistel
exaltatus Schrad.grå bolltistel
sphaerocephalus L.bolltistel
bannaticus x sphaerocephalus+
Eclipta L.vitknappar
prostrata (L.) L.+vitknapp
Emilia Cass.tofsblomstersläktet
coccinea (Sims) G. Don+tofsblomster
Erigeron L.binkor
acris L.gråbinka
subsp. acrisvanlig gråbinka
subsp. decoloratus (H. Lindb.) Hiitonen·blekbinka
subsp. droebachiensis (O. F. Müll.) Arcang.kalbinka
subsp. politus (Fr.) H. Lindb.brunbinka
subsp. serotinus (Weihe) Greuter·
annuus (L.) Desf.sommarbinka
subsp. annuusblå sommarbinka
subsp. septentrionalis (Fernald & Wiegand) Wagenitz+vit sommarbinka
borealis (Vierh.) Simmonsrosenbinka
glabellus Nutt.+vallbinka
humilis Grahamsvartbinka
x hybridus Bergmans+praktbinka
karvinskianus DC.+murbinka
speciosus (Lindl.) DC.+skönbinka
subtrinervis Rydb. ex Porter & Britton+strävbinka
uniflorus L.fjällbinka
subsp. eriocephalus (J. Vahl) Cronquistvitbinka
subsp. uniflorusvanlig fjällbinka
acris subsp. politus x borealis+
acris subsp. politus x humilis+
acris subsp. politus x uniflorus+
borealis x uniflorus+
humilis x uniflorus+
se även under Conyza
Eriophyllum Lag.ullbladssläktet
lanatum (Pursh) J. Forbes+ullblad
Eupatorium L.flocklar
cannabinum L.hampflockel
serotinum Michx.+höstflockel
Euphrosyne DC.
xanthiifolia (Nutt.) A. Gray+iva
Eurybia (Cass.) Grayskogsastrar
divaricata (L.) G. L. Nesom+vit skogsaster
macrophylla (L.) Cass.+glandelaster
schreberi (Nees) Nees+skogsaster
sibirica (L.) G. L. Nesomsibirisk aster
Euthamia (Nutt.) Cass.kvastgullrissläktet
graminifolia (L.) Nutt.+kvastgullris
Eutrochium Raf.rosenflocklar
fistulosum (Barratt) E. E. Lamont·
maculatum (L.) E. E. Lamont+fläckflockel
purpureum (L.) E. E. Lamont+rosenflockel
Felicia Cass.dockastrar
tenella (L.) Nees+dockaster
Filago L.ullörter
arvensis L.ullört
eriocephala Guss.+
lutescens Jord.●†gulgrå ullört
pygmaea L.·
pyramidata L.+spansk ullört
tyrrhenica Chrtek & Holub+korsikansk ullört
vulgaris Lam.klotullört
Flaveria Juss.flaverior
bidentis (L.) Kuntze+flaveria
Gaillardia Foug.kokardblomstersläktet
x grandiflora Van Houtte+kokardblomster
Galactites Moenchklinttistlar
tomentosus Moench+klinttistel
Galatella Cass.prickastrar
linosyris (L.) Rchb. f.gullborste
sedifolia (L.) Greuter+prickaster
Galinsoga Ruiz & Pav.gänglar
caracasana (DC.) Sch. Bip.+rödgängel
parviflora Cav.gängel
quadriradiata Ruiz & Pav.hårgängel
Gamochaeta Wedd.rödnoppor
pensylvanica (Willd.) Cabrera+
purpurea (L.) Cabrera·rödnoppa
Geropogon L.
hybridus (L.) Sch. Bip.+späd haverrot
Glebionis Cass.färgkragar
coronaria (L.) Cass. ex Spach+kranskrage
multicolor (Hyl.) Karlsson+brokkrage
segetum (L.) Fourr.gullkrage
Gnaphalium L.noppor
norvegicum Gunnerusnorsknoppa
polycaulon Pers.+grånoppa
supinum L.fjällnoppa
sylvaticum L.skogsnoppa
uliginosum L.sumpnoppa
subsp. pilulare (Wahlenb.) Nyman
subsp. uliginosum
norvegicum x sylvaticummellannoppa
Grindelia Willd.grindelior
hirsutula Hook. & Arnott+klibbgrindelia
squarrosa (Pursh) Dunal+grindelia
Guizotia Cass.nigerfrön
abyssinica (L. f.) Cass.+nigerfrö
scabra (Vis.) Chiov.strävt nigerfrö
subsp. schimperi (Sch. Bip.) J. Baagøe+
villosa Sch. Bip.+luddnigerfrö
Hedypnois Mill.rörfibblor
rhagadioloides (L.) F. W. Schmidt+rörfibbla
Helenium L.solbrudar
amarum (Raf.) H. Rock+sommarsolbrud
aromaticum (Hook.) L. H. Bailey+äppelsolbrud
autumnale L.+solbrud
Helianthus L.solrosor
annuus L.+solros
atrorubens L.+
debilis Nutt.
