Nyheter

Länk till innehållsförteckningen - to contents file for English versions.

till sidfot

2019-03-01

upp!

2014-07-05

Listan uppdaterad med de ändringar och tillägg som publicerades i Svensk Botanisk Tidskrift 107 häfte 6 (2013) samt 108 häfte 1 och 2 (2014), nämligen följande:

Luddmålla har överförts till släktet Spirobassia med namnet Spirobassia hirsuta.

Släktet Chenopodium har delats: nya släkten är Blitum fruktmållor, Chenopodiastrum vassmållor, Lipandra fiskmållor och Oxybasis flottmållor. Viktigare arter som ändrat namn är lungrot Blitum bonus-henricus, smultronmålla B. capitatum, bärmålla B. virgatum, lönnmålla Chenopodiastrum hybridum, gatmålla C. murale, fiskmålla Lipandra polysperma, blåmålla Oxybasis glauca, rödmålla O. rubra och bymålla Oxybasis urbica.

Renlavsmållan, tidigare i släktet Dysphania, förs nu till ett eget släkte och heter Teloxys aristata.

Släktet Monolepis är indraget i Blitum och den enda nordiska arten (en sällsynt adventiv) heter Blitum nuttallianum.

Av glasörter skiljs nu endast ut tre i Norden: glasört Salicornia europaea, ishavsglasört S. procumbens ssp. pojarkovae (Norge) och styv glasört S. procumbens ssp. procumbens.

De nordiska sodaörterna har förts till släktet Kali. Släktet Salsola finnas kvar men har inga nordiska representanter. Sodaörten heter nu Kali soda och den ryska sodaörten Kali tragus.

Det vetenskapliga namnet för stenkyndel har korrigerats till Clinopodium nepeta.

Skålklocka (nu Campanula persicifolia ssp. sessiliflora) har ändrats till underart (tidigare varietet).

Vintertry anses nu böra heta Lonicera acuminata (tidigare L. henryi).

Rosenmåra Asperula cynanchica och bayersk maskros Taraxacum bavaricum (en strandmaskros) är nya bofasta svenska arter, och trubblånke Callitriche obtusangula är en ny bofast art i Danmark.

Nya tillfälliga växter är karminsalvia Salvia roemeriana (Skåne), texaskrage Thymophylla tenuiloba (Norge), gråbinkerasen Erigeron acris ssp. serotinus (Danmark) och noppan Gamochaeta pensylvanica (Östergötland).

Krypmalört Artemisia schmidtiana och brunbaldersbrå Tripleurospermum maritimum ssp. subpolare måste betraktas som tvivelaktiga medlemmar av den svenska floran eftersom belägg saknas.

Solanum scabrum ska heta sträv nattskatta på svenska (inte bärskatta). Det svenska namnet på släktet Filago har rättats till ullörter och namnet på släktet Logfia till pysslingullörter.

De vetenskapliga namnen för kärrögontröst Euphrasia wettsteinii var. palustris och brun ögontröst E. salisburgensis ssp. schoenicola har gjorts giltiga.

upp!

2013-08-11

Felstavning av Ginkgo i svenska och latinska släktes- och familjenamn korrigerad.

2013-04-23

Den nya namnlistan finns nu på Internet.

2012-06-23

Större uppdatering med många namnändringar och ändrad familjeföljd. Ändringarna redovisas och motiveras i artiklar i Svensk Botanisk Tidskrift med början i häfte 3/4 (2012) (artiklarna listas i historikfilen).

upp!

2004-01-19

Den latinska och svenska synonymlistan jämte namnsökningsfunktionen har uppdaterats och en del olikheter mellan dessa listor och huvudlistan har rättats till.

2003-05-18

Huvudlistan har uppdaterats med de ändringar och tillägg som publicerats i Svensk Botanisk Tidskrift 97 häfte 3/4 (2003).

Detta innebär bland annat en större förändring i familjeföljden bland de enhjärtbladiga växterna.

2003-01-06

Ribes petraeum × spicatum har tagits bort; det är samma sak som Ribes ×pallidum.

upp!

2002-11-26

Huvudlistan har nu uppdaterats med de ändringar och tillägg som publicerats i Svensk Botanisk Tidskrift 96 häfte 5 (2002).

Beträffande maskrosor har tills vidare endast arter med svenska namn medtagits. Listan på ogräsmaskrosor Taraxacum sect. Ruderalia är lång och ligger som ett separat dokument. Det nås --- via en länk från detta namn från sidan med övriga Taraxacum. [Denna text gäller inte längre 2013. Nu är samtliga beskrivna svenska maskrosor med och alla ligger direkt i huvudlistan.]

[2013 lades samtliga beskrivna svenska maskrosor in i huvudlistan; 2019 flyttades Taraxacum-arterna på nytt ut till ett appendix.]

2002-06-20

Huvudlistan uppdaterad med de ändringar och tillägg som publicerats i Svensk Botanisk Tidskrift 96 häfte 2 och 3/4 (2002).

Dessutom har en lista på småarterna av majsmörblommor Ranunculus auricomus-gruppen tillagts. Den nås --- via en länk från detta namn från sidan med Ranunculaceae.

[2013 flyttades samtliga beskrivna nordiska majsmörblommor in i huvudlistan; 2019 bröts de på nytt ut till ett appendix.]

upp!

1998-04-12

En synonym tillagd, som råkat bli bortslarvad i den tryckta versionen:

Lathyrus montanus --> Lathyrus linifolius

1998-04-12

Uppdaterad version av databasen utlagd. Innehållet överensstämmer med den version som finns tryckt i Svensk Botanisk Tidskrift 91 häfte 5 (1997, utkommen 1998)

1997-03-14

Preliminär version av databasen utlagd.

upp!

Nyhetsfilen tillhör checklistan över nordiska kärlväxter.
– This file belongs to the checklist of Nordic vascular plants.
Vill du återge innehåll från checklistan? Ange källan tydligt (citeringsanvisning överst i Hjälp-filen).


Checklistan på webben fungerar bäst med CSS/stilmallar, och länkarna nedan bör bara synas om de är bortkopplade. This should only be visible if you disabled CSS:
Länk till innehållsförteckningen - to contents file for English versions.


(190225)