Checklista över Nordens kärlväxter länk till kontaktuppgifter

© 2019 Thomas Karlsson och Magdalena Agestam

 bofast gammal
 bofast efter 1700
 +tillfällig/kvarstående
 ?tveksam art/lokal
 försvunnen
 ·Norden men ej Sverige