subsp. cucumerifolius (Torr. & A. Gray) Heiser+miniatyrsolros
decapetalus L.+gullsolros
giganteus L.+
grosseserratus M. Martens·tandsolros
x laetiflorus Pers.+präriesolros
maximiliani Schrad.+prinssolros
mollis Lam.+dunsolros
niveus (Benth.) Brandegee
subsp. canescens (A. Gray) Heiser+
nuttallii Torr. & A. Gray·nuttallsolros
pauciflorus Nutt.höstsolros
subsp. pauciflorus+
subsp. subrhomboideus (Rydb.) Kartesz & Gandhi·
petiolaris Nutt.+hamnsolros
salicifolius A. Dietr.+skobandssolros
strumosus L.+strävsolros
tuberosus L.+jordärtskocka
annuus x debilis+
Helichrysum Mill.hedblomstersläktet
arenarium (L.) Moenchhedblomster
italicum (Roth) G. Don·curryeternell
petiolare Hilliard & B. L. Burtt+rabatteternell
Heliopsis Pers.dagögon
helianthoides (L.) Sweet+dagöga
Helminthotheca Vaill.lyktfibblor
echioides (L.) Holub+lyktfibbla
Heteranthemis Schottsolkragar
viscidehirta Schott+solkrage
Heterosperma Cav.spädskäror
pinnatum Cav.+spädskära
Heterotheca Cass.kamferörter
subaxillaris (Lam.) Britton & Rusby+kamferört
Hieracium L.hökfibblor – Hieracium-lista
sect. Alpestria (Fr.) Arv.-Touv.dovrefibblor – c:a 40 arter
sect. Alpina (Griseb.) Gremlifjällfibblor – ? (kunskapslucka)
sect. Amplexicaulia (Griseb.) Scheele+klisterfibblor – 1 art
sect. Bifida T. Tylerkrattfibblor – c:a 290 arter
sect. Cerinthoidea Monnieratlantfibblor – 1 art
sect. Foliosa (Fr.) Arv.-Touv.norrlandsfibblor – c:a 50 arter
sect. Hieracioides Dumort.flockfibblor – 1 art
sect. Hieraciumskogsfibblor – c:a 400 arter
sect. Oreadea (Fr.) Dahlst.klippfibblor – c:a 15 arter
sect. Picroidea (Arv.-Touv.) Gremli+– ett enda, ej artbestämt fynd
sect. Prenanthoidea W. D. J. Kochsallatsfibblor – c:a 20 arter
sect. Pulmonarioidea W. D. J. Kochglattfibblor – 5 arter
Hieracium sect. Sabauda (Fr.) Arv.-Touv.savojfibblor – 3 arter
Hieracium sect. Subalpina Pugsleysvartfibblor – ? (kunskapslucka)
Hieracium sect. Tridentata (Fr.) Arv.-Touv.styvfibblor – c:a 170 arter
Hieracium sect. Villosa (Griseb.) Zahn+ullfibblor – 1 art
Hieracium sect. Vulgata (Griseb.) Willk. & Langehagfibblor – c:a 220 arter
Hypochaeris L.rosettfibblor
glabra L.åkerfibbla
maculata L.slåtterfibbla
radicata L.rotfibbla
glabra x radicata+
Inula L.krisslor
britannica L.luddkrissla
conyzae (Griess.) DC.brunkrissla
ensifolia L.svärdkrissla
helenium L.ålandsrot
oculus-christi L.·
racemosa Hook. f.fackelkrissla
salicina L.krissla
var. salicina
var. subhirta C. A. Mey.·
ensifolia x salicina+
Ismelia Cass.ringkragar
carinata (Schousb.) Sch. Bip.+ringkrage
Iva L.ivor
annua L.+axiva
Jacobaea Mill.ståndser
alpina (L.) Moench·alpstånds
aquatica (Hill) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.vattenstånds
var. aquatica
var. erratica (Bertol.) Pelser & Meijden?
cannabifolia (Less.) E. Wiebehampstånds
erucifolia (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.flikstånds
maritima (L.) Pelser & Meijden+silverek
paludosa (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.gullstånds
vulgaris Gaertn.stånds
subsp. dunensis (Dumort.) Pelser & Meijdenknappstånds
subsp. gotlandica (Neuman) B. Nord.alvarstånds
subsp. vulgarisvanlig stånds
alpina x subalpina·tromsöstånds
Lactuca L.sallater
alpina (L.) A. Graytorta
macrophylla (Willd.) A. Gray
subsp. uralensis (Rouy) N. Kilian & Greuterparksallat
muralis (L.) Gaertn.skogssallat
plumieri (L.) Gren. & Godr.+fransktorta
quercina L.karlsösallat
var. integrifolia (Bogenh.) Bisch.o†uppsalasallat
var. quercinaäkta karlsösallat
saligna L.+videsallat
sativa L.+sallat
serriola L.taggsallat
sibirica (L.) Benth. ex Maxim.älvsallat
tatarica (L.) C. A. Mey.sandsallat
virosa L.+giftsallat
Lapsana L.harkålssläktet
communis L.harkål
subsp. communisvanlig harkål
subsp. intermedia (M. Bieb.) Hayekstor harkål
Layia Hook. & Arn. ex DC.guldgrävarblommor
platyglossa (Fisch. & C. A. Mey.) A. Gray+guldgrävarblomma
Leontodon L.lejonfibblor
hispidus L.sommarfibbla
saxatilis Lam.strimfibbla
Leontopodium (Pers.) R. Br.edelweisser
nivale (Ten.) Hand.-Mazz.
subsp. alpinum (Cass.) Greuter·edelweiss
Lepidophorum Neck. ex Cass.
