Bakgrund

Länk till innehållsförteckningen - to contents file for English versions.

 1. Historik
 2. Checklisteversioner online
 3. Publicerat i SBT
till sidfot

Historik

Här följer en resumé av utvecklingen av listan och dokumentationen. I de fall listversioner/kommentarer tryckts eller finns tillgängliga online ges referenser/länkar nedan.

Den första versionen av checklistan gjordes 1982 av Thomas Karlsson och spreds som stencil (Svenska kärlväxtnamn. Version 1982 10 24. Lund). Kort efteråt presenterade Thomas arbetet med normerande listor för svenska växtnamn, och i synnerhet kärlväxtlistan, i SBT: Om svenska kärlväxtnamn. SBT 77 häfte 1: 57–64 (1983).

En första nätversion blev tillgänglig 1997 (på Naturhistoriska Riksmuseets hemsida), och 1998 kom en omarbetad version. (Nätversionerna från 1997 och 1998 finns inte arkiverade.)

Checklistan kom i tryck 1998 i Svensk Botanisk Tidskrift (SBT) under namnet Förteckning över svenska kärlväxter (referens + pdf-länk nedan).

Ändringar och kompletteringar till den tryckta listan publicerades 2002/2003 i SBT som Nyheter i den svenska kärlväxtfloran... (fyra artiklar, referenser nedan).

Därefter gjordes en uppdaterad nätversion (arkiverad, daterad 2004-01-19, länk nedan).

Nya fynd och framför allt nya rön inom växtsystematiken gjorde en total omarbetning av checklistans innehåll nödvändig. Under 2012 började ändringarna presenteras i SBT, i en serie med den gemensamma titeln Nya namn i den nordiska floran (9 artiklar, referenser nedan).

Nya tekniska möjligheter och önskemål om nya funktioner ledde till en omgjord checklista på egen nätsajt 2013, i samarbete med Magdalena Agestam (version 2013-04-23 finns arkiverad, länk nedan).

Serien Nya namn... avslutades våren 2014 och nätversionen uppdaterades till överensstämmelse med SBT-artiklarna (version 2014-07-05 finns arkiverad, länk nedan).

Våren 2015 publicerades ett tillägg med 127 nya arter och 48 namnändringar i SBT, med titeln Nytt om nordiska kärlväxter 2014 (referens nedan).

Det hittills senaste tillägget kom i SBT februari 2019: Nytt om nordiska kärlväxter 2015–2018 (referens nedan).

Nätversionen uppdaterades till överensstämmelse med SBT-artikeln (publicerad 2019-03-01, versionen finns arkiverad, se nedan).

Sedan arbetet startade har ambitionerna med checklistan vuxit; nu tas i princip alla nordiska växter med, och status i varje svensk provins bokförs.
– Thomas för löpande in nya fynduppgifter, taxonomi- och nomenklaturförändringar m.m. i en databas.
– Baserat på databasens innehåll görs ändringar i listan (namn, status, systematik), och i ArtDatabankens register över kärlväxters namn/status (i Dyntaxa/Artportalen – ibland uppdateras de före checklistan, och innan ändringen presenterats i tryck).
– Tilläggen i SBT presenterar nyheterna och ger oftast bakgrunden, och artiklarna utgör alltså en tryckt dokumentation av ändringarna sedan 1998.
– Någon uppdaterad tryckt komplett kärlväxtlista planeras inte längre. Med dagens teknik är webbpublicering mer adekvat för listor som ständigt förändras.

upp!

Listversioner online

Länkarna öppnas i ny flik/nytt fönster.

 1. Den trycka kärlväxtlistan från 1998 (referens se nästa stycke) finns som pdf online (146 MB).
 2. Webbversion arkiverad online: 2004-01-19
 3. Webbversion arkiverad online: 2013-04-23
 4. Webbversion arkiverad online: 2014-07-05
 5. Webbversion arkiverad online: 2019-03-01
upp!

Publicerat i SBT – listor och tillägg

Checklistan trycktes 1998 i Svensk Botanisk Tidskrift (nedan förkortat SBT). Någon komplett lista har inte tryckts sedan dess, och planeras inte heller.

Från 2002 har artiklar publicerats i SBT med tillägg och ändringar till den ursprungliga kärlväxtlistan. I dessa finns källuppgifter för alla nyfynd samt motiveringar till alla gjorda namnändringar.

 1. Karlsson, T. 1998: Förteckning över svenska kärlväxter. SBT 91 häfte 5 [för 1997]: 241–560. [pdf online (146 MB) i DIVA].
 2. Karlsson, T. 2002: Nyheter i den svenska kärlväxtfloran I. Ormbunksväxter–jordröksväxter. SBT 96 häfte 2: 75–93.
 3. Karlsson, T. 2002: Nyheter i den svenska kärlväxtfloran II. Korsblommiga–flockblommiga. SBT 96 häfte 3–4: 186–206.
 4. Karlsson, T. 2002: Nyheter i den svenska kärlväxtfloran III. Fjällgröneväxter–korgblommiga. SBT 96 häfte 5: 234–255.
 5. Karlsson, T. 2003: Nyheter i den svenska kärlväxtfloran IV. Enhjärtbladiga växter. SBT 97 (3–4): 179–197.
 6. Karlsson, T. 2012: Nya namn på nordiska växter. 1. Det nya systemet + principer för listan. De första familjerna (lummerväxter–kirimojaväxter). SBT 106 häfte 3–4: 138–155.
 7. Karlsson, T. 2012: Nya namn på nordiska växter. 2. Kallaväxter–sparrisväxter. SBT 106 häfte 5: 217–232.
 8. Karlsson, T. 2012: Nya namn på nordiska växter. 3. Kaveldunsväxter–strimbladsväxter. SBT 106 häfte 6: 277–291.
 9. Karlsson, T. 2013: Nya namn på nordiska växter. 4. Vallmoväxter–jungfrulinsväxter. SBT 107 häfte 1: 14–27.
 10. Karlsson, T. 2013: Nya namn på nordiska växter. 5. Rosväxter. SBT 107 häfte 2: 80–94.
 11. Karlsson, T. 2013: Nya namn på nordiska växter. 6. Almväxter–korsblommiga. SBT 107 häfte 5: 264–286.
 12. Karlsson, T. 2013: Nya namn på nordiska växter. 7. Sandelträdsväxter–aukubaväxter. SBT 107 häfte 6: 329–343.
 13. Karlsson, T. 2014: Nya namn på nordiska växter. 8. Måreväxter–verbenaväxter. SBT 108 häfte 1: 42–58.
 14. Karlsson, T. 2014: Nya namn på nordiska växter. 9. Järneksväxter–flockblommiga. SBT 108 häfte 2: 78–101.
 15. Karlsson, T. 2015: Nytt om nordiska kärlväxter 2014. SBT 109 häfte 2: 68–93.
 16. Karlsson, T. & Agestam, M. 2019: Nytt om nordiska kärlväxter 2015–2018. SBT 113 häfte 1: 4–45.
upp!

Filen tillhör checklistan över nordiska kärlväxter.
– This file belongs to the checklist of Nordic vascular plants.
Vill du återge innehåll från checklistan? Ange källan tydligt (se citeringsanvisning överst i Hjälp-filen).

Checklistan på webben fungerar bäst med CSS/stilmallar, och länkarna nedan bör bara synas om de är bortkopplade. - This should only be visible if you disabled CSS:
Länk till checklistans innehållsförteckning - to contents file for English versions(190228)