Checklista över Nordens kärlväxter
version 2019-03-01

THOMAS KARLSSON och MAGDALENA AGESTAM

Checklistan avser att omfatta alla i Norden funna kärlväxter.

Växtlistan ger de gällande svenska och vetenskapliga namnen, och en symbol visar växtens status i Sverige; familjerna kommer i systematisk ordning. Växtlistan visas här i mittramen (länkar finns i rubriklisten).

I rubriklisten finns ytterligare tre grupper av vita knappar. De länkar till följande:

Tre alfabetiska namnlistor med gällande namn och synonymer – de visas i den högra sidoramen.
Tre index som hjälper dig bläddra i växtlistan och namnlistorna – de visas i vänstra ramen.
Under Info finns länkar till tre hjälpfiler – de visas i högra ramen.

OBS: Om du inte ser länkarna (knapparna) behöver du göra den översta ramen större (dra underkanten nedåt) eller scrolla.

© 2019 Thomas Karlsson (namn och systematik) och Magdalena Agestam (webbpresentation).

– Det går bra att återge innehåll från checklistan om källa anges tydligt. Citering:
Karlsson, T. & Agestam, M. 2019: Checklista över Nordens kärlväxter version 2019-03-01. http://www.euphrasia.nu/checklista/ [Vid citering: Ange även datum för läsning.]

För vidare information se hjälpfilen.

Checklistan fungerar bäst med ramar och CSS/stilmallar. Du kan dock nå allt innehåll via rubriklisten eller anvisningsfilen.

(190228)