repandum (L.) DC.+
Leptinella Cass.krypkotulor
pusilla Hook. f.?bronskotula
squalida Hook. f.+krypkotula
Leucanthemella Tzvelevoktoberkragar
serotina (L.) Tzvelev+oktoberkrage
Leucanthemum Mill.prästkragar
atratum (Jacq.) DC.·
heterophyllum (Willd.) DC.+
x superbum (Bergmans ex J. W. Ingram) D. H. Kent+jätteprästkrage
vulgare (Vaill.) Lam.prästkrage
Liatris Gaertn. ex Schreb.rosenstavar
spicata (L.) Willd.+rosenstav
Ligularia Cass.klippståndser
dentata (A. Gray) H. Hara+klippstånds
hodgsonii Hook.+orangestånds
przewalskii (Maxim.) Diels+spirstånds
sibirica (L.) Cass.·sibirstånds
stenocephala (Maxim.) Matsum. & Koidz.mörk gullstav
przewalskii x stenocephala+
Lindheimera A. Gray & Engelm.texasstjärnor
texana A. Gray & Engelm.+liten texasstjärna
Logfia Cass.pysslingullörter
gallica (L.) Coss. & Germ.+fransk ullört
minima (Sm.) Dumort.spenslig ullört
Lonas Adans.kransgullssläktet
annua (L.) Vines & Druce+kransgull
Madia Molinamadior
glomerata Hook.+bergmadia
sativa Molina·oljemadia
Mantisalca Cass.
salmantica (L.) Briq. & Cavill.·
Matricaria L.kamomiller
chamomilla L.kamomill
discoidea DC.gatkamomill
Mauranthemum Vogt & Oberprielerpysslingkragar
paludosum (Poir.) Vogt & Oberprieler+pysslingkrage
Melampodium L.medaljongblomster
longifolium Cerv. ex Cav.·
montanum Benth.+litet medaljongblomster
Micropus L.
supinus L.·
Onopordum L.ulltistlar
acanthium L.ulltistel
anatolicum (Boiss.) Eig·anatolisk ulltistel
candidum Nábelek·
illyricum L.·grenig ulltistel
tauricum Willd.+klibbig ulltistel
Parasenecio W. W. Sm. & J. Smallspjutkakalior
hastatus (L.) H. Koyama+spjutkakalia
Parthenium L.partenier
hysterophorus L.+flikpartenium
Peripleura (N. T. Burb.) G. L. Nesom
scabra (DC.) G. L. Nesom+
Petasites Mill.skråpar
albus (L.) Gaertn.vitskråp
frigidus (L.) Fr.fjällskråp
hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.pestskråp
japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim.bitterskråp
pyrenaicus (L.) López González·doftskråp
spurius (Retz.) Rchb.spjutskråp
Phalacrachena Iljinsaltklintar
inuloides (Boiss.) Iljin·saltklint
Picnomon Adans.
acarna (L.) Cass.·
Picris L.strävfibblor
hieracioides L.bitterfibbla
rhagadioloides (L.) Greuter+sprengerfibbla
Pilosella Hillstångfibblor
aurantiaca (L.) F. W. Schultz & Sch. Bip.rödfibbla/ängsfibbla
subsp. aurantiacarödfibbla
var. aurantiacavanlig rödfibbla
var. blyttiana (Fr.) T. Tyler·eldfibbla
subsp. decolorans (Fr.) T. Tylerhårig brandfibbla
subsp. dimorpha (Norrl. ex Nägeli & Peter) T. Tylerängsfibbla
cymosa (L.) F. W. Schultz & Sch. Bip.kvastfibbla/blåfibbla
subsp. cymosakvastfibbla
var. cymosastyvhårig kvastfibbla
var. pubescens (Lindblom) T. Tylermjukhårig kvastfibbla
subsp. gottlandica (Fr.) T. Tylervätfibbla
var. gottlandica (Fr.) T. Tyleräkta vätfibbla
var. parviflora (Fr.) T. Tylersydbergsfibbla
subsp. praealta (Vill. ex Gochnat) T. Tylerblåfibbla
var. bauhinii (Besser) T. Tylerrevig blåfibbla
var. praealta (Vill. ex Gochnat) T. Tyleräkta blåfibbla
cymosiformis (Froel.) Gottschl.stäppfibbla
dichotoma (Fr. ex Lindeb.) Sojákgaffelfibbla
flagellaris (Willd.) Arv.-Touv.gisselfibbla
floribunda (Wimm. & Grab.) Arv.-Touv.tyskfibbla
lactucella (Wallr.) P. D. Sell & C. Westrevfibbla
officinarum F. W. Schultz & Sch. Bip.gråfibbla
subsp. officinarumvanlig gråfibbla
subsp. peleteriana (Mérat) T. Tylermattfibbla
pseudoblyttii Norrl.glatt brandfibbla
x scandinavica (Dahlst.) Schljakovnordlig kvastfibbla
sphaerocephala (Froel.) P. D. Sell & C. Westnickfibbla
suecica (Fr.) F. W. Schultz & Sch. Bip.svenskfibbla
transbotnica (Norrl.) T. Tylerbottnisk kvastfibbla
aurantiaca x suecica+
aurantiaca subsp. aurantiaca x lactucella+
aurantiaca subsp. aurantiaca x officinarum subsp. officinarum+
aurantiaca subsp. decolorans x cymosa subsp. cymosa+
aurantiaca subsp. decolorans x sphaerocephala·
aurantiaca subsp. decolorans x suecica+
aurantiaca subsp. dimorpha x cymosa subsp. cymosa+
aurantiaca subsp. dimorpha x officinarum subsp. officinarum+
aurantiaca subsp. dimorpha x officinarum subsp. peleteriana+
cymosa x dichotoma+
cymosa x lactucella
cymosa subsp. cymosa x lactucella+
cymosa subsp. cymosa x suecica+
cymosa subsp. gottlandica x lactucella+
cymosa subsp. gottlandica x officinarum subsp. peleteriana+
cymosa subsp. cymosa x officinarum subsp. officinarum+
cymosa subsp. praealta x lactucella+
cymosa subsp. praealta x suecica+
dichotoma x lactucella+
dichotoma x officinarum
dichotoma x officinarum subsp. officinarum+
dichotoma x officinarum subsp. peleteriana+
lactucella x officinarum
lactucella x officinarum subsp. officinarum+
lactucella x officinarum subsp. peleteriana+
lactucella x suecica·
x piloselliflora (Nägeli & Peter) Sojákbergslagsfibbla
x polioderma (Dahlst.) Sojákgrå kvastfibbla
Prenanthes L.rödsallater
purpurea L.+rödsallat
Psephellus Cass.strävklintar
dealbatus (Willd.) K. Kochsträvklint
Pseudognaphalium Kirp.vitnoppor
luteoalbum (L.) Hilliard & B. L. Burtt●†+vitnoppa
Ptilostemon Cass.elfenbenstistlar
afer (Jacq.) Greuterelfenbenstistel
Pulicaria Gaertn.loppörter
arabica Cass.·
dysenterica (L.) Bernh.+strandloppört
vulgaris Gaertn.●†+loppört
Ratibida Raf.mexikohattar
columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.·mexikohatt
pinnata (Vent) Barnhart+stor mexikohatt
tagetes (E. James) Barnhart·
Reichardia Roth
picroides (L.) Roth+bittersallat
Rhagadiolus Juss.stjärnfibblor
stellatus (L.) Gaertn.+stjärnfibbla
Rhaponticum Vaill.rabarberklintar
repens Hidalgo+hinnklint
Rhodanthe Lindl.roseneterneller
chlorocephala (Turcz.) Paul G. Wilson+roseneternell
humboldtiana (Gaudich.) Paul G. Wilson+guldeternell
manglesii Lindl.·sideneternell
Rudbeckia L.rudbeckior
amplexicaulis Vahl+draköga
fulgida Aiton
var. fulgida·
var. speciosa (Wender.) Perdue+praktrudbeckia
hirta L.sträv rudbeckia
var. hirta+vallrudbeckia
var. pulcherrima Farw.+sommarrudbeckia
laciniata L.höstrudbeckia
Santolina L.helgonörter
chamaecyparissus L.+grå helgonört
Sanvitalia Lam.husarknappssläktet
procumbens Lam.·husarknappar
Saussurea DC.fjällskäror
alpina (L.) DC.fjällskära
Schkuhria Roth
pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell.+dvärgsammetsblomster
Scolymus L.taggfibblor
hispanicus L.+spansk taggfibbla
maculatus L.+taggfibbla
Scorzonera L.svinrötter
hispanica L.+svartrot
hispida Forssk.·
humilis L.svinrot
Scorzoneroides Moenchhöstfibblor
autumnalis (L.) Moenchhöstfibbla
var. autumnalisvanlig höstfibbla
var. keretinus (F. Nyl.) Väregulbrun höstfibbla
var. pratensis (Hornem.) P. D. Sellsvart höstfibbla
var. salina (Aspegren) P. D. Sellkal höstfibbla
Senecio L.korsörter
doria L.·jättestånds
dubitabilis C. Jeffrey & Y. L. Chen·kinakorsört
eremophilus Richardson·
gallicus Vill.+
grisebachii Baker+pampasstånds
inaequidens DC.boerstånds
lautus G. Forst. ex Willd.+kängurustånds
leucanthemifolius Poir.
subsp. leucanthemifolius+
subsp. vernalis (Waldst. & Kit.) Greutervårkorsört
linearifolius A. Rich.·
lividus L.·
ovatus (G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.) Willd.glesstånds
pseudoarnica Less.·ishavskorsört
quadridentatus Labill.+
sarracenicus L.parkstånds
squalidus L.stenkorsört
sylvaticus L.bergkorsört
teneriffae Sch. Bip.+kanariekorsört
viscosus L.klibbkorsört
vulgaris L.korsört
var. denticulatus (O. F. Müll.) Hyl.?strandkorsört
var. hibernicus Syme+strålkorsört
var. vulgarisvanlig korsört
leucanthemifolius subsp. vernalis x vulgaris+
squalidus x viscosus+
squalidus x vulgaris+
sylvaticus x viscosus+
sylvaticus x vulgaris+
viscosus x vulgaris+
Serratula L.ängsskäror
tinctoria L.ängsskära
Sigesbeckia L.klibbstjärnor
flosculosa L'Hér.·
orientalis L.+asiatisk klibbstjärna
serrata DC.+klibbstjärna
Silphium L.silfier
perfoliatum L.skålört
Silybum Adans.mariatistlar
marianum (L.) Gaertn.mariatistel
Sinacalia H. Rob. & Brettellgullvippor
tangutica (Maxim.) B. Nord.+gullvippa
Solidago L.gullrissläktet
altissima L.?jättegullris
canadensis L.kanadensiskt gullris
gigantea Aiton
subsp. serotina (O. Kuntze) McNeillhöstgullris
ptarmicoides (Torr. & A. Gray) B. Boivin+
rugosa Mill.?plymgullris
virgaurea L.gullris
subsp. lapponica (With.) Tzvelevlappgullris
subsp. virgaureavanligt gullris
canadensis x gigantea subsp. serotina+
canadensis x virgaurea+
gigantea subsp. serotina x virgaurea+
Soliva Ruiz & Pav.spjutkotulor
sessilis Ruiz & Pav.+spjutkotula
stolonifera (Brot.) Sweet+strimkotula
Sonchus L.molkar
arvensis L.åkermolke
var. arvensisvanlig åkermolke
var. glabrescens Wimm. & Grab.kalmolke
var. maritimus Wahlenb.klappermolke
asper (L.) Hillsvinmolke
subsp. aspervanlig svinmolke
subsp. glaucescens (Jord.) Ball+lädermolke
maritimus L.·
oleraceus L.kålmolke
palustris L.strandmolke
tenerrimus L.+klippmolke
arvensis x palustris+
Symphyotrichum Neeshöstastrar
cordifolium (L.) G. L. Nesom·hjärtaster
ericoides (L.) G. L. Nesom+ljungaster
laeve (L.) Á. Löve & D. Löve+daggaster
lanceolatum (Willd.) G. L. Nesom+lansettaster
novae-angliae (L.) G. L. Nesom+luktaster
novi-belgii (L.) G. L. Nesomhöstaster
patulum (Lam.) Karlssontorpaster
pilosum (Willd.) G. L. Nesom
var. pringlei (A. Gray) G. L. Nesom+filtaster
x salignum (Willd.) G. L. Nesomvideaster
shortii (Lindl.) G. L. Nesom·
squamatum (Spreng.) G. L. Nesom·
tradescantii (L.) G. L. Nesom·
x versicolor (Willd.) G. L. Nesom+brokaster
Tagetes L.sammetsblomstersläktet
erecta L.+stort sammetsblomster
minuta L.+stinktagetes
patula L.+sammetsblomster
tenuifolia Cav.+litet sammetsblomster
Tanacetum L.balsamkragar
balsamita L.balsamblad
cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip.·dalmatinerkrage
coccineum (Willd.) Grierson+rosenkrage
corymbosum (L.) Sch. Bip.renfanekrage
macrophyllum (Waldst. & Kit.) Sch. Bip.röllikekrage
parthenium (L.) Sch. Bip.mattram
vulgare L.renfana
f. crispum (L.) Noss+munkrenfana
f. vulgarevanlig renfana
Taraxacum F. H. Wigg.maskrosor – Taraxacum-lista
sect. Arctica Dahlst.·ishavsmaskrosor – 2 arter
sect. Borea Sahlin ex A. J. Richardsnordmaskrosor – 54 arter
sect. Borealia Hand.-Mazz.hornmaskrosor – 8 arter
sect. Boreigena Dahlst. ex G. E. Haglundnorrlandsmaskrosor – 20 arter
sect. Celtica A. J. Richardskärrmaskrosor – 9 arter
sect. Crocea M. P. Christ.fjällmaskrosor – 41 arter
sect. Erythrosperma (H. Lindb.) Dahlst.sandmaskrosor – c:a 60 arter
sect. Hamata H. Øllg.ängsmaskrosor – 15 arter
sect. Macrodonta M. P. Christ.tandmaskrosor – 5 arter
sect. Naevosa M. P. Christ.fläckmaskrosor – 16 arter
sect. Obliqua (Dahlst.) Dahlst.dvärgmaskrosor – 2 arter
sect. Palustria (H. Lindb.) Dahlst.strandmaskrosor – 21 arter
sect. Spectabilia (Dahlst.) Dahlst.atlantmaskrosor – 11 arter
sect. Taraxacumogräsmaskrosor – c:a 350 arter
Telekia Baumg.strålögon
speciosa (Schreb.) Baumg.strålöga
Tephroseris (Rchb.) Rchb.nockor
integrifolia (L.) Holubfältnocka
palustris (L.) Rchb.kärrnocka
Thelesperma Less.brunögon
megapotamicum (Spreng.) Kuntze+trådskära
Thymophylla Lag.
tenuiloba (DC.) Small·texaskrage
Tithonia Juss.inkakragar
rotundifolia (Mill.) S. F. Blake+inkakrage
Tolpis Adans.skäggfibblor
barbata (L.) Gaertn.+skäggfibbla
umbellata Bertol.·blek skäggfibbla
Tragopogon L.haverrötter
brevirostris DC.?
crocifolius L.gotländsk haverrot
dubius Scop.stor haverrot
porrifolius L.äkta haverrot
pratensis L.ängshaverrot
subsp. minor (Mill.) Wahlenb.småhaverrot
subsp. orientalis (L.) Celak.+guldhaverrot
subsp. pratensisvanlig ängshaverrot
crocifolius x dubius+
crocifolius x pratensis subsp. minor?
crocifolius x pratensis subsp. pratensis+
dubius x pratensis+
porrifolius x pratensis
porrifolius x pratensis subsp. minor+
porrifolius x pratensis subsp. pratensis+
Tripleurospermum Sch. Bip.baldersbrår
disciforme (C. A. Mey.) Sch. Bip.+knappbaldersbrå
inodorum (L.) Sch. Bip.baldersbrå
maritimum (L.) W. D. J. Kochbårdbaldersbrå
subsp. maritimumkustbaldersbrå
subsp. nigriceps P. D. Sell·svartbaldersbrå
subsp. phaeocephalum (Rupr.) Hämet-Ahti?brunbaldersbrå
subsp. subpolare (Pobed.) Hämet-Ahtinordbaldersbrå
subsp. phaeocephalum x subsp. subpolare
inodorum x maritimum subsp. maritimum+
inodorum x maritimum subsp. subpolare+
Tripolium Neesstrandastrar
pannonicum (Jacq.) Dobrocz.
subsp. tripolium (L.) Greuterstrandaster
Tussilago L.hästhovar
farfara L.hästhov
Tyrimnus (Cass.) Cass.skrifttistlar
leucographus (L.) Cass.+skrifttistel
Verbesina L.verbesinor
encelioides (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Grayverbesina
subsp. encelioides+
subsp. exauriculata (B. L. Rob. & Greenm.) J. R. Coleman+
Xanthisma DC.sömnstjärnor
texanum DC.+sömnstjärna
Xanthium L.gullfrön
ambrosioides Hook. & Arn.+flikgullfrö
orientale L.+mörkt gullfrö
pungens Wallr.+stickgullfrö
spinosum L.+tistelgullfrö
strumarium L.+ljust gullfrö
Xeranthemum L.pappersblomstersläktet
annuum L.+pappersblomster
cylindraceum Sm.+litet pappersblomster
inapertum (L.) Mill.·
Xerochrysum Tzvelevjätteeterneller
bracteatum (Vent.) Tzvelev+jätteeternell
Zinnia L.zinnior
elegans Jacq.+zinnia
peruviana (L.) L.+spindelzinnia
DIPSACALES Juss. ex Bercht. & J. PreslVÄDDORDNINGEN
Adoxaceae E. Mey.desmeknoppsväxter
Adoxa L.desmeknoppar
moschatellina L.desmeknopp
Sambucus L.flädrar
ebulus L.sommarfläder
nigra L.fläder
subsp. cerulea (Raf.) Bolli+blåfläder
subsp. nigravanlig fläder
racemosa L.druvfläder
var. arborescens (Torr. & A. Gray) Gray·alaskadruvfläder
var. racemosavanlig druvfläder
nigra x racemosa+
Viburnum L.olvonsläktet
x bodnantense Aberc.+hybridkejsarolvon
x burkwoodii Burkwood & Skipw.+hybridolvon
carlesii Hemsl.+luktolvon
dentatum L.+tandolvon
lantana L.parkolvon
lentago L.+glansolvon
opulus L.olvon
rhytidophyllum Hemsl.+rynkolvon
Caprifoliaceae Juss.kaprifolväxter
Centranthus Neck. ex DC.pipörter
calcitrapae (L.) Dufr.+
macrosiphon Boiss.+sommarpipört
ruber (L.) DC.pipört
Cephalaria Schrad.jätteväddar
alpina (L.) Roem. & Schult.alpjättevädd
aristata K. Koch·
gigantea (Ledeb.) Bobrovjättevädd
syriaca (L.) Roem. & Schult.+syrisk jättevädd
transsylvanica (L.) Roem. & Schult.+rumänsk jättevädd
Diervilla Mill.getrissläktet
lonicera Mill.+getris
sessilifolia Buckley?kantgetris
Dipsacus L.kardväddar
fullonum L.kardvädd
laciniatus L.+flikig kardvädd
pilosus L.·hårig kardvädd
sativus (L.) Honck.+vävarkarda
strigosus Willd.sträv kardvädd
Fedia Gaertn.fedior
cornucopiae (L.) Gaertn.+algersallat
Knautia L.åkerväddar
arvensis (L.) Coult.åkervädd
integrifolia (L.) Bertol.·
macedonica Griseb.+grekvädd
Kolkwitzia Graebn.paradisbuskar
amabilis Graebn.+paradisbuske
Linnaea L.linneor
borealis L.linnea
Lonicera L.tryar
acuminata Wall.+vintertry
alpigena L.+alptry
x brownii (Regel) Carrière?eldkaprifol
caerulea L.blåtry
caprifolium L.äkta kaprifol
caucasica Pall.+kaukasisk try
chrysantha Turcz.+gulltry
x heckrottii Rehder+blomsterkaprifol
involucrata (Richardson) Banks ex Spreng.skärmtry
var. involucratavanlig skärmtry
var. ledebourii (Eschsch.) Zabel+kalifornisk skärmtry
x italica Tausch+rosenkaprifol
korolkowii Stapf·bokharatry
maackii (Rupr.) Maxim.+koreatry
maximowiczii (Rupr. ex Maxim.) Rupr. ex Maxim.+amurtry
morrowii A. Gray+spärrtry
nigra L.+svarttry
nitida E. H. Wilson+myrtentry
periclymenum L.vildkaprifol
pileata Oliv.+lingontry
rupicola Hook. f. & Thomson
var. syringantha (Maxim.) Zabel+syrentry
sempervirens L.+vintergrön kaprifol
tatarica L.+rosentry
tragophylla Hemsl.+praktkaprifol
x xylosteoides Tausch+dvärgtry
xylosteum L.skogstry
Patrinia Juss.patrinior
gibbosa Maxim.+patrinia
Scabiosa L.fältväddar
atropurpurea L.+praktvädd
canescens Waldst. & Kit.luktvädd
caucasica M. Bieb.+höstvädd
columbaria L.fältvädd
ochroleuca L.+gulvädd
Succisa Hallerängsväddar
pratensis Moenchängsvädd
Symphoricarpos Duhamelsnöbärssläktet
albus (L.) S. F. Blake
var. laevigatus (Fernald) S. F. Blakesnöbär
x chenaultii Rehder+hybridsnöbär
Valeriana L.vänderötter
dioica L.småvänderot
montana L.+bergvänderot
officinalis L.läkevänderot
phu L.+kattvänderot
pyrenaica L.·pyreneisk vänderot
sambucifolia J. C. Mikanflädervänderot
subsp. salina (Pleijel) Nordh.strandvänderot
subsp. sambucifoliaäkta flädervänderot
tripteris L.·alpvänderot
officinalis x sambucifolia subsp. sambucifolia+
Valerianella Mill.klynnen
carinata Loisel.·blekklynne
coronata (L.) DC.+bägarklynne
dentata (L.) Pollichsommarklynne
eriocarpa Desr.+luddklynne
locusta (L.) Laterr.vårklynne
microcarpa Loisel.·
muricata (Steven ex M. Bieb.) J. W. Loudon+
rimosa Bastard+åkerklynne
Weigela Thunb.prakttryar
florida (Bunge) A. DC.+rosenprakttry
APIALES NakaiARALIAORDNINGEN
Araliaceae Juss.araliaväxter
Aralia L.aralior
cachemirica Decne.·kashmiraralia
californica S. Watson+kalifornisk aralia
elata (Miq.) Seem.+parkaralia
nudicaulis L.·kryparalia
racemosa L.?lundaralia
spinosa L.?taggaralia
Hedera L.murgrönor
colchica (K. Koch) K. Koch+kaukasisk murgröna
helix L.murgröna
hibernica (G. Kirchn.) Carrièrestorbladig murgröna
Hydrocotyle L.spikbladssläktet
novae-zeelandiae DC.·dvärgspikblad
sibthorpioides Lam.+trådspikblad
vulgaris L.spikblad
Apiaceae Lindl.flockblommiga
Aegopodium L.kirskålssläktet
podagraria L.kirskål
Aethusa L.vildpersiljor
cynapium L.vildpersilja
var. agrestis Wallr.liten vildpersilja
var. cynapiumsmal vildpersilja
var. domestica Wallr.trädgårdsvildpersilja
var. gigantea Lej.stor vildpersilja
Ammi L.slöjsiljor
majus L.+slöjsilja
visnaga (L.) Lam.+tandpetarsilja
Ammoselinum Torr. & A. Gray
popei Torr. & A. Gray·
Anethum L.dillsläktet
graveolens L.+dill
Angelica L.kvannar
archangelica L.kvanne
subsp. archangelicafjällkvanne
subsp. littoralis (Wahlenb.) Thell.strandkvanne
sylvestris L.strätta
Anthriscus Pers.småkörvlar
caucalis M. Bieb.taggkörvel
cerefolium (L.) Hoffm.dansk körvel
sylvestris (L.) Hoffm.hundkäx
Apium L.sellerier
graveolens L.●†+selleri
Astrantia L.stjärnflockor
major L.stjärnflocka
maxima Pall.·kaukasisk stjärnflocka
Berula Besser ex W. D. J. Kochbäckmärken
erecta (Huds.) Covillebäckmärke
Bifora Hoffm.dubbelkoriandrar
radians M. Bieb.+strålkoriander
testiculata (L.) Spreng.·dubbelkoriander
Bowlesia Ruiz & Pav.drusor
glandulosa (Poir.) Kuntze+drusa
incana Ruiz & Pav.+
Bunium L.jordkastanjer
bulbocastanum L.jordkastanj
Bupleurum L.harörter
croceum Fenzl+cirkelharört
falcatum L.smalbladig harört
heldreichii Boiss. & Balansa+pisidisk harört
odontites L.+spetsharört
rotundifolium L.+harört
subovatum Link ex Spreng.+anatolisk harört
tenuissimum L.strandnål
Carum L.kumminsläktet
carvi L.kummin
Caucalis L.piggkörvlar
platycarpos L.+piggkörvel
Cenolophium W. D. J. Koch ex DC.flodsiljor
denudatum (Hornem.) Tutin·flodsilja
Centella L.centellor
asiatica (L.) Urb.·sallatsspikblad
Chaerophyllum L.rotkörvlar
aromaticum L.doftkörvel
aureum L.guldkörvel
bulbosum L.rotkörvel
hirsutum L.bergkörvel
subsp. hirsutum·bred bergkörvel
subsp. villarsii (W. D. J. Koch) Briq.·smal bergkörvel
prescottii DC.rysskörvel
tainturieri Hook. & Arn.·
temulum L.hårkörvel
Cicuta L.sprängörter
virosa L.sprängört
var. angustifolia (Kit.) Wimm. & Grab.smal sprängört
var. virosavanlig sprängört
Conioselinum Fisch. ex Hoffm.ryssiljor
tataricum Hoffm.·ryssilja
Conium L.odörter
maculatum L.odört
Conopodium W. D. J. Kochnötkörvlar
majus (Gouan) Loretnötkörvel
Coriandrum L.koriandrar
sativum L.+koriander
Crithmum L.strandsiljor
maritimum L.·strandsilja
Cryptotaenia DC.kryptotenior
canadensis (L.) DC.·kanadapersilja
Cuminum L.spiskumminsläktet
cyminum L.+spiskummin
Cyclospermum Lag.kvarnsellerier
leptophyllum (Pers.) Eichler+kvarnselleri
Daucus L.morötter
carota L.morot
subsp. carotavildmorot
subsp. gummifer (Syme) Hook. f.·strandmorot
subsp. maximus (Desf.) Ball+jättemorot
subsp. sativus (Hoffm.) Arcang.+äkta morot
glochidiatus (Labill.) Fisch., C. A. Mey. & Avé-Lall.+
muricatus (L.) L.+spikmorot
Elaeosticta Fenzl
lutea (Hoffm.) Kljuykov et al.·
Eryngium L.martornar
alpinum L.+alpmartorn
campestre L.+fältmartorn
giganteum M. Bieb.silvermartorn
hookeri Walp.+texasmartorn
maritimum L.martorn
planum L.rysk martorn
Falcaria Fabr.skärbladssläktet
vulgaris Bernh.skärblad
Foeniculum Mill.fänkålssläktet
vulgare Mill.+fänkål
Hacquetia DC.gullflockor
epipactis (Scop.) DC.+gullflocka
Helosciadium W. D. J. Kochkrypflokor
inundatum (L.) W. D. J. Kochkrypfloka
nodiflorum (L.) W. D. J. Koch+fränefloka
repens (Jacq.) W. D. J. Koch·sumpfloka
Heracleum L.lokor
'Kungsholm'kungsholmsloka
mantegazzianum Sommier & Levierjätteloka
persicum Desf. ex Fisch.tromsöloka
platytaenium Boiss.hörsneloka
pubescens (Hoffm.) M. Bieb.+liten jätteloka
sosnowskyi Manden.·bredloka
sphondylium L.björnloka
subsp. sibiricum (L.) Simonk.sibirisk björnloka
subsp. sphondyliumvit björnloka
mantegazzianum x persicum+
mantegazzianum x sphondylium subsp. sphondylium+
persicum x sphondylium subsp. sibiricum+
Krubera Hoffm.filigranskörvlar
peregrina (L.) Hoffm.+filigranskörvel
Lagoecia L.klotkumminsläktet
cuminoides L.·klotkummin
Laserpitium L.spenörter
halleri Crantz+alpspenört
hispidum M. Bieb.+borstspenört
latifolium L.spenört
prutenicum L.·preussisk spenört
Levisticum Hilllibbstickor
officinale W. D. J. Koch+libbsticka
Ligusticum L.strandlokor
scothicum L.strandloka
Meum Mill.björnrötter
athamanticum Jacq.+björnrot
Molopospermum W. D. J. Kochalpkörvlar
peleponnesiacum (L.) W. D. J. Kochalpkörvel
Myrrhis Mill.spanskkörvlar
odorata (L.) Scop.spansk körvel
Oenanthe L.stäkror
aquatica (L.) Poir.vattenstäkra
crocata L.·saffransstäkra
fistulosa L.pipstäkra
fluviatilis (Bab.) Coleman·flodstäkra
javanica (Blume) DC.+selleristäkra
lachenalii C. C. Gmel.smalstäkra
pimpinelloides L.+knölstäkra
Orlaya Hoffm.blomsterkörvlar
grandiflora (L.) Hoffm.+blomsterkörvel
Pastinaca L.palsternackor
sativa L.palsternacka
subsp. sativavanlig palsternacka
subsp. sylvestris (Mill.) Rouy & E. G. Camusvildpalsternacka
subsp. urens (Req. ex Godr.) Celak.+sydpalsternacka
Petroselinum Hillpersiljor
crispum (Mill.) Fusspersilja
Peucedanum L.siljor
oreoselinum (L.) Moenchbacksilja
ostruthium (L.) W. D. J. Kochmästerrot
palustre (L.) Moenchkärrsilja
Physospermum Cusson ex A. L. Juss.
cornubiense (L.) DC.+
Pimpinella L.bockrötter
anisum L.+anis
major (L.) Huds.stor bockrot
peregrina L.lång bockrot
saxifraga L.bockrot
subsp. nigra (Mill.) Ces.sammetsbockrot
subsp. saxifragavanlig bockrot
tripartita Kalen.+
Pleurospermum Hoffm.piplokor
austriacum (L.) Hoffm.piploka
Ridolfia Morisridolfior
segetum (Guss.) Moris+falsk fänkål
Sanicula L.sårläkor
europaea L.sårläka
Scandix L.nålkörvlar
balansae Reut. ex Boiss.+turkisk nålkörvel
iberica M. Bieb.+kaukasisk nålkörvel
pecten-veneris L.nålkörvel
subsp. brachycarpa (Guss.) Thell.+späd nålkörvel
subsp. pecten-venerisäkta nålkörvel
stellata Banks & Sol.+stjärnkörvel
Selinum L.krusfrön
carvifolia (L.) L.krusfrö
dubium (Schkuhr) Leuteslidsilja
silaifolium (Jacq.) G. Beckkarstsilja
Seseli L.säfferötter
campestre Besser·
libanotis (L.) W. D. J. Kochsäfferot
montanum L.fliksäfferot
Silaum Mill.ängssiljor
alpestre (L.) Thell.+rysk ängssilja
silaus (L.) Schinz & Thell.ängssilja
Sison L.höstpersiljor
segetum L.+höstpersilja
Sium L.vattenmärken
latifolium L.vattenmärke
Smyrnium L.vinglokor
perfoliatum L.vingloka
Torilis Adans.rödkörvlar
arvensis (Huds.) Linkåkerkörvel
subsp. arvensis+
subsp. neglecta Thell.+
japonica (Houtt.) DC.rödkörvel
leptophylla (L.) Rchb. f.+
nodosa (L.) Gaertn.+knutkörvel
ucranica Spreng.+
Trachyspermum Linkajowaner
ammi (L.) Sprague+ajowan
Trinia Hoffm.
kitaibelii M. Bieb.?
Turgenia Hoffm.stickkörvlar
latifolia (L.) Hoffm.+stickkörvel

Detta är huvudlistan i checklistan över Nordens kärlväxter, © Thomas Karlsson & Magdalena Agestam.

Vill du återge innehåll från checklistan? Ange källan tydligt, inklusive version och läsdatum (se citeringsanvisning överst i Hjälp-filen).
– This is the checklist of Nordic vascular plants. You may reproduce contents of the checklist, provided you state the source clearly (see Help file for how to cite).

Checklistan på webben fungerar bäst med ramar och CSS/stilmallar.
Länk till checklistans innehållsförteckning/contents file
(dessa länkar syns bara utan CSS - these links should only be visible if you disabled CSS)
(190228)